Назад

Косаревич, Р. Я. Структурно-інваріантні алгоритми опису і розпізнавання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Косаревич Ростислав Ярославович ; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 1

Грибков, С. В. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Грибков Сергій Віталійович ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 333КБ     Кількість завантажень: 46

Мошенський, А. О. Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв'язку із використанням звітів змагань з радіоспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Мошенський Андрій Олександрович ; НУХТ. - К., 2013. - 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 43

Харкянен, О. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Харкянен Олена Валеріївна ; НУХТ. - К., 2013. - 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 693КБ     Кількість завантажень: 45

Шварц, О. П. Інформаційна технологія моделювання інтермережі в задачах проектування АСУ підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Шварц Олег Петрович ; Одеський державний політехнічний університет. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 Мб     Кількість завантажень: 3

Бойко, Р. О. Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бойко Регіна Олегівна ; НУХТ. - К., 2014. - 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 891 КБ     Кількість завантажень: 5

Алексієв, В. О. Розробка інформаційної технології моніторингу транспортних комунікацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Алексієв Володимир Олегович ; Харківський інститут пожежної безпеки МВС України. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 144 Кб     Кількість завантажень: 2

Гнусов, Ю. В. Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу стану та динаміки розвитку злочинності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06. «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Гнусов Юрій Валерійович ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Денисенко, В. А. Теоретичні основи моделювання і аналізу дискретно-безперервних систем з структурою, що управляється : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06. «Інформаційні технології» / Денисенко Володимир Анатолійович ; Політехнічний університет Міністерства освіти України. - Одеса, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 1

Залєвскі, Ю. Компресія і відтворення сигналів мови за допомогою екстремального аналізу і цифрової фільтрації : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Залєвскі Юзеф ; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Досин, Д. Г. Метод адаптивної корекції інтерферометричних даних за даними іоносферного моніторингу: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Досин Дмитро Григорович ; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури. - Львів, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 0

Моргунова, Т. І. Моделі та алгоритми комплектації в системах з багатоваріантними технологіями: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Моргунова Тетяна Іванівна ; Херсонський державний технічний університет. - Херсон, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 1

Черкасов, Д. І. Розробка та дослідження високопродуктивних систем просторової обробки з регулярною структурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Черкасов Дмитро Іванович ; Інститут проблем моделювання в енергетиці, НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 1

Остропицький, В. М. Розробка iнформацiйної технології нелінійної робастної сплайн-обробки даних в системі моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Остропицький Віталій Михайлович ; Київський міжнародний університет цивільної авіації. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 2

Литвиненко, О. І. Математичні моделі та алгоритми комп"ютерної діагностики фізичних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Литвиненко Олена Іванівна ; Херсонський державний технічний університет. - Херсон, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 КБ     Кількість завантажень: 1

Арцибасов, В. Є. Методи та засоби побудови рекомендаційних систем для задач електронної комерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Арцибасов Віталій Євгенович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка». - Львів, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 529 КБ     Кількість завантажень: 1

Глуцький, В. І. Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на основі локальної обчислювальної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Глуцький Володимир Іванович ; НВК "Київський інститут автоматики". - Київ, 2001. – 15 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Малець, І. О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Малець Ігор Остапович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 555 Кб     Кількість завантажень: 1

Яковлєва, Ю. В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Яковлєва Юлія Вікторівна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Дереза, А. Ю. Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Дереза Андрій Юрійович ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2006. – 18 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 2

Борячок, В. М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Борячок Валерія Михайлівна ; Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків, 2007. – 24 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 2

Ляшенко, І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Ляшенко Ірина Юріївна ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 1

Половцев, О. В. Аналіз, економетричне моделювання та прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Половцев Олег Валентинович ; Херсонський державний технічний університет. - Херсон, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 2

Воробель, Р. А. Цифрова обробка зображень на основі теорії контрастності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Воробель Роман Антонович ; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. - Львів, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 3

Шуневич, О. Б. Інформаційна технологія формування динамічного складу вітрової електростанції : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Шуневич Олег Борисович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 633 КБ     Кількість завантажень: 1

