Назад

Самарин, Е. В. Прогнозирование молекулярно-массовых, теплофизических и диэлектрических характеристик полибутилакрилата, получаемого радикальной полимеризацией в присутствии тритиокарбонатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Самарин Евгений Владимирович ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 24 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 655 КБ     Кількість завантажень: 41

Ахметшина, А. И. Оптически прозрачные мезопористые полимеры на основе макроинициаторов анионной природы и 2,4-толуилендиизоцианата : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Ахметшина Алсу Исламовна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 23 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 8,35 Мб     Кількість завантажень: 41

Михальчук, В. М. Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Володимир Михайлович Михальчук ; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — Київ, 1999. — 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 693 Кб     Кількість завантажень: 41

Новікова, О. О. Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Олена Олександрівна Новікова ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 Кб     Кількість завантажень: 41

Слінченко, О. А. Формування і властивості наповнених напіввзаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Слінченко Олена Анатоліївна ; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — Київ, 1999. — 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 Кб     Кількість завантажень: 41

Шибирин, О. В. Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів та сумішей на їх основі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Шибирин Олена Володимирівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ,1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 Кб     Кількість завантажень: 1

Бондаренко, П. О. Синтез та дослідження аліцикленових ненасичених олігоефірів і полімерів на їх основі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06. «Хімія високомолекулярних сполук» / Бондаренко Павло Олександрович ; Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Загладько, О. А. Кінетична модель тривимірної радикальної полімеризації в блоці : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Загладько Олена Анатоліївна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Шекета, М. Л. Дослідження закономірностей фотополімеризації метакрилових ефірів у присутності полівінілпіролідону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Шекета Марія Леонтівна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 1

Марковська, Л. А. Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури та властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Марковська Людмила Антонівна ; Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Огар, Г. О. Синтез макрофотоініціаторів на основі коолігомерів малеїнового ангідриду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Огар Галина Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 456 КБ     Кількість завантажень: 1

Гаргай, Х. І. Гетерофункціональні олігопероксиди на основі піромелітової кислоти : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Гаргай Христина Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 КБ     Кількість завантажень: 1

Гіщак, Х. Я. Сорбційно здатні металовмісні гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Гіщак Христина Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 КБ     Кількість завантажень: 1

Сердюк, В. О. Мікрокапсулювання рідких і твердих вуглеводнів гетерофункціональними акрилатними кополімерами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Сердюк Віталій Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 838 КБ     Кількість завантажень: 2

Федорова, О. В. Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Федорова Олена Валеріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 328 КБ     Кількість завантажень: 1

Раєвська, К. А. Синтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Раєвська Катерина Альбертівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 464 КБ     Кількість завантажень: 0

Тарнавчик, І. Т. Формування гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Тарнавчик Ігор Тарасович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 730 КБ     Кількість завантажень: 1

Хованець, Г. І. Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно– і ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Хованець Галина Ігорівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 491 КБ     Кількість завантажень: 1

Шаповал, О. В. Одержання та реакції модифікованих олігопероксидами нанорозмірних органічних і полімер-мінеральних пігментів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Шаповал Олександр Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 318 КБ     Кількість завантажень: 1

Рябцева, А. О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Рябцева Анна Олександрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 1

Скорохода, Т. В. Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехелатні олігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі : автореф. дис. ... канд. хіт. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Скорохода Тарас Володимирович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,99 МБ     Кількість завантажень: 1

Кудіна, О. О. Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду для одержання самовпорядкованих міцелярних cтруктур та наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Кудіна Олена Олександрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,43 МБ     Кількість завантажень: 1

Жолобко, О. Ю. Синтез гідрогелів та полімерних частинок на основі хітозану та реакційноздатних олігомерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Жолобко Оксана Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 591 КБ     Кількість завантажень: 1

Демчина, О. І. Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Демчина Оксана Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 782 КБ     Кількість завантажень: 1

Яцишин, О. І. Синтез та властивості монометакрилатних похідних епоксидних смол : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Яцишин Оксана Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 503 КБ     Кількість завантажень: 1

Огар, М. О. Синтез полімерних біологічно сумісних наношарів на поверхні амінованого скла : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Огар Марія Олександрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 848 КБ     Кількість завантажень: 1

