Назад

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навч. / уклад. Ю. В. Устинов. – К. : НУХТ, 2012. – 10 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 60

Основи фізико-хімічного контролю сировини і продуктів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни і викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денна, заоч. та заоч. скор. форм навч. / уклад. Н. О. Фалендиш. – К. : НУХТ, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 241 Кб     Кількість завантажень: 37

Технологія галузі (кондитерське виробництво) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять студ. за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, Ю. В. Камбулова, С. Г. Кияниця та ін. - К. : НУХТ, 2012. - 11 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 184 Кб     Кількість завантажень: 53

Методичні рекомендації до проведення підсумкового ігрового заняття з технологічної практики на кондитерському підприємстві для студ. V курсу спец. 7.05170103 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» [Електронний ресурс] / уклад. : А. М. Дорохович, С. Г. Кияниця, О. О. Кохан, В. В. Малиновський. – К. : НУХТ, 2012. – 11 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 62

Програма переддипломної практики на кондитер. фабриках та в кондитер. цехах хлібозаводів і хлібокомбінатів для студ. спец. 7.05170103 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, С. Г. Кияниця, І. А. Бойко. – К. : НУХТ, 2012. – 15 c.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 234 Кб     Кількість завантажень: 36

Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисц. для студ. напряму 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) ден. форми навч. / уклад. : І. Л. Корецька, Ю. В. Устинов, В. В. Дорохович. - К. : НУХТ, 2012. - 10 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 52

Технологія галузі (хлібопекарське і макаронне виробництво) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять студ. напряму 6.051701 «Харові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, О. А. Білик, Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко, О. Д. Тесля. - К. : НУХТ, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 40

Технохімічний контроль у технології галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. за напрямом підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. Г. Юрчак, Н. О. Фалендиш, О. А. Білик та ін. – К. : НУХТ, 2012. – 85 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 660 Кб     Кількість завантажень: 65

Технохімічний контроль в технології галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Фалендиш, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова. – К. : НУХТ, 2012. – 44 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 349 Кб     Кількість завантажень: 46

Харчові добавки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. робіт для студ. спец. 7.05170103, 8.05170103 «Технології хліба, конди- терських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, О. Д. Тесля. - К. : НУХТ, 2012. - 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 86

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисци- пліни для студ. спец. 7.05170103 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, А. М. Дорохович, В. Г. Юрчак, Т. А. Сильчук, О. Д. Тесля, Т. О. Федорова. - К. : НУХТ, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 59

Програма виробничої практики на харчоконцентратних підприємствах студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Ковбаса, О. В. Запотоцька, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко. — К. : НУХТ, 2015. - 17 С.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. В. Дорохович, С. Г. Кияниця, О. М. Костенко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 46

Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.05170103 "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Ковбаса, О. Ю. Мельник, І. М. Зінченко, В. А. Терлецька, О. С. Шульга, В. М. Махинько. - К. : НУХТ, 2013. – 30 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 398 КБ     Кількість завантажень: 91

Технологія галузі (харчоконцентратне виробництво) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Ковбаса, О. Ю. Мельник, І. М. Зінченко, В. А. Терлецька. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 66

Технохімічний контроль в технології галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денна та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Фалендиш, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко. — К. : НУХТ, 2014. — 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 26

Дробот, В. І. Низькотемпературні та екструзійні технології. Ч. 1 «Низькотемпературні технології» [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки .051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот, Л. А. Михонік. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 305 КБ     Кількість завантажень: 52

Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчаня / уклад. І. М. Зінченко, В. А. Терлецька, Н. О. Фалендиш. - К. : НУХТ, 2015. - 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 17

Технологія харчових концентратів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денна та заоч. форм навч. / уклад. : І. М. Зінченко, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька, Л. І. Удворгелі, В. П. Рак — К. : НУХТ, 2015. —24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 315 Кб     Кількість завантажень: 25

Технологія галузі. Технології хлібопекарських та макаронних виробів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів з напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Ю. В. Бондаренко та ін. ― К.: НУХТ, 2015. ― 55 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 667 Кб     Кількість завантажень: 44

Методичні рекомендації до проведення ігрового заняття за підсумками технологічної практики на хлібопекарських підприємствах для студентів спеціальності 7.05170103 "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" денної форми навчання [електронний ресурс] / уклад. : В. М. Ковбаса, В. І. Дробот, В. Г. Юрчак та ін. ― К.: НУХТ, 2015. ― 13 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 18

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан. - К. : НУХТ, 2015. - 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 24

Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денна та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 15

Технологія харчових концентратів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Ковбаса, І. М. Зінченко, В. А. Терлецька. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 8

Дослідницький практикум : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, І. М. Зінченко. - К. : НУХТ, 2016. - 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 15

Загальна технологія харчових виробництв : лабораторний практикум для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. А. М. Грищенко. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 399 Кб     Кількість завантажень: 14

Технології харчових виробництв. Модуль 1. Технології хліба, макаронних, кондитерських вирбів та харчових концентратів : лабораторний практикум для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко., Л. А. Михонік, Н. О. Фалендиш. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 366 Кб     Кількість завантажень: 27

Основи кріогенних і сушильних технологій : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заоч. форм навч. / уклад. : І. М. Зінченко, Л. А. Михонік. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 11

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни і викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навч. / уклад. : В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова. – К.: НУХТ, 2013. – 62 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 503 Кб     Кількість завантажень: 9

