Назад

Кріогенна техніка та технологія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 6.090500 “Холодильні машини і установки” напряму 0905 “Енергетика” денної форми навчання / уклад. М. М. Масліков. – К. : НУХТ, 2008. – 19 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 486.62 Кб     Кількість завантажень: 32

Інтенсифікація тепломасообміну в апаратах харчової промисловості [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахункової роботи для магістрів спеціальностей 8.090510 "Теплоенергетика", 8.090510.1 «Організація та управління енергетичними системами» та 8.090520 „Холодильні машини та установки всіх форм навчання / уклад. В. П. Петренко. - К. : НУХТ, 2008.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 189.66 Кб     Кількість завантажень: 24

Джерела та системи теплопостачання [Електронний ресурс] : методика і приклад виконання домашньої роботи для студентів спеціальності 6.090.500 «Холодильні машини та установки» напряму 0905 «Енергетика» денної форми навчання / уклад. М. О. Прядко. - К. : НУХТ, 2009. - 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 349.68 Кб     Кількість завантажень: 29

Джерела та системи теплопостачання [Електронний ресурс] : методика і приклад виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.090.500 «Холодильні машини та установки» напряму 0905 «Енергетика» денної форми навчання / уклад. М. О. Прядко. - К. : НУХТ, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 327.82 Кб     Кількість завантажень: 26

Кондиціонування повітря [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. 6.090500 «Холодильні машини і установки» напряму 0905 «Енергетика» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. І. Бурлака. – К. : НУХТ, 2008. – 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 234.19 Кб     Кількість завантажень: 37

Котельні установки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по розділу «Водопідготовка» для студентів спеціальності 6.090500 «Теплоенергетика» ден. та заоч. форм навч./ уклад. Ю. Г. Поржезінський. - К. : НУХТ, 2008. – 81 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 830.11 Кб     Кількість завантажень: 28

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисциплінита виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.090500 "Холодильні машини та установки", заочної форми навчання / уклад. В. П. Петренко. - К. : НУХТ, 2008.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 296.10 Кб     Кількість завантажень: 31

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 6.090500 "Холодильні машини та установки", денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Петренко, В. І. Бурлака. - К. : НУХТ, 2008. – 12 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 169.75 Кб     Кількість завантажень: 31

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему "Випарна установка з плівковими випарними апаратами для концентрування яблучного соку" для студентів спеціальності 6.090500 "Теплоенергетика", та 6.090500.1 «Організація та управління енергетичними системами» денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Петренко, С. М. Василенко, М. О. Масліков, А. В. Форсюк. - К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 259.40 Кб     Кількість завантажень: 26

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему "Однопрохіді випарні апарати" для студентів спеціальності 6.090500 "Теплоенергетика", та 6.090500.1 «Організація та управління енергетичними системами» денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Петренко, С. М. Василенко, М. О. Масліков, А. В. Форсюк. - К. : НУХТ, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 441.53 Кб     Кількість завантажень: 26

Холодильна технологія [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання розрахункової роботи для студ. спец. 6.090500. ден. форм. навч. / уклад. М. М. Масліков. – К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 199.78 Кб     Кількість завантажень: 31

Основи теплотехнології харчових виробництв [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.050601 “Теплоенергетика” всіх форм навч. / уклад. М. М. Масліков. – К. : НУХТ, 2012. – 160 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,99 Мб     Кількість завантажень: 35

Метод. рекомендації до викон. кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальностей 8.05060101 “Теплоенергетика” та 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» ден. та заоч. форм навч. [Електронний ресурс] / уклад. М. О. Прядко, В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2012. – 33 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 292 КБ     Кількість завантажень: 54

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт (домашніх завдань) для студ. спеціальності 7.0506101 та 8.0506101 «Теплоенергетика» заоч. та ден. форм навч. / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2012. – 43 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 52

Когенерація [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. робіт (домашніх завдань) для студентів спец. 7.05060101 “Теплоенергетика” та 8.05060105, 8.05060105 “Енергетичний менеджмент” ден. та заоч. форм. навч. / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2012. – 59 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 404 КБ     Кількість завантажень: 47

Когенерація [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студентів спец. 7.05060101 “Теплоенергетика”, 7.05060105, 8.05060105 “Енергетичний менеджмент” ден. та заоч. форм. навч. / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 350 КБ      Кількість завантажень: 47

Теплотехнологія промислових підприємств [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрол. роботи для студ. напряму 6.050601 «Теплоенергетика» заочн. форми навч. / уклад. М .О. Прядко, В. І. Павелко. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 51

Ремонт і монтаж холодильних машин та установок [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. напряму 6.050604 „Енергомашинобудування” ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. Ю. Пилипенко. – К. : НУХТ, 2013. – 13 с.


