Назад

Методичні рекомендації до складання матеріального та енергетичного балансу в хімічній технології для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. Г. Макаренко, І. В. Житнецький. - К. : НУХТ, 2015. - 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 449 Кб     Кількість завантажень: 24

Фізико-хімічні основи екологічних технологій [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" заоч. форми навчання / уклад. О. В. Подобій, О. М. Мірошников. - К. : НУХТ, 2009. – 46 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 307.57 Кб     Кількість завантажень: 21

Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. : О. Г. Макаренко, О. В. Подобій, Г. В. Сокольський. - К. : НУХТ, 2015. - 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.33 Мб     Кількість завантажень: 21

Фізична та колоїдна хімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. В. Грабовська, О. М. Мірошников, О. В. Подобій, Л. С. Воловик, Є. І. Ковалевська, М. І. Сербова, С. П. Бондаренко. - К. : НУХТ, 2012. – 91 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,16 Мб     Кількість завантажень: 92

Загальні харчові технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" ден. форми навчан. / уклад. : Н. І. Сабадаш, О. В. Грабовська, О. В. Подобій. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - 122 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,36 МБ     Кількість завантажень: 13

Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Г. В. Сокольський, О. В. Подобій, О. Г. Макаренко та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 54 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 695 Кб     Кількість завантажень: 31

Програма навчальної практики [Електронний ресурс] : програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. О. В. Грабовська, О. В. Подобій, О. Г. Макаренко. - К. : НУХТ, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 415 КБ     Кількість завантажень: 53

Органічна хімія природних сполук [Електронний ресурс] : лабараторний практикум для студ. напряму 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. С. П. Бондаренко. - К. : НУХТ, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 457 КБ     Кількість завантажень: 55

Загальна хімічна технологія [Електронний ресурс] : лабараторний практиткум для студ. за напрямом 6.051301 "хімічна технологія" ден. форми навчання / уклад. О. Г. Макаренко. - К. : НУХТ, 2013. – 53 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,19 МБ     Кількість завантажень: 58

Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія) [Електронний ресурс] : лабараторний практиткум для студ. за напрямом 6.051301 "хімічна технологія" ден. форми навчання / уклад. О. В. Грабовська, О. В. Подобій, Н. І. Сабадаш. - К. : НУХТ, 2013. – 48 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 848 КБ     Кількість завантажень: 66

Фізична хімія [Електронний ресурс] : лабараторний практиткум для студ. за напрямом 6.051301 "хімічна технологія" ден. форми навчання / уклад. О. М. Мірошніков, О. В. Грабовська, О. В. Подобій. - К. : НУХТ, 2013. – 79 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 60

Загальна хімічна технологія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму 6.051301 "Хімічна технологія" ден. форми навчаня / уклад. О. Г. Макаренко. - К. : НУХТ, 2013. – 232 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9,72 МБ     Кількість завантажень: 57

Хімія природних сполук [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" ден. форми навч. / укдад. С. П. Бондаренко. - К. : НУХТ, 2014. - 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 11

Хімічні методи аналізу харчових добавок і косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. О .Г. Макаренко, О. В. Подобій. – К. : НУХТ, 2014. – 35 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,31 МБ     Кількість завантажень: 21

Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" ден. форми навч. / уклад. О. Г. Макаренко. – К. : НУХТ, 2014. – 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,48 МБ     Кількість завантажень: 25

Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" ден. форми навчан. / уклад. О. Г. Макаренко. – К. : НУХТ, 2014. – 116 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,82 МБ     Кількість завантажень: 15

Хімія поверхнево-активних речовин в харчовій та косметичній промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. О. Г. Макаренко, О. В.Подобій, О. М Мірошников. – К. : НУХТ, 2014. – 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,45 МБ     Кількість завантажень: 15

Програма переддипломної практики для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. : О. Г. Макаренко, О. В. Подобій, Г. В.Сокольський. - К. : НУХТ, 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.33 Мб     Кількість завантажень: 15

Фізична хімія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. Напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» ден. форми навч. / уклад. : Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников, О. В. Подобій. — К.: НУХТ, 2015. — 101 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.78 Мб     Кількість завантажень: 22

Бойчук, Т. М. Комп’ютерна хімія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / Т. М. Бойчук, Н. О. Стеценко. – К.: НУХТ, 2015. – 87 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 826 Кб     Кількість завантажень: 14

Сокольський, Г. В. Фізична хімія : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников. - К. : НУХТ, 2016. - 76 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,48 Мб     Кількість завантажень: 8

Сокольський, Г. В. Збірник задач із фізичної хімії. Хімічна термодинаміка : навч. посіб. / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников, О. С. Муратов. - К. : НУХТ, 2016. - 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 687 Кб     Кількість завантажень: 13

Сокольський, Г. В. Нові хімічні системи та технології : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної та заочної форм навч. / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников. - К. : НУХТ, 2016. - 109 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 6,5 Мб     Кількість завантажень: 11

Макаренко, О. Г. Хімія поверхнево активних речовин : курс лекцій для студ. освітнього ступеня “Бакалавр” спец. 161 "Хімічна технологія та інженерія" денної форми навч. / О. Г. Макаренко. - К. : НУХТ, 2016. - 124 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,94 Мб     Кількість завантажень: 5

Хімія та технологія косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” денної форми навчання / уклад. Н. І. Сабадаш. – Київ : НУХТ, 2016. – 184 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,05 Мб     Кількість завантажень: 12

Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в хімії : лабораторний практикум для студ. освітнього ступеня «магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» ден. форми навч. / уклад. : О. С. Муратов, О. М. Мірошников – К. : НУХТ, 2016. – 44 с


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,43 мб     Кількість завантажень: 19

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобуття освітнього ступеня "Магістр" студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: О. Г. Макаренко, О. В. Подобій, Г. В. Сокольський ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,2 МБ     Кількість завантажень: 14

Сучасні методи досліджень в хімії та технології : навч. посіб. / О. С. Муратов, Ю. Г. Власенко, Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 114 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Інноваційні технології харчових добавок : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад. : О. В.Подобій, Н. М. Райчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Програма виробничої та переддипломної практик студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : О. Г. Макаренко, О. В. Подобій, Г. В. Сокольський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: О. В. Подобій, Н. І. Сабадаш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Нові хімічні системи і технології : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад. : Г. В. Сокольський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 82 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Нові хімічні системи і технології : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад. : Г. В. Сокольський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Загальна хімічна технологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад. : О. Г. Макаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спеціал. 161 "Хімічні технології та інженерія", освіт. програми "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В.Подобій, Н. І. Сабадаш, І. В. Фесич ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 30 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 485 КБ     Кількість завантажень: 1

Інноваційні технології харчових добавок : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", освіт. програми "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Подобій, Н. М. Райчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 24 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 462 КБ     Кількість завантажень: 2