Назад

Сабахова, Г. И. Технология сульфида силиката цинка : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Сабахова Гузеля Игоревна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 312 КБ     Кількість завантажень: 41

Сахаров, Ю. Н. Интенсификация технологии производства экстракционной фосфорной кислоты разложением апатита и фосфорита растворами фосфорной и серной кислот : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Сахаров Юрий Николаевич ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 631 КБ     Кількість завантажень: 41

Пололій, Н. М. Технологія вилучення золота і срібла з промислових відходів та рудних концентратів активованими ціанистими розчинами : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Наталія Михайлівна Пололій ; ХДПУ. — Харків, 1999. — 10 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 127 Кб     Кількість завантажень: 41

Поморцева, О. Є. Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Поморцева Олена Євгенівна ; ХДПУ. — Харків, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 Кб     Кількість завантажень: 41

Русінов, О. І. Каталізатори конверсії метанолу в формальдегід із зниженим вмістом срібла: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Русінов Олександр Іванович; Харк. держ. політех. ун-т. – Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 41

Бодак, П. М. Фізико-хімічні закономірності і технологія одержання безхлоридного калійного добрива на основі високохлоридного виробничого шеніту і селективного екстрагента-моноетаноламіну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01. «Технологія неорганічних речовин» / Бодак Павло Михайлович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Давиденко, Н. П. Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01. «Технологія неорганічних речовин» / Давиденко Наталія Петрівна ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Дяченко, Н. М. Розробка процесів одержання оксиду вольфраму та супутніх речовин шляхом розкладу вольфрамвмісних відходів у лужних розтопах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Дяченко Надія Михайлівна ; Київський технічний національний університет “КПІ”. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Сю Юнлун Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Сю Юнлун ; ХДПУ. — Харків, 1998. — 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 1

Перекупко, Т. В. Інтенсифікація процесів комплексної переробки полі мінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реаґентів і розчинників : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Перекупко Тамара Вікторівна ; Державний університет ”Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 32 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 1

Калимон, Я. А. Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Калимон Ярослав Андрійович ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 261 КБ     Кількість завантажень: 1

Горностай, О. Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Горностай Орислава Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 337 КБ     Кількість завантажень: 1

Срібна, А. В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Срібна Анна Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 313 КБ     Кількість завантажень: 1

Карпець, М. В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Карпець Марія Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Перекупко, А. В. Теоретичні основи і технологія гідроксокупруму(ІІ) карбонату (малахіту) з розчинів купруму(ІІ) нітрату і натрію карбонату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» / Перекупко Аркадій Вікторович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 606 КБ     Кількість завантажень: 1

Лановецкий, С. В. Физико-химические основы технологии кристаллогидратов нитрата магния, марганца и оксидов на их основе : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Лановецкий Сергей Викторович ; Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – Казань, 2014. – 32 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,85 МБ     Кількість завантажень: 1

Бердичевский, А. И. Физико-химические, технологические и методологические основы гранулирования сульфата калия методом окатывания : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Бердичевский Александр Иосифович ; СПБ Гос. технологич. ин-т. — Санкт-Петербург, 2000. — 20 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,33 МБ     Кількість завантажень: 0

Никандров, М. И. Энергосберегающие циркуляционные технологии неорганических солей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Никандров Михаил Игоревич ; ДНИ ФГБОУ ВПО НГТУ им. Р. Е. Алексеева. - Казань, 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,86 МБ     Кількість завантажень: 1

Габдуллин, А. Н. Разработка способа азотнокислотной переработки серпентинита баженовского месторождения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 «Технология неорганических веществ» / Габдуллин Альфред Нафитович ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2015. - 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,97 МБ     Кількість завантажень: 1