Назад

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для магістрантів спеціальності 8.091703 «Технологія цукристих речовин» напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Грабовська, М. П. Купчик, Л. П. Рева, Н. А. Гусятинська. – К. : НУХТ, 2008. – 30 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 286.33 Кб     Кількість завантажень: 31

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту “Охорона навколишнього середовища” для студентів спеціальності 7.091703 “Технологія цукристих речовин” ден. та заоч. форм навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. А. Лагода, Л. С. Клименко, Н. М. Пушанко. – К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 179.62 Кб     Кількість завантажень: 17

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Розрахунок витрат допоміжних матеріалів» зі спеціальності 7.091703 «Технологія цукристих речовин» (спеціалізація «Технологія цукру, цукропродуктів та цукрозамінників») для студентів денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. А. Лагода, В. М. Логвін, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко, Л. С. Клименко, Н. М. Пушанко. – К. : НУХТ, 2010. – 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.66 Кб     Кількість завантажень: 21

Технологія крохмалю та крохмалепродуктів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни, виклнання лаборатор. та контрольних робіт для студ. Спец. 6.091703 «Технологія цукристих речовин» напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» заочної форми навчання / уклад. О. В. Грабовська. – К. : НУХТ, 2008. – 30 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 151.02 Кб     Кількість завантажень: 21

Інтенсифікація технологічних процесів [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.05170111" Технології цукру та полісахаридів" ден. та заочн. форм навч. / уклад. І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. – 171 с.


Автор:   
Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,15 МБ     Кількість завантажень: 39

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології питної води і водопідготовки харчових виробництв» денної форми навчання / уклад. : Ю. М. Резніченко, О. М. Деменюк, В. Ю. Виговський та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 287 Кб     Кількість завантажень: 12

Олянська, С. П. Технології харчових виробництв. Технологія цукрового виробництва [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” денн. та заоч. форм навч. / С. П. Олянська. – К. : НУХТ, 2015. – 73 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 977 Кб     Кількість завантажень: 21

Водні ресурси, їх використання та охорона [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практичн. занять для студ. напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден.. форми навч. / уклад. : В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 141 Кб     Кількість завантажень: 44

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних занять студ. за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. П. Рева, В. М. Логвін, В. Ю. Виговський, Л. С. Клименко. - К. : НУХТ, 2013. - 31 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 Кб     Кількість завантажень: 49

Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Карпович. – К. : НУХТ, 2013. – 52 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 454 Кб     Кількість завантажень: 50

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студ. спеціальності 7.05170111, 8.05170111 " Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 137 КБ     Кількість завантажень: 48

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. лаборатор. і контрол. робіт для студ. спец. 7.05170111, 8.05170111– "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. М. Резніченко, І. В. Карпович. - К. : НУХТ, 2013. - 54 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 403 КБ     Кількість завантажень: 56

Інтенсифікація технологічних процесів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. спеціальності 7.05170111 " Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. - 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 46

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. Н. М. Пушанко, І. В. Карпович. – К. : НУХТ, 2013. – 13 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 118 КБ     Кількість завантажень: 52

Програма навчальної практики для студ. І-ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології цукру і підготовки води» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Грабовська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко, І. В. Карпович. – К. : НУХТ, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 45

Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять студ. за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. - 8 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 118 КБ     Кількість завантажень: 49

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.05170111" Технології цукру та полісахаридів" ден. та заочн. форм навч. / уклад. І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. – 174 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,67 МБ     Кількість завантажень: 55

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. за напрямом підготовки: 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2013. - 10 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 129 КБ     Кількість завантажень: 51

Оптимізація заходів охорони навколишнього середовища [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» ден. та заочн. форм навч. / уклад. І. В. Карпович, Ю. М. Резніченко. – К.: НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 4

Моделювання та прогнозування стану довкілля [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заочн. форм навч. / уклад. І. В. Карпович, І. О. Крапивницька. – К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 165 КБ.     Кількість завантажень: 6

Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. І. В. Карпович, Л. С. Клименко, І. О. Крапивницька, Н. М. Пушанко. – К. : НУХТ, 2014. – 13 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 7

Технологія питної води [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навч./ уклад. : О. В. Грабовська, О. М. Деменюк. – К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414 КБ     Кількість завантажень: 10

Фізико-хімічні основи виробництва питної води та очищення стічних вод [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навч./ уклад. : О. В. Грабовська, О. М. Деменюк, І. Б. Петриченко. – К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 472 КБ     Кількість завантажень: 8

Вода для харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Н. М. Пушанко. - К. : НУХТ, 2014. - 59 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 735 КБ     Кількість завантажень: 8

Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Грабовська, Н. І. Штангеєва, О. М. Деменюк. – К. : НУХТ, 2015. – 55 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 617 КБ     Кількість завантажень: 7

Фізико-хімічні та біологічні основи очищення природних вод [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. В. В. Остапенко, О. М. Деменюк. − К. : НУХТ, 2015. – 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 683 КБ     Кількість завантажень: 7

Основи раціонального використання води [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисциплін та проведення практичних занять для студентів напрямуку підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / уклад. В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. – К. : НУХТ, 2015. - 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 6

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” професійного спрямування “Технології питної води та водопідготовка харчових виробництв” денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Деменюк, О. В. Грабовська, В. В. Остапенко та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 379 КБ     Кількість завантажень: 12

Фізико-хімічні та біологічні основи очищення стічних вод [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Н. М. Пушанко. − К. : НУХТ, 2015. - 48 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 624 КБ     Кількість завантажень: 4

Виговський, В. Ю. Основи раціонального використання води [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / В. Ю. Виговський. - К.: НУХТ, 2015. – 133 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.28 Мб     Кількість завантажень: 6

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості [Eлектронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : Ю. М. Резніченко, І. О. Крапивницька, І. Б. Петриченко, О. М. Молодницька. - К.: НУХТ, 2015. – 38 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 443 Кб     Кількість завантажень: 14

Технології харчових виробництв. Модуль 1. Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Ю. М. Резніченко, О. М. Деменюк, І. О. Крапивницька, Н. М. Пушанко. − К. : НУХТ, 2016. − 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 459 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологія крохмалю [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч./ уклад. : О. В. Грабовська, О. М. Деменюк. – К. : НУХТ, 2016 – 50 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 588 Кб     Кількість завантажень: 3

Технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» заоч. форми навч. / уклад. : С. А. Шульга, С. П. Олянська, О. В. Грабовська. - К. : НУХТ, 2016. – 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 383 Кб     Кількість завантажень: 7

Технології харчових виробництв. Модуль 2. «Технології цукрового виробництва» [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. А. Шульга, І. О. Крапивницька, І. В. Карпович, Н. М. Пушанко. – К. : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 508 Кб     Кількість завантажень: 8

Фізико-хімічні основи води та водних розчинів [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 181 «Харчові технології» ден. форми навч. / уклад. : В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко. − К. : НУХТ, 2016. – 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 643 Кб     Кількість завантажень: 4

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології цукру та полісахаридів» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко. − К. : НУХТ, 2016. − 77 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 709 Кб     Кількість завантажень: 6

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 181 «Харчові технології», професійне спрямування “Технології цукру та полісахаридів”, ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 6

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 181 «Харчові технології», професійне спрямування “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”, ден. форми навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 6

Технологія питної води. Частина 1. Методи аналізу якості води [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. форми навч. / уклад. О. М. Деменюк. - К. : НУХТ, 2016. - 105 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,00 Мб     Кількість завантажень: 5

Технологія модифікованого крохмалю [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» заоч. форми навч. / уклад. О. В. Грабовська. - К. : НУХТ, 2016. - 13 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 3

Загальна технологія харчових виробництв : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.133 "Галузеве машинобудування", ден. форми навч. / уклад.: Н. М. Пушанко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 768 kb     Кількість завантажень: 3

