Назад

Менеджмент продуктивності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Коваленко. – К. : НУХТ, 2012. – 133 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 812 Кб     Кількість завантажень: 52

Соціальна політика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. : О. І. Драган, Л. Г. Цимбалюк. – К. : НУХТ, 2012. – 116 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 0,98 Мб     Кількість завантажень: 48

Служба управління персоналом [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2012. – 98 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,43 Мб     Кількість завантажень: 45

Фізіологія та психологія праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів з дисципліни «Фізіологія та психологія праці» для студентів 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Олійниченко, Л. В. Капінус. – К. : НУХТ, 2012. – 177 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 915 Кб     Кількість завантажень: 45

Чинники успішного працевлаштування за фахом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення семінарських занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студ. освіт.-кваліф. рів. «спеціаліст», «магістр» усіх галузей знань ден. форми навчання / уклад. Ю. М. Гусєва. – К. : НУХТ, 2012 . – 52 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 308 Кб     Кількість завантажень: 52

Мазник, Л. В. Ринок праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форм. навчання / Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2015. – 138 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.07 Мб     Кількість завантажень: 2

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. В. Харчишина. – К. : НУХТ, 2013. – 98 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 565 Кб     Кількість завантажень: 49

Організація праці [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Драган, О. М. Олійниченко. – К. : НУХТ, 2015. – 52 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 639 Кб     Кількість завантажень: 5

Технології управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 “Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання / уклад. : Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2015. – 17 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 232 Кб     Кількість завантажень: 2

Кадровий маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. : О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 2

Ринок праці [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студ. напряму 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання / уклад. Л. В. Мазник. - К. : НУХТ, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 45

Технології управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / уклад. Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2013. – 33 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 46

Соціальна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / уклад. О. М. Коваленко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2013. – 170 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 963 КБ.     Кількість завантажень: 45

Програма навчальної практики для студ. І-ІП курсів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. В. Мазник, Ю. М. Гусєва, Т. В. Денисенко., О. М. Олійниченко. - К. : НУХТ, 2013. - 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 45

Нормування праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форми навч. / уклад. О. Ф, Крайнюченко, Я. І. Юрик. – К. : НУХТ, 2013. – 104 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 666 КБ     Кількість завантажень: 49

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентівнапряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. форм навч. / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2013. – 114 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 753 КБ     Кількість завантажень: 47

Інтелектуальний потенціал [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення семінарських занять для студ. спец. 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / уклад. О. В. Безпалько, Я. І. Юрик. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 47

Мазник, Л. В. Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ден. форм. навчання / Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко. – К. : НУХТ, 2013. – 137 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 866 Кб     Кількість завантажень: 45

Чинники успішного працевлаштування за фахом [Електронний ресурс] : тестові завдання для самопідготовки студентів та складання диференційованого заліку для студ. освіт.-кваліф. рів. «спеціаліст», «магістр» усіх галузей знань ден. та заоч. форм навч. /О. В. Безпалько, Ю. М. Гусєва, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 254 Кб     Кількість завантажень: 50

Планування виробництва та персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практ. занять та викон. розрахункової роботи для студ. напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навч. / уклад. : О. А. Чигринець. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 53 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 333 КБ     Кількість завантажень: 4

Олійниченко, О. М. Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання / О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 869 КБ     Кількість завантажень: 3

Мазник, Л. В. Оптимізації методи та моделі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання. / Л. В. Мазник, Ю. М. Гринюк. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,01 МБ     Кількість завантажень: 6

Оптимізації методи та моделі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / уклад. : Л. В. Мазник, Ю. М. Гринюк. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 578 КБ     Кількість завантажень: 5

Статистика праці [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ден. форми навч. / уклад. Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 14

Служба управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 3

Соціальна політика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. І. Драган. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 245 Кб     Кількість завантажень: 2

Драган, О. І. Демографія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. І. Драган, Т. І. Тертична. – К. : НУХТ, 2014. – 132 с.


