Назад

Гамов, Г. А. Влияние водно-органических растворителей на комплексообразование иона никеля(II) с никотинамидом и сольватацию реагентов : автореф. дис. ... канд. Хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия», спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Георгий Александрович Гамов ; Ивановский гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2014. - 16 с


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,45 МБ     Кількість завантажень: 0

Кривцов, А. О. Взаимодействие лецитина с комплексами ДНК: фазовые равновесия и молекулярная организация : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Кривцов Алексей Олегович ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,24 Мб     Кількість завантажень: 42

Глухов, В. В. Оценка подвижности макромолекул с использованием метода релаксации давления расплавов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Глухов Валерий Валентинович ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 18с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 658 КБ     Кількість завантажень: 42

Романова, К. А. Моделирование фотофизических свойств координационных соединений лантаноидов(ІІІ) методами квантовой химии : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Романова Ксения Андреевна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,79 МБ     Кількість завантажень: 42

Марушко, С. З. Синтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів "активне вугілля-полімер" : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Сергій Зенонович Марушко ; Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 131 Кб     Кількість завантажень: 42

Мальцева, Т. В. Синтез та адсорбційна поведінка дисперсних композіційних матеріалів на основі оксидів багатовалентних металів та карбону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Тетяна Віталіївна Мальцева ; НАН України, . Ін-т заг. та неорган. Хімії ім. В. І.Вернадського. – К., 1999. – 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 134 КБ     Кількість завантажень: 41

Панченко, В. Г. Транспортні та рівноважні властивості в 1-1 електролітів в розчинниках з низькими значеннями діелектричної проникності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Валентина Григорівна Панченко ; ХДУ. – Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 Кб     Кількість завантажень: 42

Хаврусь, В. О. Bплив контpoлюючих паpаметpiв на хаpактеpистики автоколивальної хімічної реакцiї Білоусова-Жаботинського бiля бiфуркацiйних точок : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Хаврусь Вячеслав Олександрович ; Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. - Київ, 1999.- 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 411 Кб     Кількість завантажень: 0

Брюховецька, І. В. Каталітична термодисоціація b-оксиетил-трет-бутил-пероксиду у водному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 02.00.04. «Фізична хімія» / Брюховецька Ірина Володимирівна ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1

Головата, Н. В. Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga i Gd-Si-Ga : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Головата Наталія Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 Кб     Кількість завантажень: 0

Горбань, О. О. Електронна структура, фізико-хімічні властивості та перегрупування сінглетних карбенів з супряженими зв"язками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Горбань Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т фіз.-орг. хіміїї та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. - Донецьк, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 0

Гриців, А. В. Фазові рівноваги в потрійних системах хрому з вуглецем і d-металами VII та 3d-металами VIII груп : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04. «Фізична хімія» / Гриців Андрій Васильович ; Інститут проблем матеріалознавства НАН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзязько, Ю. С. Сорбційні властивості неорганічних протонпровідних матеріалів на основі фосфату титану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04. «Фізина хімія» / Дзязько Юлія Сергіївна ; Інститут загальної та неорганіної хімії НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Дмитрук, О. Ф. Елементарні реакції перокcильних радикалів у процеcах рідиннофазного окиcнення органічних сполук (квантово - хімічний опиc) : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.04. «Фізична хімія» / Дмитрук Олекcандр Фiларетович ; Інcтитут фізико - органічної хімії та вуглехімії ім. Литвиненка НАН України. - Донецьк, 1998. – 35 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 1

Дадалі, Ю. В. Реакції алкілгалогенідів з механічно активованим хлоридом калію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Дадалі Юрій Володимирович ; Інститут фізико-органичної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУкраїни. - Донецьк, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,44 Мб     Кількість завантажень: 0

Ефремов, А. М. Физико-химические процессы в неравновесной низкотемпературной плазме хлорсодержащих газов, взаимодействующей с твердыми неорганическими материалами: автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Ефремов Александр Михайлович; ГОУ ВПО Ивановский государственный химико- технологический университет. - Иваново, 2005. - 36 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 345 КБ     Кількість завантажень: 0

Соловйов, В. В. Теоретичні принципи багатоелектронних процесів відновлення і формування ЕАЧ в іонних розплавах : автореф. дис. ... д-ра. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Соловйов Веніамiн Васильович ; Національна Академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії. - Київ, 1998. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Пак, Т. Г. Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів і тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода — диполярний апротонний розчинник : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Пак Тетяна Григорівна Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 Кб     Кількість завантажень: 1

Касьяненко, Г. Я. Реакції в хлоридно-кремнієфторидних розплавах при одержанні електролітичного кремнію : автореф. дис. ... канд. хім. наук. : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Касьяненко Генадій Якович ; Ін-т заг. та неорганіч. хіміі ім. В. І. Вернадського. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 265 КБ     Кількість завантажень: 1

