Назад

Динмухаметова, Р. А. Прототипирование ректификации веществ со сферическим межмолекулярным потенциалом: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» / Динмухаметова Резеда Айратовна ; КНИТУ. — К., 2013. — 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 840 КБ     Кількість завантажень: 41

Лю Яньцин Разработка мембранных установок на основе баромембранных методов очистки воды : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» / Лю Яньцин ; Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева. – Москва, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 359 Кб     Кількість завантажень: 1

Макаров, А. В. Процессы адсорбционной доочистки промышленных сточных вод от ионов никеля и цинка в адсорберах с псевдоожиженным слоем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» / Макаров Алексей Викторович ; Иркутский государственный университет путей сообщения. – Томск, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 353 Кб     Кількість завантажень: 1

Мачехина, К. И. Процесс очистки подземных вод от коллоидных соединений железа и его аппаратурное оформление : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» / Мачехина Ксения Игоревна ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 652 Кб     Кількість завантажень: 0

Анашкин, И. П. Массоперенос через мембрану из гибридного оксида кремния в процессах первапорационного разделения жидких смесей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» / Анашкин Иван Петрович ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 889 Кб     Кількість завантажень: 1

Тижбір, Г. А. Статика та кінетика адсорбції речовин сорбентами, синтезованими на основі золи виносу ТЕС : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології (технічні науки)» / Тижбір Галина Андріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 481 КБ     Кількість завантажень: 1

Барна, І. Р. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Барна Ірина Романівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 528 КБ     Кількість завантажень: 1

Мосюк, М. І. Гідродинаміка і тепломасообмін під час сушіння подрібненої “енергетичної” верби в стаціонарному шарі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Мосюк Микола Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 428 КБ     Кількість завантажень: 1

Симак, Д. М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Симак Дмитро Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 512 КБ     Кількість завантажень: 0

Стадник, Р. В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibrydus) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Стадник Роман Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 513 КБ     Кількість завантажень: 1

Степова, К. В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Степова Катерина Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,29 МБ     Кількість завантажень: 1

Федорчук-Мороз, В. І. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси й обладнання хімічної технології» / Федорчук–Мороз Валентина Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 398 КБ     Кількість завантажень: 1

Римар, Т. І. Сушіння глини у нерухомому шарі : автореф. дис. ... канд. техн. : спец. 05.17.08 «Процеси й обладнання хімічної технології» / Римар Тетяна Іванівна ; Національний університет „Львівська політехніка”. - Львів, 2008. – 29 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 581 КБ     Кількість завантажень: 2

Чорномаз, Н. Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Чорномаз Наталія Юріївна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 405 КБ     Кількість завантажень: 1

Атаманюк, В. М. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси й обладнання хімічної технології» / Атаманюк Володимир Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2007. - 38 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,48 МБ     Кількість завантажень: 1

Куц, В. П. Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси й обладнання хімічної технології» / Куц Віктор Петрович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,55 МБ     Кількість завантажень: 1

Крвавич, А. С. Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси Gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Крвавич Анна Сергіївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 1

Павлюк, І. В. Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / Павлюк Інесса Віталіївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 1