Назад

Коптєва, С. Д. С-фосфорилювання діариламінів та їх гетеро аналогів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Коптєва Світлана Дмитрівна ; Інститут органічної хімії Національної Академії Наук України. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 1

Красновська, О. Ю. Похідні амінів з каркасними фрагментами. Методи синтезу, спектральні параметри та реакційна здатність : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Красновська Ольга Юріївна ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 Кб     Кількість завантажень: 1

Далматова, Н. В. Синтез и свойства бициклических фосфорсодержащих соединений на основе фенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Далматова Наталия Витальевна ; КНИТУ. — Казань, 2012. — 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,32 МБ     Кількість завантажень: 41

Шемчук, Л. А. Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / / Шемчук Леонід Антонович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 2

Менафова, Ю. В. N-арилсульфоніл-n-хінонмоно- та дііміни зі стерично утрудненим атомом нітрогену : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Менафова Юлія Валентинівна ; УДХТУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 7 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 136 Кб     Кількість завантажень: 41

Мітрохін, О. Ю. Beta-Фосфорильовані алкілвінілові етери. Синтез та хімічні властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Олександр Юрійович Мітрохін ; УДХТУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 273 Кб     Кількість завантажень: 41

Оглашений, Ю. І. Синтез і характеристика похідних диметилакрилової кислоти : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Юрій Іванович Оглашенний ; Львівська політехніка. — Львів, 1999. — 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 41

Обушак, М. Д. Закономірності редокс-каталітичних реакцій ненасичених сполук з солями арендіазонію : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Микола Дмитрович Обушак ; Держ. ун-т Львівська політехніка. — Львів, 1999. — 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 358 Кб     Кількість завантажень: 41

Папонов, Б. В. Конденсовані гетероцикли - продукти взаємодії діаміноазолів з a,b-ненасиченими кетонами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Борис Володимирович Папонов ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 1999. — 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 276 Кб     Кількість завантажень: 42

Свєчнікова, О. М. Реакційна здатність, зв"язок структура-біологчна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину : автореф. дис. ... д-ра. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Свєчнікова Олена Миколаївна ; ХДУ. – Харків, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 364 Кб     Кількість завантажень: 41

Тарабара, І. М. Стереоізомерні аміни та аміди ряду норборнену. Реакційна здатність, спектральні параметри, біологічна активність: автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Тарабара Ігор Миколайович; Укр. держ. хіміко-техн. ун-т. - Дніпропетровськ, 1999. –23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 41

Маджумдер, Утпал. Взаимодействие алканов, галогеналканов и ароматических карбоновых кислот с системой SF4-HF-галогенирующий агент : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Маджумдер Утпал ; Физико-химический институт им.А.В.Богатского. - Одесса, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 Кб     Кількість завантажень: 41

Харченко, О. В. Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетеро циклів : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Харченко Олександр Васильович ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 1

Шишкін, О. В. Молекулярна структура та конформаційний аналіз шестичленних дигідроциклів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Шишкін Олег Валерійович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 Кб     Кількість завантажень: 1

Аніщенка, А.О. С-фосфорильовані похідні 2-фурил, 2-тієніл- та 2-(N-метилпироліл) карбальдегидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Аніщенко Андрій Олександрович ; Дніропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 Кб     Кількість завантажень: 1

Слiнкiн, С. М. Синтез та реакцiйна здатнiсть b-амонiйетильного комплексу платини (IV) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органiчна хiмiя» / Слiнкiн Сергiй Михайлович ; Донецький державний технiчний унiверситет. - Донецьк, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванов, Е. І. Синтез і властивості похідних пуринів та циклогомологів ксантинів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Іванов Едуард Іванович; Фізико-хімічний ін.-т ім. О. В. Богатського. - Одеса, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 1

Карасьов, О. О. Синтез, реакційна здатність та спектральні властивості похідних імінокумарину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Карасьов Олександр Олексійович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 0

Олудина, Ю. Н. Синтез и свойства новых гибридных структур на основе азот- и фосфорсодержащих пространственно затрудненных фенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Олудина Юлия Николаевна ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. - Казань, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 Мб     Кількість завантажень: 1

Еськов, А. А. Синтез и реакционная способность 1,2,3- дитиазолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Еськов Андрей Анатольевич ; Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского. - Москва – 2005. – 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 382 Кб     Кількість завантажень: 1

Бучкевич, І. Р. Синтез і властивості 6,7-заміщених-1,4-нафтохінонів та одержання нових S-,N-,О-гетероциклічних сполук на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Бучкевич Ірина Романівна ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 339 КБ     Кількість завантажень: 0

Панімарчук, О. І. Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Панімарчук Оксана Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Боднарчук, О. В. Синтез та біологічна активність похідних циклопента[с]хінолінію : автореф. дис. канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Боднарчук Олеся Василівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 305 КБ     Кількість завантажень: 1

Симчак, Р. В. Аніонарилювання функціоналізованих похідних акрилової та метакрилової кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Симчак Руслан Васильович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 350 КБ     Кількість завантажень: 1

Половкович, С. В. Cинтез та властивості нових фізіологічно-активних сполук на основі 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Половкович Святослав Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 392 КБ     Кількість завантажень: 1

