Назад

Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : проходження навчальної практики для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, В. І. Кулініч. - К. : НУХТ, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 50,5 Кб     Кількість завантажень: 51

Логістика ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.091711 "Технологія харчування" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. Л. Ю. Волянська, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 34 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 328.33 Кб     Кількість завантажень: 30

Мерчандайзинг ресторанної продукції [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.091711"Технологія харчування" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. Л. Ю. Волянська , І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215.96 Кб     Кількість завантажень: 28

Технологія ресторанної продукції функціонального призначення [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.091711 "Технологія харчування", напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. Л. Ю. Волянська , І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 186.23 Кб     Кількість завантажень: 38

Метод. вказівки до виконан. дипломного проекту спеціаліста для студентів спеціальності 7.091711 " Технологія харчування " напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден.форм навч [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, Л. Ю. Арсеньєва, В. І. Кочерга, С. П. Гаврилюк, Л. Ю. Волянська, Р. В. Матюшенко. - К. : НУХТ, 2008. – 204 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 259.73 Кб     Кількість завантажень: 47

Управління якістю продукції у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт для студ. спец. 7.091711 "Технологія харчування" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" денної форми навч. / уклад. Н. П. Бондар, М. Ф. Корягіна. - К. : НУХТ, 2009. – 28 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 230.61 Кб     Кількість завантажень: 41

Санітарія та гігієна ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.091700 "Технологія харчування", напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. М. Ф. Корягіна, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 167.38 Кб     Кількість завантажень: 38

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт [Електронний ресурс] : Спеціальності 8.091711 "Технологія харчування" напряму підготовки "Харчова технологія та інженерія" / уклад. В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, Т. І. Іщенко, Л. Ю. Арсеньєва, Н. П. Бондар, О. Б. Шидловська. - К. : НУХТ, 2010. – 163 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 407.02 Кб     Кількість завантажень: 56

Основи екології [Електронний ресурс] : метод. вказівки до семінар. занять для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. О. В. Олексійчук. - К. : НУХТ, 2009. – 12 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 150.29 Кб     Кількість завантажень: 25

Програма закордонної практики для студентів спеціальності "Технологія харчування" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та 6.140101 'Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, О. Б. Шидловська, О. В. Олексійчук, Р. В. Матюшенко. - К. : НУХТ, 2009. - 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 232.84 Кб     Кількість завантажень: 24

Програма виробничої практики студ. 4 курсу спеціальності 6.091700 "Технологія харчування" напряму 0917 "Харчові технології та інженерія" ден.форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, М. Ф. Корягіна, О. В. Олексійчук. - К. : НУХТ, 2009. – 27 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231.28 Кб     Кількість завантажень: 31

Програма виробничої практики студ. спеціальності "Технологія харчування" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден.форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, М. Ф. Корягіна, О. В. Олексійчук. - К. : НУХТ, 2009. – 18 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 165.89 Кб     Кількість завантажень: 25

Програма виробничої та передипломної практики [Електронний ресурс] : програма виробничої та передипломної практики студентів V курсу спеціальності 7. 14010101 "Готельна і ресторанна справа"денної форми навчання / уклад. В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш. - К. : НУХТ, 2011. – 20 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194.07 Кб     Кількість завантажень: 29

Програма закордонної практики для студентів спеціальності "Технологія харчування" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, В. І. Качерга, О. Б. Шидловська, О. В. Олексійчук, Р. В. Матюшенко. - К. : НУХТ, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 237.63 Кб     Кількість завантажень: 22

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.091711 "Технологія харчування" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, Л. Ю. Арсеньєва, О. В. Олексійчук, Н. П. Бондар, М. В. Корягіна. - К. : НУХТ, 2009. – 46 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 377.00 Кб     Кількість завантажень: 26

Санітарія та гігієна ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.091700 "Технологія харчування", напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. М. Ф. Корягіна, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 167.20 Кб     Кількість завантажень: 35