Контроль якості та безпечності продукції галузі : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології " ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Карпович, І. О. Крапивницька ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 397 kb     Кількість завантажень: 7

Технологія пектину та пектинопродуктів : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Карпович, І. О. Крапивницька ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,2 МБ     Кількість завантажень: 5

Технологія пектину та пектинопродуктів : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / І. О. Крапивницька ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 111 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,3 МБ     Кількість завантажень: 5

Мікробіологія галузі (води) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практичн. занять для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад.: І. О. Крапивницька ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 212 kb     Кількість завантажень: 2

Інноваційні технології галузі : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 244 kb     Кількість завантажень: 5

Інноваційні технології галузі : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад.: Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 232 kb     Кількість завантажень: 6

Програма технологічної та переддипломної практик студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / уклад.: О. В. Грабовська, В. В. Остапенко, О. М. Деменюк, Н. М. Пушанко, І. О. Крапивницька, Ю. М. Резніченко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 245 kb     Кількість завантажень: 4

Технологія питної води : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / О. М. Деменюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 219 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,94 МБ     Кількість завантажень: 9

Фізико-хімічні основи води та водних розчинів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та пров. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 224 kb     Кількість завантажень: 5

Технологія крохмалю : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Грабовська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 276 kb     Кількість завантажень: 5

Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навч. / уклад. : О. В. Грабовська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 201 kb     Кількість завантажень: 4

Технологія крохмалю : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навч. / уклад. : О. В. Грабовська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 200 kb     Кількість завантажень: 7

Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : О. В. Грабовська; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 200 kb     Кількість завантажень: 3

Резніченко, Ю. М. Фізико-хімічні основи води та водних розчинів : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 186 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,28 МБ     Кількість завантажень: 5

Мікробіологія галузі (виробництва цукру) : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: Н. А. Гусятинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 610 kb     Кількість завантажень: 2

Інноваційні технології галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад.: Н. А. Гусятинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 27 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 321 kb     Кількість завантажень: 3

Технологія цукру : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форм навч. / уклад.: В. М. Логвін, В. Ю. Виговський, Л. П. Рева, С. А. Шульга; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Контроль якості та безпечності продуктів галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Карпович, І. О. Крапивницька, О. В. Головіна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Проектування підприємств галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. спец. 181 "Харчові технології" проф. спрям. "Технології цукру та полісахаридів" ден. форми навч. / уклад.: Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 65 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Раціональне водоспоживання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спеціал. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад.: В. Ю. Виговський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи (проекту) : для студ. спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології цукру та полісахаридів", "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Грабовська, Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева, Г. С. Пастух; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 42 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 978 КБ     Кількість завантажень: 4

Перспективні напрямки наукових досліджень в галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв", "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. А. Гусятинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 38 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 880 КБ     Кількість завантажень: 5

Управлання якістю продуктів виробництва цукристих речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. А.Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 55 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Дисертація 
Розмір: 927 КБ     Кількість завантажень: 0

Інноваційні технології галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. М. Резніченко, О. В. Грабовська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 25 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 300 КБ     Кількість завантажень: 0

Технології переробки побічних продуктів цукрового та крохмале-патокового виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освітн. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 0

Наукові основи технології виробництва цукристих речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" заоч. форм навч. / уклад. : Л. П. Рева, О. В. Грабовська, С. А. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 294 КБ     Кількість завантажень: 0

Управлання якістю продуктів виробництва цукристих речовин : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. А.Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 30 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 333 КБ     Кількість завантажень: 0

Інноваційні технології галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" заоч. форм навч. / уклад. : Н. А.Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 15 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 0

Дослідницький практикум за вибором : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 0

Дослідницький практикум за вибором : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 16 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 0

Перспективні напрями наукових досліджені в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 15 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 0

Перспективні напрями наукових досліджені в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології цукру та полісахаридів" заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 0