Назад

Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрольної роботи для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Бабенко, І. Г. Радзієвська, О. М. Громова. – К. : НУХТ, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 КБ.     Кількість завантажень: 52

Програма навчальної практики для студентів І-ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. О. Бахмач., Т. Т. Носенко, В. І. Бабенко. - К. : НУХТ, 2013. - 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 47

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та самопідготовки до практичних занять для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Г. Радзієвська, Є. І. Шеманська, О. М. Громова. – К. : НУХТ, 2013. – 33 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 249 КБ.     Кількість завантажень: 51

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. спеціальності 7.05170102, 8.05170102 «Технології жирів і жирозамінників» ден. та заоч. форм навч. / уклад. М. І. Осейко, І. В. Левчук. – К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 179 КБ.     Кількість завантажень: 56

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. лабор. і контр. робіт для студ. спец. 8.05170102 "Технології жирів і жирозамінників" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. Г. Радзієвська. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 47 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 476 КБ     Кількість завантажень: 16

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання. / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвська. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 11

Бабенко, В. І. Технологія та безпека спеціальних миючих засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05170102 «Технології жирів і жирозамінників» спеціалізації «Технологія парфумерно- косметичних виробів» для студ. ден. форми навч. / В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, Т. А. Полонська – К. : НУХТ, 2014.– 84 с.


Автор: Бабенко В. І., Бахмач В. О., Полонська Т. А.  
Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,09 Мб      Кількість завантажень: 7

Технологія жирів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : М. І. Осейко, Т. І. Романовська, В. І. Бабенко. - Київ : НУХТ, 2016. - 31 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 355 Кб     Кількість завантажень: 10

Черства, А. О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів" / Черства Альона Олександрівна ; НУХТ. - К., 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 3

Технологія жирів функціонального призначення : метод. рек. до вивч. дисципліни та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «магістр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології рослинних олій, жирових та косметичних виробів» денної та заочної форм навч. / уклад. Є. І. Шеманська. - К. : НУХТ, 2016. - 9 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 3

Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко. – Київ : НУХТ, 2016.− 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 360 Кб     Кількість завантажень: 29

Технології харчових виробництв. Модуль: Технології жирів і жирозамінників : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спеціал. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвськ ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 546 kb     Кількість завантажень: 12

Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 272 kb     Кількість завантажень: 10

Логістичні системи і моніторинг виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології олій, жирових і косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко, Н. І. Романовська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 30 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 390 kb     Кількість завантажень: 11

Зберігання сировини і готової продукції олійно-жирової галузі : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Г. Радзієвська, О. М. Громова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 392 kb     Кількість завантажень: 0

Зберігання сировини і готової продукції олійно-жирової галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Г. Радзієвська, О. М. Громова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 33 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 688 kb     Кількість завантажень: 3

Основи кріогенних і сушильних технологій : метод. рекомендації до вивч. дисц. викон. лабор. та контр. робіт. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Г. Радзієвська, О. М. Громова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 500 kb     Кількість завантажень: 3

Програма технологічної та переддипломної практик студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад.: В. О. Бахмач; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 16 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Оптимізація технологічних процесів галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Бахмач; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Оптимізація технологічних процесів галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Бахмач; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Контроль якості та безпечності продукції галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 12 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 3

Контроль якості та безпечності продукції галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,91 МБ     Кількість завантажень: 4

Технологія жирів : лабораторний практикум з розділу "Технологія рафінації олій та жирів" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська, В. І. Бабенко, М. І. Осейко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 38 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 500 КБ     Кількість завантажень: 4

Технологія рослинних білків : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Г. Радзієвська, О. М. Громова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 367 КБ     Кількість завантажень: 2

Технології жирів функціонального призначення : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Є. І. Шеманська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 45 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 785 КБ     Кількість завантажень: 3