Назад

Інноваційні технології морозива [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практичних занять для студ. спец. 7.091790 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0517 «Харчові технології та інженерія» спеціалізації «Технологія морозива» ден. форм. навч. / уклад. Г. Є. Поліщук, О. М. Рибак, О. В. Гулак. – К. : НУХТ, 2010. – 91 c.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 461.28 Кб     Кількість завантажень: 34

Технологічні розрахунки. Облік і звітність у галузі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 7.091709 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання / уклад. Н. М. Ющенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак. – К. : НУХТ, 2008. – 60 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 457.38 Кб     Кількість завантажень: 50

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / уклад. А. Г. Пухляк. – К. : НУХТ, 2012. – 36 c.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 321 Кб     Кількість завантажень: 69

Програма навчальної практики для студ. І-ІП курсів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки молока» ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Грек, Т. Г. Осьмак, Н. М. Ющенко. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 169 Кб     Кількість завантажень: 49

Науково-дослідна робота [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. Н. В. Чепель, О. В. Грек. – К. : НУХТ, 2013. – 124 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 754 Кб     Кількість завантажень: 59

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. імітаційної гри з розділу «Молочні консерви» для студ. напряму підготовки “Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / уклад. : Т. Г. Осьмак, Н. В. Рябоконь. – К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 57

Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. Н. В. Чепель, А. В. Тимчук. — К. : НУХТ, 2013. — 57 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 826 КБ     Кількість завантажень: 59

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. Н. В. Чепель, А. В. Тимчук, О. В. Гулак, А. В. Згурський. — К. : НУХТ, 2013. — 103 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 791 КБ     Кількість завантажень: 70

Технологія отримання та первинного оброблення молока [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” / уклад. О. В. Кочубей-Литвиненко, А. Г. Пухляк. – К. : НУХТ, 2013. – 66 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 411 КБ     Кількість завантажень: 80

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. спеціальності 7.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання / уклад. Н. В. Чепель, О. В. Грек. – К. : НУХТ, 2013. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 292 КБ     Кількість завантажень: 12

Технологія галузі : розділ «Технологія сиру» [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. О. В. Грек, О. О. Красуля. — К. : НУХТ, 2013. — 37 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 23

Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. спец. 7.05170108 “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Грек, О. О. Красуля, Т. Г. Осьмак. – К. : НУХТ, 2014. – 50 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 371 КБ     Кількість завантажень: 27

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. імітаційних вправ з розділу «Сир кисломолочний» для студ. напряму підготовки “Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / уклад. : О. В. Грек, А. В. Тимчук. - К. : НУХТ, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 12

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спеціальності 7.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Чепель. - К. : НУХТ, 2014. – 126 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,03 МБ     Кількість завантажень: 17

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 8.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока» заочної форми навчання / уклад. О. В. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Красуля, О. О. Онопрійчук. – К. : НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 202 Кб     Кількість завантажень: 15

Загальна технологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»денної форми навчання / уклад. О.О. Онопрійчук, О. В. Грек. – К.: НУХТ, 2015. – 77 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 848 Кб     Кількість завантажень: 24

Технологія молока і молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студ. напр. підгот. 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання / уклад. О. В. Грек, О. О. Красуля. – К.: НУХТ, 2015. – 12 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 21

Технологія галузі. Розділ «Технологія дитячих молочних продуктів» [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напр. підгот. 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Грек, О. О. Красуля. – К.: НУХТ, 2015. – 46 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 438 Кб     Кількість завантажень: 13

Технологія галузі. Технологія незбираномолочних продуктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. Г. Є. Поліщук. - К. : НУХТ, 2015. - 116 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,38 МБ     Кількість завантажень: 16

Основи кріогенних та сушильних технологій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Кочубей-Литвиненко, А. Г. Пухляк. - К. : НУХТ, 2015. - 15 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 14

Інноваційні технології морозива [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. спец. 7.05170108 "Технології зберігання, консервування і переробки молока" спеціалізації "Технологія морозива" денної форми навчання / уклад. Г. Є. Поліщук, О. В. Антонюк. - К. : НУХТ, 2015. - 64 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 935 КБ     Кількість завантажень: 9

