Назад

Макар, В. М. Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Володимир Мирославович Макар ; Державний ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 1999. – 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 Кб     Кількість завантажень: 43

Мокін, В. Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Віталій Борисович Мокін ; ВДТУ. – Л., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 41

Мухіна, Н. А. Структурне моделювання за експериментальними даними з використанням відношення толерантності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Наталія Анатоліївна Мухіна ; ДДУ. — Дніпропетровський, 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 Кб     Кількість завантажень: 41

Новожилова, М. В. Математичні моделі і методи розв’язання нелінійних задач розміщення геометричних об’єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Марина Володимирівна Новожилова ; ІПМ ім. А. М. Підгорного. — Харків, 1999. — 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 584 Кб     Кількість завантажень: 42

Номіровський, Д. А. Чисельні методи оптимізації та моделювання в псевдогіперболічних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Дмитро Анатолійович Номіровський ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Дніпропетровський, 1999. — 8 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 41

Онопчук, Г. Ю. Математичні моделі процесу управління декомпресією та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Галина Юріївна Онопчук ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 41

Пилипенко, Н. М. Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень (з програмами в системі “Mathematica*”) : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Наталія Миколаївна Пилипенко; Нац. акад. наук України ін.-т проблем моделювання в енергетиці НАН України. – Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 42

Стоян, В. А. Моделювання та аналіз загальних розв’язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами: автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Стоян Володимир Антонович; НАНУ Ін-т кіберн. ім. В. М. Глушкова. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 41

Бевз, С. В. Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Бевз Світлана Володимирівна; Вінницький державний технічний університет. — Вінниця, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 143 КБ     Кількість завантажень: 1

Голованов, І. М. Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Голованов Ігор Миколайович ; Інститут проблем матаматичних машин і систем Національної Академії наук України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Діанова, Т. В. Математичне моделювання процесів в областях з включеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Діанова Тетяна Володимирівна ; Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 2

Попов, Я. Б. Математичне моделювання первинних перетворювачів фізичних величин на основі апроксимаційних методів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Попов Ярослав Богданович ; Державний університет “Львівська політехніка” . - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Смердова, Т. А. Моделювання та структурний синтез імітаторів потовиділення людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Смердова Тетяна Андріївна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Сисоєва, Ю. А. Математична модель та метод розв"язання оптимізаційної задачі розміщення правильних многокутників з урахуванням похибок початкових даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Сисоєва Юлія Анатоліївна ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 1

Пагута, М. Т. Стабілізація процесів горіння в екзотермічних реакторах методами розподіленого автоматичного керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Пагута Мирослав Теофільович ; Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 1997. – 13 с.


Рік видання: 1997. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 Кб      Кількість завантажень: 1

Фролова, Л. З. Iмiтацiйнi моделi масопереносу респiраторних газів в організмі та їх чисельний аналiз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи» / Фролова Лейла Зайнутдіновна ; Київський національний унiверситет iменi Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 1

Чабан, А. В. Математичне моделювання двоточкових t-періодичних крайових задач електродинаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чабан Андрій Васильович ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 0

Чекотун, К. М. Кореляційні методи обчислення геометричних і топологічних ознак зображень: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чекотун Костянтин Михайлович ; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - Київ, 1999. -16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 Кб     Кількість завантажень: 2

Чорна, Л. Б. Стохастична модель голосового сиґналу для задачі діаґностики ритміки серця люд люд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чорна Леся Богданівна ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 1

Осухівська, Г. М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Осухівська Галина Михайлівна ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 263 Кб     Кількість завантажень: 0

Тоніца, О. В. Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Тоніца Олег Володимирович ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Юхимчук, С. В. Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Юхимчук Сергій Васильович ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 КБ     Кількість завантажень: 1

Волк, М. О. Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Волк Максим Олександрович ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 1

Волкова, С. А. Моделювання нелінійних систем з імпульсними впливами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Волкова Світлана Анатоліївна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1

Зуб, С. С. Математичне моделювання бесконтактної рівноваги магнітних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Зуб Станіслав Сергійович ; Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Колодій, З. О. Моделювання флікер-шуму для встановлення природи його енергетичного спектра : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Колодій Зеновій Олексійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 44 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 787 КБ     Кількість завантажень: 1

Виклюк, Я. І. Розвиток методів та засобів математичного моделювання об’єктів туристичної галузі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Виклюк Ярослав Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 42 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 134 КБ     Кількість завантажень: 1

Войтюк, І. Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Войтюк Ірина Федорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 581 КБ     Кількість завантажень: 1

Дивак, Т. М. Параметрична ідентифікація макромоделей об’єктів з розподіленими параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Дивак Тарас Миколайович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 345 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванюк, П. В. Моделювання процесів генерування детермінованого хаосу для передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Іванюк Петро Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 994 КБ     Кількість завантажень: 1

Кавалець, І. І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Кавалець Ірина Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 356 КБ     Кількість завантажень: 1

Крошний, І. М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Крошний Ігор Миколайович ; Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 1

Дмитрук, В. А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 417 КБ     Кількість завантажень: 1

Лисак, Ю. В. Удосконалення математичних моделей та методів оптимізації в задачаx погодження стереозображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Лисак Юрій Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 433 КБ     Кількість завантажень: 1

Ничай, І. В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ничай Ірина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 1

Нікольський, Ю. В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та надлишковістю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Нікольський Юрій Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 37 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 405 КБ     Кількість завантажень: 1

