Назад

Інвестування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. (семінар.) занять та завдання для індивід. і самост. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навчання / уклад. О. М. Пєтухова. - К. : НУХТ, 2010. – 48 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 304.15 Кб     Кількість завантажень: 15

Інформаційні системи і технології у фінансах [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і самостійної робот за модульною системою для студ. за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит" денної і заоч. форм навч. / уклад. О. В. Ставицький. - К. : НУХТ, 2010. – 46 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275.10 Кб     Кількість завантажень: 15

Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення лабораторних (практичних) занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Т. А. Говорушко, Г. І. Лановська. - К. : НУХТ, 2011. – 61 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414.28 Кб     Кількість завантажень: 16

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студ. спец. 7.050104, 8.050104 "Фінанси" напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" денної і заоч. форм навч. / уклад. Л. М. Минко. - К. : НУХТ, 2010. – 58 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 340.15 Кб     Кількість завантажень: 19

Гроші та кредит [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. (семінар.) занять та завдання для індивід. і самост. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навч. / уклад. Г. В. Сілакова, А. В. Кушнір. - К. : НУХТ, 2010. – 92 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 531.19 Кб     Кількість завантажень: 18

Електронна комерція [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і самостійної робот за модульною системою для студ. за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит" денної і заоч. форм навч. / уклад. О. В. Ставицький. - К. : НУХТ, 2010. – 44 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 248.16.pdf     Кількість завантажень: 17

Корпоративні фінанси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. (семінар.) занять та завдання для індивід. і самост. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навчання / уклад. Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. - К. : НУХТ, 2011. – 51 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 324.68 Кб     Кількість завантажень: 15

Фінанси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "ФІНАНСИ" за модульною системою для студентів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" всіх форм навчання / уклад. К. Ю. Омельченко. - К. : НУХТ, 2011. – 33 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 181.32 Кб     Кількість завантажень: 20

Платіжні системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і самостійної робот за модульною системою для студ. за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит" денної і заоч. форм навч. / уклад. А. В. Скрипець. - К. : НУХТ, 2011. – 40 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 254.60 Кб     Кількість завантажень: 19

Страхування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Т. А. Говорушко. - К. : НУХТ, 2011. – 66 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 509.09 Кб     Кількість завантажень: 23

Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за напрямом "Економіка і підприємництво" для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" всіх форм навч. / уклад. Т. М. Давиденко. - К. : НУХТ, 2010. – 25 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 175.02 Кб     Кількість завантажень: 26

Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм / уклад. І. В. Дем'яненко, Т. М. Давиденко. - К. : НУХТ, 2011. – 43 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 343.76 Кб     Кількість завантажень: 26

Фінансове планування підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за напрямом "Економіка і підприємництво" для студ. спец. 8.03050801, 7.03050801 "Фінанси" всіх форм навч. / уклад. І. В. Дем'яненко. - К. : НУХТ, 2011. – 67 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 477.24 Кб     Кількість завантажень: 22

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самостійної роботи для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" всіх форм навч. / уклад. О. М. Кривчун. - К. : НУХТ, 2011. – 39 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 352.78 Кб     Кількість завантажень: 20

Банківські операції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх форм навч. / уклад. Г. І. Лановська. - К. : НУХТ, 2009. – 63 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 406.32 Кб     Кількість завантажень: 18

Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / уклад. К. М. Темчишина, Ю. Л. Темчишина. - К. : НУХТ, 2009. – 64 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 411.99 Кб     Кількість завантажень: 18

Методичні вказівки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. дипломної роботи для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Т. А. Говорушко. - К. : НУХТ, 2009. – 29 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 234.48 Кб     Кількість завантажень: 26

Податкова система [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за модульною системою для студентів за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання / уклад. К. Ю. Омельченко. - К. : НУХТ, 2010. – 34 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 207.14 Кб     Кількість завантажень: 27

Соціальне страхуваня [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за напрямом "Економіка і підприємництво" для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" всіх форм навч. / уклад. Г. І. Лановська. - К. : НУХТ, 2010. – 48 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338.73 Кб     Кількість завантажень: 23