Санітарія та гігієна ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення курсу "Санітарія та гігієна ресторанного господарства" для студентів спеціальності 091700 "Технологія харчування" напряму 0917"Харчова технологія та інженерія" денної та заочної форми навчання / уклад. М. Ф. Корягіна. - К. : НУХТ, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 163.37 Кб     Кількість завантажень: 31

Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : Ділова гра "Технологічний процес виробництва продукції в закладах ресторанного господарства" для студентів спеціальності "Технологія харчування" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, О. Б. Шидловська, Р. В. Матюшенко. - К. : НУХТ, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 308.89 Кб     Кількість завантажень: 42

Харчова хімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. В. Ф. Доценко, В. О. Губеня, В. С. Зарубіна. - К. : НУХТ, 2011. – 69 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 892.47 Кб     Кількість завантажень: 39

Метод. рекомендації до виконання дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. В. Ф. Доценко, О. С. Павлюченко, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. Б. Шидловська, Р. Л. Якобчук, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, Н. П. Лазоренко, Ю. А. Мирошник, Т. Л. Керанчук, Й. Й. Роглєв, Г. М. Лявинець. - К. : НУХТ, 2012. – 182 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,83 Мб     Кількість завантажень: 65

Етнічні кухні [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. : А. В. Гавриш, М. Ф. Корягіна. - К. : НУХТ, 2012. – 35 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 62

Управління якістю у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / уклад. : Н. П. Бондар, Ю. А. Мирошник. - К. : НУХТ, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 245 Кб     Кількість завантажень: 68

Програма виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад. В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, М. Ф. Корягіна, Й. Й. Роглев. - К. : НУХТ, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 45

Програма виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден.форми навч. / уклад. В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, М. Ф. Корягіна, Ю. А. Мирошник. - К. : НУХТ, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 232 Кб     Кількість завантажень: 45

Програма виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден.форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, М. Ф. Корягіна, Ю. А. Мирошник. - К. : НУХТ, 2012. – 214 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,68 Мб     Кількість завантажень: 45

Програма навчальної практики для студентів II курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. Ф. Доценко, A. B. Гавриш -К. : НУХТ, 2012. - 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 47

Гігієна та санітарія [Електронний ресурс] : Метод, рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи дня студ. напряму підготовки 6.051701 '"Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / уклад. Л. О. Шаран. Ю. А. Мирошник. - К. : НУХТ, 2012. - 28 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 214 Кб     Кількість завантажень: 69

Методичні рекомендації до виконання дипломного магістерського проекту : Методичні рекомендації до виконання дипломного магістерського проекту для студентів спеціальності 8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш, В. О. Губеня. - К. : НУХТ, 2013. – 181 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 77

Програма виробничої практики [Електронний ресурс] : виробничоа практика для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. : В. Ф. Доценко, Ю. А. Мирошник. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160 Кб     Кількість завантажень: 46

Мерчандайзинг в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : мерчандайзинг в ресторанному господарстві: Конспект лекцій для студ. за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. : Т. І. Іщенко, Н. П. Лазоренко. - К. : НУХТ, 2013. – 67 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 Кб     Кількість завантажень: 54

Програма виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : виробнича та переддипломна практика студентів спеціальності 8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві" денної форми навчання / уклад. В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш. - К. : НУХТ, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 50

Барна справа і робота сомельє [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.051701"Харчові технології та інженерія", професійного спрямування "Технології харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. Р. В. Матюшенко. - К. : НУХТ, 2013. – 60 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414 КБ     Кількість завантажень: 56

Технології міні - виробництва харчових продуктів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять : для студентів спеціальності 7.05170112 "Технології харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Коваль. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 56

Технологічне обладнання для міні-виробництв харчових продуктів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.05170112 "Технології харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Коваль. - К. : НУХТ, 2013. – 33 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 53

Програма навчальної практики студентів І курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. Ф. Доценко, Т. А. Сильчук. - К. : НУХТ, 2013. - 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 186 Кб     Кількість завантажень: 44

Програма [Електронний ресурс] : навчальної практики для студентів IІІ курсу напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська. - К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 139 КБ     Кількість завантажень: 44