Сафоник, А. П. Моделювання нелінійних процесів фільтрування з урахуванням зворотних впливів та дифузійно-масообмінних збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні мето» / Сафоник Андрій Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 366 КБ     Кількість завантажень: 2

Щербовських, С. В. Математичні моделі та методи визначення характеристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Щербовських Сергій Володимирович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 589 КБ     Кількість завантажень: 1

Ярощак, С. В. Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення в нафтогазових пластах за умов зворотнього впливу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ярощак Сергій Вікторович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 402 КБ     Кількість завантажень: 1

Лесів, М. Ю. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у прикордонних регіонах України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Лесів Мирослава Юріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 1

Піговський, Ю. Р. Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Піговський Юрій Романович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 309 КБ     Кількість завантажень: 1

Малачівський, П. С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Малачівський Петро Стефанович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 44 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 1

Чабан, А. В. Математичне моделювання електромеханічних коливних процесів у системах із зосередженими та розподіленими параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чабан Андрій Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 42 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,36 МБ     Кількість завантажень: 1

Торський, А. Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Торський Адріан Романович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 1

Притула, Н. М. Математичне моделювання та оптимізація потоків газу в газотранспортних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Притула Назар Мирославович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 574 КБ     Кількість завантажень: 1

Франко, Ю. П. Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Франко Юрій Павлович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 334 КБ     Кількість завантажень: 1

Гавриш, В. І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Гавриш Василь Іванович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,22 МБ     Кількість завантажень: 1

Іванущак, Н. М. Математичні моделі розвитку структур комп’ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Іванущак Наталія Михайлівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 591 КБ     Кількість завантажень: 1

Мокрицька, О. В. Математичне моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Мокрицька Ольга Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 549 КБ     Кількість завантажень: 1

Бакалець, А. В. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і в’язкопружного стану у деревині в процесі сушіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Бакалець Антон Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 571 КБ     Кількість завантажень: 1

Квятковський, Б. О. Підвищення ефективності моделювання динамічних режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Квятковський Богдан Олександрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 КБ     Кількість завантажень: 1

Паучок, В. К. Регуляризована ідентифікація математичних макромоделей процесів і систем різної природи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Паучок Володимир Костянтинович ; Національний університет "Львівська політехніка", МОН України. - Львів, 2010. – 18 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 468 КБ     Кількість завантажень: 1

Струбицька, І. П. Розпаралелення обчислювального процесу побудови дискретних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Струбицька Ірина Павлівна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 776 КБ     Кількість завантажень: 1

Козак, О. Л. Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами допускового еліпсоїдного оцінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Козак Олександра Леонідівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 394 КБ     Кількість завантажень: 1

Гайвась, Б. І. Математичне моделювання та дослідження процесів сушіння капілярно-пористих тіл : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Гайвась Богдана Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. – 43 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,41 МБ     Кількість завантажень: 1

Тиш, Є. В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Тиш Євгенія Володимирівна ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2008. – 30 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Топилко, П. І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Топилко Петро Іванович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,61 МБ     Кількість завантажень: 1

Білущак, Ю. І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Білущак Юрій Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка” МОН України. – Львів, 2013. - 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 505 КБ     Кількість завантажень: 1

Журавчак, Л. М. Математичне моделювання процесів поширення теплового і електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Журавчак Любов Михайлівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. - 42 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 555 КБ     Кількість завантажень: 1

Кужій, Л. І. Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Кужій Любомира Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. - 23 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 284 КБ     Кількість завантажень: 1

Веселовська, Н. Р. Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Веселовська Наталія Ростиславівна ; Тернопільський державний технічний університет. - Тернопіль, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Чарковська, Н. В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чарковська Надія Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,33 МБ     Кількість завантажень: 0

Твардовська, С. Р. Математичне моделювання хвильових процесів у складних пористих середовищах у зовнішньому електричному полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Твардовська Софія Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 796 КБ     Кількість завантажень: 1

Данило, О. Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Данило Ольга Ярославівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,91 МБ     Кількість завантажень: 1

Костючко, С. М. Метод допоміжної параметричної чутливості для аналізу і синтезу нелінійних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Костючко Сергій Миколайович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,16 МБ     Кількість завантажень: 0

Андрійчук, М. І. Математичне моделювання та числова оптимізація характеристик випромінюючих і хвилеводних систем та формуючих середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Андрійчук Михайло Іванович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,72 МБ     Кількість завантажень: 0

Вовкодав, О. В. Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Вовкодав Олександр Валерійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 0

Давидок, А. Є. Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Давидок Анастасія Євгенівна ; Національний університет ,,Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 6,46 МБ     Кількість завантажень: 1

Шиманський, В. М. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Шимайський Володимир Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,06 МБ     Кількість завантажень: 1

Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Крепич Світлана Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 482 КБ     Кількість завантажень: 1

Порплиця, Н. П. Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Порплиця Наталія Петрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 971 КБ     Кількість завантажень: 1

Присяжнюк, О. В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузіфного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Присяжнюк Олена Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 968 КБ     Кількість завантажень: 0

Сафоник, А. П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Сафоник Андрій Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,60 МБ     Кількість завантажень: 1

Синявський, А. Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного елект-ромагнітного поля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Синявський Андрій Тадейович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,25 МБ     Кількість завантажень: 1

Ракоча, І. І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ракоча Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,45 КБ     Кількість завантажень: 1