Назад

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни, виконання курсових і контрольних робіт для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. Л. Зав’ялов, Л. В. Зоткіна, П. М. Немирович, В. С. Бодров, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра. - К. : НУХТ, 2012. – 98 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.09 Мб     Кількість завантажень: 46

Математично-статистичні методи досліджень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для магістрантів спеці-альності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища", ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець. - К. : НУХТ, 2012. – 14 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 455 Кб     Кількість завантажень: 27

Математико-статистичні методи досліджень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для магістрантів спеціальностей галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. С. Бодров, Т. Г. Мис юра, В. Л. Зав'ялов, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець. — К. : НУХТ, 2012. - 14 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 448 Кб     Кількість завантажень: 71

Методи оптимізації та математична статистика [Електронний ресурс : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для магістрантів спеці-альностей 8.05050206 "Машини і технології паковання", 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки", ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. С. Бодров, Т. Г. Мис юра, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець. - К. : НУХТ, 2012. – 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 466 Кб     Кількість завантажень: 52

Процеси і апарати харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та викон. контр. роботи для студ. напрямів 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. С. Марценюк, Л. В. Зоткіна, Н. А. Ткачук, Ю. В. Запорожець, А. В. Копиленко. - К. : НУХТ, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 КБ.     Кількість завантажень: 61

Процеси і апарати харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. розділу "Абсорбція" для студентів напрямів підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Марценюк, Л. В. Зоткіна, Ю. В. Запорожець, Н. А. Ткачук. - К. : НУХТ, 2013. – 49 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 596 КБ     Кількість завантажень: 57

Математико-статистичні методи досліджень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для магістрантів спеціальностей 8.05060101 "Теплоенергетика", 8.05060403 "Холодильні машини і установки", 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав"ялов, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець. — К. : НУХТ, 2012. – 14 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 449 КБ.     Кількість завантажень: 23

Масліков, М. М. Сучасні холодильні технології харчового ланцюга : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" спеціал. "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форм навч. / М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 353 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,10 МБ     Кількість завантажень: 1

Сучасні холодильні технології харчового ланцюга : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" спеціал. "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. М. Масліков; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 kb     Кількість завантажень: 1

Математично-статистичні методи досліджень : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Якість, стандартизація та сертифікація" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 504 kb     Кількість завантажень: 4

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Ю. В. Карлаш, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 131 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,45 МБ     Кількість завантажень: 6

Методи оптимізації та математична статистика : метод. реком. до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 131, 133 спеціал. "Машини і ресурсозберігаючі технол. перероб. упаковки", "Машини і технол. пакув." і "Механотроніки", "Облад. фармацевт. і біотехнол. виробництв" ден. форми навч. / уклад.: Т. Г. Мисюра, Т. М. Погорілий, В. Л. Зав’ялов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 169 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,49 МБ     Кількість завантажень: 1

Математико-статистичні методи досліджень : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 144 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,19 МБ     Кількість завантажень: 7