Молекулярні технології ресторанної продукції [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 8.05170112 "Технології харчування" денної форми навчання / уклад. О. В. Арпуль, О. М. Усатюк. - К. : НУХТ, 2013. – 86 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,32 МБ     Кількість завантажень: 73

Організація виробництва у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч / уклад. О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко. - К. : НУХТ, 2013. – 36 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 296 КБ     Кількість завантажень: 55

Програма [Електронний ресурс] : виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. О. С. Павлюченко, Р. В. Матюшенко, О. М. Усатюк. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215 КБ     Кількість завантажень: 48

Організація виробництва у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч / уклад. О. Б. Шидловська. - К. : НУХТ, 2013. – 157 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,57 МБ     Кількість завантажень: 44

Технології міні - виробництва харчових продуктів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05170112 "Технології харчування" денної та заочної форм навчання / уклад. І. Л. Корецька. - К. : НУХТ, 2013. – 61 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.20 МБ     Кількість завантажень: 57

Шаран, Л. О. Гігієна та санітарія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / Л. О. Шаран, В. В. Цирульнікова, О. С. Павлюченко. – К. : НУХТ, 2013. – 170 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,16 МБ      Кількість завантажень: 62

Цирульнікова, В. В. Ресторанна справа [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / В. В. Цирульнікова – К. : НУХТ, 2013. – 186 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,2 МБ     Кількість завантажень: 34

Програма навчальної практики студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160 Кб     Кількість завантажень: 44

Програма навчальної практики студентів І курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / [Електронний ресурс] : уклад. В. Ф. Доценко, Т. А. Сильчук, Т. П. Голікова. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 148 Кб     Кількість завантажень: 45

Програма виробничої практики студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Ф. Доценко, Ю. А. Мирошник. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 48

Проектування об"єктів готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / уклад. Т. І. Іщенко, Ю. А. Мирошник, Й. Й. Роглєв, Г. М. Лявинець, В. О. Губеня. – К. : НУХТ, 2014. – 122 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,95 МБ     Кількість завантажень: 25

Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» денної форм навчання / уклад. О. В. Арпуль. – К. : НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 162 КБ     Кількість завантажень: 21

Технології міні-виробництв харчових продуктів в закладах ресторанного господарства. Розділ технологія продуктів з сировини рослинного по-ходження [Електронний ресурс]: Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170112 „Технології харчування” денної та заочної форм навчання. / уклад. : О. А. Коваль, О. С. Пушка – К.: НУХТ, 2013. – 54 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 553 КБ     Кількість завантажень: 13

Сильчук, Т. А. Експертиза якості надання послуг в готельному і ресторанному господарстві [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / Т.А. Сильчук – К.: НУХТ, 2014. – 107 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 707 КБ     Кількість завантажень: 24

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навч. / уклад.: О. Б. Шидловська, Ю. А. Мирошник – К.: НУХТ, 2014. – 95 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 854 КБ     Кількість завантажень: 19

Барна справа і робота сомельє [Електронний ресурс]: лабораторний практикум. для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Є. Литвиненко, О. С. Пушка, Р. В. Матюшенко – К.: НУХТ, 2014. – 107 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,11 МБ     Кількість завантажень: 15

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. : Н. П. Бондар. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 96 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 38

Сервіс в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : збірник ситуаційних завдань для студентів спец. 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. : Т. Є. Литвиненко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 40 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,64 МБ     Кількість завантажень: 17

Організація послуг харчування [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" ден. форми навч. / уклад. Т. Є. Литвиненко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 120 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 763 КБ     Кількість завантажень: 20

Організація послуг харчування [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" ден. форми навч / уклад. Т. Є. Литвиненко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 14

Барна справа і робота сомельє [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисципл. та викон. контр. роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заоч. форми навч. / уклад. : Т. Є. Литвиненко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 41 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 276 КБ     Кількість завантажень: 15

Матюшенко, Р. В. Барна справа таорганізація роботи сомельє [Eлектронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навчю / Р. В. Матюшенко. – К. : НУХТ, 2014. – 156 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 979 Кб     Кількість завантажень: 19

Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : практикум / уклад. : О. С. Павлюченко, А. В. Гавриш. - К. : НУХТ, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 КБ     Кількість завантажень: 44

Молекулярні технології продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми / уклад. : О. В. Арпуль, О. О. Дудкіна. - К. : НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 9

Молекулярні технології продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : ]: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. : О. В. Арпуль. - К. : НУХТ, 2014. – 13 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 13

Харчова хімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до самостійної роботи студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, О. О. Дудкіна, І. Л. Ясінська. - К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 21

Технологія ресторанної продукції лікувально-профілактичного та дієтичного призначення [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. спец. 7.05170112 «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Арпуль, А. В. Гавриш, О. М. Усатюк, В. І. Кулініч, А. В. Ковтун. - К. : НУХТ, 2014. – 169 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 18,2 МБ     Кількість завантажень: 27

Молекулярні технології продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. : О. В. Арпуль, О. М. Усатюк, О. О. Дудкіна. - К. : НУХТ, 2014. – 67 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,29 МБ     Кількість завантажень: 13

Устаткування в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : ме- тод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заоч. форми навч./ уклад. : В. Ф. Доценко, В. О. Губеня. - К. : НУХТ, 2014. – 44 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 625 КБ     Кількість завантажень: 18

Проектування закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.05170113«Технології в ресторанному господарстві» ден.форми навч. / уклад. : Т. І. Іщенко, Н. П. Лазоренко. - К. : НУХТ, 2014. – 75 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,22 МБ     Кількість завантажень: 30

PR-технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.05170113«Технології в ресторанному господарстві» ден.форми навч. / уклад. : Ю. П. Фурманова. - К. : НУХТ, 2014. – 85 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 696 КБ     Кількість завантажень: 6

Програма навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»денної форми навчання : [Електронний ресурс] / уклад. : В. Ф. Доценко, В. І. Кулініч. - К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 162 КБ     Кількість завантажень: 6

Матюшенко, Р. В. Барна справа і робота сомельє [Eлектронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заочної форми навч. / Р. В. Матюшенко. – К. : НУХТ, 2014. – 333 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,61 МБ     Кількість завантажень: 8

Лазоренко, Н. П. Технологія ресторанної справи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ден. форми навч. / Н. П. Лазоренко – К. : НУХТ, 2013. – 77 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 12

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Ч. 1. Механічне устаткування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. О. А. Коваль — К. : НУХТ, 2014. - 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 11

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Ч. 2. Устаткування для термічної обробки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. О. А. Коваль — К. : НУХТ, 2014. - 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 КБ     Кількість завантажень: 11

Павлюченко, О. С. Інноваційні технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання / О. С. Павлюченко – К. : НУХТ, 2014. – 93 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,27 МБ     Кількість завантажень: 14

Павлюченко, О. С. Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.14010101 «Готельна і ресторана справа» денної форми навчання / О. С. Павлюченко – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,04 МБ     Кількість завантажень: 13

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Ч. 3. Устаткування пральне, хімчисток, послуг з організації роботи та дозвілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання. / уклад. О. А. Коваль — К.: НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 306 КБ     Кількість завантажень: 9

Кравчук, Н. М. Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 8,05170113 «Технології в ресторанному господарстві» денної форми навчання / Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.48 МБ     Кількість завантажень: 16

Сильчук, Т. А. Харчові технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Т. А. Сильчук – К. : НУХТ, 2015. – 157 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 946 Кб     Кількість завантажень: 21

Цирульнікова, В. В. Ресторанна справа [Електронний ресурс] : Курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / В. В. Цирульнікова. – К.: НУХТ, 2014. – 165 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,58 Мб     Кількість завантажень: 30

Ресторанна справа [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден.форми навч. / уклад. В. В. Цирульнікова, Ю. А. Мирошник, В. І. Кулініч – К. : НУХТ, 2014. – 104 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,94 Мб     Кількість завантажень: 25

Ресторанна справа [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч.дисципліни і викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заоч. форми навч. / уклад. В. В. Цирульнікова, О. О. Дудкіна, О. В. Пасічник – К.: НУХТ, 2014. – 70 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 461 Кб     Кількість завантажень: 24

