Назад

Моделювання технологічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборатор. роботи для студ. спец. 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» напряму 0902 «Інженерна механіка» ден. та заоч. форм навчання / уклад. Т. М. Погорілий. – К. : НУХТ, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 545.34 Кб     Кількість завантажень: 44

Розрахунок та конструювання елементів обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання практичної роботи для студентів спец. 6.090200 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напряму 0902 “Інженерна механіка” ден. та заоч. форм навчання. Розрахунок циліндричних апаратів та їх елементів, навантажених зовнішнім надлишковим тиском / уклад. Є. М. Бабко, О. А. Єщенко. – К. : НУХТ, 2008. – 15 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 179.89 Кб     Кількість завантажень: 32

Університетська освіта [Електронний ресурс] : мультамедійний додаток до конспекту лекцій для студентів спец. 6.090200 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напряму 0902 “Інженерна механіка” ден. форми навчання / уклад. О. А. Єщенко. – К. : НУХТ, 2010. – 5 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 34 819.49 Кб     Кількість завантажень: 23

Розрахунок і конструювання технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання практичної роботи «Укріплення отворів посудин»для студентів напряму 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. Є. М. Бабко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар. – К. : НУХТ, 2012. - 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 720 КБ      Кількість завантажень: 57

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навч. / уклад. : М. М. Пушанко, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька, О. М. Люлька:. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - CD-R.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,81 МБ     Кількість завантажень: 29

Конструювання обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7(8).05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, О. І. Свідерська. – К. : НУХТ, 2012. - 37 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9,05 Мб     Кількість завантажень: 63

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахункової роботи для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. В. Пономаренко, Є. М. Бабко. - К. : НУХТ, 2013. — 78 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,07 Мб     Кількість завантажень: 67

Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» напряму 6.050503 „Машинобудування” денна та заочна форма навчання / уклад. : Ю. І. Вересоцький, Є. М. Бабко. – К. : НУХТ, 2013. – 78 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 951 КБ     Кількість завантажень: 57

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання / уклад. Є. М. Бабко, В. В. Пономаренко. - К. : НУХТ, 2013. — 19 c.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 55

Програма навчальної практики студентів І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Мирончук, Р. Л. Якобчук, С. Ю. Лементар. – К. : НУХТ, 2013. – 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 126 КБ     Кількість завантажень: 52

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до викон. курс. проекту для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навч. / уклад. І. М. Миколів. – К. : НУХТ, 2013. – 46 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 461 КБ     Кількість завантажень: 24

Проектування підприємств залузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форм навч. / уклад. І. М. Миколів, А. І. Маринін. – К. : НУХТ, 2013. – 46 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.65 МБ.     Кількість завантажень: 21

Моделювання технологічних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спец. 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. і заоч. форм навч / уклад. : О. А. Єщенко, С. Ю. Лементар, Ю. Г. Змієвський, Д. В. Риндюк. – К. : НУХТ, 2014. – 157 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,10 МБ     Кількість завантажень: 23

Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч./ уклад. : М. Г. Янковий. - К. : НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 364 КБ     Кількість завантажень: 7

Технічний дизайн [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. : С. Ю. Лементар, Є. М. Бабко, Ю. І. Вересоцький. – К. : НУХТ, 2014. – 71 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,65 МБ     Кількість завантажень: 6

Основи САПР [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної і заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, Р. Л. Якобчук, Ю. Г. Змієвський. – К. : НУХТ, 2014. – 205 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8,39 МБ     Кількість завантажень: 44

Програма конструкторсько-технологічної практики студентів V курсуспеціальностей 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчовихвиробництв» ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Мирончук. – К. : НУХТ, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 165 Кб     Кількість завантажень: 12

Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Мирончук. – К. : НУХТ, 2014. – с. 11.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 133 Кб     Кількість завантажень: 14

Програма переддипломної практики студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Мирончук, О. М. Гавва, Ю. Г. Змієвський, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2014. - 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 155 Кб     Кількість завантажень: 10