Варваренко, С. М. Амінофункційні поліестери природніх двоосновних амінокислот і поліетердіолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Варваренко Сергій Миколайович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 40 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,48 МБ     Кількість завантажень: 1

Галлямов, М. О. Сканирующая силовая микроскопия полимерных структур на подложке : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Галлямов Марат Олегович ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2009. – 47 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,01 МБ     Кількість завантажень: 1

Фігурка, Н. В. Поверхнево-активні псевдо-полі(амінокислоти) на основі дикарбонових α-амінокислот та їх колоїдно-хімічні властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Фігурка Наталія Володимирівна ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2013. - 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 622 КБ     Кількість завантажень: 1

Чобіт, М. Р. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Чобіт Максим Роландович ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2007. - 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 424 КБ     Кількість завантажень: 1

Шуст, О. В. Хімічна модифікація епоксидних смол флуорвмісними сполуками з функційними групами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Шуст Олена Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1

Зубик, Г. М. Синтез та властивості функційних похідних феноло-формальдегідних олігомерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Зубик Галина Миколаївна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 884 КБ     Кількість завантажень: 1

Горячева, О. С. Химическая модификация олигобутадиенов введением в цепь эпокси и аминогрупп : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Горячева Ольга Сергеевна ; Ярославский гос. технич. ун-т. — Ярославль, 2001. — 21 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 МБ     Кількість завантажень: 0

Кузнецова, О. А. Исследование комплексообразования и конформационных превращений гомо и сополимеров на основе N-виниламидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Химия высокомолекулярных соединений» / Кузнецова Оксана Алексеевна ; Московский Гос. Акад. тонкой хим.технологии им. М. В. Ломоносова. — Москва, 2000. — 24 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,1 МБ     Кількість завантажень: 1

Башта, Б. Б. Хімічна модифікація карбоксилвмісних олігоестерів епоксидними сполуками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Башта Богдана Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 522 КБ     Кількість завантажень: 1

Когут, А. М. Синтез інвертабельних і реакційноздатних амфіфільних полімерів і формування міцелярних структур на їх основі : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Когут Ананій Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 46 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,60 МБ     Кількість завантажень: 1

Тимофеева, М. Ю. Физико-химические особенности и разработка модели адгезионного взаимодействия растворов высокомолекулярных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Химия высокомолекулярных соединений» / Тимофеева Марина Юрьевна; Уфимский государственный институт сервиса. - Москва, 2005. – 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 896 КБ     Кількість завантажень: 8

Шевчук, О. М. Органічні та гібридні нано- і мікроструктури на основі багатофункціональних олігомерів і полімерів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Шевчук Олег Михайлович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,42 МБ     Кількість завантажень: 0

М’ягкота, О. С. Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет- бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / М’ягкота Олеся Степанівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 22,8 МБ     Кількість завантажень: 1

Хоменко, О. І. Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Хоменко Олена Ігорівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,06 МБ     Кількість завантажень: 1

Назмиева, Г. Н. Синтез и свойства эпоксиаминных олигомеров и разветвленных метакриловых сополимеров с нелинейно-оптически активными фрагментами различного строения в боковой цепи : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Назмиева Гульшат Наиловна ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 996 КБ     Кількість завантажень: 1

Гераськина, Я. М. Синтез сополимеров на основе виниловых мономеров с применением компенсационного метода и их использование в качестве модификаторов вязкости смазочных масел : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения, химические науки» / Гераськина Евгения Викторовна ; Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 367 КБ     Кількість завантажень: 1

Зарипов, И. И. Органо-неорганические полимеры на основе макроинициатора, 2,4-толуилендиизоцианата и полиэдрального октаглицидил-силсесквиоксана: синтез и газотранспортные свойства : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.06 «Высокомолекулярные соединения» / Зарипов Ильназ Ильдарович ; КНИТУ. – Казань, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,03 МБ     Кількість завантажень: 1

Тарас, Р. С. Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Тарас Роман Степанович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 832 КБ     Кількість завантажень: 1

Івашків, О. П. Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» / Івашків Остап Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 829 КБ     Кількість завантажень: 1