Назад

Інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказ. та індивідуальні завдання до автоматизованої розробки технолог. схем в системі "Компас" напряму підг. 6.051701 спец. "Технол. збер., консерв. та переробки молока" ден. форми навч. 1 / уклад. О. А. Єщенко, В. Г. Серпученко, Р. А. Ткачук. - К. : НУХТ, 2009. – 46 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3 518.26 Кб     Кількість завантажень: 45

Інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індивід. завдання до автоматизованої розробки технологічних схем в системі "КОМПАС" для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" - "Технологія жирів і жирозамінників" денної форми навчання / уклад. В. Г. Серпученко, Р. А. Ткачук, О. А. Єщенко. - К. : НУХТ, 2009. – 51 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 943.73 Кб     Кількість завантажень: 38

Опір матеріалів (Технічна механіка) : курс лекцій з опору матеріалів, напр. підготов. 6.050601, 6.050.604. Спеціальність: "Теплоенергетика", "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : А. В. Башта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2011.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5.79 Мб     Кількість завантажень: 7

Опір матеріалів : курс лекцій для студ. спец. 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050601 "Теплоенергетика", 6.050.604 "Енергомашинобудування", 6.050301 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. В. Башта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2010.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8.24 Мб     Кількість завантажень: 3

Енерго- і ресурсоощадні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практ. занять студентів спеціальностей галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» денної форми навчання / уклад. О. О. Серьогін. – К. : НУХТ, 2012. – 37 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 685 Кб     Кількість завантажень: 51

Теоретична механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування» денної та заочної форм навч. / уклад. М. А. Масло, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 132 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,85 Мб     Кількість завантажень: 58

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізації 7.05050313.05 «Обладнання виробництва біопалива» для денної та заочної форм навчання. / уклад. : О. М. Шикула, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 71 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 681 Кб     Кількість завантажень: 50

Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Динаміка [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / уклад. М. А. Масло, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 308 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.04 МБ     Кількість завантажень: 54

Енерго- і ресурсоощадні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів спеціальності 7.05060101 «Теплоенергетика» заочної форми навч. / уклад. О. О. Серьогін та ін. – К. : НУХТ, 2013. – 69 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.19 МБ     Кількість завантажень: 52

Сучасні технології виробництва біопалива : [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. форми навч. / уклад. О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак, Н. В. Рябоконь. - К. : НУХТ, 2014. – 55 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 743 КБ     Кількість завантажень: 6

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. форми навч. / уклад.: О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак, Н. В. Рябоконь. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 80 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 797 КБ     Кількість завантажень: 7

Серьогін, О. О. Енерго- і ресурсоощадні технології [Електронний ресурс] : інтерактивний підруч. / О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, К. В. Бобрівник. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 19,7 МБ     Кількість завантажень: 13

Енерго- та ресурсоощадні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак, Н. В. Рябоконь. – К.: НУХТ, 2015. – 55 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 714 Кб     Кількість завантажень: 6

Інженерна та комп"ютерна графіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання. / П. П. Загородній, В. М. Криворотько, В. Г. Серпученко та ін. - К. : НУХТ, 2014. - 137 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 53,8 Мб     Кількість завантажень: 17

Інженерна і комп"ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторної роботи «Виконання схеми технологічної функціональної в системі "КОМПАС"» для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" професійного спрямування "Технології жирів і жирозамінників" денної форми навчання / уклад. В. Г. Серпученко, Р. А. Ткачук, О. А. Єщенко.- К.: НУХТ, 2015. - 53 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 26,4 Мб     Кількість завантажень: 10

Моделювання технологічних систем [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізації «Обладнання для виробництва біопалива» денної форми навчання / уклад. : Д. В. Риндюк, Н. В. Рябоконь. – К.: НУХТ, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 679 Кб     Кількість завантажень: 10

Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студентів спеціальності 7.05020202 «Компютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак, Н. В. Рябоконь. – К.: НУХТ, 2015. – 67 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.46 Мб     Кількість завантажень: 7

Сучасні методи проектування харчових виробництв : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної форми навч/ / уклад. : С. І. Блаженко, О. О. Серьогін, О. О. Осьмак. - К. : НУХТ, 2016. - 105 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 11,8 Мб     Кількість завантажень: 1

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / уклад. О.О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк, Н. В. Рябоконь. - К. : НУХТ, 2016 – 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 560 Кб     Кількість завантажень: 5

Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Інтегровані автоматизовані системи управління» заочна форма навчання / уклад. : О. О. Серьогін, Д. В. Риндюк, О. О. Осьмак, Н. В. Рябоконь. – Київ : НУХТ, 2016. –19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 406 Кб     Кількість завантажень: 4

Іванова, Л. І. Інженерна і комп'ютерна графіка : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія", 161 "Хімічні технології та інженерія", 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / Л. І. Іванова, Н. І. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 148 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0