Назад

Економіка підприємства енергетики [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей 6.090500 «Теплоенергетика», «Холодильні машини і установки»,6.090600«Електротехнічні системи електроспоживання» ден. форм. навч. / уклад. Г. Ф. Ємцева. - К. : НУХТ, 2008. - 17 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 176.70 Кб     Кількість завантажень: 26

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студ. спец. 6.091700 «Технології зберігання і переробки зерна», «Технологія хліба, кондит., макарон. виробів та харчоконцентрат.», «Технології бродильних вир-в та виноробства» «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів, овочів» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» ден. форм. навч. / К. : НУХТ, 2008. – 10 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 152.48 Кб     Кількість завантажень: 34

Економічна ефективність [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. спец. 7.05107 "Економіка під-ва" ден. фор. навч. / уклад. Т. М. Іванюта. - К. : НУХТ, 2008. – 8 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 95.58 Кб     Кількість завантажень: 28

Зобов’язувальне та договірне право [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних (семінарських) занять для студентів спеціальності 7.050107, 8.050107„Економіка підприємств” ден. та заоч. форм. навч. / уклад. О. М. Крамаренко. - К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 195.15 Кб     Кількість завантажень: 25

Судові та правоохоронні органи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату)для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» ден. форми навч. / уклад. О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2008. – 5 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 110.77 Кб     Кількість завантажень: 22

Судові та правоохоронні органи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних (семінарських) занять для студ. спец. 6.050100 „Економіка підприємств” ден. та заоч. форми навч. / уклад. О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 119.48 Кб     Кількість завантажень: 25

Трудове право України [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату) для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» ден. форми навч. / уклад. О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2008. – 6 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 96.52 Кб     Кількість завантажень: 25

Трудове право України [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних (семінарських) занять для студ. спец. 6.050100 «Економіка підприємства» спеціалізація «Економіка і право», 6.050200 «Менеджмент організації» спеціалізація «Інформаційні системи в менеджменті», Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності спеціалізація «Менеджмент митної справи» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2008 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 209.80 Кб     Кількість завантажень: 24

Договірне право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольних робіт для студ. спеціальності 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 289 Кб     Кількість завантажень: 5

Кримінальне право та кримінальний процес [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» спеціалізація «Економіка і право» заочної форми навчання / уклад. В. С. Крачковський. – К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 45

Регіональна економіка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки галузей знань 0305 «Економіка і підприємстництво» та 0306 «Менеджмент та адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. І. Відоменко. – К. : НУХТ, 2012. – 268 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,26 Мб     Кількість завантажень: 49

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання / уклад. Т. П. Басюк, М. В. Григорців, Г. Ф. Ємцева. – К. : НУХТ, 2012. – 33 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 48

Економіка підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом 6.051701 “Харчові технології та інженерія” (6.05170106 “Технологія продуктів бродіння та виноробства», 6.05170110 «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв») денної та заочної форм навчання / уклад. Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2012. – 25 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 48

Підприємництво та бізнес-культура [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. П. Басюк. – К. : НУХТ, 2012. – 13 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 126 Кб     Кількість завантажень: 46

Підприємництво та бізнес-культура [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. П. Басюк. – К. : НУХТ, 2012. – 13 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 126 Кб     Кількість завантажень: 44

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» спеціалізація «Економіка і право» заочної форми навчання / уклад. В. С. Крачковський. – К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 183 Кб     Кількість завантажень: 48

Економіка галузей харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спец. 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л. О. Штанько. – К. : НУХТ, 2013. - 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 209 Кб     Кількість завантажень: 51

Право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. В. С. Крачковський. – К. : НУХТ, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 48

Податкова система [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. Т. В. Луцька. – К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 180 КБ.     Кількість завантажень: 45

Крамаренко, О. М. Договірне право [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2015. – 70 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 609 Кб     Кількість завантажень: 5

Економіка підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. / уклад. Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2013. – 37 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 45

Програма навчальної практики студентів І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. І. Тимченко. – К. : НУХТ, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 10

Економіка та бізнес [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання / уклад. І. В. Ковальчук. – К.: НУХТ, 2014. – 32 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 7

Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» в т.ч. перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства», денної та заочної форм навчання / уклад. Т. В. Луцька. - К.: НУХТ, 2014. - 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 8

Економічна безпека [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивчення дисципліни та виконання індивідуального завдання для студ. спец. 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" денної та заоч. форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. : Т. М. Іванюта. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 7

Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни тапроведення практичних занять для студентів напряму 6. 030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання / уклад. : Н. І. Жужукіна, Т. П. Басюк, Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2015. – 32 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 349 Кб     Кількість завантажень: 4

Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. :О. І. Відоменко. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 4

Методика ведення комерційних переговорів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. :О. І. Відоменко. – К. : НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 6

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання / уклад. : О. І. Тимченко - К. : НУХТ, 2014. – 88 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 459 КБ     Кількість завантажень: 11

