Назад

Коновальчук, І. І. Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Коновальчук Іван Іванович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 2

Кузьменко, Н. М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857-1997) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кузьменко Надія Михайлівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 135 Кб     Кількість завантажень: 0

Крицький, В. М. Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Крицький Володимир Миколайович ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. – Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 2

Красовська, О. О. Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Красовська Ольга Олександрівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 0

Красноголова, І. Б. Формування мотивів учіння студентів у процесі викладання англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Красноголова Ірина Борисівна ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. - Вінниця, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 0

Коршак, Т. Є. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу учнями на уроках (на прикладі вивчення біології та хімії в основній школі) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Коршак Тетяна Євгеніївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 Кб     Кількість завантажень: 1

Король, О. В. Формування екологічної культури учнів V-VI класів у процесі вивчення інтегративного курсу “навколишній світ” : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Король Олена Вікторівна ; Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. -23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 Кб     Кількість завантажень: 1

Корж, Л. В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці ХІХ - на початку ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Корж Лариса Вікторівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 Кб     Кількість завантажень: 1

Костюк, В. В. Творче самовиявлення особистості школяра у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Костюк Віктор Володимирович ; Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. - Луганськ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 0

Костюшко, Г. О. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами театральної самодіяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Костюшко Ганна Олексіївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 45 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 Кб     Кількість завантажень: 1

Кравченко, І. Ф. Професійне самовизначення старших підлітків у сфері обслуговування засобами професіографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кравченко Ірина Федорівна ; Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 0

Шкурін, О. І. Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Шкурін Олександр Іванович ; Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 2

Мазуріна, В. О. Гуманізація взаємин учителів і старшокласників у позаурочній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Мазуріна Валентина Олександрівна ; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 Кб     Кількість завантажень: 41

Мартиненко, О. М. Організація науково-дослідної роботи викладачів вищих навчальних закладів в Україні (XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Мартиненко Олена Миколаївна ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 41

Масалітіна, О. С. Педагогічні умови застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Масалітіна Олена Семенівна ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 155 Кб     Кількість завантажень: 41

Матвієнко, О. В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Матвієнко Олена Валеріївна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 Кб     Кількість завантажень: 41

Мишковська, Т. Д. Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації процесу навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Тетяна Дмитрівна Мишковська ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 41

Москалюк, В. М. Формування творчої активностi студентiв у навчально-виховному процесi коледжу культури та мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Валентина Михайлiвна Москалюк ; ЛДПУ ім. Т. Г. Шевченка. — Луганськ, 1999. — 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210     Кількість завантажень: 41

Новаківська, Л. В. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Олени Пчілки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 - «Теорія та історія педагогіки» / Людмила Володимирівна Новаківська ; ІПАПНУ. - Київ, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 41

Одарченко, Н. І. Засоби відеоінформації на лекційних і семінарських заняттях при вивченні природничих предметів у школах нового типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Наталія Іванівна Одарченко ; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 41

Пихтіна, Н. П. Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Ніна Порфирівна Пихтіна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 383 Кб     Кількість завантажень: 41

Пожар, Н. В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Надія Василівна Пожар; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 41

Покась, В. П. Соціально-педагогічні основи становлення та розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (1956-1966 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Віталій Петрович Покась; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ.     Кількість завантажень: 41

Полякова, О. М. Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв"язання педагогічних задач : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Ольга Михайлівна Полякова; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Дисертація 
Розмір: 240 Кб     Кількість завантажень: 41

Поточни, Є. Розвиток освіти дорослих в галичині (1867-1918 рр.): автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Єжи Поточни; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 41

Приходько, Г. І. Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній журналістиці (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Приходько Ганна Іванівна; Харківський держ. педагогічний ун-т. ім. Г. С. Сковороди – Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 41

Протасова, Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Протасова Наталія Георгіївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 41

Рагозiна, В. В. Формування творчих здiбностей молодших школярiв у процесiі музичноiї дiяльностiі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Рагозiна Вiкторiя Валентинiвна; Інститут проблем виховання АПН Украiни. – Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ.     Кількість завантажень: 41

Романишин, І. М. Формування моральних відносин підлітків в умовах мікросоціуму: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Романишин Ігор Михайлович; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 41

Романченко, О. С. Формування моральних потреб особистості молодшого школяра : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Романченко Олена Сергіївна ; ЛДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 41

Римар, Л. В. Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис. ... кан. пед. наук.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Римар Людмила Володимирівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 323 КБ     Кількість завантажень: 41

