Назад

Культурологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / уклад. І. І. Сторожик. – К. : НУХТ, 2009. – 101 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 708.16 Кб     Кількість завантажень: 22

Хрестоматія з культурології (історія і теорія культури) : на правах навчального посібника для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. – К. : НУХТ, 2008. – 161 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 945.69 Кб     Кількість завантажень: 28

Філософія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Клочков. - К. : НУХТ, 2011. – 183 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 101.09 Кб     Кількість завантажень: 39

Ділове спілкування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2011. – 39 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 404 КБ     Кількість завантажень: 28

Чугаєва, Н. Ю. Психологія та педагогіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Н. Ю. Чугаєва. — К. : НУХТ, 2013. — 71 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 463 Кб     Кількість завантажень: 29

Методологія наукової творчості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контр. роботи для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної ф. н. / уклад. : Нікітіна І. В., Кітов М. Г. - К. : НУХТ, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 7

Українська культура у європейському та світовому вимірі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / уклад. : С. І. Береговий. – К. : НУХТ, 2014. – 176 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 34,08 МБ     Кількість завантажень: 9

Етика і естетика [Електронний ресурс] : метод. Реком. до вивч. дисцип. та провед. семінар. занять для студентів напрямів підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю», 6.140103 «Туризм», ден. форми навч. / уклад Л. Д. Бабушка. – К. : НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 9

Етика в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисцип. та провед. практич. занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», ден. форми навч. / уклад. Л. Д. Бабушка. – К.: НУХТ, 2015. – 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 8

Риторика [Eлектронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. С. А. Яременко. – К. : НУХТ, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 343 Кб     Кількість завантажень: 3

Етика в готельно-ресторанному господарстві : метод. рекомендації до вивч. дисцип. та провед. практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030302, ден. форми навч. / уклад. Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 4

Психологічні основи в рекламі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивченння дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" спеціалізації "Реклама та зв"язки з громадськістю" денної форми навчання / уклад. І. В. Нікітіна. – Київ : НУХТ, 2016. – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 2

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 44 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях : довідник термінів і понять / Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Основи психодіагностики для HR : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. Ю. Чугаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Біляєва, С. О. Історія та культура України = History and culture of Ukraine : навч. посіб. / С. О. Біляєва, О. О. Коцюбанська, Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 185 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум : навч. посіб. / Н. В. Науменко, , О. М. Бажан, , О. В. Векуа [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 195 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Науковий стиль фахового мовлення : навч. посіб. / Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 244 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 0

Науковий стиль фахового мовлення : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харч. технол.", спеціал. "Технол. харч. продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 44 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 0

Розвиток мотивації студентів. Практикум : навч. посіб. / І. В. Нікітіна ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 326 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 1,39 МБ     Кількість завантажень: 0

Словник психологічних термінів / Н. Ю. Чугаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 43 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 353 КБ     Кількість завантажень: 0

Епохи розвитку української та світової культури у визначних пам'ятках і шедеврах : навч.-наочний посіб. / С. І. Береговий, Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 225 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 30,9 МБ     Кількість завантажень: 0