Назад

Карасева, Ю. С. Синтез и применение бифункциональных полисульфидных добавок для резин : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» / Карасева Юлия Сергеевна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 41

Мацьків, О. О. Основи технології отримання метакрилатів газофазним каталітичним окисненням ізобутилового спирту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Мацьків Олена Олександрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 647 КБ     Кількість завантажень: 1

Хомко, Н. Ю. Основи технологiї гетерогенно-каталiтичної гідратації нiтрилiв карбонових кислот : автореф. дмс. … канд. техн. наук : сусп. 05.17.04 «Технологiя продуктiв органiчного синтезу» /Хомко Наталiя Юрiївна Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка". - Львiв, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 Кб     Кількість завантажень: 1

Альмаурі, С. А. С. Розробка технології одержання нафтополімерних смол з гідроксильними гру груп : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» /Альмаурі Самір Абдулрахман Салех ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 Кб     Кількість завантажень: 1

Чайківський, О. В. Технологія одержання нафтополімерних смол з кінцевими карбоксильними групами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Чайківський Остап Володимирович ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзіняк, Б. О. Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних продуктів піролізу вуглеводнів : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Дзіняк Богдан Остапович ; Національний університет «Львівська політехніка». МОН України. - Львів, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 534 КБ     Кількість завантажень: 1

Межиброцький, В. П. Удосконалення технології N, N′- дитіодиморфоліну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Межиброцький Василь Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 296 КБ     Кількість завантажень: 1

Реутський, В. В. Інтенсифікація гомогенно-каталітичного окиснення етилбензолу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Реутський Володимир Вікторович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 449 КБ     Кількість завантажень: 1

Солод, М. І. Одержання асиметричних діестерів адипінової кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Солод Микола Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 732 КБ     Кількість завантажень: 1

Карп’як, Н. М. Одержання димерів α-алкілакролеїнів та їх похідних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Карп’як Наталія Миронівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 399 КБ     Кількість завантажень: 1

Качмар-Кос, Н. Я. Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2–С5 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Качмар-Кос Наталія Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 КБ     Кількість завантажень: 1

Микитин, І. М. Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/γ-Аl2О3 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Микитин Ігор Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 613 КБ     Кількість завантажень: 1

Курташ, Ю. А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Курташ Юрій Андрійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 950 КБ     Кількість завантажень: 1

Небесний, Р. В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Небесний Роман Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 21 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 391 КБ     Кількість завантажень: 1

Ворончак, Т. О. Основи технології коолігомеризації ненасичених компонентів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів природного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Ворончак Тарас Осипович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 797 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзіняк, М. Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів С4-С5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Дзіняк Мар’яна Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 489 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельник, С. Р. Наукові основи одержання і технологія моно- та діестерів аліфатичних карбонових кислот : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Мельник Степан Романович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 38 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 800 КБ     Кількість завантажень: 1

Гнатів, З. Я. Технологія одержання коолігомерів з рідких продуктів піролізу вуглеводнів в присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Гнатів Зоряна Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 828 КБ     Кількість завантажень: 1

Курта, С. А. Удосконалення технології виробництва хлористого вінілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Курта Сергій Андрійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2015. – 47 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,76 МБ     Кількість завантажень: 1

Кузьмичева, Е. Л. Физико-химические основы синтеза палладиевых катализаторов для получения термолабильных органических соединений сложной структуры : автореф. дис. ... д-ра. тех. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» / Кузьмичева Екатерина Львовна; Узбекский научно-исследовательского химико-фармацевтического институт им. А. С. Султанова.. — Москва, 2005. — 52 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,93 МБ     Кількість завантажень: 0

Никулишин, І. Є. Наукові основи і технологія каталітичної коолігомеризації побічних продуктів піролізу вуглеводнів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Никулишин Ірена Євгенівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,38 МБ     Кількість завантажень: 0

Оробчук, О. М. Дисперсійна коолігомеризація суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Оробчук Оксана Михайлівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 658 КБ     Кількість завантажень: 0

Нго Куи Куен Усовершенствование технологии очистки водно-щелочного потока стадии получения стирола гидропероксидным методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» / Нго Куи Куен ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 408 КБ     Кількість завантажень: 1

Гатиятуллин, Д. Р. Разработка новой двухстадийной технологии получения антиоксиданта 4,4´-БИС(2,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛ)А : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» / Гатиятуллин Динар Равилевич ; КНИТУ. – Казань, 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 382 КБ     Кількість завантажень: 1

Алексеева, О. А. Синтез 2,6-Ди-Трет-Бутил-4-метоксиметилфенола в присутствии гетерогенных катализаторов и 2,6-Ди-Трет-Бутил-4-метилфенола на его основе : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технология органических веществ» / Алексеева Ольга Александровна ; КНИТУ. – Казань, 2015. - 12 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 361 КБ     Кількість завантажень: 1

Гладій, А. І. Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» / Гладій Андрій Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,31 МБ     Кількість завантажень: 1