Назад

Основи екології [Електронний ресурс] : метод. вказівки до підготовки практ. занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Т. С. Кос, Г. О. Сімахіна. – К. : НУХТ, 2010. – 17 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194.17 Кб     Кількість завантажень: 28

Технологічні розрахунки. Облік та звітність у галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 709122 „Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення”, спеціалізації ”Експертиза, сертифікація, та стандартизація харчових технологій та виробництв”, напряму 0917 „Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання / уклад. С. В. Штепа, С. А. Бажай. – К. : НУХТ, 2009. – 13 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 143.39 Кб     Кількість завантажень: 31

Програма навчальної практики для студ. І-ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко. – К. : НУХТ, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 271 Кб     Кількість завантажень: 47

Біологічно активні речовини в харчових технологіях [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», 8.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна», 8.05170102 «Технології жирів і жирозамінників», 8.05170103 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», 8.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства», 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 8.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока», 8.05170111 «Технології цукру та полісахаридів» денної та заочної форм навчання / уклад. Г.О. Сімахіна. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 183 Кб     Кількість завантажень: 69

Основи валеології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Г. О. Сімахіна, А. О. Башта, Н. П. Івчук. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 119 КБ     Кількість завантажень: 50

Технологія природних вітамінів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. В. Д. Іванова. – К. : НУХТ, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 54

Технологія оздоровчих харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, А. О. Башта, Н. П. Івчук, Т. І. Миколів. – К. : НУХТ, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 178 КБ     Кількість завантажень: 61

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. В. Д. Іванова. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 110 КБ     Кількість завантажень: 54

Програма технологічної практики студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н. Е. Фролова, Г. О. Сімахіна. - К. : НУХТ, 2013. - 3 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 15

Технологія природних харчових сорбентів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. форми навч. / уклад. Т. Я. Харітон, Н. П. Івчук. – К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 50

Програма навчальної практики студ. І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко. – К. : НУХТ, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 46

Технологія продуктів дитячого та геродієтичного харчування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочн. форми навч. / уклад. Н. П. Івчук. - К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 16

Основи виробництва харчових продуктів оздоровчої дії [Електроний ресурс] : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад. І. Ю. Гойко – К. : НУХТ, 2015. – 10 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 11

Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання / уклад. І. Ю. Гойко.– К. : НУХТ, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 264 Кб     Кількість завантажень: 12

Сімахіна, Г. О. Фахова мова технолога оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] : термінологічний словник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2016. – 104 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 694 Кб     Кількість завантажень: 5

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Івчук, А. О. Башта, Т. І. Федоренко. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 301 Кб     Кількість завантажень: 8

Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. П. Івчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 55 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 559 kb     Кількість завантажень: 4

Технології харчових продуктів для спецконтингентів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Ю. Гойко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 363 kb     Кількість завантажень: 5

Фізіологія і гігієна харчування : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навч. / уклад.: І. Ю. Гойко, Н. П. Івчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 328 kb     Кількість завантажень: 6

Технологія продуктів функціонального призначення : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. О. Стеценко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 302 kb     Кількість завантажень: 4

Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" заоч. форми навч. / уклад.: Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Л. Ясінська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 240 kb     Кількість завантажень: 0

Технологія природних вітамінів : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. О. Сімахіна, В. Д. Іванова, Н. В. Науменко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 278 kb     Кількість завантажень: 3

Основи комп'ютерної хімії біологічно активних речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" заоч. форми навч. / уклад. : Н. О. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 502 КБ      Кількість завантажень: 0

Дослідницький практикум за вибором : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 115 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 783 КБ     Кількість завантажень: 2

Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 19 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 1

Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 30 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 385 КБ     Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 150 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 4

Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 48 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 2

Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 41 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 284 КБ     Кількість завантажень: 1

Дослідницький практикум за вибором : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт. програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 539 КБ     Кількість завантажень: 3