Управління фінансовою санацією [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / уклад. К. В. Багацька, Т. А. Говорушко. - К. : НУХТ, 2009. – 64 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 472.43 Кб     Кількість завантажень: 23

Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напрямів 6.030509 "Облік і аудит", 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / уклад. Т. М. Давиденко. - К. : НУХТ, 2009. – 39 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 290.40 Кб     Кількість завантажень: 24

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. К. В. Багацька. - К. : НУХТ, 2010. – 60 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 387.01 Кб     Кількість завантажень: 23

Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" напряму підготовки "Економіка і підприємництво" ден. та заоч / уклад. К. В. Багацька. - К. : НУХТ, 2009. – 83 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 570.09 Кб     Кількість завантажень: 19

Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять та самостійної роботи для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" всіх форм навч. / уклад. О. О. Шеремет, О. М. Кривчун. - К. : НУХТ, 2010. – 69 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 520.05 Кб     Кількість завантажень: 22

Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за напрямом "Економіка і підприємництво" для студ. спец. 8.050104, 7.050104 "Фінанси" всіх форм навч. / уклад. І. В. Дем'яненко. - К. : НУХТ, 2010. – 69 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 499.75 Кб     Кількість завантажень: 19

Страхові послуги [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Т. А. Говорушко. - К. : НУХТ, 2012. – 89 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 627 Кб     Кількість завантажень: 46

Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних занять і завдання для самостійної роботи за модульною системою для студ. спеціальності 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. С. М. Еш. - К. : НУХТ, 2012. – 53 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 432 Кб     Кількість завантажень: 43

Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практ. занять та завдання для самост. роботи за кредитно-модульною системою для студ. за напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навчання / уклад. О. М. Пєтухова. - К. : НУХТ, 2012. – 39 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 325 Кб     Кількість завантажень: 42

Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних занять і завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальностей 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси та кредит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. С. М. Еш. - К. : НУХТ, 2012. – 59 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414 Кб     Кількість завантажень: 42

Казначейська система [Електронний ресурс] : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та завдання для індивід. і самост. роботи для студ. за напрямом підготовки 8.03050801 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Г. В. Сілакова, Н. В. Кукуруза. - К. : НУХТ, 2012. – 43 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 354 Кб     Кількість завантажень: 43

Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. до проведення практ. занять та завдання для індивід. і самост. роботи за кредитно-модульною системою для студ. за нап. підг. "Економіка підприємства", "Менеджмент", "Маркетинг", "Управління персоналом та економіка праці", / уклад. : Н. І. Обушна, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2012. – 80 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 708 Кб     Кількість завантажень: 45

Корпоративні фінанси [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / уклад. Н. І. Климаш. - К. : НУХТ, 2013. – 145 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 791 КБ     Кількість завантажень: 46

Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання / уклад. В. П. Мартиненко. - К. : НУХТ, 2013. – 134 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 744 КБ     Кількість завантажень: 46

Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Еш. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 41 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 290 КБ     Кількість завантажень: 4

Податкова система [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольнщї роботи для студентів за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» / уклад. : В. П. Мартиненко. – К. : НУХТ, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 6

Шірінян, Л. В. Фінанси страхових організацій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси ікредит», у тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Л. В. Шірінян. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 2

Шірінян, Л. В. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Л. В. Шірінян. – К.: НУХТ, 2014. – 143 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,15 МБ     Кількість завантажень: 4

Фінанси підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / уклад. Н. І. Климаш – К.: НУХТ, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 7

Малий бізнес [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ден. та заоч. форм навчання / уклад. Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш – К. : НУХТ, 2015. – 68 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 711 Кб     Кількість завантажень: 2

Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання / уклад. Л. В. Шірінян. – К. : НУХТ, 2015. – 35 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 3

Фінанси [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 «Маркетинг», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030503 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів / уклад. О. А. Гнатенко. – К. : НУХТ, 2015. – 58 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 519 Кб     Кількість завантажень: 6

Фінанси страхових організацій [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ден. та заочн. форми навчання / уклад. Л. В. Шірінян – К. : НУХТ, 2015. – 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 356 Кб     Кількість завантажень: 3