Автор:   
Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 146 КБ     Кількість завантажень: 56

Особливості теплообміну в двофазних потоках за низьких температур [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.05060403 "Холодильні машини та установки", денної та заочної форми навч. / уклад. В. П. Петренко. - К. : НУХТ, 2013. - 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 48

Джерела і системи теплопостачання [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.50604“Енергомашинобудування” для денної та заочної форм навчання / уклад. М. О. Прядко. - К. : НУХТ, 2013. - 98 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,37 МБ     Кількість завантажень: 54

Тлумачний англо-українсько-російський словник з холодильної техніки (скорочений) [Електронний ресурс] / уклад. : М. О. Прядко, Я. І. Засядько, В. А. Заславський, А. І. Заславський. – К. : НУХТ, 2013. - 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 398 КБ.     Кількість завантажень: 52

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : курс лекцій до вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" / уклад. В. П. Петренко. - К. : НУХТ, 2013. - 118 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,83 Мб     Кількість завантажень: 144

Кондиціонування повітря [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та викон. контр. роботи для студ. напряму 6.050601 “Теплоенергетика” ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. Г. Поржезінський, В. І. Бурлака. – К. : НУХТ, 2013 – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 313 КБ     Кількість завантажень: 58

Високотемпературні процеси та установки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямку 6.050601 «Теплоенергетика» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Бойко. – К. : НУХТ, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 49

Кондиціонування повітря [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивчення дисципліни для студ. напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. Г. Поржезінський, В. І. Бурлака. – К. : НУХТ, 2013 – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 54

Нагнітачі та теплові двигуни [Електронний ресурс] : лабораторний прак-тикум для студентів напрямів підготовки 6.050601 “Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Філоненко, А. І. Щербина, В. Р. Петухов. – К. : НУХТ, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 409 КБ     Кількість завантажень: 12

Методологія і методи енергетичного аудиту [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 7.05060105, 8.05060105 “Енергетичний менеджмент” ден. форми навч. / уклад. В. М. Філоненко. - К. : НУХТ, 2013. - 68 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 473 КБ     Кількість завантажень: 9

Методологія і методи енергетичного аудиту [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.05060105, 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної форми навчання / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 8

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. спец. 8.0506101 «Теплоенергетика» та 8.0506105 «Енергетичний менеджмент» ден. та зоч. форм навч. / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2013. – 57 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 390 КБ     Кількість завантажень: 15

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 7.05060101 “Теплоенергетика”, 7.05060105 “Енергетичний менеджмент”, 7.05060403 “Холодильні машини та установки”, ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Філоненко. – К. : НУХТ, 2013. – 222 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,26 МБ     Кількість завантажень: 14

Методичні рекомендації до викон. магістерської роботи для студ. спец. 8.05060403 “Холодильні машини та установки” ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А. В. Форсюк, В. М. Філоненко, Я. І. Засядько, М. М. Масліков. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 КБ.     Кількість завантажень: 13

Філоненко, В. М. Джерела енергопостачання промислових підприємств [Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” ден. та заочн. форм навч. / В. М. Філоненко.– К.: НУХТ, 2014.– 246 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,88 МБ     Кількість завантажень: 13

Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. О. Бойко. – К.: НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 311 КБ     Кількість завантажень: 6

Холодильна техніка та технологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.050601 „Теплоенергетика” ден. та заоч. форм навч.. / уклад.: А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко, А. І. Заславський, Р. В. Грищенко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 41 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 20

Котельні установки [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання розділу «Тепловий розрахунок топки котла» курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” ден. та заоч форм навч.. / уклад. : Ю. Г. Поржезінський. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 15 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 778 КБ     Кількість завантажень: 7

Теплові мережі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Павелко, О. М. Рябчук. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 44 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 850 КБ     Кількість завантажень: 12

