Назад

Косар, Н. С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Косар Наталія Степанівна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 2

Коструба, А. В. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Коструба Андрій Володимирович ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. - Донецьк, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 Кб     Кількість завантажень: 1

Котик, Л. Є. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Котик Любов Євстахіївна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 1

Габор, Р. Управление инвестиционной деятельностью холдинговой компании : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.06.02 "Предпринимательство, менеджмент и маркетинг" / Реньи Габор ; ХГЭУ. — Харьков, 1999. — 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 Кб     Кількість завантажень: 41

Макаренко, П. М. Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково - підприємницького середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Макаренко Петро Миколайович ; ХДЕУ. – Х., 1999. – 31 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір:      Кількість завантажень: 41

Мамдух Тайє Аль Зіадат Розвиток малого підприємництва в умовах перехідної економіки (на прикладі України та Йорданії) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Мамдух Тайє Аль Зіадат ; Донецький держ. ун-т екон. і торг. – Донецьк, 1999. – 15 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 41

Нгуєн Мінь Дик Фондовий ринок як фактор підприємницького середовища в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Нгуєн Мінь Дик ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. – Донецьк, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 41

Орєхова, Т. В. Менеджмент інвестиційних проектів великого промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Орєхова Тетяна Вікторівна ; ДДУ. – Донецьк, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 41

Пономаренко, В. С. Стратегічне управління підприємством : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Пономаренко Володимир Степанович ; ХДЕУ. — Харків, 1999. — 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 305 Кб     Кількість завантажень: 41

Решетнікова, І. Л. Формування маркетингової стратегії підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Решетнікова Ірина Леонідівна; Київський нац. економічний ун-т. – Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 41

Рудницька, О. М. Менеджмент персоналу промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Рудницька Ореста Михайлівна ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 Кб     Кількість завантажень: 42

Рябчик, І. В. Управління маркетингом продовольчих товарів: автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Рябчик Ігор Володимирович; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 41

Сидоренко, С. В. Кон"юнктура ринку продукції м"ясного птахівництва (на матеріалах підприємств та організацій АПК України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Сидоренко Сергій Васильович ; НАУ. – К., 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 Кб     Кількість завантажень: 41

Савіна, Г. Г. Методи управління внутрішніми резервами підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Савіна Галина Григорівна; Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 10 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір:      Кількість завантажень: 41

Сафонова, В. І. Фінанасовий менеджмент на основі оцінки капіталу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Сафонова Віра Іванівна; КДАУ. – Сімферополь, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 41

Скибінський, О. С. Маркетингові способи оптимізації діяльності підприємств (на прикладі звірогосподарств) : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Скибінський Олександр Станіславовича ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 41

Старостіна, А. О. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент, маркетинг» / Старостіна Алла Олексіївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 251 КБ     Кількість завантажень: 41

Степаненко, О. А. Діагностика в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Степаненко Олена Аркадіївна; Одеський держ. екон. ун-т. - Одеса, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 41

Степанова, І. В. Організаційно-економічні фактори розвитку малого підприємництва в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Степанова Ірина Вадимівна; Одес. держ. екон. ун-т. - Одеса, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ.     Кількість завантажень: 41

Третьякова, Л. І. Структуризація комплексу маркетингу в системі виробничого менеджменту промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Третьякова Людмила Іванівна ; Держ. ун-т “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 41

Гайдамак, Н. В. Управління результативністю функціонування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Гайдамак Наталія Валеріївна ; НАУ. - К., 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 0

Георгіаді, Н. Г. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Георгіаді Неллі Георгіївна ; Держ. ун-т “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 0

Акаєв, Ш. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з оновлення продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Акаєв Шаміль Муртузович ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. - Донецьк, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 1

Балановська, Т. І. Менеджмент персоналу в АПК України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Балановська Тетяна Іванівна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 0

Близнюк, В. П. Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління зовнішньоторго вельною діяльністю підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Близнюк Валентина Павлівна ; Українська академія зовнішньої торгівлі, Міністерство зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 0

Бойко, В. В. Удосконалення управління оборотними коштами на підприємствах автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Бойко Вікторія Валеріївна ; Київський міжнародний університет цивільної авіації. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Брагін, В. П. Методи управління підприємства на основі маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Брагін Вячеслав Павлович ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Гончаренко, С. М. Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Гончарук Світлана Марківна ; НАН України, Ін-т регіонал. досл. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 0

Воробйова, Л. О. Формування стимулюючого механізму управління малим бізнесом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Воробйова Людмила Олександрівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Ганусяк, І. Б. Організаційно-економічні засади реалізації пріоритетів підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент і маркетинг» / Ганусяк Ігор Богданович ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1