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до викон. курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. М. М. Пушанко, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька. − К. : НУХТ, 2015. − 72 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,01 Мб     Кількість завантажень: 14

Єщенко, О. А. Комп"ютерні технології в інженерних розрахунках [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” ден. і заочн. форм навчання. / О. А. Єщенко, Ю. Г. Змієвський, Т. М. Погорілий. – К.: НУХТ, 2015. – 140 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.83 Мб     Кількість завантажень: 22

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В.Пономаренко, Є. М. Бабко. – К. : НУХТ, 2015. — 96 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,31 Мб     Кількість завантажень: 6

Конструювання обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. М. М. Пушанко, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька, С. Ю. Лементар, В. В. Перекрест. − К. : НУХТ, 2015. − 77 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,44 Мб     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання галузі : лабораторний практикум для студ. напряму підгот. 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення ден. та заочн. форм навч. / уклад. : А. І. Маринін, І. М. Миколів, В. В. Олішевський, В. В. Пономаренко. - К. : НУХТ, 2015. - 57 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,35 Мб     Кількість завантажень: 23

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Пономаренко – Київ : НУХТ, 2016. — 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 447 Кб     Кількість завантажень: 6

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Пономаренко. - К. : НУХТ, 2016. - 65 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,58 Мб     Кількість завантажень: 2

Експлуатація технологічного обладнання : методичні реком. до вивч. дисц. та викон. контр. роб. для студ. освітньо-кваліф. рівня «Спеціаліст» спец. 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технології цукру та полісахаридів" денної та заочної форм навч. / уклад. : С. Ю. Лементар, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 919 Кб     Кількість завантажень: 7

Технологічне обладнання харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалар» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Л. Яровий, Р. Л. Якобчук, М. Г. Янковий. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 350 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи САПР : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалар» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2016. - 102 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,90 Мб     Кількість завантажень: 9

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад.: О. А. Єщенко, Д. М. Люлька. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 585 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи автоматизації проектування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалар» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізації «Енергомашинобудування», та 144 «Теплоенергетика», спеціалізації «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, Є. М. Бабко, Р. Л. Якобчук. – К. : НУХТ, 2016. – 104 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,35 Мб     Кількість завантажень: 6

Основи САПР [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, Р. Л. Якобчук, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський. – К. : НУХТ, 2016. – 104 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,83 Мб     Кількість завантажень: 10

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рек. до практ. занять для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, А. І. Маринін, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2016. - 56 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,32 Мб     Кількість завантажень: 8

Моделювання технологічних систем : метод. рек. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. «Магістр» та освіт.-кваліфікац. рівня «Спеціаліст» спеці. 133 "Галузеве машинобудування" спеціаліз. "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навч. / уклад. : С. Ю. Лементар, О. А. Єщенко, Т. М. Погорілий. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 806 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання галузі : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізм. «Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв» денної форми навч. / уклад. Ю. Г. Змієвський. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 400 Кб     Кількість завантажень: 7

Основи САПР : метод. рек. до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітьо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» деної і заочної форм навч. / уклад. : О. А.Єщенко, Р. Л. Якобчук, Ю. Г. Змієвський, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2016. - 102 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,52 Мб     Кількість завантажень: 10

Методи оптимізації та математична статистика : метод. рек. до практ. занять для студ. освітнього ступеня «Магістр» спец. 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізм. «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навч. Ч.1 : Математична статистика / уклад. Т. М. Погорілий. - К. : НУХТ, 2016. - 68 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,53 Мб     Кількість завантажень: 4

Технологічні комплекси харчових виробництв : метод. рек. до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навч. / уклад. : І. М. Миколів, Ю. Г. Змієвський, Д. М. Люлька. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,15 Мб     Кількість завантажень: 3

