Назад

Лапцевич, Ф. Ф. Неруйнівний контроль електромагнітних параметрів елементів і вузлів електродвигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контрою» / Лапцевич Фелікс Феліксович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 1

Гаврилина, В. А. Методология контроля вина распознаванием : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» / Гаврилина Вера Александровна ; Государственный университет – УНПК. – Орел, 2013. – 32 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 623 КБ     Кількість завантажень: 41

Медимнов, А. В. Озонохемилюминесцентный метод контроля распределения органического вещества в пресноводных водоемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» / Медимов Алексей Валентинович ; Государственный электротехнический университет. – СПб., 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 433 КБ     Кількість завантажень: 41

Онгірська, Н. Г. Метод розрахунку та оптимізації параметрів вихрострумових перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю» / Наталія Генріхівна Онгірська ; НТУ України КПІ. – К., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 41

Петров, О. Н. Метод контроля влияния продуктов деструкции смазочных масел и электрического потенциала на противоизносные свойства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» / Олег Николаевич Петров ; СФУ. – Томск, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,30 Мб     Кількість завантажень: 41

Порєв, В. А. Аналіз параметрів зони плавки за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю» / Порєв Володимир Андрійович ; НТУУ КПІ. – К., 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 Кб     Кількість завантажень: 41

Глоба, С. М. Методи корекції динамічних магнітних параметрів плоских виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Глоба Світлана Миколаївна ; ХДПУ. – УНПК. – Х., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 1

Гальченко, В. Я. Методи оптимізації параметрів та режимів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13. «Прилади і методи контролю» / Гальченко Володимир Якович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 473 КБ     Кількість завантажень: 1

Гурин, А. Г. Створення комплексу високоефективних електродинамічних пристроїв для контролю параметрів навколишнього середовища (теоретичні основи розробки та впровадження) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13. «Прилади і методи контролю» / Гурин Анатолій Григорович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванова, Н. О. Ультразвукова когерентно-імпульсна Фур"є-інтроскопія слабоконтрастних структур : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади та методи контролю» / Іванова Наталія Олександрівна ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 КБ     Кількість завантажень: 1

Петрук, В. Г. Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади та методи контролю» / Петрук Василь Григорович ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1998. – 38 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 КБ     Кількість завантажень: 1

Чінь, Тхі То Оань. Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю» / Чінь Тхі То Оань ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 Кб     Кількість завантажень: 0

Кухарчук, В. В. Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контрою» / Кухарчук Василь Васильович ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999. – 38 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 284 Кб     Кількість завантажень: 1

Молодецький, І. А. Розробка технології та технічних засобів неруйнівного контролю фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання та інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади та методи контролю» / Молодецький Ігор Анатолійович ; Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 1999. - 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 1

Дарвай, І. Я. Експрес метод контролю якості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Дарвай Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 546 КБ     Кількість завантажень: 0

Козак, О. Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Козак Олексій Федорович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 427 КБ     Кількість завантажень: 1

Матіко, Г. Ф. Синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Матіко Галина Федорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 351 КБ     Кількість завантажень: 1

Хоменко, В. Г. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчастих виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речови» / Хоменко Віталій Григорович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 2000. – 27 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 1

Сомхієва, О. С. Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Сомхієва Ольга Сергіївна ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2001. – 30 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 1

Ділай, І. В. Розвиток газодинамічного методу та високоточних систем для приготування складних сумішей з мікроконцентраціями компонентів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю» / Ділай Ігор Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 672 КБ     Кількість завантажень: 1