Назад

Комариста, В. П. Взаємозв"язок інтенсивності проліферації і ліпідно-каротиноїдного обміну в клітинах Dunaliella Teod. та вплив ліпідно-каротиноїдних екстрактів на функціональну активність гепатоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Комариста Вікторія Павлівна ; Харківський державний університет Міністерства освіти України. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 2

Крисько, О. М. Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Крисько Оксана Михайлівна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Кректун, Б. В. Метаболічний і антиоксидантний статус організму великої рогатої худоби в ранньому постнатальному періоді онтогенезу та фактори його регуляції : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» /.Кректун Богдан Васильович ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. - Львів, 1999. -18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 Кб     Кількість завантажень: 1

Шабi Бонi Кристоф Дье-Донне Вплив хлориду ртутi та хлориду кобальту на перекисне окислення лiпiдiв та активнiсть деяких антиоксидантних ферментiв в печінці, нирках та легенях щурiв : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Шабi Бонi Кристоф Дье-Донне ; ХДУ. - Харків, 1999. - 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Книга 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 41

Матишевська, О. П. Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са2+-залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Матишевська Ольга Павлівна ; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 Кб     Кількість завантажень: 41

Нікітіна, О. О. Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Ольга Олександрівна Нікітіна ; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 41

Панасенко, В. П. Особливості взаємовідносин кальцитоніну та ендогенних опіоїдів при сечокам"яній хворобі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Маргарита Вікторівна Панасенко ; Ін-т геронтології Академії медичних наук. — К., 1999. — 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 Кб     Кількість завантажень: 41

Платонова, В. В. Стан антиоксидантної системи проростків гороху (Pisum sativum L.) за дії іонів кадмію, талію та свинцю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Алла Анатоліївна Платонова ; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. — К., 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 Кб     Кількість завантажень: 41

Покотило, О. С. Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Покотило Олег Степанович ; Укр. акад. аграрних наук ін-т землеробства і біології тварин. – Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 41

Скоморовська-Прокволіт, О. В. Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості glu-плазміногену : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Скоморовська-Прокволіт Олена Вікторівна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 1999. — 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 41

Сенчій, В. М. Вплив моноксиду вуглецю та гіпертермії на синтез ейкозаноїдів та гормонів, що регулюють загибель клітин в легеневій тканині : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Сенчій Василь Миколайович ; Ін-т геронтології акад. мед. наук України. – К., 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 273 Кб     Кількість завантажень: 41

Шмонiн, А. В. Виділення низькомолекулярних термостабільних білків цитозолю та дослідження їхньої дії на проліферацію клітин печінки : автореф. дис. ... канд. фарм. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Шмонін Андрій Володимирович ; Харькiвський державний унiверситет Мiнiстерства освiти України. - Харкiв, 1999. - 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 0

Гарбузенко, О. Б. Вплив механічного навантаження на синтез колагену, еластину та в"язко-пружні властивості сполучної тканини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Гарбузенко Ольга Борисівна ; Харькiвський державний унiверситет. - Харкiв, 1999. - 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 0

Іскра, Р. Я. Гормонально-субстратні механізми регуляції вуглеводного обміну та антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах свиней раннього віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Іскра Руслана Ярославівна ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. - Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 1

Яремій, І. М. Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Яремій Ірина Миколаївна ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 Кб     Кількість завантажень: 1

Яремко, Р. М. Антиоксидантний статус організму курчат яєчних ліній у ранньому віці і фактори його регуляції : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Яремко Роман Миколайович ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. - Львів, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 Кб     Кількість завантажень: 1

Якимович, М. Я. Вплив трансформуючого фактора росту типу b на клітини лінії L1210 лейкемії миші з різною чутливістю до дії цисплатину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Якимович Марія Ярославівна ; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 2

Берко, О. М. Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Берко Олена Минівна ; Інститут геронтології АМН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Бучко, О. М. Система антиоксидантного захисту в тканинах свиней в ранній постнатальний період : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Бучко Оксана Михайлівна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1