Захист навколишнього середовища [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спеціальностей 7.05060101, 8.05060101 «Теплоенергетика»; 7.05060403, 8.05060403 «Холодильні машин та установки»; 7.05060105 «Енергетичний менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. Ф. Мокляк. – К. : НУХТ, 2014. – 54 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 610 КБ     Кількість завантажень: 9

Термотрансформатори [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05060403 “Холодильні машини і установки” денної та заочної форм навчання / уклад. В. Ф. Мокляк. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 282 КБ     Кількість завантажень: 7

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових і дипломних проектів для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» і 6.050604 «Енергомашинобудування» спеціальностей «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент» і «Холодильні машини і установки» освітньо- кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” [Електронний ресурс] / уклад. В. І. Павелко, О. М. Рябчук. – К. : НУХТ, 2015. – 58 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7,63 Мб     Кількість завантажень: 22

Котельні установки [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних заннять для студ. напряму 6.050601 “Теплоенергетика” ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. Г. Поржезінський – К.: НУХТ, 2015. – 57 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.14 Мб     Кількість завантажень: 9

Проектування теплоенергетичних систем : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 144 "Теплоенергетика" освітньо-професійних програм "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Мирошник, О. М. Рябчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 108 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,35 МБ     Кількість завантажень: 3

Гідрогазодинаміка [Електрониий ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освіт. ступ. «Бакалавр» спец.142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» заоч. форм навч. / уклад. : С. М. Василенко, В. І. Бондар, Н. В. Іващенко, С. М. Самійленко. – К.: НУХТ, 2016. – 28 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 785 Кб     Кількість завантажень: 7

Поржезінський, Ю. Г. Кондиціонування повітря : курс лекцій для студ. освітнього ступеня “Бакалавр” спец 142 “Енергетичне машинобудування”, 144 “Теплоенергетика” денної та заочної форм навч. / Ю. Г. Поржезінський, М. М. Мирошник, О. М. Рябчук. - К. : НУХТ, 2016. - 144 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,35 Мб     Кількість завантажень: 12

Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика", та спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Петренко. – Київ : НУХТ, 2016. - 76 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,34 Мб     Кількість завантажень: 8

Експериментальні методи сучасної теплофізики [Електрониий ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Холодильні машини і установки» і 144 «Теплоенергетика» заочної форм навчання / уклад. М. О. Масліков. – Київ : НУХТ, 2016. − 8 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 163 Кб     Кількість завантажень: 4

Теоретичні основи холодильної техніки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальністі 142 “Енергетичне машинобудування” денної та заочної форм навчання / уклад. А. В. Форсюк. – Київ : НУХТ, 2016. – 33 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 631 Кб     Кількість завантажень: 16

Холодильні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальністі 142 “Енергетичне машинобудування” денної та заочної форм навчання /уклад. А. В. Форсюк. – Київ : НУХТ, 2016. – 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 570Кб     Кількість завантажень: 18

Холодильні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту на тему: “Поршневий компресор” для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальністі 142 “Енергетичне машинобудування” денної та заочної форм навчання / уклад. А. В. Форсюк. – Київ : НУХТ, 2016. – 61 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,59 Мб     Кількість завантажень: 14

Холодильні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальністі 142 “Енергетичне машинобудування” денної та заочної форм навчання. Ч. 1. Компресори холодильних машин / уклад. А. В. Форсюк. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – 160 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 9,78 Мб     Кількість завантажень: 22

Процеси перенесення: теорія та моделі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності: 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Холодильні машини і установки» і 144 «Теплоенергетика» заочної форми навчання /уклад. : С. М. Василенко, Р. М. Грищенко – К. : НУХТ, 2016. − 8 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 166 Кб     Кількість завантажень: 6

Проектування холодильних установок : конспект лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Cпеціаліст" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" спеціал. "Холодильні машини і становки" ден. та заоч. форм навч. / О. Ю. Пилипенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,7 МБ     Кількість завантажень: 17

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" та освіт. кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електроніка" спеціаліз. "Енергетичний менеджмент" ден. форми навч. / В. М. Філоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 160 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,2 МБ     Кількість завантажень: 3

Нагнітачі та теплові двигуни : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: В. М. Філоненко;Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 58 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 690 kb     Кількість завантажень: 5

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 144 "Теплоенергетика" та студ. освіт.-кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 142 "Енергомашинобудування" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 84 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 707 kb     Кількість завантажень: 5

