Назад

Кубай, Н. Є. Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Кубай Наталія Євгенівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 Кб     Кількість завантажень: 2

Мартинюк, М. А. Освіта як фактор інтенсифікації суспільного виробництва в перехідній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Мартинюк Марк Анатолійович ; КНЕУ. — К., 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 Кб     Кількість завантажень: 41

Мірясов, Ю. О. Формування та структура витрат на відтворення робочої сили : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Мірясов Юрій Олександрович ; ХДУ. — Харків, 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 41

Петруня, Ю. Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Петруня Юрій Євгенович ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1999. — 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 41

Почерніна, Н. В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв*язків України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Почерніна Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 41

Симоненко, Л. І. Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Симоненко Леся Іванівна ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 41

Соболєв, В. М. Формування ринкової інфраструктури в перехідній економіці індустріального типу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / В. М. Соболев ; Харківський державний університет.- Харків, 1999. – 43 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 Кб     Кількість завантажень: 41

Соколовська, І. П. Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Соколовська Ірина Петрівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 3

Гаврилюк, О. В. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Гаврилюк Олег Вікторович ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 Кб     Кількість завантажень: 0

Герасимова, С. В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Герасимова Світлана Василівна ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 1

Гнатюк, Н. І. Спільне підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Гнатюк Наталія Іванівна ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. - Л., 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 Кб     Кількість завантажень: 0

Грабинська, І. В. Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Грабинська Ірина Володимирівна ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 1

Гончаров, Г. О. Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08. 01.01. «Економічна теорія» / Гончаров Геннадій Олександрович ; Університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 1

Дарнопих, Г. Ю. Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Дарнопих Геннадій Юрійович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзяд, О. В. Формування ринкових відносин у житловому секторі економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Дзяд Олена Василівна ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Діденко, М. М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Діденко Микола Маркович ; Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 33 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 316 КБ     Кількість завантажень: 1

Крихтiн, О. Є. Структура національного виробництва у трансформаційній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.01.01 «Економiчна теорiя» / Крихтiн Олексiй Євгенович ; Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Приходченко, Т. А. Державне регулювання зайнятості населення в умовах реформування економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Приходченко Тетяна Анатоліївна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 КБ     Кількість завантажень: 1

Слюсарчик, М. П. Ринкові економічні системи : проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації в перехідних економіках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Слюсарчик Михайло Павлович ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Зейнаб, Нассар. Країни, що розвиваються, у системі міжнародного розподілу праці: проблема адаптації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Нассар Зейнаб Алі ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 129 Кб     Кількість завантажень: 0

Фещенко, Є. А. Вiдтворення квалiфiкованої робочої сили в умовах переходу до ринкової економiки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економiчна теорiя» / Фещенко Євгенiя Аркадiївна ; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко. - Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевчик, Б. М. Функціонально-історичнa структуризація і типологізація економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Шевчик Богдан Михайлович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Чан Чунг Чи Хiєу. Малий бiзнес в аграрнiй сферi перехiдної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Чан Чунг Чи Хiєу ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Чеснокова, Н. В. Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» /.Чеснокова Наталія Володимирівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 0

Ющенко, О. В. Накопичення та реформування відносин власності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Ющенко Олена Володимирівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 132 КБ     Кількість завантажень: 1

Карабаджак, К. С. Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення змішаної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карабаджак Костянтин Семенович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Любохинець, Л. С. Приватизація власності та зміни соціально-економічної структури суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Любохинець Лариса Сергіївна ; Київсь. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 1

Карбовник, О. І. Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карбовник Оксана Іванівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 1

Карлін, М. І. Формування механізму стимулювання праці в перехідній економіці : проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карлін Микола Іванович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Чупик, І. О. Економічна ефективність перехідних економічних систем (проблеми методології загального виміру) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Чупик Іван Олегович ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 1

Литвин, В. В. Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації : автореф. дис. ... канд екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Литвин Валерія Вікторівнач ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, Д. А. Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Мороз Дмитро Анатолійович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. - 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Жукова, Н. К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Жукова Надіра Каландарівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006. – 14 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 147 КБ     Кількість завантажень: 1

Сацик, В. І. Антициклічне регулювання за умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Сацик Володимир Іванович ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2006. – 15 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1