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» заочної форм навчання / уклад. : С. І. Блаженко, Ю. І. Вересоцький. – Київ : НУХТ, 2016. –145 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 8,61 Мб     Кількість завантажень: 6

Комп’ютерні технології проектування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Блаженко, Ю. І. Вересоцький. – Київ : НУХТ, 2016. – 81 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,97 Мб     Кількість завантажень: 6

Проектування промислових підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Миколів. – К. : НУХТ, 2016. – 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,62 Мб     Кількість завантажень: 4

Технологічні комплекси харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступеня "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. скороч. форм навч. / уклад.: В. Г. Мирончук, М. Г. Янковий ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 182 kb     Кількість завантажень: 1

Інженерне обладнання будівель : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освітн. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Р. Л. Якобчук, О. А. Єщенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Мультимедійне видання 
Розмір: 279 kb     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання галузі : метод. рекомендації до викон. лабораторної роботи на тему: "Дослідження ефективності роботи ежекційного апарату" для студ. освіт. ступ. "Магістр" та освіт.-кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. М. Пушанко, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька, Я. С. Хитрий ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 743 kb     Кількість завантажень: 10

Технологічне обладнання галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалар" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Є. М. Бабко, В. В. Олішевський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 382 kb     Кількість завантажень: 1

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рекомендації до практ. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалар" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. Частина 1: Експлуатація обладнання та ремонтні роботи / уклад.: В. Г. Мирончук, О. А.Єщенко, Д. М. Люлька, О. І. Свідерська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 71 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,36 МБ     Кількість завантажень: 12

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рекомендації до практ. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалар" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. Частина 2: Експлуатація обладнання та ремонтні роботи / уклад.: В. Г. Мирончук, О. А.Єщенко, Д. М. Люлька, О. І. Свідерська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 76 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,10 МБ     Кількість завантажень: 13

Конструювання обладнання харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. Ю. Лементар, Ю. І.Вересоцький, В. В.Пономаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 19 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 215 kb     Кількість завантажень: 0

Методи оптимізації та математична статистика : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. «Магістр» спец.133 «Галузеве машинобудування» спеціал. «Обладнання пе-реробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навч. Ч. 2. Математична статистика / уклад. : Т. М. Погорілий, Т. Г. Мисюра; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання. Частина 1: "Основні вимоги і положення гігієнічного проектування обладнання" : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч.форм навч. / уклад. : О. А. Єщенко, Д. М. Люлька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 48 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 14

Комп'ютерні технології в інженерних розрахунках : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден.та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Єщенко, Т. М. Погорілий; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 101 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Виробнича логістика : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад.: В. В. Олішевський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Технологічне обладнання галузі : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Пушанко, В. Г. Мирончук, В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 85 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,03 МБ      Кількість завантажень: 11

Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізація "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад.: В. Г. Мирончук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 12 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 6

Програма виробничої практики студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад.: В. Г. Мирончук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 5

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, О. І. Свідерська, Д. М. Люлька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 12

Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. Г. Мирончук, С. Ю. Лементар, О. А. Єщенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 41 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 504 КБ     Кількість завантажень: 13

Конструювання обладнання харчових виробництв : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" освіт. програми "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Пономаренко, , С. Ю. Лементар, Ю. І. Вересоцький, О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 78 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,85 МБ     Кількість завантажень: 3

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Мирончук, О. М. Гавва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 30 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 0,99 МБ     Кількість завантажень: 2

Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 1. Основи комп’ютерного проектування : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Єщенко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Люлька, О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 295 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 8,80 МБ     Кількість завантажень: 1

Промисловий іжиніринг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", (Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення) ден., та заоч. форм навч. / уклад. : А. І. Маринін, І. М. Миколів, В. В. Олішев ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 15 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 1

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання. Частина 2 : "Застосування принципів гігієнічного проектування при розробленні окремих видів обладнання, систем його очищення та відповідності встановленим вимогам" : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Єщенко, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 104 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,60 МБ     Кількість завантажень: 1