Джерела енергопостачання промислових підприємств : метод. рекоменд. до практ. занять для студ. овіт. рівня "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 79 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 708 kb     Кількість завантажень: 3

Нагнітачі та теплові двигуни : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / В. М. Філоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 208 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,2 МБ     Кількість завантажень: 10

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" та освіт.-кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електроніка" спеціал. "Енергетичний менеджмент" ден. форми навч. / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 84 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки  
Розмір: 715 kb     Кількість завантажень: 5

Проектування холодильних установок і систем : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" спеціал. "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Ю. Пилипенко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 196 kb     Кількість завантажень: 10

Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Ю. Пилипенко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 9 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 157 kb     Кількість завантажень: 8

Холодильні агенти : аспекти використання та утилізації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 142 " Енергетичне машинобудування " спеціал. " Холодильні машини і установки " ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В.Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 11 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 182 kb     Кількість завантажень: 12

Форсюк, А. В. Холодильні машини : курс лекцій (частина II. Теплообмінне обладнання холодильних машин) для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. Ч.1 / А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 98 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 6,3 МБ     Кількість завантажень: 16

Холодильні установки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Я. І. Засядько, Р. І. Колодзінський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 529 kb     Кількість завантажень: 25

Нагнітачі та теплові двигуни : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" заочн. форми навч. / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 66 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,77 МБ     Кількість завантажень: 5

Джерела енергопостачання промислових підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" заочн. форми навч / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 79 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,83 МБ     Кількість завантажень: 4

Джерела енергопостачання промислових підприємств : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. форми навч / уклад.: В. М. Філоненко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,46 МБ     Кількість завантажень: 3

Теплотехнологія промислових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ.освіт. рівня "Бакалавр" спец.144 "Теплоенергетика" заочн. форми навч. / уклад.: М. О. Прядко, В. І. Павелко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,39 МБ     Кількість завантажень: 5

Поржезінський, Ю. Г. Котельні установки Ч.3. Конструктивні схеми, гідродинамічні процеси, водний режим і експлуатація парових і водогрійних котлів : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. і заоч. форм навч. / Ю. Г. Поржезінський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 120 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,16 МБ     Кількість завантажень: 5

Програма виробничої та переддипломної практик студентів освітнього ступеня "Магістр" 2-го курсу спеціальності 144 "Теплоенергетика" спеціалізації "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" / уклад.: М. О. Прядко, Ю. Г. Поржезінський , В. І. Павелко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 195 kb     Кількість завантажень: 6

Теплотехнологічні процеси та установки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика", заоч. форми навч. / уклад.: В. П. Петренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 38 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Поновлювальна та альтернативна енергетика, її екологізація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 142, 144 спеціал. "Холодильні машини і установки" "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" заоч. форм навч. / уклад.: В. О. Бойко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Масліков, М. О. Експериментальні методи сучасної теплофізики : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец.: 142 "Енергетичне машинобудування", спеціал. "Холодильні машини і установки", і 144 "Теплоенергетика" заоч. форм навч. / М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 97 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Поновлювальна та альтернативна енергетика, її екологізація : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец.: 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", спеціал. "Холодильні машини і установки", "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. О. Бойко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 41 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Сучасні методи аналізу ефективності енергетичних систем : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спеціал. 144 "Теплоенергетика" заоч. форми навч. / уклад.: С. М. Самійленко, Н. В. Іващенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Джерела і системи теплопостачання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. О. Прядко, В. І. Павелко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 566 КБ     Кількість завантажень: 4

Холодильна технологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання магістерського дипломного проекту для студентів спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини і установки" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В.Форсюк, О. Ю. Пилипенко, Я. І. Засядько, М. М. Масліков; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 14

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини і установки" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В.Форсюк, О. Ю. Пилипенко, Я. І. Засядько, М. М. Масліков; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 7

Теплотехніка та енергетичні установки : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Ф. Буляндра, В. І. Бондар, Н. В. Іващенко, К. М. Осадча; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 52 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 19

Системи виробництва та розподілу енергоресурсів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.: 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 37 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 715 КБ     Кількість завантажень: 2

Холодильні машини : метод. рекомендації до викон. курсового проекту на тему: "Проект комплексної холодильної машини" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В.Форсюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 26 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 967 КБ     Кількість завантажень: 12

Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 408 КБ     Кількість завантажень: 3

