Назад

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи [Електронний ресурс] : для магістрантів спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" галузі знань "Специфічні категорії" / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, Г. І. Архіпова, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2012. – 11 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 79

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційного дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (спеціалізації "Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв") / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, Г. І. Архіпова, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 309 Кб     Кількість завантажень: 62

Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборатор. робіт для спеціалістів та магістрантів галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини" ден. форми навч. / уклад. Г. І. Архіпова, О. О. Хижняк, О. М. Вашека, Л. В. Шпачук. - К. : НУХТ, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 102

Контроль якості та безпеч-ності продукції галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові техноло-гії та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. – 175 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,51 Мб     Кількість завантажень: 87

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконан. лаборат. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, В. С. Бодров, Ю. В. Запорожець. - К. : НУХТ, 2012. – 129 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,24 Мб     Кількість завантажень: 92

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 441 Кб     Кількість завантажень: 68

Якість, стандартизація та сертифікація [Електронний ресурс : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для магістрантів спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної форми начання / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2013. – 29 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 66

Санітарно-гігієнічний контроль виробництва [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. курсової роботи для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. В. М. Сидор. – К. : НУХТ, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 370 Кб     Кількість завантажень: 20

Товарознавство [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / уклад. О. С. Шульга, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 78 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 509 КБ     Кількість завантажень: 68

Якість та безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, К. А. Науменко, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 671 КБ     Кількість завантажень: 82

Товарознавство. Теоретичні основи товарознавства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 64

Експертиза товарів [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до практ. занять для спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.03051005 "Організація оптової та роздрібної торгівлі" ден. форми навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 63 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 641 КБ     Кількість завантажень: 65

Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів HACCP [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дис. та пров. практ. зан. для студ. спец. 7.05170109, 8.05170109 "Тех. прод. оздор. та профіл. призн." та спец. 7.05170109.01 "Експертиза, якість, сертиф. харчових продуктів та виробництв", д. форми навч. / уклад. С. І. Усатюк, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 332 КБ.     Кількість завантажень: 68

Товарознавство (Непродовольчі товари) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 36 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 56

Методи контролю якості продукції у галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" профес. спрям. "Технології харчування" ден. та заоч. форм навч / уклад. : А. В. Нєміріч, О. О. Петруша, К. А. Науменко, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2014. – 121 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 46

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. спец. 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 320 КБ     Кількість завантажень: 27

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. спец. 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної форми навчання / уклад. : О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2014. – 62 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 661 КБ     Кількість завантажень: 31

Товарознавство (пакувальні матеріали і тара) [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Шульга, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2014. - CD-R.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 408 КБ     Кількість завантажень: 12

Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Шульга, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2014. – 74 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,19 МБ     Кількість завантажень: 31

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» [Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, Н. О Стеценко, Н. В. Науменко, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, О. О. Хижняк, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 362 КБ     Кількість завантажень: 21

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання і переробки зерна» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. П. Мельник. - К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 761     Кількість завантажень: 22

Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисциплінита виконання контрольної роботи для студентів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» для ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. О. Хижняк, Н. В. Попова, К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 70

Біологічно активні речовини в харчових виробництвах [Електнонний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Д. Іванова. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 17

Управління якістю харчових продуктів та виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 630 Кб     Кількість завантажень: 33

Артюх, Т. М. Міхнародне технічне регулювання [електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К. : НУХТ, 2014. – 372 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 12,2 Мб     Кількість завантажень: 10

Артюх, Т. М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К. : НУХТ, 2014. – 263 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,82 Мб     Кількість завантажень: 13

Основи експертизи харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практ. занять та виконання курсов. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. В. Нєміріч. – К.: НУХТ, 2015. – 49 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 534 Кб     Кількість завантажень: 24

Обладнання торговельних підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова, Н. О. Рябченко. - К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 373 Кб     Кількість завантажень: 6

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання курсов. роботи для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. – К.: НУХТ, 2015. – 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 380 Кб     Кількість завантажень: 23

Сертифікація продукції, виробництв та систем забезпечення якості [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для магістрів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 Кб     Кількість завантажень: 18

Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина 1 «Товари господарського призначення. Силікатні побутові товари. Будівельні, меблеві та електротовари. Текстильні, швейні та трикотажні товари. Взуттєві та хутряні товари» [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К.: НУХТ, 2015. – 107 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.00 Мб     Кількість завантажень: 10

Захист прав споживачів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Рябченко, О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова. - К.: НУХТ, 2015. – 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 9

Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша, К. А. Науменко та ін. – К.: НУХТ, 2015. – 139 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.78 Мб     Кількість завантажень: 25

Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. О. Петруша. – К.: НУХТ, 2015. – 54 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 552 Кб     Кількість завантажень: 27

Технологічні розрахунки, облік та звітність в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, С. І. Усатюк та ін. – К.: НУХТ, 2015. – 294 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.69 Мб     Кількість завантажень: 45

Стандартизація, метрологія та сертифікація [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Рябченко, В. В. Кійко. - К.: НУХТ, 2015. – 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 474 Кб     Кількість завантажень: 29

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання / уклад. : О. В. Нєміріч, Н. В. Попова, О. О. Петруша, К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 483 Кб     Кількість завантажень: 19