Гроші та кредит [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практ. занять та самост. роботи студ. напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 7.03050701 «Маркетинг», 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. Г. В. Сілакова. – К.: НУХТ, 2015. – 59 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 561 Кб     Кількість завантажень: 9

Податкова система : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» та спец. 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. А. Сотніченко. - К. : НУХТ, 2015. - 170 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 0,99 Мб     Кількість завантажень: 5

Сілакова, Г. В. Організація та управління системою фінансово-економічної : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навч. / Г. В. Сілакова. - К. : НУХТ, 2015. - 110 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,13 Мб     Кількість завантажень: 1

Багацька, К. В. Фінансова аналітика та обчислення в фінансах : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050801«Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / К. В. Багацька. - К. : НУХТ, 2015. - 118 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,85 Мб     Кількість завантажень: 0

Лановська, Г. І. Банківська система : конспект лекцій для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання та перепідготовка спеціалістів / Г. І. Лановська. - К. : НУХТ, 2015. - 170 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,31 Мб     Кількість завантажень: 3

Міжнародні фінанси : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Гнатенко. - К. : НУХТ, 2016. - 101 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 853 Кб     Кількість завантажень: 0

Інформаційні системи і технології у фінансах : метод. рекомендації до проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і самостійної робіт для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” денної і заочної форм навчання / уклад. І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 2

Платіжні системи : метод. рекомендації до проведення лабораторних занять та завдання для індивідуальної і самостійної робіт для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” денної і заочної форм навчання / уклад. І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 1

Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ : метод. рекомендаціїдо вивч. дисц. для студ.освітнього ступеня «Магістр» спеціальності073 «Менеджмент» спеціалізації«Управління фінансово-економічною безпекою»денної форми навчання / уклад. Г. В. Сілакова. - К. : НУХТ, 2016. - 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 314 Кб     Кількість завантажень: 0

Багацька, К. В. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : конспект лекцій для студ. спец. 072, "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч., освіт. ступ. "Бакалавр" / К. В. Багацька ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 183 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,77 МБ     Кількість завантажень: 3

Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціал. "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / Л. В. Шірінян, О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 139 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,16 МБ     Кількість завантажень: 0

Гнатенко, О. А. Міжнародні фінанси : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 137 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 0

Гнатенко, О. А. Банківський менеджмент : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціал. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 51 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 540 kb     Кількість завантажень: 0

Електронна комерція : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. П. Ситник; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 438 kb     Кількість завантажень: 0

Еш, С. М. Місцеві фінанси : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" ден. та заоч. форм навч. / С. М. Еш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 160 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,16 МБ     Кількість завантажень: 0

Банківський менеджмент : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ден. та заочн. форм навч. / уклад.О.А. Гнатенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 19 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Климаш, Н. І. Фінанси підприємства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 134 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Межинська-Бруй, О. Ю. Теорія організацій і організаційна поведінка : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / О. Ю. Межинська-Бруй, О. А. Лисенко, О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 205 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Організація та управління фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" за спец. 073 "Менеджмент", спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: Ю. М. Кулинич; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Сілакова, Г. В. Управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємницької діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / Г. В. Сілакова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 83 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Фінансове планування на підприємствах : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Дем'яненко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Управління фінансовою санацією підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціал. "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Дем’яненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 605 КБ     Кількість завантажень: 1

Фінанси : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Дем’яненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 572 КБ     Кількість завантажень: 1

Фінансовий контролінг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заоч. форми навч. / уклад. : І. В. Дем’яненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 452 КБ     Кількість завантажень: 1

Місцеві фінанси : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. М. Еш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 50 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 473 КБ     Кількість завантажень: 1

Податкові системи зарубіжних країн : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 130 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 0,98 МБ     Кількість завантажень: 1

Інформаційні системи і технології у фінансах : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : І. П. Ситник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 33 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 355 КБ     Кількість завантажень: 1

Страхування в зовнішньоекономічній діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 90 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 758 КБ     Кількість завантажень: 1