Назад

Культурологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / уклад. І. І. Сторожик. – К. : НУХТ, 2009. – 101 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 708.16 Кб     Кількість завантажень: 21

Хрестоматія з культурології (історія і теорія культури) : на правах навчального посібника для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. – К. : НУХТ, 2008. – 161 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 945.69 Кб     Кількість завантажень: 28

Філософія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Клочков. - К. : НУХТ, 2011. – 183 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 101.09 Кб     Кількість завантажень: 39

Ділове спілкування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2011. – 39 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 404 КБ     Кількість завантажень: 28

Чугаєва, Н. Ю. Психологія та педагогіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Н. Ю. Чугаєва. — К. : НУХТ, 2013. — 71 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 463 Кб     Кількість завантажень: 29

Методологія наукової творчості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контр. роботи для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної ф. н. / уклад. : Нікітіна І. В., Кітов М. Г. - К. : НУХТ, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 7

Українська культура у європейському та світовому вимірі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / уклад. : С. І. Береговий. – К. : НУХТ, 2014. – 176 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 34,08 МБ     Кількість завантажень: 9

Етика і естетика [Електронний ресурс] : метод. Реком. до вивч. дисцип. та провед. семінар. занять для студентів напрямів підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю», 6.140103 «Туризм», ден. форми навч. / уклад Л. Д. Бабушка. – К. : НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 9

Основи психофізіології людини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. І. В. Нікітіна – К.: НУХТ, 2015. – 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 5

Етика в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисцип. та провед. практич. занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», ден. форми навч. / уклад. Л. Д. Бабушка. – К.: НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 8

Риторика [Eлектронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. С. А. Яременко. – К. : НУХТ, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 343 Кб     Кількість завантажень: 3

Етика в готельно-ресторанному господарстві : метод. рекомендації до вивч. дисцип. та провед. практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030302, ден. форми навч. / уклад. Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 4

Психологічні основи в рекламі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивченння дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" спеціалізації "Реклама та зв"язки з громадськістю" денної форми навчання / уклад. І. В. Нікітіна. – Київ : НУХТ, 2016. – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 2

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 44 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях : довідник термінів і понять / Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Основи психодіагностики для HR : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. Ю. Чугаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Біляєва, С. О. Історія та культура України = History and culture of Ukraine : навч. посіб. / С. О. Біляєва, О. О. Коцюбанська, Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 185 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум : навч. посіб. / Н. В. Науменко, , О. М. Бажан, , О. В. Векуа [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 195 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2