Назад

Гідропневмоприводи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання індивідуальних завдань з лабораторних робіт для студентів напряму 6.050502 "Інженерна механіка» ден. форми навч. / уклад. Л. О. Кривопляс-Володіна, В. М. Любімов, В. М. Якимчук. - К. : НУХТ, 2008. - 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 253.53 Кб     Кількість завантажень: 32

Механізація НРТС робіт [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.090200 ”Обладнання переробних та харчових виробництв“, обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості напряму ”Інженерна механіка“ денної та заочної форми навчання / уклад. М. І. Юхно. – К. : НУХТ, 2007. – 157 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3 853.48 Кб     Кількість завантажень: 36

Основи розрахунків і конструювання технологічних машин [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних роботи. Суміщення руху робочих органів машин циклічної дії для студ. спец. 6.090200 "Машини і технологія пакування ","Машини і технології переробки використаної упаковки" напрямку 0902 "Інженерна механіка» ден. форми навчання / уклад. О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна. - К. : НУХТ, 2008.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414.84 Кб     Кількість завантажень: 54

Підйомно-транспортуючі машини [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.090200 ”Машини і технологія пакування“, “Машини і технології переробки використаної упаковки” напряму ”Інженерна механіка“ денної та заочної форми навчання / уклад. М. І. Юхно. - К. : НУХТ, 2007. – 132 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 105.05 Кб     Кількість завантажень: 28

Теорія механізмів і машин. Курсове проектування / А. І. Соколенко, А. І. Українець, О. Ю. Шевченко та ін. - К. : Люксар. - 2005. - 257 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7 407.90 Кб     Кількість завантажень: 29

Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів” для студентів спеціальностей 8.05050206“Машини і технології паковання”, 8.05050207 “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки”, 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв”, 8.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. та заочн. форми навч. / уклад. О. М. Гавва, С. В. Токарчук, К. В. Васильківський. – К. : НУХТ, 2012. – 45 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,57 МБ     Кількість завантажень: 26

Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студ. напряму 6.050502 «Інженерна механіка» професійного спрямування «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. / уклад. : В. С. Костюк, А. І. Соколенко. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 758 Кб     Кількість завантажень: 49

Виробнича логістика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец.: 7.05050206 «Машини і технологія паковання», 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. / уклад. : Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва. – К. : НУХТ, 2013. - 69 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.51 МБ     Кількість завантажень: 51

Математичне моделювання процесів переробки упаковки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 7.05050207 та 8.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. / уклад. А. І. Соколенко, К. В. Васильківський. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 392 КБ     Кількість завантажень: 48

Математичне моделювання процесів пакування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 7.05050206 та 8.05050206 «Машини і технології паковання» ден. форми навч. / уклад. А. І. Соколенко, К. В. Васильківський. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 372 КБ     Кількість завантажень: 49

Прикладна механіка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та викон. контрол. роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч / уклад. В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, А. І. Соколенко, С. М. Мироненко. – К.: НУХТ, 2013. – 48 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 775 КБ.     Кількість завантажень: 11

Процеси та апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» професійного спрямування «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. // Уклад.: В. С. Костюк. – К.: НУХТ, 2014. – 84 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,62 МБ     Кількість завантажень: 6

Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050207, 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної форми навчання / Уклад.: В. Б. Костін. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. – 71 c.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,69 МБ     Кількість завантажень: 5

Деталі машин [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до виконання розрахунк.- граф та контр. робіт “Розрахунок і проектування вантажних гвинтових пристроїв” для студ. напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” і 6.050503 “Машинобудування” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. П. Беспалько, М. В. Якимчук, М. А. Масло. - К. : НУХТ. - 2014. - 41 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,86 МБ     Кількість завантажень: 10

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до практичного заняття на тему «Розрахунок константи гідравлічного опору формуючої головки екструдера» для студ. спец. 7.05050207, 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навчання / уклад. М. І. Юхно, А. І. Волчко, В. С. Костюк, О. І. Ковальов. – К. : НУХТ, 2014. – 41 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9,30 Мб     Кількість завантажень: 8

Деталі машин [Електронний ресурс] : метод. реоком. до вивч. дисципліни та викон. контр. робіт для студ. напрямів підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” і 6.050503 “Машинобудування” заочн. форми навчан / уклад. М. В. Якимчук, А. П. Беспалько. - К. : НУХТ. - 2015. – 48 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 609 Кб     Кількість завантажень: 9

Прикладна механіка та основи конструювання : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, С. М. Мироненко. - К. : НУХТ, 2015. - 63 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.13 Мб     Кількість завантажень: 14

Костюк, В. С. Прикладна механіка та основи конструювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін – К.: НУХТ, 2015. – 128 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.54 Мб     Кількість завантажень: 10

Пакувальне обладнання [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» ден. форми навч. / уклад. : О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук. – К: НУХТ, 2015. – 31 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 458 Кб     Кількість завантажень: 9

Гавва, О. М. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для для студ. спец. 7.05050206 «Машини і технологія паковання» та 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна. – К.: НУХТ, 2015. - 86 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.73 Мб     Кількість завантажень: 26