Технологія ресторанної продукції лікувально-профілактичного та дієтичного призначення [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контр. роботи для студентів спеціальності 7.05170112 «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Арпуль. – К.: НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 Кб     Кількість завантажень: 11

Матюшенко, Р. В. Сервісологія [Eлектронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 7.05170112 «Технології харчування» ден. та заочної форм навч. / Р. В. Матюшенко. – К.: НУХТ, 2015. – 88 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 920 Кб     Кількість завантажень: 11

Діловий та дипломатичний протокол [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та вико-нання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. : І. Л. Корецька, Н. М. Кравчук, І. А. Магалецька та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 364 Кб     Кількість завантажень: 6

Мерчандайзинг в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навчання / уклад. : Ю. П. Фурманова, І. А. Магалецька. – К. : НУХТ, 2015. – 13 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 232 Кб     Кількість завантажень: 6

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051701«Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, Г. М. Лявинець. – К. : НУХТ, 2015. – 101 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.50 Мб     Кількість завантажень: 25

Арпуль, О. В. Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» денної форми навчання / О. В. Арпуль, О. М. Усатюк. – К.: НУХТ, 2014. – 254 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9.81 Мб     Кількість завантажень: 18

Магалецька, І. А. Сервіс у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» ден. та заочн. форм навч. / І. А. Магалецька. – К.: НУХТ, 2015. – 83 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.62 Мб     Кількість завантажень: 15

Управління якістю у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Бондар, В. О. Губеня, Ю. А. Мирошник. – К.: НУХТ, 2015. – 135 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.72 Мб     Кількість завантажень: 35

Антоненко, А. В. Проектування об"єктів готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навч. / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська. – К.: НУХТ, 2015. – 145 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.43 Мб     Кількість завантажень: 12

Коваль,О. А. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Устаткування для культурних, ділових, оздоровчих, спортивних заходів, надання додаткових послуг, драйв-сервісу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. / О. А. Коваль. – К.: НУХТ, 2015. – 283 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 10.3 Мб     Кількість завантажень: 12

Теоретичні основи харчових технологій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Нєміріч. – К.: НУХТ, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 Кб     Кількість завантажень: 20

Нєміріч, О. В. Інноваційні технології продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 8.05170112 «Технології харчування» денної форми навчання / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Усатюк. – К.: НУХТ, 2015. – 94 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.11 Мб     Кількість завантажень: 15

Нєміріч, О. В. Теоретичні основи виробництва продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Усатюк. – К.: НУХТ, 2015. – 140 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.72 Мб     Кількість завантажень: 17

Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві" ден. форми навч. / уклад. Ю.М. Ткачук. – К.: НУХТ, 2015. – 65 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 582 Кб     Кількість завантажень: 19

Інноваційні технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька, О. А. Коваль. – К.: НУХТ, 2015. – 72 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.36 Мб     Кількість завантажень: 12

Організація в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни і викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заоч. форми навч. / уклад. : О. Б. Шидловська, Ю. А. Мирошник. – К.: НУХТ, 2015. – 65 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 499 Кб     Кількість завантажень: 17

Ресторанна справа [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Цирульнікова, Ю. А. Мирошник, О. О. Дудкіна. – К. : НУХТ, 2015. – 109 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.20 Мб     Кількість завантажень: 20

Технологія продукції ресторанного господарства. Ч. 1. [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : Н. П. Лазорсико, Н. М. Кравчук. - K. : НУХТ, 2014. — 113 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 45,1 Мб     Кількість завантажень: 13

Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 8.05170112 «Технології харчування», 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Нєміріч. – К. : НУХТ, 2015. – 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 Кб     Кількість завантажень: 7

Ресторанна справа : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» заоч. форми навч. / уклад. : В. В. Цирульнікова; В. І. Кулініч; О. В. Пасічник. - К. : НУХТ, 2015. - 95 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 509 Кб     Кількість завантажень: 6

Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення : метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві», 8.05170112 «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Арпуль – К. : НУХТ, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 307 Кб     Кількість завантажень: 5

