Назад

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи [Електронний ресурс] : для магістрантів спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" галузі знань "Специфічні категорії" / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, Г. І. Архіпова, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2012. – 11 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 83

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційного дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (спеціалізації "Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв") / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, Г. І. Архіпова, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 309 Кб     Кількість завантажень: 64

Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборатор. робіт для спеціалістів та магістрантів галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини" ден. форми навч. / уклад. Г. І. Архіпова, О. О. Хижняк, О. М. Вашека, Л. В. Шпачук. - К. : НУХТ, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 104

Контроль якості та безпеч-ності продукції галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові техноло-гії та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. – 175 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,51 Мб     Кількість завантажень: 93

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконан. лаборат. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, В. С. Бодров, Ю. В. Запорожець. - К. : НУХТ, 2012. – 129 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,24 Мб     Кількість завантажень: 94

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 441 Кб     Кількість завантажень: 70

Якість, стандартизація та сертифікація [Електронний ресурс : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для магістрантів спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної форми начання / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2013. – 29 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 69

Санітарно-гігієнічний контроль виробництва [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. курсової роботи для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. В. М. Сидор. – К. : НУХТ, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 370 Кб     Кількість завантажень: 20

Товарознавство [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / уклад. О. С. Шульга, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 78 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 509 КБ     Кількість завантажень: 69

Якість та безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / уклад. Л. Ю. Арсеньєва, К. А. Науменко, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 671 КБ     Кількість завантажень: 82

Товарознавство. Теоретичні основи товарознавства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 64

Експертиза товарів [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до практ. занять для спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.03051005 "Організація оптової та роздрібної торгівлі" ден. форми навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 63 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 641 КБ     Кількість завантажень: 66

Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів HACCP [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дис. та пров. практ. зан. для студ. спец. 7.05170109, 8.05170109 "Тех. прод. оздор. та профіл. призн." та спец. 7.05170109.01 "Експертиза, якість, сертиф. харчових продуктів та виробництв", д. форми навч. / уклад. С. І. Усатюк, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 332 КБ.     Кількість завантажень: 68

Товарознавство (Непродовольчі товари) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Артюх, І. В. Григоренко, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2013. – 36 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 57

Методи контролю якості продукції у галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" профес. спрям. "Технології харчування" ден. та заоч. форм навч / уклад. : А. В. Нєміріч, О. О. Петруша, К. А. Науменко, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2014. – 121 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 48

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. спец. 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 320 КБ     Кількість завантажень: 27

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. спец. 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної форми навчання / уклад. : О. О. Хижняк. - К. : НУХТ, 2014. – 62 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 661 КБ     Кількість завантажень: 32

Товарознавство (пакувальні матеріали і тара) [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Шульга, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2014. - CD-R.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 408 КБ     Кількість завантажень: 12

Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Шульга, А. І. Чорна. - К. : НУХТ, 2014. – 74 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,19 МБ     Кількість завантажень: 31

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» [Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, Н. О Стеценко, Н. В. Науменко, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, О. О. Хижняк, О. М. Вашека. - К. : НУХТ, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 362 КБ     Кількість завантажень: 22

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання і переробки зерна» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. П. Мельник. - К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 761     Кількість завантажень: 23

Експертиза харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисциплінита виконання контрольної роботи для студентів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» для ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. О. Хижняк, Н. В. Попова, К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 73

Біологічно активні речовини в харчових виробництвах [Електнонний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Д. Іванова. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 17

Управління якістю харчових продуктів та виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 630 Кб     Кількість завантажень: 34

Артюх, Т. М. Міхнародне технічне регулювання [електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К. : НУХТ, 2014. – 372 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 12,2 Мб     Кількість завантажень: 11

Артюх, Т. М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К. : НУХТ, 2014. – 263 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,82 Мб     Кількість завантажень: 14

Основи експертизи харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практ. занять та виконання курсов. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. В. Нєміріч. – К.: НУХТ, 2015. – 49 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 534 Кб     Кількість завантажень: 26