Автор: Драган О. І., Тертична Т. І.  
Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,40 Мб     Кількість завантажень: 2

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. В. Харчишина. – К. : НУХТ, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 4

Чигринець, О. А. Управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2014. – 97 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,6 Мб     Кількість завантажень: 2

Олійниченко, О. М. Організація праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. форм. навчання / О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник. – К. : НУХТ, 2015. – 81 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 546 Кб     Кількість завантажень: 7

Менеджмент продуктивності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. Л. І. Тертична. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 328 Кб     Кількість завантажень: 4

Інтелектуальний потенціал [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2015. – 17 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 5

Чигринець, О. А. Управління конфліктами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання / О. А. Чигринець. – К. : НУХТ, 2015. – 92 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 773 Кб     Кількість завантажень: 3

Аудит персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 “Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання / уклад. : Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 263 Кб     Кількість завантажень: 0

Фінансові ризики та методи їх вимірювання : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.03050901 “Фінанси і кредит”(перепідготовка спеціалістів) заочної форми навчання / уклад. : Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко. - К. : НУХТ, 2015. - 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 Кб     Кількість завантажень: 1

Демографія і соціальна економіка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. І. Тертична. - К. : НУХТ, 2015. - 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 333 Кб     Кількість завантажень: 2

Програма виробничої практики студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації “Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форми навчання. / уклад. : О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, Д. Г. Грищенко. – К. : НУХТ, 2016. – 39 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 2

Планування виробництва та персоналу [Електроннийресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання / уклад. О. А. Чигринець. – Київ : НУХТ, 2016. – 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 450 Кб     Кількість завантажень: 1

Тертична, Л. І. Механізм формування людського капіталу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Л. І. Тертична. – Київ : НУХТ, 2016. – 157 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,44 Мб     Кількість завантажень: 2

Соціальна відповідальність : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 076 "Під-во, торг. та біржова діяльн.", 072 "Фінанси, банк. справа та страх.", 071 "Обл. і оподаткування", 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Д. Г. Грищенко , Л. І. Тертична; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 429 kb     Кількість завантажень: 0

Соціально-економічна безпека : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Драган ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 kb     Кількість завантажень: 0

Демографія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 kb     Кількість завантажень: 0

Механізм формування людського капіталу : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 282 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегічний маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг" спеціал. "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г.Бєлова, О. Ф.Крайнюченко, С. Б.Розумей, Т. В. Гаврилова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 119 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 2

Маркетинг : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Страшинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 263 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегії торговельних підприємств : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курс. проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076, спеціал. "Орг. оптової та роздрібної торг.", "Товарозн. і комерц. діяльн.", "Товарозн. та експерт. в митній справі"ден. форм навч. / уклад.: С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 104 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,72 МБ     Кількість завантажень: 0

Стратегічний маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад.: С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 112 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 0

Безпалько, О. В. Інтелектуальний потенціал : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Безпалько ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 121 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,04 МБ     Кількість завантажень: 1

Аналіз трудових показників : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 296 kb     Кількість завантажень: 3

Economic and Mathematical Models = Економічні та математичні моделі: Методи оптимізації і моделі : optimization Methods and Models : textbook [посібник] / L. Maznyk, O. Berezovska, O. Nikitenko, O. Oliinychenko ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 968 kb     Кількість завантажень: 1

Бєлова, Т. Г. Маркетинг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 238 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,09 МБ     Кількість завантажень: 0

Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних і контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Тертична, Л. І. Управління персоналом : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 353 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Планування виробництва та персоналу : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Чигринець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Березянко, Т. В. Соціальна відповідальність : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076, 072, 071, 075 спеціал. "Управління персоналом та економіка праці", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і аудит", "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Т. В. Березянко, Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 223 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

татистика праці : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 спеціал. "Управління персоналом і економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Комунікації в управлінні персоналом : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 спеціал. "Управління персоналом і економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Мазник; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 42 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

HR-майстерня : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" заоч. форм навч. / уклад.: Ю. М. Гринюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Соціальна економіка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. І. Тертична; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Фізіологія та психологія праці : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Упр. персоналом і економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Олійниченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 409 КБ     Кількість завантажень: 2

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" : для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність",спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко, Я. І. Юрик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 42 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 640 КБ     Кількість завантажень: 1

Управління трудовим потенціалом : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден.ї та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Чигринець, О. М. Соломка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 39 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 608 КБ     Кількість завантажень: 2