Назад

Фізика [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самопідготовки та виконання контрольних робіт. Частина ІІ. Розділи: електромагнетизм, електромагнітні коливання та хвилі, хвильова оптика, квантові властивості світла, атомна фізика і квантова механіка, ядерна фізика для студентів всіх спеціальностей ден. та заочн. форм навч. / уклад. : С. М. Котікова, В. С. Зубченко, Л. А. Мусатенко, В. Є. Носенко, Г. І. Бондар, П. О. ознюк. – К. : НУХТ, 2009. – 93 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 755 Кб     Кількість завантажень: 61

Фізика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд. “Геометрична та хвильова оптика” / уклад. : А. М. Король, Г. І. Бондар, Н. В. Медвідь, В. Є. Носенко, Б. І. Вербицький. – К. : НУХТ, 2011. – 58 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,07 Мб     Кількість завантажень: 54

Фізика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямків підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. розд. “Квантова оптика” / уклад. : В. Є. Носенко, В. С. Зубченко, Л. А. Мусатенко, С. І. Літвинчук, Г. І. Бондар, А. М. Король. – К. : НУХТ, 2011. — 30 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 436 Кб     Кількість завантажень: 55

Фізика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до електронного посібника “Розрахунок похибок результатів виконання лабораторних робіт з фізики з використанням пакета MATHCAD” / уклад. В. М. Ісай, А. М. Король. – К. : НУХТ, 2011. – 114 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 78,8 Кб     Кількість завантажень: 59

Фізика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборатор. робіт для студ. всіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. розд. “Механіка. Механічні коливання та хвилі” / уклад. : А. М. Король, В. Є. Носенко, Б. І. Вербицький, С. В. Баглюк, М. В. Лазаренко та ін. – К. : НУХТ, 2012. – 98 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,04 Мб     Кількість завантажень: 64

Ісай, В. М. Фізика. Розділ: молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Ісай, А. М. Король. - К. : НУХТ, 2014. – 52 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 513 Кб     Кількість завантажень: 23

Фізика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самопідготовки до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання. Ч. 1. / уклад. : А. М. Король, Б. І. Вербицький, М. В. Лазаренко, В. Є. Носенко, Н. В. Медвідь, В. С. Зубченко, С. І. Літвинчук, В. М. Ісай, С. М. Котікова, Г. І. Бондар, І. В. Гуцало. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Ісай, В. М. Фізика. Динаміка обертального руху : навч. посіб. / В. М. Ісай, С. І. Літвинчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Андріяшик, М. В. Фізика : підручник / М. В. Андріяшик, А. М. Король ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 302 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0