Карпенко, О. Г. Соціальне становлення особистості підлітка в тимчасових об"єднаннях за інтересами : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Карпенко Олена Гергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 КБ     Кількість завантажень: 1

Сейко, Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938рр. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Сейко Наталія Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 41

Скидан, О. В. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Скидан Сергій Олександрович ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 Кб     Кількість завантажень: 41

Степаненко, Л. М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: автореф. дис. ... канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Степаненко Людмила Михайлівна ; Ін-т пробл. вих. АПН Укр. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 108 КБ     Кількість завантажень: 41

Степанюк, А. В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Степанюк Алла Василівна; Ін-т пед. АПН Укр. - Київ, 1999. – 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 309 КБ     Кількість завантажень: 41

Столяревська, А. Л. Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики: автореф. дис. ... канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Столяревська Алла Леонідівна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 41

Твердохліб, Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу: автореф. дис. ... канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Твердохліб Лариса Валеріївна; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 41

Товканець, Г. В. Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування: автореф. дис. ... канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Товканець Ганна Василівна; Ін-т пед. АПН Укр. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 КБ.     Кількість завантажень: 41

Гусак, П. М. Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Гусак Петро Миколайович ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 40 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 Кб     Кількість завантажень: 1

Яресько, К. В. Управлiння навчально-творчою дiяльнiстю школярiв в умовах iнформатизацiї освоїв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Яресько Катерина Вiкторiвна ; Харкiвський державний педагогiчний університет iм. Г. С. Сковороди. - Харкiв, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 0

Бєлкіна, Н. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. І. Демкова : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Бочарнікова, В. М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Бо чарнікова Віра Миколаївна ; Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького . - Черкаси, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Велемець, О. В. Розвиток освіти і педагогічної думки на західно-українських землях в XVI - XVII століттях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Велемець Олександр Вікторович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. – 11 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Герасименко, Л. В. Організація дидактичного вибору в навчально-пізнавальній діяльності студентів вищих педагогічних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Герасименко Лариса Віталіївна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 146 КБ     Кількість завантажень: 2

Гіптерс, З. В. Художня творча діяльність студентів вищих закладів освіти України (1960 – 1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Гіптерс Зінаїда Василівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 1

Груц, Г. М. С. Русова і просвітницький рух в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Груць Галина Михайлівна ; Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 1

Городиський, М. І. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Горнятко-Шумилович Анна Йосипівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Дарманський, М. М. Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорiя та iсторiя педагогiки» / Дарманський Микола Миколайович ; Iнститут педагогiки Академiї педагогiчних наук України. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Джаман, Т. В. Розвиток народної освiти на Волинi (ХVIII - ХIХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорiя та iсторiя педагогiки» / Джаман Тамiла Вiкторiвна ; Тернопiльський державний педагогiчний унiверситет iменi Володимира Гнатюка. - Тернопiль, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 1

Дергач, М. А. Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Дергач Маргарита Альфритівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 1

Дупак, Н. В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «Теорія та історія педагогіки» / Дупак Надія Василівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1

Журецький, Я. І. Взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України) : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Журецький Ярослав Іванович ; Інститут проблем виховання АПН України. - Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Кіндрат, В. К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Кіндрат Вадим Кирилович ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Бичкова, І. І. Організаційно-педагогічні засади навчання слухачів факультету довузівської підготовки (на матеріалі дисциплін природничого циклу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бичкова Ірина Іванівна ; Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 Кб     Кількість завантажень: 1

Логачевська, С. П. Дидактичні основи організації диференційованого навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Логачевська Світлана Панасівна ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. — Кіровоград, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 1

Лисенко, Л. В. Педагогічні умови забезпечення професійно орієнтованої виховної роботи в студентській групі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Лисенко Лариса Вікторівна ; Державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Вдович, С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Вдович Світлана Михайлівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 Кб     Кількість завантажень: 1

Даник, А. А.Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно-побутової праці у процесі родинного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Даник Аліна Анатоліївна ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 1998. – 11 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 135 Кб     Кількість завантажень: 0

Бойчук, П. М. Економічне виховання студентів педагогічних училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бойчук Петро Микитович ; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 0

Сабат, Н. В. Національне виховання учнівської молоді Галичини (1869– 1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Сабат Надія Володимирівна ; Прикарпатський університет імені В. С. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Савенкова, Л. О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / Савенкова Людмила Олексіївна ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. – 29 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 2

