Назад

Менеджмент продуктивності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Коваленко. – К. : НУХТ, 2012. – 133 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 812 Кб     Кількість завантажень: 52

Соціальна політика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. : О. І. Драган, Л. Г. Цимбалюк. – К. : НУХТ, 2012. – 116 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 0,98 Мб     Кількість завантажень: 48

Служба управління персоналом [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2012. – 98 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,43 Мб     Кількість завантажень: 45

Фізіологія та психологія праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів з дисципліни «Фізіологія та психологія праці» для студентів 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Олійниченко, Л. В. Капінус. – К. : НУХТ, 2012. – 177 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 915 Кб     Кількість завантажень: 45

Чинники успішного працевлаштування за фахом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення семінарських занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студ. освіт.-кваліф. рів. «спеціаліст», «магістр» усіх галузей знань ден. форми навчання / уклад. Ю. М. Гусєва. – К. : НУХТ, 2012 . – 52 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 308 Кб     Кількість завантажень: 51

Мазник, Л. В. Ринок праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форм. навчання / Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2015. – 138 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.07 Мб     Кількість завантажень: 2

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. В. Харчишина. – К. : НУХТ, 2013. – 98 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 565 Кб     Кількість завантажень: 49

Організація праці [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Драган, О. М. Олійниченко. – К. : НУХТ, 2015. – 52 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 639 Кб     Кількість завантажень: 5

Технології управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 “Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання / уклад. : Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2015. – 17 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 232 Кб     Кількість завантажень: 2

Кадровий маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. : О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 2

Ринок праці [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студ. напряму 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання / уклад. Л. В. Мазник. - К. : НУХТ, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 45

Технології управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / уклад. Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2013. – 33 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 46

Соціальна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Коваленко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2013. – 170 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 963 КБ.     Кількість завантажень: 45

Програма навчальної практики для студ. І-ІП курсів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. В. Мазник, Ю. М. Гусєва, Т. В. Денисенко., О. М. Олійниченко. - К. : НУХТ, 2013. - 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 45

Нормування праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форми навч. / уклад. О. Ф, Крайнюченко, Я. І. Юрик. – К. : НУХТ, 2013. – 104 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 666 КБ     Кількість завантажень: 49

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентівнапряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. форм навч. / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2013. – 114 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 753 КБ     Кількість завантажень: 47

Інтелектуальний потенціал [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення семінарських занять для студ. спец. 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / уклад. О. В. Безпалько, Я. І. Юрик. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 47

Мазник, Л. В. Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форм. навчання / Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко. – К. : НУХТ, 2013. – 137 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 866 Кб     Кількість завантажень: 45

Чинники успішного працевлаштування за фахом [Електронний ресурс] : тестові завдання для самопідготовки студентів та складання диференційованого заліку для студ. освіт.-кваліф. рів. «спеціаліст», «магістр» усіх галузей знань ден. та заоч. форм навч. /О. В. Безпалько, Ю. М. Гусєва, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 254 Кб     Кількість завантажень: 50

Планування виробництва та персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практ. занять та викон. розрахункової роботи для студ. напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навч. / уклад. : О. А. Чигринець. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 53 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 333 КБ     Кількість завантажень: 4

Олійниченко, О. М. Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 869 КБ     Кількість завантажень: 3

Мазник, Л. В. Оптимізації методи та моделі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання. / Л. В. Мазник, Ю. М. Гринюк. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,01 МБ     Кількість завантажень: 6

Оптимізації методи та моделі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / уклад. : Л. В. Мазник, Ю. М. Гринюк. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 578 КБ     Кількість завантажень: 4

Статистика праці [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ден. форми навч. / уклад. Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 14

Служба управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 3

Соціальна політика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 245 Кб     Кількість завантажень: 2

Драган, О. І. Демографія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. І. Драган, Т. І. Тертична. – К. : НУХТ, 2014. – 132 с.


Автор: Драган О. І., Тертична Т. І.  
Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,40 Мб     Кількість завантажень: 2

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. В. Харчишина. – К. : НУХТ, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 4

Чигринець, О. А. Управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2014. – 97 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,6 Мб     Кількість завантажень: 2

Олійниченко, О. М. Організація праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. форм. навчання / О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2015. – 81 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 546 Кб     Кількість завантажень: 7

Менеджмент продуктивності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. Л. І. Тертична. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 328 Кб     Кількість завантажень: 4

Інтелектуальний потенціал [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2015. – 17 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 5

Чигринець, О. А. Управління конфліктами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2015. – 92 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 773 Кб     Кількість завантажень: 3

Аудит персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 “Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання / уклад. : Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 263 Кб     Кількість завантажень: 0

Фінансові ризики та методи їх вимірювання : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.03050901 “Фінанси і кредит”(перепідготовка спеціалістів) заочної форми навчання / уклад. : Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко. - К. : НУХТ, 2015. - 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 Кб     Кількість завантажень: 1

Демографія і соціальна економіка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. І. Тертична. - К. : НУХТ, 2015. - 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 333 Кб     Кількість завантажень: 2

Програма виробничої практики студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації “Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форми навчання. / уклад. : О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2016. – 39 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 2

Планування виробництва та персоналу [Електроннийресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання / уклад. О. А. Чигринець. – Київ : НУХТ, 2016. – 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 450 Кб     Кількість завантажень: 1

Тертична, Л. І. Механізм формування людського капіталу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Л. І. Тертична. – Київ : НУХТ, 2016. – 157 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,44 Мб     Кількість завантажень: 2

Соціальна відповідальність : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 076 "Під-во, торг. та біржова діяльн.", 072 "Фінанси, банк. справа та страх.", 071 "Обл. і оподаткування", 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Д. Г. Грищенко , Л. І. Тертична; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 429 kb     Кількість завантажень: 0

Соціально-економічна безпека : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Драган ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 kb     Кількість завантажень: 0

Демографія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 kb     Кількість завантажень: 0

Механізм формування людського капіталу : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 282 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегічний маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг" спеціал. "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г.Бєлова, О. Ф.Крайнюченко, С. Б.Розумей, Т. В. Гаврилова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 119 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 2

Маркетинг : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Страшинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 263 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегії торговельних підприємств : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курс. проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076, спеціал. "Орг. оптової та роздрібної торг.", "Товарозн. і комерц. діяльн.", "Товарозн. та експерт. в митній справі"ден. форм навч. / уклад.: С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 104 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,72 МБ     Кількість завантажень: 0

Стратегічний маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад.: С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 112 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 0

Безпалько, О. В. Інтелектуальний потенціал : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Безпалько ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 121 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,04 МБ     Кількість завантажень: 1

Аналіз трудових показників : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 296 kb     Кількість завантажень: 3

Economic and Mathematical Models = Економічні та математичні моделі: Методи оптимізації і моделі : optimization Methods and Models : textbook [посібник] / L. Maznyk, O. Berezovska, O. Nikitenko, O. Oliinychenko ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 968 kb     Кількість завантажень: 0

Бєлова, Т. Г. Маркетинг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 238 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,09 МБ     Кількість завантажень: 0

Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних і контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Тертична, Л. І. Управління персоналом : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 353 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Планування виробництва та персоналу : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Чигринець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Березянко, Т. В. Соціальна відповідальність : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076, 072, 071, 075 спеціал. "Управління персоналом та економіка праці", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і аудит", "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Т. В. Березянко, Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 223 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

татистика праці : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 спеціал. "Управління персоналом і економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Комунікації в управлінні персоналом : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 спеціал. "Управління персоналом і економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 42 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

HR-майстерня : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" заоч. форм навч. / уклад.: Ю. М. Гринюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0