Назад

Макарчук, М. Ю. Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Микола Юхимович Макарчук ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір:      Кількість завантажень: 41

Кукоба, Т. В. Вплив блокаторів метаболізму арахідонової кислоти, ліпіну та гіпоксичних тренувань на перекисне окислення ліпідів та антиоксидантну систему організму при гіпоксії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин» / Кукоба Тетяна Веніамінівна ; Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Чумак, В. О. Фізіологічне обгрунтування використання препаратів гумусової природи і нетрадиційних замінників кормів молодняку свиней : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Чумак Владислав Олександрович ; Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 1

Колтун, Є. М. Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового і мінерального живлення : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» ; 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Колтун Євстахій Михайлович ; Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Львів, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 Кб     Кількість завантажень: 2

Марків, А. М. Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Марків Анатолій Михайлович ; Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2000. – 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Сомова, О. В. Взаємозв`язок тироїдного стану органiзму та процесiв перекисного окислення лiпiдiв : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фiзiологiя людини та тварин» / Сомова Олена Вiталiївна ; Харкiвський державний унiверситет. - Харкiв, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Волгін, Д. В. Дослідження медулярних механізмів участі оксиду азоту та рецепторів N-метил-D-аспартату в регуляції дихального ритмогенезу у новонароджених щурят : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Волгін Денис Вікторович ; Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 1

Шиндялова, Е. В. Рубцовое пищеварение, метаболизм и продуктивность бычков на рационах с включением кукурузного силоса, приготовленного с бактериальной закваской амилонитробактерин : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология человека и животных» / Шиндялова Елена Владимировна ; Всероссийской ВНИИМС и Волгоградский НИТИ ММС и ППЖ. — Дубровицы, 1998. — 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 453 КБ     Кількість завантажень: 1

Колосова Н. Г. Механизмы участия токоферола в адаптивных преобразованиях на холоде : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология человека и животных» / Колосова Наталия Гориславовна ; НИИ физиологии и в НИИ биохимии Сибирского отделения Российской акад. медицин. наук. — Новосибирск, 2000. — 49 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,72 МБ     Кількість завантажень: 1