Геруш, І. В. Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Геруш Ігор Васильович ; Інститут геронтології АМН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідович, А. П. Вплив адреналіну на ліпідний обмін у скелетних м"язах тварин в онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Дідович Анна Павлівна ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича Міністерства освіти України. - Чернівці, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 3

Кузнєцов, І. В. Молекулярні механізми адаптації колагенових структур до змін температури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Кузнєцов Іван Вікторович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Лаврушенко, Л. Ф. Окисні процеси в мітохондріях під впливом ксенобіотиків та їх аліментарна корекція : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Лаврушенко Людмила Федорівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 27 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 КБ     Кількість завантажень: 1

Бараннік, Т. В. Механiзми дiї хлориду ртутi i хлориду кобальту на активнiсть d- амiнолевулiнатсинтази в печiнцi щурiв : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Бараннік Тетяна Володимирівна ; ХДУ. – Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 0

Майдан, М. М. Розробка клітинних біоелементів сенсорів та ферментативних методів для аналізу метанолу, етанолу та формальдегіду : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Майдан Микола Миколайович ; Вiддiлення регуляторних систем клiтини Інституту бiохiмiї iм. О. В. Палладiна НАН України. - Львів, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Шеббанi, М. М. Механiзми адаптацiї тварин рiзного вiку до сiрчано-кислої мiдi : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Бiохiмiя» / Шеббанi Мона Мохаммед ; Харкiвський державний унiверситет Мiнiстерства освiти України. - Харкiв, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Капля, О. А. Структурно-функцiональнi властивостi iзоформ каталiтичної субодиницi Na+,K+-ATP-ази при мембранотропних впливах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Бiохiмiя» / Капля Олександр Андрiйович ; Iнститут бiохiмiї iм. О. В. Палладiна НАН України. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Палагiна, I. А. Вплив дисперсних азобарвникiв на бiосинтез нуклеїнових кислот i бiлкiв з урахуванням вiддалених ефектів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Палагіна Ірина Анатоліївна ; Харкiвський державний університет. - Харкiв, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 1

Коваленко, Л. В. Перекисне окислення ліпідів і функціональний стан еритроцитів великої рогатої худоби при лейкозі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Коваленко Лариса Володимирівна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 Кб     Кількість завантажень: 0

Шахман, О. В. Особливості фізіологічної та мембранотропної дії біологічно активного фосфоліпідного комплексу з гідробіонтів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Шахман Олена Василівна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 0

Кучмеровська, Т. М. Біологічна дія вітаміну РР та його похідних у нервовій системі : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Кучмеровська Тамара Муратiвна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. - Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 Кб     Кількість завантажень: 1

Вуїв, І. Т. Вплив вітаміну Е іселену на перекисне окиснення ліпідів істан антиоксидантної системи в організмі поросят : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Вуїв Іван Теофільович ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. - Львів, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 103 КБ     Кількість завантажень: 1

Загайко, А. Л. Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Загайко Андрій Леонідович ; Харківський національний університет. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Хаддад Айхам Алі Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Хаддад Айхам Алі ; Харкiвський держ. ун-т ім.. В. Н. Каразіна. - Харкiв, 2008. – 32 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 0

Шепельова, І. А. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Шепельова Ірина Анатоліївна ; Нац. аграрний. ун-т. – К., 2008. – 38 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 0

Улитина, Н. Н. Выделение и физико-химические свойства протеолитических ферментов желудочно-кишечного тракта сома европейского Silumsglanis L.: автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Улитина Нина Николаевна; Кубанский государственный универсигет. - Краснодар, 2005. – 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 958 КБ     Кількість завантажень: 0

Матусовский, О. С. Физико-химические свойства миорода и телокина, сократительных белков гладких мышц : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Матусовский Олег Самойлович ; Ин-т биологии моря Дальневосточного отделения РАН. — Владивосток, 2005. — 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,84 МБ     Кількість завантажень: 0