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи : для студ. спец. 8.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, О. О. Красуля. - К. : НУХТ, 2015. - 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 429 Кб     Кількість завантажень: 18

Технології харчових виробництв. Модуль 2. Технологія молока і молочних продуктів : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : Н. В. Чепель, О. В. Грек. - К. : НУХТ, 2016. - 50 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 591 Кб     Кількість завантажень: 23

Поліщук, Г. Є. Інноваційні технології галузі: модуль 1. Інноваційні технології незбираномолочних продуктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів світнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання / Г. Є. Поліщук, О. В. Грек. – Київ : НУХТ, 2016. – 93 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,73 Мб     Кількість завантажень: 11

Технологія галузі. Розділ «Технологія молочних консервів» [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук. – Київ: НУХТ, 2016. – 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 458 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи кріогенних та сушильних технологій [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко, А. В. Тимчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 54 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,06 Мб     Кількість завантажень: 11

Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електроний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик. – Київ : НУХТ, 2016. – 65 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 625 Кб     Кількість завантажень: 22

Науково-практичні основи технології молока [Електроний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик – Київ : НУХТ, 2016. – 53 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 527 Кб     Кількість завантажень: 21

Інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних продуктів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології та інженерія" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / Г. Є. Поліщук, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 66 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 865 kb     Кількість завантажень: 10

Інноваційні технології галузі: модуль 2. Інноваційні технології сирів, молочних консервів та продуктів маслоробства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології та інженерія" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / Г. Є. Поліщук, О. О. Красуля, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 56 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 821 kb     Кількість завантажень: 10

Поліщук, Г. Є. Технологія харчових продуктів у аюрведі : конспект лекцій для студ. світ. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології та інженерія" спеціал. "Технології аюрведичих харчових продуктів" ден. та заоч. форм навч. Модуль 1 : Введення у технології аюрведичних харчових продуктів / Г. Є. Поліщук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 50 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 551 kb     Кількість завантажень: 9

Технологія харчових продуктів у аюрведі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології аюрведичних харчових продуктів" ден. форми навч. Модуль 1 : Введення у технологію аюрведичних харчових продуктів / уклад.: Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 361 kb     Кількість завантажень: 8

Науково-практичні основи технології молока : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г. Осьмак, Н. М. Ющенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 281 kb     Кількість завантажень: 8

Технологія молочних продуктів спеціального призначення : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 435 kb     Кількість завантажень: 8

Технологія харчових продуктів у аюрведі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології аюрведичних харчових продуктів" ден. форми навч. Модуль 2 : Технологія аюрведичних харчових продуктів з пряно-ароматичною сировиною / уклад.: Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технологія харчових продуктів у аюрведі : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологія аюрведичних харчових продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Є. Поліщук, О. О. Онопрійчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 71 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробка молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. В. Тимчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 51 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Проектування молокопереробних підприємств з основами САПР (Проектування підприємств галузі з основами САПР - заочна форма навчання) : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. Г.Пухляк, Т. Г.Осьмак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Грек, О. В. ехнологія молочних продуктів спеціального призначення : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Оптимізація технологічних процесів виробництва молочних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. М. Ющенко, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Ющенко, Н. М. Технологія харчових продуктів у аюрведі : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології аюрведичих харчових продуктів" ден. форми навч. Модуль 2 : Технологія аюрведичних харчових продуктів з пряно-ароматичною сировиною / Н. М. Ющенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

огістичні системи і моніторинг виробництва : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. В. Чепель; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 55 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Дослідницький практикум за вибором : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробка молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Грек, А. В. Тимчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 40 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 651 КБ     Кількість завантажень: 6

Науково-практичні основи технології молока : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук, Т. Г. Осьмак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 59 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 568 КБ     Кількість завантажень: 20

Харчові технології. Модуль 4. Технології зберігання, консервування та переробки молока : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Красуля, А. В. Тимчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 38 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 511 КБ     Кількість завантажень: 5

Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г. Осьмак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 14 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 396 КБ     Кількість завантажень: 4

Інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", освіт. програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 444 КБ     Кількість завантажень: 4

Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" / уклад.: О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 5

Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" / уклад.: О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 4

Управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", освіт. програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 379 КБ     Кількість завантажень: 6