Габсі Мунір Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Габсі Мунір ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 538 КБ     Кількість завантажень: 2

Рак, Т. Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Рак Тарас Євгенович ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 674 КБ     Кількість завантажень: 1

Вовк, О. Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технологі» / Вовк Олена Борисівна ; Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 337 КБ     Кількість завантажень: 1

Гаць, Б. М. Інформаційна система прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гаць Богдан Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 734 КБ     Кількість завантажень: 1

Рекік Алі Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Рекік Алі ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 797 КБ     Кількість завантажень: 1

Шаховська, Н. Б. Організація просторів даних у складних інформаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Шаховська Наталія Богданівна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 39 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 644 КБ     Кількість завантажень: 1

Гнатчук, Є. Г. Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гнатчук Єлизавета Геннадіївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 1

Імад, І. А. Сбіех Методи опрацювання зображень текстів арабської абетки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Імад І. А. Сбіех ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 503 КБ     Кількість завантажень: 2

Тітова, В. Ю. Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Тітова Віра Юріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 728 КБ     Кількість завантажень: 2

Чаплагін, М. П. Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об’єкти на основі їх семантики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чаплагін Микола Петрович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Гамаль, Х. В. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гамаль Христина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 979 КБ     Кількість завантажень: 1

Бунь, А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бунь Андрій Ростиславович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 358 КБ     Кількість завантажень: 1

Мриглод, О. І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видан : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мриглод Олеся Ігорівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 350 КБ     Кількість завантажень: 1

Хамза, А. Ю. А. Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 515 КБ     Кількість завантажень: 1

Артеменко, О. І. Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Артеменко Ольга Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 614 КБ     Кількість завантажень: 2

Смотр, О. О. Методи та інформаційні технології організації процесу ліквідації лісових пожеж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Смотр Ольга Олексіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 1

Файсал, М. Е. Сардієх. Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Файсал М. Е. Сардієх ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 973 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорошенко, А. В. Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дорошенко Анастасія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 12 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 1

Вдовиченко, І. Н. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Вдовиченко Ірина Никифорівна ; Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. - Київ, 2008. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 283 КБ     Кількість завантажень: 1

Олещенко, Л. М. Інформаційні технології організації міжміських пасажирських перевезень у регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Олещенко Любов Михайлівна ; НУХТ. - К., 2014. - 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,54 МБ     Кількість завантажень: 1

Висоцька, В. А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 347 КБ     Кількість завантажень: 0

Мельникова, Н. І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної інформації для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Мельникова Наталія Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 434 КБ     Кількість завантажень: 0

Дубан, Р. М. Інформаційна технологія підтримки тестового контролю знань зі сплайн-моделями IRT : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дубан Роман Миколайович ; «Криворізький національний університет», Міністерства освіти і науки України. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 778 КБ     Кількість завантажень: 1

Мазуренко, О. О. Інформаційні технології діагностики теплового стану статора турбогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мазуренко Ольга Олександрівна ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.20 Мб     Кількість завантажень: 1

Стрямець, О. С. Геоінформаційна технологія просторового аналізу процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Стрямець Олександр Сергійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 957 КБ     Кількість завантажень: 0

Нога, А. Ю. Інформаційна технологія контролю шкідливих викидів енергоактивних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Нога Андріан Юрійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,03 МБ     Кількість завантажень: 0

Токар, О. Є. Інформаційна технологія дослідження стоку вуглецю в лісових екосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Токар Ольга Євгенівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 0

Гожий, О. П. Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гожий Олександр Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2016. – 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,74 МБ     Кількість завантажень: 1

Бобрівник, К. Є. Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бобрівник Катерина Євгенівна. – К., 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 715 kb     Кількість завантажень: 2

Костіков, М. П. Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Костіков Микола Павлович. – К., 2016. – 26 с


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,04 МБ     Кількість завантажень: 1

Чирченко, Д. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дмитро Вячеславович Чирченко ; НУХТ. - К., 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,47 МБ     Кількість завантажень: 1