Назад

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форм. навчання / уклад. Л. М. Ганущак-Єфіменко. - К. : НУХТ, 2013. – 41 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 43

Європейська інтеграція [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форм. навчання / уклад. І. Г. Оніщенко. - К. : НУХТ, 2013. – 10 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 86,2 КБ     Кількість завантажень: 43

Міжнародні освітні системи [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форм. навчання / уклад. С. О. Гуткевич. - К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 121 КБ     Кількість завантажень: 43

Навчальна практика [Електронний ресурс] : програманавчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форм. навчання / уклад. С. О. Гуткевич., Л. М. Ганущак-Єфіменко. - К. : НУХТ, 2013. – 41с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 106 КБ     Кількість завантажень: 44

Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форм. навчання / Уклад: С. О Гуткевич, Ю. М. Сафонов. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 3

Економіка зарубіжних країн [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навчання / уклад. : С. О. Гуткевич. - К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215 КБ     Кількість завантажень: 2

Світова продовольча політика [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навчання / уклад Г. Г. Тараненко. - К. : НУХТ, 2014 - 32 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 290 Кб     Кількість завантажень: 4

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форми навчання / уклад. І. Г. Оніщенко. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 317 Кб     Кількість завантажень: 2

Сучасні глобальні світові ринки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навчання / уклад. П. О. Сидоренко. - К. : НУХТ, 2015. - 32 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 355 Кб     Кількість завантажень: 2

Зовнішньоекономічна політика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ден. форм. навчання / уклад. І. Г.Оніщенко. – К.: НУХТ, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 280 Кб     Кількість завантажень: 2

Зовнішня політика України [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навчання / уклад. І. Г. Оніщенко. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 444 Кб     Кількість завантажень: 0

Сучасні тенденції світової політики : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навч. / уклад. І. Г.Оніщенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 361 Кб     Кількість завантажень: 3

Міжнародне економічне право : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форм. навч. / уклад. В. О. Веклич. - К. : НУХТ, 2015. - 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 280 Кб     Кількість завантажень: 1

Міжнародна економічна діяльність України : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ден. форми навч. / уклад. : С. О. Гуткевич, А. С. Соломко. - К. : НУХТ, 2015. - 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 304 Кб     Кількість завантажень: 1

Програма виробничої та переддипломної практик студентів ІV курсу спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. О. Гуткевич, А. С. Соломко. – Київ : НУХТ, 2016 – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 230 Кб     Кількість завантажень: 1

International Economics [electronic resource] : for practical classes for students of educational degree “Bachelor” majoring in 056 “International economic relations” specialization “International economics” full-time trainining / Pavlo Sydorenko – K. : NUFT, 2016. - 43 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 318 Кб     Кількість завантажень: 1

нвестування : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр"спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : С. О. Гуткевич ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 316 kb     Кількість завантажень: 2

Міжнародна економічна інтеграція : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад. : А. Ю.Аль-Тмейзі ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 kb     Кількість завантажень: 0

Глобальна економіка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : А. Ю.Аль-Тмейзі ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 41 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 359 kb     Кількість завантажень: 1

Міжнародна економіка : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка", 075 "Маркетинг" , 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"ден. та заоч. форм. навч. / уклад.: О. М.Салімон, О. Г. Занозовська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Міжнародна економічна діяльність України : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад.:О. М. Салімон; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Міжнародні корпорації в світовій економіці : метод. рекомендації вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад.:О. М. Салімон; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Міжнародна конкурентоспроможність : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад.: М. П. Хмара; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Олійник, Г. Ю. Інтелектуальна власність : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / Г. Ю. Олійник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 81 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

нтелектуальна власність : метод. рекомендації вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка"ден. форми навч. / уклад.: М. П. Хмара; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Міжнародна економіка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : Ю. М. Сафонов, О. Г. Занозовська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Книга 
Розмір: 551 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародні організації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 26 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 356 КБ     Кількість завантажень: 2

Міжнародні стратегії економічного розвитку : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 46 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 706 КБ     Кількість завантажень: 1

Економіка середнього та малого бізнесу зарубіжних держав : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад. : А. В. Волошенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 25 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 418 КБ     Кількість завантажень: 0

Світова економічна кон’юнктура : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 429 КБ     Кількість завантажень: 0

Механізми функціонування СОТ : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освітньо-професійної ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт. програми "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : С. О. Гуткевич ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 369 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародний економічний аналіз : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : М. П. Хмара ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 598 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародний ринок праці : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 33 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 444 КБ     Кількість завантажень: 0

Україна в міжнародних інтеграційних процесах : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 22 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародні інвестиції : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 22 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 457 КБ     Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною програмою "Міжнародна економіка" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання / уклад. : С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 617 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародне комерційне право : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 25 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 442 КБ     Кількість завантажень: 0

Міжнародні економічні відносини : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт. програми "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 34 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 399 КБ     Кількість завантажень: 0

Внутрішній економічний механізм підприємства : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 22 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 446 КБ     Кількість завантажень: 0