Назад

Хома, І. Б. Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Хома Ірина Борисівна ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 256 Кб     Кількість завантажень: 0

Кульбачний, С. В. Макроекономічна політика в Україні: аналіз та шляхи вдосконалення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Кульбачний Сергій Володимирович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. -18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 1

Корінько, М. Д. Організаційно-економічні аспекти створення об’єднань по виробництву м’ясопродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Корінько Микола Данилович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 1

Корабльов, М. М. Методичні основи прогнозування валового внутрішнього продукту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Корабльов Микола Миколайович ; Науково - дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 Кб     Кількість завантажень: 1

Сунь Цзінь Лі Методи аналізу економічних процесів (на прикладі КНР і України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Сунь Цзінь Лі ; ДДУ. — Донецьк, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Книга 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 41

Майгер, М В. Економічні основи регулювання ринку продуктів харчування (на прикладі Одеської області : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою » / Майгер Микола Вікторович ; ОДЕУ. — Одеса, 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 41

Орлатий, М. К. Соціальна сфера села та економічний механізм регулювання її розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Орлатий Михайло Кузьмович ; УААНІАЕ. – К., 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 41

Поляков, М. О. Регулювання процесів користування відновлюваними природними ресурсами (на прикладі деревинних ресурсів) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Поляков Максим Олександрович ; Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України. — К, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 523 Кб     Кількість завантажень: 41

Радкевич, Н. В. Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Радкевич Наталя Володимирівна ; ОДЕУ. – Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 Кб     Кількість завантажень: 41

Саломатіна, Л. М. Стратегія конверсії військово-промислового комплексу України (організаційно-економічні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Саломатіна Лілія Миколаївна ; НАН України, Інс-т екон. пром-сті. – Донецьк, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 283 Кб     Кількість завантажень: 41

Саєнко, А. С. Регулятивна роль цінностей в адаптації системи зайнятості населення до ринкового середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Саєнко Андрій Сергійович ; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 Кб     Кількість завантажень: 41

Сігайов, А. О. Принципи та методи державного регулювання банківської діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Сігайов Андрій Олександрович ; Наук.-досл. екон. ін-т м-ва екон. України – К., 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 367 Кб     Кількість завантажень: 41

Саєнко, А. С. Регулятивна роль цінностей в адаптації системи зайнятості населення до ринкового середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Саєнко Андрій Сергійович; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 41

Сурков, А. О. Державне регулювання ціноутворення в АПК (на матеріалах грайворонського району бєлгородської області): автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Сурков Анатолій Олексійович; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 41

Гурова, К. Д. Управління процесом організації і функціонування спільного підприємництва в економіці України в умовах ринкових перетворень: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Гурова Капіталіна Дмитрівна ; Харківський державний університет Міносвіти України. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 1

Башинська, Г. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування та регулювання економіки» / Башинська Ганна Іванівна ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 0

Вернер Браун Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Вернер Браун ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 1

Бірюков, О. О. Державне регулювання діяльності підприємств електроенергетики в умовах ринкових перетворень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Бірюков Олександр Олександрович ; Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Горбач, О. В. Економічна оцінка конкурентоспроможності машин на стадії технологічної підготовки виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Горбач Олена Володимирівна ; ХДУ. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 0

Водотика, О. М. Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Водотика Олександр Миколайович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 КБ     Кількість завантажень: 1

Гайдук, А. Б. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Гайдук Анна Богданівна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Гладких, Д. М. Форми і методи державного регулювання цін : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Гладких Дмитро Михайлович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 2

Голубушина, Г. Ю. Науково-методичні оcнови реформування експортних зв’язків України в умовах трансформації економічної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Голубушина Ганна Юріївна ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Делікатна, І. О. Організація взаємодії рекламодавця і рекламного агентства на міжнародному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування та регулювання економіки» / Делікатна Івета Олександрівна ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзюба, С. Г. Регулювання трудової зайнятості населення в умовах реформування економічних відносин : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управлiння, планування і регулювання економiки» / Дзюба Світлана Григорівна ; Інститут економiки промисловостi НАН України. - Донецьк, 1998. – 28 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідур, С. В. Організаційно-економічний механізм розвитку лізингових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Дідур Сергій Володимирович ; Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 2

Долинець, І. М. Регулювання відтворення сировинних ресурсів регіону (на прикладі деревної сировини) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Долинець Ігор Миколайович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 1

Єкімов, С. В. Удосконалення механізму аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Єкімов Сергій Володимирович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Єлагін, Ю. В. Приватизація підприємств харчосмакової промисловості в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Єлагін Юрій Вікторович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 124 КБ     Кількість завантажень: 1

Жебровська, Ф. І. Державне регулювання формування економічного механізму функціонування підприємств фармацевтичної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економіки» / Жебровська Філя Іванівна ; Харківський державний університет Міністерства освіти України. - Харків, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 1

Плиса, В. Й. Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Плиса Володимир Йосипович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1998. – 30 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 1

Михайлець, В. К. Організація та управління збутовою діяльністю підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Михайлець Віталій Корнійович ; ХДУ. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 Кб     Кількість завантажень: 0

Мірошник, О. І. Проблема эфективного развитку пасажирського електротранспорту великого міста і шляхи її розв"язання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Мірошник Олександр Іванович ; ХДУ. - Харків, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 0

Рудченко, О. Ю. Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Рудченко Олександр Юрійович ; Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України. - Київ, 1998. – 38 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 1

Опанасенко, В. Ф. Державне регулювання економіки України у програмному аспекті : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Опанасенко Володимир Федорович ; Харківський державний університет Міністерства освіти України. - Харків, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 136 Кб     Кількість завантажень: 1

Патоков, О. Ф. Проблеми інтеграції в управлінні виробництвом: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Патоков Олег Федорович ; Дніпропетровський держав дер університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 1

Фомін, І. С. Регулювання зовнішньої торгівлі в процесі стабілізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Фомін Ігор Сергійович ; Інститут економіки НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 1

Худаєв, Д. В. Державне регулювання енергозбереження в сільському районі /на матеріалах Грайворонського району Белгородської області/ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управліния, планування і регулювання економікою» / Худаєв Дмитро Васильович ; Харьківський державний університет Міністерства освіти України. - Харків, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 132 КБ     Кількість завантажень: 1

Шкварчук, Л. О. Управління інноваціями в перехідній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Шкварчук Людмила Олександрівна ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Палажій, А. М. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Палажій Анна Михайлівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 1

Швець, С. М. Методичні основи короткострокового прогнозування валової доданої вартості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Швець Сергій Михайлович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 0

Кокшаров, О. В. Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Кокшаров Олексій Вячеславович ; Одеський державний економічний університет. - Одеса, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 1

Лисий, І. В. Організація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Лисий Ігор Васильович ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Макаренко, О. П. Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Макаренко Олександр Павлович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 128 КБ     Кількість завантажень: 1