Обладнання торговельних підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова, Н. О. Рябченко. - К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 373 Кб     Кількість завантажень: 6

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання курсов. роботи для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. – К.: НУХТ, 2015. – 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 380 Кб     Кількість завантажень: 23

Сертифікація продукції, виробництв та систем забезпечення якості [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для магістрів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Хижняк. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 Кб     Кількість завантажень: 18

Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина 1 «Товари господарського призначення. Силікатні побутові товари. Будівельні, меблеві та електротовари. Текстильні, швейні та трикотажні товари. Взуттєві та хутряні товари» [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. – К.: НУХТ, 2015. – 107 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.00 Мб     Кількість завантажень: 10

Захист прав споживачів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Рябченко, О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова. - К.: НУХТ, 2015. – 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 11

Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша, К. А. Науменко та ін. – К.: НУХТ, 2015. – 139 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.78 Мб     Кількість завантажень: 25

Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», ден. форми навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. О. Петруша. – К.: НУХТ, 2015. – 54 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 552 Кб     Кількість завантажень: 27

Технологічні розрахунки, облік та звітність в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ден. форми навч. / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, С. І. Усатюк та ін. – К.: НУХТ, 2015. – 294 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.69 Мб     Кількість завантажень: 52

Стандартизація, метрологія та сертифікація [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Рябченко, В. В. Кійко. - К.: НУХТ, 2015. – 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 474 Кб     Кількість завантажень: 29

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання / уклад. : О. В. Нєміріч, Н. В. Попова, О. О. Петруша, К. А. Науменко. – К. : НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 483 Кб     Кількість завантажень: 20

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт для навчально-допоміжного персоналу, аспірантів та студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Усатюк, Н. Б. Аннєнкова, М. І. Бойко та ін. – К. : НУХТ, 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 975 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи експертизи харчових продуктів : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : С. І. Усатюк, О. В. Нєміріч, О. О. Петруша, О. М. Вашека, К. А. Науменко. - К. : НУХТ, 2015. - 82 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,87 Мб     Кількість завантажень: 24

Кійко, В. В. Сенсорний аналіз : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навч. / В. В. Кійко. - К. : НУХТ, 2015. - 146 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,26 Мб     Кількість завантажень: 24

Програма комерційно-управлінської практики : студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. : Н. Б. Аннєнкова, В. В. Кійко, Н. П. Шаповалова. - К. : НУХТ, 2015. - 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 599 Кб     Кількість завантажень: 1

Управління якістю : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальностей 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі» ден. форми навч. / уклад. Н. О. Рябченко. - К. : НУХТ, 2015. - 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 472 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологія зберігання товарів : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навч. / уклад. : В. В. Кійко, Н. О. Рябченко. - К. : НУХТ, 2016. - 65 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,21 Мб     Кількість завантажень: 2

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт для навчально-допоміжного персоналу, аспірантів та студентів : освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Усатюк, Н. Б. Аннєнкова, М. І. Бойко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 975 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво», ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. О. Рябченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 34 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 516 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація: «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання. / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник – Київ : НУХТ, 2016. – 28 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 310 Кб     Кількість завантажень: 5

Експертиза товарів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій: «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза у митній справі», «Організація оптової і роздрібної торгівлі» денної форми навчання / уклад. Н. Б. Аннєнкова. – Київ : НУХТ, 2016. – 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 437 Кб     Кількість завантажень: 4

Біологічно активні сполуки : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна безпека та експертиза харчової продукції», ден. форми навч. / уклад. С. І. Усатюк. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 276 Кб     Кількість завантажень: 6

Товарознавство (Непродовольчі товари) : методичні рекомендації для вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво» заочної форми навч. / уклад. : Т. М. Артюх, І. В. Григоренко. - К. : НУХТ, 2016. - 71 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 648 Кб     Кількість завантажень: 4

Теоретичні основи безпеки харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. освітного ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна безпека та експертиза харчової продукції», ден. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, К. В. Курпілянська. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 373 Кб     Кількість завантажень: 10

