Назад

Максимова, Н. Л. Проблеми професійної підготовки та перепідготовки кадрів в умовах формування сучасного ринку праці (на матеріалах соціологічних досліджень Харківської області) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.07 «Соціологія управління» / Наталя Леонідівна Максимова ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Х., 1999. – 16 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 41

Коваліско, Н. В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.07 «Соціологія управління» / Коваліско Наталія Володимирівна ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Х., 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 0

Саппа, М. М. Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід) : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.07 «Соціологія управління» / Саппа Микола Миколайович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1