Цибулько, Г. Я. Формування у майбутніх вчителів готовності до розвитку учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Цибулько Григорій Якович ; Луганський державний педагогічний університет. – Луганськ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1

Шиян, Н. І. Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Шиян Надія Іванівна ; Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Цимбал, І. І. Соціальна адаптація старших підлітків в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Цимбал Ірина Іванівна ; Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. - Луганськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Чернишенко, І. А. Педагогічна діяльність та спадщина М.Р.Завадського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Чернишенко Iрина Анатолiївна ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 Кб     Кількість завантажень: 0

Чернишенко, І. А. Педагогічна діяльність та спадщина М.Р.Завадського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Чернишенко Iрина Анатолiївна ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 Кб     Кількість завантажень: 1

Ястребова, В. Я. Управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (за матеріалами вивчення гуманітарних дисциплін) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Ястребова Валентина Яківна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 КБ     Кількість завантажень: 1

Капченко, О. Л. Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні (1945-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Капченко Олеся Леонідівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Кіреєва, І. В. Дидактичні умови гуманізації навчального процесу при вивченні курсу педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кіреєва Ірина Веніамінівна ; Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. - Луганськ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Охріменко, І. В. Виховання учнів старших класів на національно- культурних тради-ціях українського народу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Охріменко Іван Володимирович ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 1

Кнорр, Н. В. Підготовка старшокласників до педагогічної професії вчителя фізики в багатопрофільному ліцеї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кнорр Надія Валеріївна ; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 0

Чуйко, С. Р. Організація навчального процесу в ліцеях України (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Чуйко Сергій Романович ; Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 1

Шаркунова, В. В. Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Шаркунова Вікторія Валентинівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 Кб     Кількість завантажень: 1

Коломійченко, Л. Г. Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи в процесі засвоєння математичних знань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Коломійченко Лілія Георгіївна ; Південноукраїнський державний педагогічний університет. - Одеса, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 Кб     Кількість завантажень: 2

Левченко, Л. С. Творча самореалізація старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Левченко Людмила Степанівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 3

Логвіна-Бик, Т. А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Логвіна-Бик Тетяна Анатоліївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 0

Марушкевич, А. А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Марушкевич Алла Адамівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Мищишин, І. Я. Моральне виховання української молоді в процесі співпраці школи, греко-католицької Церкви і громадськості (Галичина, кін.ХІХ - 30-і роки ХХст) : автореф. дис. ….канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Мищишин Ірина Ярославівна ; Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 142 Кб     Кількість завантажень: 0

Абаскалова, Н. П. Теория и практика формирования здорового образа жизни учащихся и студентов в системе «школа-вуз» : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Абаскалова Надежда Павловна ; Новосибирский государственный педагогический университет. – Барнаул, 2000. – 40 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 520 КБ     Кількість завантажень: 1

Акулич, Е. М. Бизнес образование школьников как фактор интеграции молодёжи в социум : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Акулич Евгений Михайлович ; Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2000. – 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 КБ     Кількість завантажень: 1

Архипова, А. Н. Значение земской школы в развитии начального образования в России (на материале московской губернии середины XIX - начала XX вв.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Архипова Анна Николаевна ; Московский государственный педагогический университет. – Москва, 2000. – 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Атанова, С. Н. Педагогические условия реализации образовательного потенциала общественных молодежных экологических движений : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Атанова Светлана Николаевна ; Институт образования. – Санкт-Петербург, 2000. – 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 КБ     Кількість завантажень: 1

Байтингер, И. Е. Творческая деятельность детей-сирот младшего школьного возраста как фактор социально - педагогической адаптации в условиях детского дома : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Байтингер Игорь Евгеньевич ; Челябинский государственный педагогический университет. – Челябинск, 2000. – 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 343 КБ     Кількість завантажень: 1

Абросимов, В. Н. Конструирование образовательной среды формирования экономической культуры школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Абросимов Виктор Николаевич ; Красноярский государственный педагогический университет. – Красноярск, 2000. – 18 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 384 КБ     Кількість завантажень: 1

Алехина, Н. В. Индивидуальный образовательный проект как средство самоопределения гимназиста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Алехина Нонна Викторовна ; Оренбургский государственный педагогический университет. – Оренбург, 2000. – 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 316 КБ     Кількість завантажень: 1

Атаева, Р. Д. Педагогические условия социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Атаева Раиса Дундаевна ; Ставропольский государственный университет. - Ставрополь, 2004. – 26 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 КБ     Кількість завантажень: 1