Технологія ресторанної продукції функціонального призначення : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Пушка, О. П. Слободян, І. Л. Корецька. - К. : НУХТ, 2016. - 66 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 778 Кб     Кількість завантажень: 6

Слободян О. П. Основи нутриціології : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. П. Слободян, О. М. Кирпіченкова. - К. : НУХТ, 2016. - 67 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 612 Кб     Кількість завантажень: 6

Харчова хімія : методичні рекомендації до вивч. дисципліни та викон контр. роботи студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, О. О. Дудкіна, І. М. Медвідь. – К. : НУХТ, 2016. – 49 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 368 Кб     Кількість завантажень: 11

Матюшенко Р. В. Словник барних термінів : навч. посіб. / Р. В. Матюшенко, В. В. Польовик. – К. : НУХТ, 2015. – 128 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 307 Кб     Кількість завантажень: 8

Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. робіт для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Павлюченко, О. В. Коваль – Київ: НУХТ, 2016. – 60 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 655 Кб     Кількість завантажень: 8

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Бондар, О. В. Матиящук. – Київ : НУХТ, 2016. – 89 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Книга 
Розмір: 1,35 Мб     Кількість завантажень: 13

Харчова хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Ф. Доценко, О. В. Бортнічук, І. М. Силка – Київ : НУХТ, 2016. − 56 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 450 Кб     Кількість завантажень: 20

Інноваційні технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька – Київ : НУХТ, 2016. – 74 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,43 Мб     Кількість завантажень: 7

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : ме¬тод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів¬¬ освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навч. / уклад. О. А. Коваль. - К. : НУХТ, 2016. - 92 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 908 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання для міні-виробництв харчових продуктів в закладах ресторанного господарства : метод. рекомендації до вивч. дисципліни і викон. контр. роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа » денної та заоч. форми навч. / уклад. : А. О. Чагайда, В. В. Цирульнікова. - К. : НУХТ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 299 Кб     Кількість завантажень: 0

Чагайда, А. О. Технологія харчових міні-виробництв в закладах готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / А. О. Чагайда, В. В. Цирульнікова, О. А. Коваль. - К. : НУХТ, 2016. - 110 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,53 Мб     Кількість завантажень: 2

Кулінарознавство : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. роб. для студ. освітнього ступ. «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 354 Кб     Кількість завантажень: 9

Захарченко, Т. М. Дієтологія : конспект лекцій для студ. освітнього ступ. «Магістр» спеціальностей: 181 «Харчові технології» спеціалізацій: «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві» 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навч. / Т. М. Захарченко. - К. : НУХТ, 2016. - 86 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 754 Кб     Кількість завантажень: 4

Сидорченко, О. І. Охорона праці в готельному господарстві : навчальний посібник / О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко, І. Ф. Степанець. - К. : НУХТ, 2016. - 235 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,23 Мб     Кількість завантажень: 8

Гігієна і санітарія в галузі : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Цирульнікова Л. О. Шаран, А. В. Мурзін, А. Г. Абрамова. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 585 Кб     Кількість завантажень: 8

Кузьмін О. В. Харчова та санітарна токсикологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізацій «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві» денної та заочної форм навчання / О. В. Кузьмін. – К. : НУХТ, 2016. – 300 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,35 Мб     Кількість завантажень: 4

Голікова Т. П. Етнічні кухні [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. / Т. П. Голікова. – К.: НУХТ, 2016. – 152 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,70 Мб     Кількість завантажень: 10

Обладнання закладів ресторанного господарства : метод. рек. до вивч. дисципліни та проведення практ. занять для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" денної форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, Ю. М. Ткачук, В. О. Губеня. - К. : НУХТ, 2016. - 188 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 7,85 Мб     Кількість завантажень: 4

Ткачук, Ю. М. Основи наукових досліджень та технічної творчості : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 214 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навч. / Ю. М. Ткачук. - К. : НУХТ, 2016. - 64 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 595 Кб     Кількість завантажень: 9