Матвієнко, А. Г. Рідиннофазне співокиснення алкіларенів, реакційна здатність їх молекул і пероксирадикалів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Матвієнко Анатолій Григорович ; Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. - Донецьк, 1999. - 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Зарічний, І. М. Кінетика розкладу вищих аліфатичних одноосновних пероксикислот у водних лужних розчинах та їх реакції з люмінолом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.04 «Фізична хімія» / Зарічний Ігор Миронович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Селиванова, Н. М. Структурно-фазовая самоорганизация и физико-химические свойства лиотропных лантанидомезогенов: автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Селиванова Наталья Михайловна ; КНИТУ. - Казань, 2014. - 40 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 10,3 МБ     Кількість завантажень: 1

Аджами, У. Алюминий в щелечно-солевых средах. Термодинамический анализ и анодное поведение : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Аджами Усама ; Санк-Петербург гос. технол. ин-т. — Санк-Петербург, 1995. — 19с.


Рік видання: 1995. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 970 КБ     Кількість завантажень: 1

Беляев, Б. А. Кинетика и механизм метатезиса α-олефинов на гетерогенных молибденсодержащих каталитических системах : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Беляев Борис Александрович ; Московский гос. акад. тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова. — Москва, 2000. — 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 912 КБ     Кількість завантажень: 0

Абдусамиев, Ф. Т. Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы : автореф. дис. ... канд. техт. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Абдусамиев Фазлидин Таджидинович ; Ин-т химии им. В. И. Никитина. - Душанбе, 2000. – 25 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 0

Донцова, Е. В. Физико-химические свойства и строение новых моно- и биядерных комплексов меди (ii) и никеля (ii) с гидразонами моно- и дикарбонильных соединений: автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Донцова Елена Владимировна ; Ростовский государственный университет. - Ростов-на-Дону - 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 328 КБ     Кількість завантажень: 0

Виссарионова, О. Н. Физико-химические исследования системы дисперсный краситель - водный раствор поверхностно-активных веществ: автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Виссарионова Ольга Николаевна; Тверский государственный университет. - Тверь, 2005. - 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 0

Сашина, Е. С. Физико-химия растворения и смешения аморфно кристаллических природных полимеров : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Сашина Елена Сергеевна ; Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. - Санкт-Петербург, 2008. - 32 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,41 МБ     Кількість завантажень: 0

Баранова, Н. В. Физико-химические исследования модифицирования никелированных стеклянных микросфер: автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Баранова Надежда Владимировна; Тверский государственный университет. — Тверь, 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 0

Ананьева, Е. Ю. Физико-химические закономерности электросаждения покрытий никель-бор в электролитах с модифицирующими добавками : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.04. «Фізична хімія» / Ананьева Елена Юрьевна ; Нижегородский государственный технический ун-т. - Нижний Новгород, 2005. – 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 992 КБ     Кількість завантажень: 0

Шиндлер, А. А. Физико-химические закономерности сорбции платины (IV) и палладия (П) анионообменными сорбентами : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Шиндлер Анастасия Андреевна ; Омский государственный университет. - Омск, 2005. - 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Книга 
Розмір: 913 КБ     Кількість завантажень: 0

Пасечник, Л. А. Физико-химические основы извлечения скандия и галлия из продуктов переработки боксита : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Пасечник Лилия Александровна ; Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН. — Екатеринбург, 2005. — 28 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 347 КБ     Кількість завантажень: 0

Ромадбнкина, С. Б. Физико-химические основы получения функциональных материалов из горючих сланцев : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Ромадбнкина Светлана Борисовна ; Саратовский государственной университет имени Н. Г. Чернышевского. - Саратов, 2005. - 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 907 КБ     Кількість завантажень: 2

Красиков С. А. Физико-химические свойства и процессы воксидных и металлических системах, содержащих тантал,ниобий,олово: автореф. дис. ... д-ра. тех. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Красиков Сергей Анатольевич; ГУ Институт металлургии УрО РАН. — Челябинск, 2005. — 40 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Книга 
Розмір: 453 КБ     Кількість завантажень: 0

Бахтурова, Л. Ф. Физико-химические процессы с участием гидроксильных радикалов в водной среде при разрядах с электролитным катодом: автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Бахтурова Людмила Федоровна ; Институт неорганической химии им. А.В. Николаева. — Новосибирск, 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 МБ     Кількість завантажень: 0

Богомолова, И. В. Физико-химические свойства и аналитическое применение микроэмульсий на основе катионных и анионных поверхностно-активных веществ : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Богомолова Ирина Владимировна ; Саратовский государственной университет имени Н. Г. Чернышевского. - Саратов, 2005. - 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 805 КБ     Кількість завантажень: 0