Теплохолодотехніка : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Д. Є. Сінат-Радченко, В. І. Павелко, В. І. Бондар, Н. В. Іващенко, М. В. Терефенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 60 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 961 КБ     Кількість завантажень: 13

Теплотехніка та енергетичні установки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заоч. форм навч. / уклад. : Н. В. Іващенко, С. М. Самійленко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 20 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 756 КБ     Кількість завантажень: 11

Котельні установки : лабораторний практикум з провед. лабораторних робіт в опалювально-виробничих котельнях для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. Г. Поржезінський, В. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 974 КБ     Кількість завантажень: 3

Проектування теплоенергетичних систем : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 144 "Теплоенергетика" освітньо-професійних програм "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент"заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Мирошник, О. М. Рябчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 489 КБ     Кількість завантажень: 2

Кондиціонування повітря : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Рябчук, М. М. Мирошник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 48 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,35 МБ     Кількість завантажень: 2

Промислові випробування обладнання систем теплохолодопостачання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 142, 144, освіт.-проф. програм "Холодильні техніка та технології", "Теплоенергетика та енергоефективні технології" заоч. форм навч. / уклад.: М. О. Масліков; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 14 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Методи та організація досліджень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец.: 142, 144 освіт.-проф. програм "Холодильні техніка та технології", "Теплоенергетика та енергоефективні технології" заоч. форм навч. / уклад.: М. О. Масліков; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 11 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Холодильні установки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до використання програмного забезп. CoolPack в практичних розрахунках для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" освіт.-проф. програми "Холодильна техніка та технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Я. І. Засядько, Н. В. Іващенко, А. П. Францішко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 78 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 2. Теплохолодотехніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Харчові технології та інженерія" заоч. форми навч. / уклад.: Н. В. Іващенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 25 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Промислові випробування обладнання систем теплохолодопостачання [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ."Магістр" спец.: 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", освіт.-проф. програма "Холодильні техніка та технології" "Теплоенергетика та енергоефективні технології" ден. та заоч. форм навч. / М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 91 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 142, 144 освіт.-проф. програм "Холод. техніка та технол.", "Енергет. менеджмент та аудит", "Теплоенергетика та енергоефективні технол." заоч. форми навч. / уклад. : Я. І. Засядько, Н. В. Іващенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 11 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 2

Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" освіт.-проф. програми "Холодильна техніка та технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : О. Ю. Пилипенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 41 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1 253 Кб     Кількість завантажень: 4

Форсюк, Андрій Васильович. Холодильні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій (частина IІI. Допоміжне обладнання холодильних машин) для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" освіт.-проф. програми "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форм навч. / А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 54 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 10 124 Кб     Кількість завантажень: 6

Кріогенна техніка та технологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" освіт.-проф. програми "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 30 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 676 Кб     Кількість завантажень: 2

Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 144 "Теплоенергетика" освіт.-проф. програм "Теплоенергетика та енергоефективні технології" та "Енергетичний менеджмент та аудит" ден. форми навч. / уклад. : С. М. Самійленко, Н. В. Іващенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 80 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,31 Мб     Кількість завантажень: 3

Нагнітачі та теплові двигуни [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч дисц. та викон. контрол. роботи. для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" освіт.-проф. програми "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Бойко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 45 с


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2912 Кб     Кількість завантажень: 3

Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" освіт.-проф. програми "Теплоенергетика та енергоефективні технології" ден.форми навч. / уклад. : М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 25 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 510Кб     Кількість завантажень: 1

Прядко, М. О. Проектування систем теплоенерговикористання цукрових заводів. Частина №1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Прядко, В. П. Петренко, С. М. Василенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 166 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4408 Кб     Кількість завантажень: 1

Масліков, М. О. Методи та організація досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 142, 144, освіт.-проф. програма "Холодильні техніка та технології", "Теплоенергетика та енергоефективні технології", "Енергетичний менеджмент та аудит" ден. і заоч. форм навч. / М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 98 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3837 Кб     Кількість завантажень: 1

Петренко, В. П. Інтенсифікація тепломасообміну в теплообмінних апаратах і установках [Електронний курс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 144 "Теплоенергетика" освіт.-проф. програми "Теплоенергетика та енергоефективні технології" ден. та заоч. форм навч. / В. П. Петренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 112 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1795 Кб     Кількість завантажень: 0