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт для навчально-допоміжного персоналу, аспірантів та студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Усатюк, Н. Б. Аннєнкова, М. І. Бойко та ін. – К. : НУХТ, 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 975 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи експертизи харчових продуктів : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. В. Нєміріч, О. О. Петруша, О. М. Вашека, К. А. Науменко. - К. : НУХТ, 2015. - 82 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,87 Мб     Кількість завантажень: 23

Кійко, В. В. Сенсорний аналіз : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навч. / В. В. Кійко. - К. : НУХТ, 2015. - 146 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,26 Мб     Кількість завантажень: 22

Програма комерційно-управлінської практики : студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. : Н. Б. Аннєнкова, В. В. Кійко, Н. П. Шаповалова. - К. : НУХТ, 2015. - 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 599 Кб     Кількість завантажень: 1

Управління якістю : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальностей 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі» ден. форми навч. / уклад. Н. О. Рябченко. - К. : НУХТ, 2015. - 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 472 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологія зберігання товарів : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навч. / уклад. : В. В. Кійко, Н. О. Рябченко. - К. : НУХТ, 2016. - 65 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,21 Мб     Кількість завантажень: 2

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт для навчально-допоміжного персоналу, аспірантів та студентів : освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Усатюк, Н. Б. Аннєнкова, М. І. Бойко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 975 Кб     Кількість завантажень: 3

Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво», ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. О. Рябченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 34 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 516 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація: «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання. / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник – Київ : НУХТ, 2016. – 28 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 310 Кб     Кількість завантажень: 4

Експертиза товарів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій: «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза у митній справі», «Організація оптової і роздрібної торгівлі» денної форми навчання / уклад. Н. Б. Аннєнкова. – Київ : НУХТ, 2016. – 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 437 Кб     Кількість завантажень: 4

Біологічно активні сполуки : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна безпека та експертиза харчової продукції», ден. форми навч. / уклад. С. І. Усатюк. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 276 Кб     Кількість завантажень: 6

Товарознавство (Непродовольчі товари) : методичні рекомендації для вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво» заочної форми навч. / уклад. : Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. - К. : НУХТ, 2016. - 71 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 648 Кб     Кількість завантажень: 4

Теоретичні основи безпеки харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. освітного ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна безпека та експертиза харчової продукції», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, К. В. Курпілянська. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 373 Кб     Кількість завантажень: 10

Хімія смаку, запаху і кольору : лабораторний практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. форми навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2016. - 80 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,51 Мб     Кількість завантажень: 16

Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Кійко, Н. О. Рябченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 Кб     Кількість завантажень: 14

Вступ до технологічної експертизи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», денної форми навчання / уклад. В. М. Сидор. – Київ : НУХТ, 2016. – 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 214 Кб     Кількість завантажень: 6

Системи управління та контролю якості харчових та косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для освітнього ступеня “магістр”спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша, О. В. Адаменко. – Київ : НУХТ, 2016. – 47 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 786 Кб     Кількість завантажень: 11

Стандартизація, метрологія та сертифікація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступеня "Бакалавр" спеціал. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Д. Гуменюк, В. В.Кійко, О. А.Луговська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 391 kb     Кількість завантажень: 9

Програма технологічної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 282 kb     Кількість завантажень: 5

Основи інспектування харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 421 kb     Кількість завантажень: 11

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки  
Розмір: 348 kb     Кількість завантажень: 11

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, О. В. Адаменко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 52 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 707 kb     Кількість завантажень: 15

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 424 kb     Кількість завантажень: 7

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 838 kb     Кількість завантажень: 9

Товарознавство (пакувальні матеріали і тара) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво" заоч. форми навч. / уклад.: О. С. Шульга, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 321 kb     Кількість завантажень: 2

Програма переддипломної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 279 kb     Кількість завантажень: 3

Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форм навч. / уклад.: К. А. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 272 kb     Кількість завантажень: 8

Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заочн. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, Г. Д. Гуменюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 349 kb     Кількість завантажень: 1

Товарознавство (Непродовольчі товари) : збірник тестів для контролю знань студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спеці. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Артюх, І. В. Григоренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 140 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 873 kb     Кількість завантажень: 0

Теоретичні основи безпеки харчових продуктів : лабораторний практикум для освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, Д. Д. Харгелія, К. В. Золотоверх; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 914 kb     Кількість завантажень: 10

Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 590 kb     Кількість завантажень: 5

Екологічна стандартизація та сертифікація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: К. А. Науменко, Д. Д. Харгелія; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 219 kb     Кількість завантажень: 5

Біологічно активні сполуки : лабораторний практикум для освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх, М. В. Янчик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 103 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Шаповалова, Н. П. Основи митної справи : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 143 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Аудит та атестація персоналу : ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заочн. форми навч. / уклад.: В. М. Сидор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Основи митної справи : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. П. Шаповалова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 47 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Проектування харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Основи сенсорного аналізу харчив продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: К. А. Науменко, О. М. Вашека; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 54 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Системи менеджменту якості харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: К. А. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Стандартизація, метрологія та сертифікація : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Безпечність харчових продукті : навч. посіб. / В. Г. Дроков, , Л. Ю. Арсеньєва, , С. І. Усатюк [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 170 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 9,87 МБ     Кількість завантажень: 1

Експертиза харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 4

Експертиза харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", заоч. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, О. М. Вашека; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 4