Голошубов, О. В. Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Голошубов Олег Валеріанович ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 КБ     Кількість завантажень: 1

Дейнеко, Т. О. Інформаційний бізнес як інноваційний засіб розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Дейнеко Тетяна Олегівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Демчук, О. В. Удосконалення управління капіталом підприємств рибної промисловості України (на прикладі об’єднань “Керчрибпром”, “Південрибпошук”) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08. 06. 02. «Підприємництво, менеджмент і маркетинг» / Демчук Олег Володимирович ; Кримський державний аграрний університет. - Сімферополь, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Діяконова, О. В. Управління сталим розвитком торгівлі в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Діяконова Оксана Валентинівна ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. - Донецьк, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 2

Єрьоміна, Л. О. Управління закупівельною діяльністю на основі маркетингу в умовах формування ринкової економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Єрьоміна Людмила Олександрівна ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. - Донецьк, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 1

Заблодська, І. В. Розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Заблодська Інна Володимирівна ; Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України. - Луганськ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 КБ     Кількість завантажень: 0

Коваль, Л. С. Система контролю в управлінні діяльністю комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Коваль Лариса Станіславівна ; Київський державний торговельно-економічний університет. - Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Левицька, О. Р. Маркетингове дослідження лікарських засобів для оториноларингологічної практики : автореф. дис. ... канд. фарм. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Левицька Оксана Романівна ; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 1

Лепа, Р. М. Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Лепа Роман Миколайович ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Мішньова, Н. А. Організаційно-економічний механізм управління родючістю грунтів : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Мішньова Наталія Андріївна ; СДАУ. - Суми, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 0

Пилипенко, Н. М. Податково-дотаційний менеджмент у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Пилипенко Надія Миколаївна ; Сумський державний аграрний університет. - Суми, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельник, О. П. Удосконалення управління готельним господарством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Мельник Олександр Павлович ; Київський державний торговельно-економічний університет. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Рязанцева, Н. О. Підвищення ефективності управління підприємствами соціальної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Рязанцева Наталя Олександрівна ; Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України. - Луганськ, 1998. – 25 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, С. М. Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури аграрного бізнесу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Мороз Сергій Миколайович ; Сумський державний аграрний університет. - Суми, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 126 Кб     Кількість завантажень: 0

Співак, С. І. Управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Співак Софія Іванівна ; Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України. - Луганськ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Суварно, Р. В. Розвиток організації оперативного контролю економічної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетінг» / Суварно Руслана Віліївна ; Одеському державному економічному університеті, Міністерство освіти України. - Одеса, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 140 КБ     Кількість завантажень: 1

Фурдичко, Л. Є. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності та його ефективність : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Фурдичко Любов Євгенівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Фролов, О. В. Маркетингове дослідження кон"юнктури локального ринку вугілля : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Фролов Олег Володимирович ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 КБ     Кількість завантажень: 1

Щербина, О. В. Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Щербина Ольга Володимирівна ; Київський національний економічний університет. Міністерство освіти України. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 КБ     Кількість завантажень: 1

Аїт Яссін Фатима Оцінка потенціалу підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Аїт Яссін Фатіма ; Харківський державний економічний університет. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Яндієв, С. О. Логістика в управлінні господарськими системами (на прикладі транспортно-експедиторських компаній) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Яндієв Салман Османович ; Одеський державний економічний університет. - Одеса, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 3

Квач, Я. П. Методи оцінки фінансово-господарських ситуацій в управлінні діяльністю підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Квач Ярослав Петрович ; Одеський держ. екон. ун-т. - Одеса, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Павлов, В. М. Організаційно-економічні механізми господарювання (на прикладі садівничих формувань Криму) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Павлов Віктор Миколайович ; Кримський державний аграрний університет. - Сімферополь, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 1

Коваленко, Н. В. Організаційно-економічний механізм захисту вітчизняних товаровироб- ників : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Коваленко Наталія Валеріївна ; Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України. - Луганськ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 0

Ковальчук, В. Г. Соціально-психологічні аспекти ефективного менеджменту (на матеріалах АПК Хмельницької обл.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02. «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Ковальчук Василь Григорович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 0

Чумаченко, Г. В. Організація управління підприємствами малого та середнього бізнесу з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Чумаченко Галина Валеріївна ; Східноукраїнський державний університет. - Луганськ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 Кб     Кількість завантажень: 1

Зозульов, О. В. Методичні основи сегментації ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент, маркетинг» / Зозульов Олександр Вікторович ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут". - Київ, 2007. – 24 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1