Хімія смаку, запаху і кольору : лабораторний практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. форми навч. / уклад. : К. А. Науменко, О. О. Петруша. - К. : НУХТ, 2016. - 80 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,51 Мб     Кількість завантажень: 21

Сенсорний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Кійко, Н. О. Рябченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 Кб     Кількість завантажень: 14

Вступ до технологічної експертизи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», денної форми навчання / уклад. В. М. Сидор. – Київ : НУХТ, 2016. – 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 214 Кб     Кількість завантажень: 7

Системи управління та контролю якості харчових та косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для освітнього ступеня “магістр”спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, О. О. Петруша, О. В. Адаменко. – Київ : НУХТ, 2016. – 47 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 786 Кб     Кількість завантажень: 11

Стандартизація, метрологія та сертифікація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступеня "Бакалавр" спеціал. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Д. Гуменюк, В. В.Кійко, О. А.Луговська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 391 kb     Кількість завантажень: 10

Програма технологічної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 282 kb     Кількість завантажень: 7

Основи інспектування харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 421 kb     Кількість завантажень: 13

Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки  
Розмір: 348 kb     Кількість завантажень: 12

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, О. В. Адаменко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 52 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 707 kb     Кількість завантажень: 17

Системи забезпечення якості та безпеки харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 424 kb     Кількість завантажень: 10

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: С. І.Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 838 kb     Кількість завантажень: 18

Товарознавство (пакувальні матеріали і тара) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво" заоч. форми навч. / уклад.: О. С. Шульга, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 321 kb     Кількість завантажень: 6

Програма переддипломної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 279 kb     Кількість завантажень: 8

Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форм навч. / уклад.: К. А. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 272 kb     Кількість завантажень: 8

Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заочн. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, Г. Д. Гуменюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 349 kb     Кількість завантажень: 2

Товарознавство (Непродовольчі товари) : збірник тестів для контролю знань студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спеці. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Артюх, І. В. Григоренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 140 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 873 kb     Кількість завантажень: 1

Теоретичні основи безпеки харчових продуктів : лабораторний практикум для освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, Д. Д. Харгелія, К. В. Золотоверх; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 914 kb     Кількість завантажень: 11

Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 590 kb     Кількість завантажень: 10

Екологічна стандартизація та сертифікація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: К. А. Науменко, Д. Д. Харгелія; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 219 kb     Кількість завантажень: 9

Біологічно активні сполуки : лабораторний практикум для освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх, М. В. Янчик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 103 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

Шаповалова, Н. П. Основи митної справи : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 143 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Аудит та атестація персоналу : ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", ден. та заочн. форми навч. / уклад.: В. М. Сидор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Основи митної справи : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. П. Шаповалова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 47 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Проектування харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: О. О. Петруша; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Основи сенсорного аналізу харчив продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: К. А. Науменко, О. М. Вашека; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 54 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 18

Системи менеджменту якості харчової продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. форми навч. / уклад.: К. А. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Стандартизація, метрологія та сертифікація : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 14

Безпечність харчових продукті : навч. посіб. / В. Г. Дроков, , Л. Ю. Арсеньєва, , С. І. Усатюк [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 170 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 9,87 МБ     Кількість завантажень: 7

Експертиза харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація", заоч. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 10

Експертиза харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", заоч. форми навч. / уклад.: С. І. Усатюк, О. М. Вашека; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 8

Основи товарознавства харчової продукції : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: В. В. Кійко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 89 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,92 МБ     Кількість завантажень: 2

Товарознавство продовольчих товарів та косметичних засобів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Кійко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 41 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 623 КБ     Кількість завантажень: 2

Сенсорний аналіз : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво" заоч. форми навч. / уклад. : О. С. Шульга, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 27 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 2

Системи управління та контролю якості харчових продуктів та косметичних засобів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр", спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 22 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 703 КБ     Кількість завантажень: 3

Митна та судово-товарознавча експертиза : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 655 КБ     Кількість завантажень: 1