Назад

Ландарь, І. В. Економічний механізм залучення іноземних інвестицій в Україну : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Ландарь Ірина Володимирівна ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Козаков, В. В. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Козаков Віталій Віталійович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Кредісов, О. А. Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» /. Кредісов Олексій Анатолійович ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 0

Майко, В. А. Розвиток Британсько-Українських економічних відносин в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Майко Віктор Анатолійович ; УАЗТ. — К., 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 346 Кб     Кількість завантажень: 41

Рубцова, М. Ю. Національні особливості формування інвестиційного клімату для залучення іноземного капіталу в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Рубцова Марина Юріївна ; НАН України, ІСІМЕВ. – К., 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 Кб     Кількість завантажень: 41

Сіденко, В. Р. Системна трансформація зовнішньоекономічної діяльності при переході від централізованої планової до ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини » / Сіденко Володимир Романович ; НАН України, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин. – К., 1999. – 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 Кб     Кількість завантажень: 41

Сіденко, С. В. Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Сіденко Світлана Володимирівна; НАНУ Ін-т світової екон. і міжнар. відносин. - Київ, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 42

Іяд, С. М. Міжнародна міграція робочої сили в системі факторів економічного розвитку арабських країн Перської затоки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Іяд Сайах Маклад ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 Кб     Кількість завантажень: 1

Балеєв, В. В. Енергетичний сектор зовнішньоекономічної діяльності України в системі світогосподарських відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Балеєв Володимир Васильович ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 0

Дацків, Р. М. Транскордонні економічні зв"язки Карпатського Єврорегіону та їх ефективність : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» / Дацкiв Ростислав Михайлович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідик, В. Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Дідик Валентин Григорович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Пантелідіс, Ніколаос Стратегія включення Греції в Європейський валютний союз : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Пантелідіс Ніколаос ; Інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 1

Егрi Iмре Досвiд розвитку продовольчого господарства Угорщини в умовах ринкової економiки та можливостi його використання в Українi : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Свiтове господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини» / Егрi Iмре ; Iнститут свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАН України. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Швиданенко, О. А. Ризики iноземного iнвестування в економiку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Швиданенко Олег Анатолiйович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 Кб     Кількість завантажень: 1

Леонтенко, О. М. Інтеграція України у міжнародний ринок праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.05.01 « Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Леонтенко Ольга Михайлівна ; Київський національний економічний університет, Міністерство освіти України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1