Іщенко, Т. І. Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навч. / Т. І. Іщенко. - К. : НУХТ, 2016. - 86 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,03 Мб     Кількість завантажень: 10

Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи : метод. рек. до практичних занять для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» денної форми навч. / уклад. О. М. Тищенко. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 284 Кб     Кількість завантажень: 16

Корнєва, І. О. Кейтерінг : курс лекцій для освіт. ступ. "Магістр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" спеціал. "Готельна і ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / І. О. Корнєва. - К. : НУХТ, 2016. - 134 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 878 kb     Кількість завантажень: 7

Основи нутриціології : метод. рекомендації до практичних занять для студ. освіт. ступ. "бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад: О. М. Кирпіченкова, О. В. Коваль, Л. В. Стахурська, Ю. А. Ковтун ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 81 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,16 МБ     Кількість завантажень: 4

Кулінарна етнологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", 242 "Туризм" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. П. Голікова, Ю. П. Фурманова, І. О. Корнєва, О. С. Пушка, І. М. Медвідь, А. В. Ковтун, В. В.Польовик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 119 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,24 МБ     Кількість завантажень: 6

Мерчандайзинг та PR-технології в готельно-ресторанному господарстві : метод. рекомендації до практичних занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. П. Фурманова, О. В. Матиящук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 558 kb     Кількість завантажень: 5

Технологія ресторанної продукції функціонального призначення : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" спеціал. "Готельна і ресторанна справа" заочн. форми навч. / уклад.: І. В. Дітріх, І. Л. Корецька, Н. М. Кравчук, О. С. Пушка; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 506 kb     Кількість завантажень: 2

Матюшенко, Р. В. Діловий та дипломатичний протокол : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" спеціал. "Готельна і ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / Р. В. Матюшенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 151 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,42 МБ     Кількість завантажень: 3

Обладнання готельно-ресторанних комплексів. Устаткування готельних комплексів : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторання справа" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: О. А. Коваль; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 86 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,09 МБ     Кількість завантажень: 2

Обладнання готельно-ресторанних комплексів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Коваль; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 105 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,52 МБ     Кількість завантажень: 1

Кузьмін, О. В. Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", спеціал. "Готельна і ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Кузьмін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 148 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,65 МБ     Кількість завантажень: 6

Іщенко, Т. І. Електронні системи готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / Т. І. Іщенко, О. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 76 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,94 МБ     Кількість завантажень: 1

Нєміріч, О. В. Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форми навч. / О. В. Нєміріч, А. Г. Абрамова, О. В. Лисий ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 115 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,17 МБ     Кількість завантажень: 7

Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" / уклад.: О. В. Арпуль, О. М. Тищенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 4

Шаран, Л. О. Санітарія і гігієна в галузі : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / Л. О. Шаран, В. В. Цирульнікова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 187 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,50 МБ     Кількість завантажень: 4

Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: О. В. Нєміріч, А. Г. Абрамова, О. В. Лисий, Л. В. Стахурська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 70 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,57 МБ     Кількість завантажень: 8

PR-технології в ресторанному господарстві : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології в ресторанному господарстві" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. П. Фурманова, О. В. Матиящук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 39 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 471 kb     Кількість завантажень: 1

Бондар, Н. П. Хімія і технологія сировини ресторанного господарства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / Н. П. Бондар, А. В. Мурзін, О. В. Матиящук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 143 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,45 МБ     Кількість завантажень: 13

Ресторанна справа : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад: В. В. Цирульнікова, О. О. Дудкіна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 98 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 4

Технологія продукції ресторанного господарства : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 214 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька, А. В. Гавриш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 69 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Обладнання закладів ресторанного господарства. Модуль 2. Холодильне та торгове обладнання. Змістовий модуль 1. Холодильне обладнання закладів ресторанного господарства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : В. Ф. Доценко, Ю. М. Ткачук, В. О. Губеня; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 104 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Основи автоматизованого проектування : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. І. Іщенко Г. М. Лявинець, О. М. Люлька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 103 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. І. Іщенко Г. М. Лявинець, О. М. Люлька, О. В. Бортнічук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 154 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3