Науково-практичні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни і викон. контрол. роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан. – К. : НУХТ, 2016. – 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 414 Кб     Кількість завантажень: 8

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 14

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеню «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик, І. М. Зінченко, С. Г. Кияниця. – К. : НУХТ, 2016. – 55 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 711 Кб     Кількість завантажень: 19

Технологічне моделювання борошняних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 334 kb     Кількість завантажень: 9

Методологія та організація наукових досліджень : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Грищенко, В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 225 kb     Кількість завантажень: 15

Технологічне моделювання борошняних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Грищенко, О. О. Кохан; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 64 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 750 kb     Кількість завантажень: 6

Технології хлібобулочних та макаронних виробів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, Н. О. Фалендиш, О. Д. Тесля; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 290 kb     Кількість завантажень: 3

Загальні технології харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. і заоч. форм навч. / уклад. :Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 16 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 218 kb     Кількість завантажень: 4

Food Production General Technologies = [Продукти харчування Загальні виробничі технології] : laboratory practice for full-time bachelor students majoring in 073 " Management" / author I. O. Sokolovska; National University of Food Technologies. - К. : NUFT, 2017. - 38 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 290 kb     Кількість завантажень: 4

Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / укдад.: С. Г. Кияниця, О. О. Кохан, Л. А. Михонік; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 288 kb     Кількість завантажень: 8

Управління якістю та безпечністю хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / укдад.: О. В. Кобилінська, Н. В. Олексієнко; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 239 kb     Кількість завантажень: 7

Загальні технології харчових виробництв : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" денної та заоч. форм навч. / Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова, В. П. Рак ; укдад.: Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова, В. П. Рак; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 90 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 942 kb     Кількість завантажень: 18

Дослідницький практикум за вибором : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. І. Дробот, І. М. Зінченко, О. В. Запотоцька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 246 kb     Кількість завантажень: 3

Food Production General Technologies = Загальні технології харчових виробництв : methodical recommendations to the discipline studying for full-time bachelor students majoring in 073 " Management" / author I. O. Sokolovska; National University of Food Technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 12 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 109 kb     Кількість завантажень: 2

Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до викон. лабораторних робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, В. Г. Юрчак, В. А.Терлецька, І. О. Соколовська, О. П. Писарець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 6

Махинько, В. М. Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / В. М. Махинько, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 113 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 14

Загальна технологія харчових виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / уклад.: Ю. В. Бондаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 371 kb     Кількість завантажень: 9

Світові технології у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 178 kb     Кількість завантажень: 9

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів спеціального призначення : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Юрчак, В. М. Ковбаса, В. В. Дорохович, І. М. Зінченко, Ю. В. Бондаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 404 kb     Кількість завантажень: 5

Юрчак, В. Г. Оптимізація технологічних процесів виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. і заоч. форм навч. / В. Г. Юрчак, В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 66 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 14

Оптимізація технологічних процесів виробництва хліба, кондитерсь-ких, макаронних виробів та харчоконцентратів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Юрчак, В. М. Махинько, О. В. Запотоцька; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 57 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Оптимізація технологічних процесів виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Юрчак; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 19 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Дослідницький практикум за вибором : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, І. М. Зінченко, Л. А. Михонік, О. В. Запотоцька; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 65 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 10

Технології хлібобулочних і макаронних виробів : метод. рекомендації до викон. курсової роботи з технології хлібобулочних виробів для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко, О. Д. Тесля; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

Загальні технології харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : Ю. В. Бондаренко, С. Г. Кияниця; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Світові технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, Н. О. Місечко; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Низькотемпературні та екструзійні технології : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. Ч. 2 : Екструзійні технології / В. М. Ковбаса, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,39 МБ     Кількість завантажень: 11

Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 396 КБ     Кількість завантажень: 1

Технології кондитерських виробів : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Дорохович, О. О. Кохан, С. Г. Кияниця ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 35 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 600 КБ     Кількість завантажень: 2

Технології кондитерських виробів : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Дорохович, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова, С. Г. Кияниця ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 39 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 625 КБ     Кількість завантажень: 1

Загальна технологія харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 324 КБ     Кількість завантажень: 2

Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Махинько, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 28 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 309 КБ     Кількість завантажень: 2

Управління якістю та безпечністю хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Кобилінська, Н. В. Олексієнко, А. Б. Семенова ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 37 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 852 КБ     Кількість завантажень: 1

Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / В. М. Махинько, А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 57 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 825 КБ     Кількість завантажень: 3

Програма переддипломної практики на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах : студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. Г. Юрчак, В. І. Дробот, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 15 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 276 КБ     Кількість завантажень: 0

Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : метод. рекомендації до викон. курсового проекту (з хлібопекарського виробництва) для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 освіт. програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 93 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,29 МБ     Кількість завантажень: 0

Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Махинько, О. О. Кохан ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 74 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 772 КБ     Кількість завантажень: 1

Загальні технології харчових виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг", ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Фалендиш ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 27 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 585 КБ     Кількість завантажень: 1

Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : метод. рекомендації до викон.курсового проекту (з хлібопекарського виробництва) для студ. освіт.ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч.форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 93 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 921 КБ     Кількість завантажень: 0

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів спеціального призначення : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Юрчак, В. В. Дорохович, Ю. В. Бондаренко, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 109 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,14 МБ     Кількість завантажень: 2

Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / В. М. Ковбаса, , В. І. Дробот, , А. М. Дорохович [та ін.] ; Нац. ун-т харч.технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 178 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,88 МБ     Кількість завантажень: 2