Куликова, Е. Ю. Физико-химические процессы в неравновесных системах благородный газ - фтор, озон и равновесных системах благородый газ - жидкость: автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Куликова Елена Юрьевна; Ивановский Государственный Университет. — Москва, 2005. — 40 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,36 МБ     Кількість завантажень: 0

Харитонова, А. Г. Физико-химические свойства азотсодержащих гетероциклических соединений. Связь «структура - свойство» : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Харитонова Анна Геннадьевна; Самарский государственный университет. — Самара, 2005. — 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 9

Егорышева, А. В. Физико-химические основы направленного синтеза монокристаллов силленитов с регулируемыми функциональными характеристиками: автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Егорышева Анна Владимировна; Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской Академии наук. — Москва, 2005. — 52 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,47 МБ     Кількість завантажень: 9

Дорохов, М. А. Физико-хиические процессы, стимулированные действием переменного магнитного поля в кристаллах азидов серебра и свинца : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Дорохов Мнханл Александрович ; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2005. - 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 666 КБ     Кількість завантажень: 5

Носырев, П. В. физико-химические закономерности разделения компонентов ненаркотических анальгетиков в условиях обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии: автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Носырев Павел Владимирович; Курский государственный технический университет. — Курск, 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 989 КБ     Кількість завантажень: 10

Дорохов, М. А. Физико-хиические процессы, стимулированные действием переменного магнитного поля в кристаллах азидов серебра и свинца : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Дорохов Мнханл Александрович ; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2005. - 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 666 КБ     Кількість завантажень: 1

Зинченко, В. А. Синтез и физико-химические исследования фотолюминофоров с длительным послесвечением на основе сульфида цинка : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Зинченко Валентина Александровна ; Северо-Кавказский гос. тех. ун-т. - Ставрополь, 2005. - 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 0

Мамаева, В. А. Физико-химия процессов на границе раздела фаз при высокоэнергетическом импульсном воздействии : автореф. дис. ... д-ра хим. наук: спец. 02.00.04. «Физическая химия» / Мамаева Вера Александровна; Томский государственный университет. - Томск, 2007. - 49 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,7 МБ     Кількість завантажень: 0

Лапшин, А. Е. Структурная химия наноразмерных образований в соединениях типа NAX и ZSM-11 и органо-неорганических гибридах : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук: спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Лапшин Андрей Евгеньевич ; Ин-т химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН. - Санкт-Петербург, 2008. - 39 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 11,7 МБ     Кількість завантажень: 1

Михаилов, К. Ю. Физико-химические свойства и термические превращения лауратов висмута : автореф. дис. ... д-ра хим. наук: спец. 02.00.04. «Физическая химия» / Михаилов Кирилл Юрьевич ; Сибирский ун-т потребительской кооперации Центросоюза РФ. - Кемерово, 2005. - 28 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 1

Мурашко, Ю. А. Синтез и физико-химия поверхности твёрдых растворов системы ZnTe-CdTe : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Мурашко Юрий Александрович ; Омский гос. техн. ун-т. - Омск, 2006. - 34 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 МБ     Кількість завантажень: 0

Цибиногина, М. К. Физико-химические процессы MCVD метода изготовления фторсодержащих изгибоустоичивых световодов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Цибиногина Марина Константиновна ; ОАО Пермская научно- производственная приборостроительная компания. — Санкт-Петербург, 2008. — 18 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 828 КБ     Кількість завантажень: 0

Урусова, А. С. Фазовые равновесия, структура и физико-химические свойства оксидов в системах Y-Ba-Me-Me`-O (Me, Me`=Co, Fe, Ni, Cu) : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Анастасия Сергеевна Урусова ; Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург, 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,76 МБ     Кількість завантажень: 0

Шилова, С. В. Комплексы синтетических и природных катионных полиэлектролитов с анионными поверхностноактивными веществами в водно-спиртовых средах: формирование и свойства : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Шилова Светлана Владимировна ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,63 МБ     Кількість завантажень: 1

Туктамышева, Р. А. Молекулярное строение ряда изомеров фуллеренов с84 и с90: связь с региоизомерией их перфторалкильных и хлорпроизводных : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Туктамышева Регина Анваровна ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,46 МБ     Кількість завантажень: 1

Динь Тхе Зунг Равновесные и неравновесные гетерогенные процессы в системах SN(II) - Н20 - ОН ; РЬ(ІІ) - Н20 - ОН ; СИ(ІІ) - Н20 - ОН - NH3 : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Динь Тхе Зунг ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,61 МБ     Кількість завантажень: 2