Баглаев, Г. П. Педагогические основы управления инновационным учебным заведением начального профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Баглаев Григорий Павлович ; Бурятский государственный университет. – УЛАН-УДЭ, 2000. – 27 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 335 КБ     Кількість завантажень: 1

Барахович, И. И. Формирование коммуникативной компетентности студентов педагогического колледжа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Барахович Ирина Ильинична ; Красноярский государственный педагогический университет. – Красноярск, 2000. – 24 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 392 КБ     Кількість завантажень: 1

Баженова, Н. Г. Этнопедагогические ценности амурского казачества : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Баженова Наталья Геннадьевна ; Биробиджанский государственный педагогический институт. – Якутск, 2000. – 20 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Беленов, В. Н. Формирование ценностного отношения старшеклассников к здоровью в процессе физического воспитания : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Беленов Валерий Николаевич ; Самарский государственный педагогический университет. – Самара, 2000. – 16 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 1

Белозерцева, Т. В. Педагогическая технология формирования рефлексии школьников в процессе обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Белозерцева Татьяна Викторовна ; Челябинский государственный педагогический университет. – Челябинск, 2000. – 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 1

Беспалова, Н. В. Особенности подготовки педагогических кадров в университете : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Беспалова Надежда Владимировна ; Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2003. – 16 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Бездухов, А. В. Педагогические условия формирования гуманистической направленности студентов в процессе обучения в педагогическом университете : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Бездухов Артем Владимирович ; Институт образования взрослых. – Самара, 2000. – 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 1

Амирова, А. В. Дидактические основы формирования у будущих учителей ценностного отношения к педагогическому наследию : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Амирова Александра Владимировна ; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2000. – 22 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 319 КБ     Кількість завантажень: 1

Арапов, А. И. Проблема дифференциации обучения в истории отечественной педагогики и школы конца XIX - начала XX века : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Арапов Александр Иванович ; Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск, 2000. - 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 462 КБ     Кількість завантажень: 1

Алексеева, И. С. Профессиональное становление молодых специалистов в условиях сельской школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Алексеева Ирина Степановна ; Якутский государсвенный университет имени М. К. Аммосова. - Якутск, 2006. - 21 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Апиш, М. Н. Эстетическое воспитание учащихся начальной национальной (Адыгейской) школы в условиях интегрированного обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Апиш Майя Нурбиевна ; Адыгейский государственный университет. - Майкоп, 2003. - 31 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 0

Аносов, І. П. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Аносов Іван Павлович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. – 44 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 352 КБ     Кількість завантажень: 1

Мусенова, Э. А. Техники неиро-лингвистического программирования как средство личностно ориентированного обучения старшеклассников : автореф. дис. ... док. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Мусенова Эльмира Ауфатовна ; Ульяновский государственной педагогической университет им И.Н.Ульянова. – Ульяновск, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,40 МБ     Кількість завантажень: 0

Шебалина, Н. А. Моделирование системы педагогического менеджмента преподавателей профессионального лицея : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Шебалина Наталия Александровна ; Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем. – Санкт-Петербург, 2005. – 28 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 0

Коновальчук, І. І. Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Коновальчук Іван Іванович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 1

Давиденко, О. В. Організація підпільної освіти у Польщі в період Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Давиденко Олена Василівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 320 КБ     Кількість завантажень: 1

Єршова, Л. М. Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Єршова Людмила Михайлівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 46 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 509 КБ     Кількість завантажень: 1

Умінський, С. А. Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей чеського походження на Правобережній Україні (др. пол. XIX – 30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Умінський Сергій Антонійович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 350 КБ     Кількість завантажень: 1

Бондарчук, О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бондарчук Олена Анатоліївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Антонюк, Л. М. Виховання дітей національних меншин на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.): порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Антонюк Любов Максимівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 2

Мелещенко, А. А. «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мелещенко Алла Анатоліївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 422 КБ     Кількість завантажень: 1

Дєнічєва, О. І. Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Дєнічєва Ольга Ігорівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 315 КБ     Кількість завантажень: 1

Левківська, К. В. Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Левківська Кристина Валеріївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 1

Хмелівська, С. І. Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Хмелівська Світлана Іванівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 457 КБ     Кількість завантажень: 1

Мишкарьова, С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 1

Чихурський, А. С. Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Чихурський Анатолій Сергійович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 1