Назад

Наукові основи безвідходних технологій відновлювальної сировини [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрол. і лаборат. робіт для студентів спеціальності 8.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» всіх форм навчання / уклад. : Л. В. Пешук, І. М. Страшинський. – К. : НУХТ, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 349 Кб     Кількість завантажень: 66

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання Ч. І / уклад. О. І. Гащук, О. А. Топчій, О. Є. Москалюк. – К. : НУХТ. 2013. – 61 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 541 КБ     Кількість завантажень: 84

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / уклад. О. І. Гащук, О. А. Топчій, О. Є. Москалюк. – К. : НУХТ. – 2013. – 36 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 74

Технології використання харчових добавок в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. П. Крижова. - К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 141 КБ     Кількість завантажень: 34

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та викон. контр. роботи для студ. спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" для студентів заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Пасічний. - К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 16

Програма навчальної практики студентів І-Ш курсів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. В.Пешук, І. М.Страшинський, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, О. А. Чернюшок. – К.: НУХТ. 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 10

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» ден. та заочн. форм навчання / уклад. : І. М. Страшинський, І. І. Кишенько – К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 16

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170104, 8.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» всіх форм навч. / уклад. В. М. Пасічний, І. В. Тимошенко. - К. : НУХТ, 2014. - 67 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,19 МБ     Кількість завантажень: 18

Технологія галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. М. Пасічний, О. А. Гащук, І. М. Страшинський, О. Є. Москалюк. – К. : НУХТ. - 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 472 Кб     Кількість завантажень: 9

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» деннної та заочної форм навч. / уклад. : О. І. Гащук, О. А. Топчій, І. М. Страшинський. – К.: НУХТ, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 384 Кб     Кількість завантажень: 28

Загальні технології харчової промисловості : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Гащук, О. А. Топчій, О. Є. Москалюк. - К. : НУХТ, 2014. - 39 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 494 Кб     Кількість завантажень: 34

Основи кріогенних та сушильних технологій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації "Харчові технології та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Пешук, О. А. Чернюшок. – Київ : НУХТ, 2016. – 12 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 6

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації "Харчові технології та інженерії" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Пешук, О. Є. Москалюк. – Київ : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 11

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : Г. І. Гончаров, О. І. Гащук – К. : НУХТ, 2016. – 68 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,06 Мб     Кількість завантажень: 16

Програма переддипломної практики студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч. [Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Пешук, О. О. Галенко. - К. : НУХТ, 2016. – 14 c.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 9

Програма виробничої практики студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» / уклад. : Л. В. Пешук, О. О. Галенко. - К. : НУХТ, 2016. - 18 c.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 8

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для для студентів освітнього ступеня «магістр»та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м"яса» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. І. Гащук, О. А. Топчій, І. І. Кишенько. – К. : НУХТ, 2016. – 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 13

Науково-практичні основи виробництва м'ясних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Топчій, О. І.Гащук; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 236 kb     Кількість завантажень: 2

Основи кріогенних і сушильних технологій : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Чернюшок, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 38 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 430 kb     Кількість завантажень: 4

Логістичні системи і моніторинг виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. М. Страшинський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 378 kb     Кількість завантажень: 6

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Пешук, О. О. Галенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технології м'яса : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Гащук, І. М. Страшинський, О. А. Чернюшок, О. Є. Москалюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 12

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. М.Пасічний; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 16 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Програма ознайомлювально-виробничої практики для студентів ІІ-ІІІ курсів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / уклад. : Г. І. Гончаров, О. О. Петруша, С. Г. Кияниця, О. С. Галінська, О. О. Онопрійчук, О. О. Галенко, В. О. Бахмач, В. М. Сидор, Є. І. Харченко, Н. Є. Фролова, І. Б. Петриченко ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2017. — 10 с


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 9

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Пасічний, О. А. Чернюшок, О. Є. Москалюк, О. І. Гащук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 90 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,06 МБ     Кількість завантажень: 2