Назад

Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконан. лаборат. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, В. С. Бодров, Ю. В. Запорожець, М. М. Жеплінська. - К. : НУХТ, 2012. — 129 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.26 Мб     Кількість завантажень: 51

Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. — 176 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.62 Мб     Кількість завантажень: 55

Контроль якості та безпеки продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до ви-вчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра. – К. : НУХТ, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 359 Кб     Кількість завантажень: 48

Точкова, О. В. Оптимізація технологічних процесів в галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спец. 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денної та заочної форми навчання / О. В. Точкова. – К.: НУХТ, 2015. – 70 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.23 Мб     Кількість завантажень: 7

Експлуатація технологічного обладнання. методичні рекомендації до вивч. дисц. для студентів спец. 7.05170107 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» ден. форм навч. [Електронний ресурс] / уклад. С. Й. Крижановський. – К. : НУХТ, 2013. – 9 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 133 КБ     Кількість завантажень: 51

Промисловий інжиринінг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. Й.Крижановський, О. С.Бессараб; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 244 kb     Кількість завантажень: 3

Технологія соусів : лабораторний практикум для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 54 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Інноваційні технології у виробництвах харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступеня "Магістр" спец. 181 спеціал. "Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, С. Й. Крижановський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Інноваційні технології концентрованих харчових продуктів, чаю, кави та прянощів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: К. В. Рубанка, Г. М. Бандуренко, О. В. Точкова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 103 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Програма переддипломної практики : студ. 2 курсу освітн. ступ. "Магістр" спец. "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", "Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" / уклад.: .: Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, О. С. Галінська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 92 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 10,6 МБ     Кількість завантажень: 6

Дослідницький практикум за вибором : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. М. Левківська, К. В. Рубанка, С. В. Матко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 61 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 5

Загальні технології харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Левківська, О. В. Точкова, О. С. Галінська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 415 КБ     Кількість завантажень: 6

Проектування підприємств консервної промисловості : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. Й. Крижановський, О. С. Бессараб ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 28 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 355 КБ     Кількість завантажень: 2

Біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", освіт. програми "Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" ден. форми навч. / уклад. : К. В. Рубанка, В. А. Терлецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 490 КБ     Кількість завантажень: 2