Назад

Майстренко, О. Ю. Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Олександр Юрійович Майстренко ; НАН України, Ін-т газу. – К., 1999. – 38 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 323 Кб     Кількість завантажень: 41

Нгуен дик Тоан Вплив зовнішніх дій та теплообмін при розвинутому пузирчастому кипінні рідини у великому об”ємі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Нгуен дик Тоан ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 41

Тростянецький, Л. М. Комбіновані теплонасосні установки малоі потужності для систем теплопостачання: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Тростянецький Леонід Михайлович; Одеський держ. політех. ун-т. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ.     Кількість завантажень: 41

Дунаєвська, Н. І. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.04. «Промислова теплоенергетика» / Дунаєвська Наталія Іванівна ; Інститут газу НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Масліков, М. М. Розробка методів дослідження, розрахунку та прогнозування процесів тепломасопереносу під час тривалого зберігання цукру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Масліков Максим Михайлович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 146 КБ     Кількість завантажень: 2

Лисиця, В. К. Теоретичні основи газодинаміки факела, методи та системи управління полем температури у металургійних нагрівальних печах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Лисиця Вадим Костянтинович ; Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти України. - Дніпропетровськ, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 116 КБ     Кількість завантажень: 1

Миронов, Д. В. Ефективне очищення газів, які відходять, теплоенергетичних систем від діоксиду сірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Миронов Дмитро Володимирович ; Одеський державний політехнічний університет. - Одеса, 1998. - 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Галимов, Ф. М. Реализация хладоресурса углеводородных топлив в силовых и энергетических установках : автореф. дис. ... д-ра техн. : спец. 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» / Галимов Фарид Мисбахович ; Казанском государственном технологическом университете. – Казань, 2001. – 32 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 501 КБ     Кількість завантажень: 1

Быченок В. И., Теплоэнергетика рабочего процесса в аппаратах пульсирующего горения : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика»/ Быченок Вячеслав Иванович ; Тамбовский государственный технический университет. – Воронеж - 2005. – 34 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 324 КБ     Кількість завантажень: 0