Кривопляс-Володіна, Л. О. Мехатроніка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050206 «Машини і технологія паковання» та 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» ден. форми навч. / Л. О. Кривопляс-Володіна, М. В. Якимчук. – К.: НУХТ, 2015. - 114 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5.48 Мб     Кількість завантажень: 11

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки : метод. рекомендації до практичного заняття на тему «Розрахунок і конструювання черв’яка одно шнекового черв’ячного екструдера» для студ. спец. 7.05050207, 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навчання / уклад. : М. І. Юхно, В. С. Костюк, О. І. Ковальов. - К. : НУХТ, 2015. - 31 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,05 Мб     Кількість завантажень: 4

Пневматика та пневмоприводи : лабораторний практикум для студентів напрямів 6.050502 "Інженерна механіка», 6.050503 "Машинобудування" ден.та заочної форм навч. / уклад. : Л. О. Кривопляс-Володіна, М. В. Якимчук, Д. О. Семенов. - К. : НУХТ, 2015. - 47 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,79 Мб     Кількість завантажень: 6

Деталі машин : методичні рекомендації до виконання лаболаторної роботи на тему “Визначення конструкцій та визначення несучої спроможності черв`ячних редукторів” для студ. напрямів підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” і 6.050503 “Машинобудування” заочн. форми навч. / уклад. : М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук. - К.: НУХТ. - 2016. – 48 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 547 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи конструювання і дизайн упаковки [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 131 “Прикладна механіка” ден. форм навч. / уклад. : К. В. Васильківський, А. І. Соколенко – Київ : НУХТ, 2016. – 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 874 Кб     Кількість завантажень: 3

Обладнання для переробки упаковки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 131 “Прикладна механіка” ден. форм навч. / уклад. : М. В. Якимчук, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова. - К. : НУХТ, 2016. - 31 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 948 Кб     Кількість завантажень: 1

Мехатроніка [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації «Машини і технології паковання» та «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», денної форм навч. / уклад. : М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Горчакова, Д. О. Семенов - К. : НУХТ, 2016. - 48 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,25 Мб     Кількість завантажень: 4

Прикладна механіка та основи конструювання : метод. рекомендації до викон. практ. занять з розділу "Теоретична механіка" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. форми навч. / уклад. : В. С. Костюк, С. М. Мироненко, О. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,06 МБ     Кількість завантажень: 2

Прикладна механіка та основи конструювання : метод. рекомендації до викон. практ. заняття з розділу "Опір матеріалів" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. форми навч. / уклад. : В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, С. М. Мироненко, О. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 51 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 694 kb     Кількість завантажень: 2

Деталі машин : метод. рекоменд. до викон. курс. проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. : М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, В. С. Костюк, О. І. Ковальов; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 57 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 980 kb     Кількість завантажень: 4

Обладнання для переробки упаковки : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форм навч. / уклад.: М. В. Якимчук, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 16 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,14 МБ     Кількість завантажень: 2

Комп'ютерні технології в інженерних розрахунках : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / уклад.: С. В. Токарчук, К. В. Васильківський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,67 МБ     Кількість завантажень: 3

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 207 kb     Кількість завантажень: 3

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форм навч. / уклад.: А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 207 kb     Кількість завантажень: 3

Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" заоч. форми навч. / уклад.: А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 471 kb     Кількість завантажень: 4

Механізація навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт : метод. реокомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заочн. форми навч. / уклад.: М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, М. І. Юхно, В. С. Костюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 48 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 746 kb     Кількість завантажень: 2

Токарчук, С. В. Автоматизовані потокові лінії пакування : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 131 "Прикладна механіка" спеціал. "Машини і технології пакування" ден. форми навч. / С. В. Токарчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 144 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,89 МБ     Кількість завантажень: 1

Теорія механізмів і машин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" заочн. форм навчан. / уклад .: В. Б. Костін, О. І. Ковальов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Складське господарство та організація НРТС робіт : метод. рекомендації до викон. курс. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр", спец. 131 "Прикладна механіка" спеціал. "Машини і технології паковання" і "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Ковальов, В. Б. Костін , М. І. Юхно ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 83 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,14 МБ     Кількість завантажень: 2

Теорія механізмів і машин : метод. рекомендації до викон. курсового проекту освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. Б. Костін, О. І. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,15 МБ     Кількість завантажень: 0

Обладнання для переробки упаковки : метод. рекомендації до викон. лабораторної роботи на тему: "Дослідження характеристики роботи роторно-молоткової дробарки" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / уклад.: М. В. Якимчук, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 13 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 482 КБ     Кількість завантажень: 2

Мехатроніка. Частина 2 "Дослідження та програмування функціональних мехатронних модулів MPS" : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Горчакова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 44 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 2

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 131 "Прикладна механіка" спеціал. "Машини і технології пакування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 310 КБ     Кількість завантажень: 2

Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 131 "Прикладна механіка" спеціал. "Мехатроніка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. В. Якимчук А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 2

Пневматика та пневмоприводи : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад. : Л. О. Кривопляс-Володіна, М. В. Якимчук, Г. Р. Валіулін, Т. Т. Гнатів ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 53 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,48 МБ     Кількість завантажень: 1