Курка, М. С. Реакції нафтохінонів з фосфоровмісними нуклеофільними реагентами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Курка Марія Северинівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 448 КБ     Кількість завантажень: 1

Кінаш, Н. І. Синтез та властивості ариловмісних третинних пероксидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Кінаш Наталія Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 405 КБ     Кількість завантажень: 1

Платонов, М. О. Синтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Платонов Микола Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 19 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 2

Тулайдан, М. Г. Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Тулайдан Галина Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Смалиус, В. В. Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Смалиус Віктор Васильович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 261 КБ     Кількість завантажень: 1

Калин, Т. І. Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Калин Тетяна Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 25 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 779 КБ     Кількість завантажень: 1

Туриця, В. В. Застосування реакцій орто-алкоксикарбоніларендіазоній галогенідів з ненасиченими сполуками у синтезі ізокумаринів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Туриця Віктор Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 498 КБ     Кількість завантажень: 1

Братенко, М. К. 4-Карбофункціоналізовані піразоли : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Братенко Михайло Калінінович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 41 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 474 КБ     Кількість завантажень: 1

Борзенков, М. М. Синтез і властивості поверхнево-активних мономерів – похідних гідрокси- та амінокарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Борзенков Микола Миколайович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 1

Хом`як, С. В. Синтез та властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди- трет.-бутилфенольним фрагментом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Хом’як Семен Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 479 КБ     Кількість завантажень: 1

Гевусь, О. І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхні : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Гевусь Орест Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 41 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 784 КБ     Кількість завантажень: 1

Савка, Р. Д. Синтез і властивості функціоналізованих 1,2,3-триазолів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Савка Роман Дмитрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,01 МБ     Кількість завантажень: 1

Матійчук, В. С. Арил- і бензилзаміщені гетероцикли на основі реагентів, одержаних з використанням арендіазонієвих солей : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Матійчук Василь Степанович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 752 КБ     Кількість завантажень: 0

Панасенко, Н. В. 4-Піразоліліміни та їх функціональні аналоги в синтезі піразоловмісних гетероциклічних систем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Панасенко Надія Віссаріонівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 349 КБ     Кількість завантажень: 1

Литвин, Р. З. Арилювання похідних піролу і тіофену та перетворення продуктів реакцій : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Литвин Роман Зіновійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. - 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 273 КБ     Кількість завантажень: 1

Болібрух, Х. Б. Синтез, властивості та біологічна активність нових S- та N-вмісних похідних хінонів та хіноксалінів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Болібрух Христина Богданівна ; Національний університет „Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 1

Шпанько, І. В. Перехресний кореляційний аналіз реакцій нуклеофільного заміщення. Явище ізопараметричності та структура перехідних станів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.03. «Органічна хімія» / Шпанько Ігор Васильович ; Інститут фізико-органичної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. - Донецьк, 1998. – 30 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 1

Бригас, А. О. Доміно-реакція Кневенагеля-гетеро-Дільса-Альдера у конструюванні тіопірано[2,3-d][1,3]тіазол-2-онів та їх аналогів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Органічна хімія» / Бригас Андрій Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 1

Никулин, В. В. 1,3,4-триазепины - методы получения и физико-химические свойства : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Никулин Валерий Владимирович ; Санкт-Петербургский государственный технологический институт. — Санкт-Петербург, 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 620 КБ     Кількість завантажень: 0

Масленникова, В. И. Химия фосфокавитандов и родственных им полициклических систем : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Масленникова Вера Ивановна ; Московский педагогической гос. ун-т. - Москва, 2008. – 47 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,10 МБ     Кількість завантажень: 0

Шумилова, Л. А. Синтез новых бициклических изоксазолсодержащих систем и их сульфопроизводных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Людмила Александровна Шумилова ; Московский государственный ун-т дизайна и технологии. - Москва, 2014. - 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 564 Кб     Кількість завантажень: 0

Шийка, О. Я. Анельовані нітрогеновмісні гетероцикли на основі функціоналізованих 2- та 3-амінотіофенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Шийка Ольга Ярославівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 1

Барус, М. М. Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Барус Маріанна Маринівна ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 КБ     Кількість завантажень: 1

Монька, Н. Я. Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Монька Наталія Ярославівна ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 721 КБ     Кількість завантажень: 1

Зварич, В. І. Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Зварич Віктор Ігорович ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,42 МБ     Кількість завантажень: 1

Мухаматдинова, Р. Э. Синтез новых соединений на основе электрофильных бензофуроксанов и N-нуклеофилов, содержащих фармакофорный фрагмент : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Мухаматдинова Резеда Эдуардовна ; КНИТУ. - Казань, 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 863 КБ     Кількість завантажень: 1

Аксенов, Н. Г. Реакции N-алкил-2-галоген- и 2,2-дигалогенальдиминов с 0,0-диалкилдитиофосфорными кислотами в синтезе новых P, S- и N, P, S- содержащих органических соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Аксенов Никита Геннадьевич ; КНИТУ. – Казань, 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 1

Яцюк, В. М. Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій Зандмейєра та аніонарилювання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Яцюк Віталій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 831 КБ     Кількість завантажень: 1

Лень, Ю. Т. Синтез та біологічна активність похідних S- та N-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Лень Юлія Тимофіївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,03 МБ     Кількість завантажень: 1

Радь, Н. І. Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Радь Назар Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 803 КБ     Кількість завантажень: 1