Митне право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спеціальності 8.03060104 «Мене- джмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. С. Крачковський. - К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 5

Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та перепідготовки студентів спеціальності 7.03050401 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. Я. Слободян. - К. : НУХТ, 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 860 КБ     Кількість завантажень: 6

Основи проведення економічних досліджень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / уклад. : Ю. Л. Труш – К. : НУХТ, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 8

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2014. – 63 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 389 КБ     Кількість завантажень: 8

Економіка, організація і управління хімічних підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2015. – 83 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 856 КБ     Кількість завантажень: 5

Правове забезпечення логістики 6.030601 «Менеджмент» денної [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисциплін для студентів напряму підготовки форми навчання / уклад. В. С. Крачковський. – К. : НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 4

Економіка виробничої інфраструктури [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання індивідуального завдання для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. Т. М. Іванюта. – К. : НУХТ, 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 319 Кб     Кількість завантажень: 3

Економічна ефективність діяльності підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання індивідуального завдання для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. Т. М. Іванюта. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 240 Кб     Кількість завантажень: 6

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання / уклад. І. В. Ковальчук. – К. : НУХТ, 2015. – 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 454 Кб     Кількість завантажень: 5

Економічна діагностика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів / уклад. Л. М. Закревська. – К. : НУХТ, 2015. – 52 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 598 Кб     Кількість завантажень: 5

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401 „Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів / уклад. Л. М. Закревська. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 360 Кб     Кількість завантажень: 5

Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студ. напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання, в тому числі, перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» / уклад. Т. В. Луцька. – К.: НУХТ, 2015. – 31 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 378 Кб     Кількість завантажень: 7

Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. : І. В. Новойтенко, М. В. Григорців. – К. : НУХТ, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 309 Кб     Кількість завантажень: 14

Економіка та організація біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Жебка, Г. Ф. Ємцева. - К. : НУХТ, 2015. - 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 507 КБ     Кількість завантажень: 7

Економіка підприємства : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. Л. Труш, М. В. Григорців. - К. : НУХТ, 2015. - 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 356 Кб     Кількість завантажень: 2

Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : метод. рекомендації довиконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / уклад. Т. Л. Керанчук. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 313 Кб     Кількість завантажень: 3

Економіка підприємства : метод. рекомендації до виконання курс. роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», денної та заочної форм навч. / уклад. : А. О. Заїнчковський, Н. І. Жужукіна, Ю. Г. Левченко. - К. : НУХТ, 2015. - 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 339 Кб     Кількість завантажень: 4

Організація та аналіз фінансово-економічної діяльності на підприємствах АПК : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «менеджмент» спеціалізації «управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навчання / уклад. І. В. Ковальчук. – К. : НУХТ, 2016. – 39 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 456 Кб     Кількість завантажень: 2

Конкурентоспроможність підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. М. Закревська. - К. : НУХТ, 2016. - 53 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 586 Кб     Кількість завантажень: 1

Правове забезпечення господарської діяльності : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. Г. Левченко. - К. : НУХТ, 2016. - 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 392 Кб     Кількість завантажень: 2

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. О. М. Ткаченко. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 4

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. О. М. Ткаченко. - К. : НУХТ, 2016. - 31 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 367 Кб     Кількість завантажень: 5

Трудове право : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольних робіт для студ.осітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Крамаренко. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 344 Кб     Кількість завантажень: 4

Трудове та договірне право : метод. рекомендації до вивч. дисц. та виконання практичних занять для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації «Туризмознавство» денної форми навчання / уклад. О. М. Крамаренко. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 286 Кб     Кількість завантажень: 4

Економіка та організація нововведень на підприємстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. Г. Левченко – К. : НУХТ, 2016. – 71 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 742 Кб     Кількість завантажень: 3

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навч. / уклад. Н. І. Жужукіна. ― К. : НУХТ, 2016. ― 46 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 409 Кб     Кількість завантажень: 3

Економіка і управління матеріальними ресурсами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. В. Луцька. – К. : НУХТ, 2016. – 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 241 Кб     Кількість завантажень: 6

Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2016. – 92 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,36 Мб     Кількість завантажень: 5

Економіка природокористування : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 051«Економіка» спеціаліз. «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. : Г. Ф. Ємцева, О. Г. Данькевич. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 335 Кб     Кількість завантажень: 2

Ціноутворення на підприємствах АПК : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 051 «Економіка» спеціалізм. «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. О. І. Відоменко. - К. : НУХТ, 2016. - 64 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 806 Кб     Кількість завантажень: 2

Управління витратами : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. Спец. 051 «Економіка» спеціалізм. «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. В. В. Рябенко. - К. : НУХТ, 2016. - 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 432 Кб     Кількість завантажень: 4

Потенціал і розвиток підприємства : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 051 «Економіка» спеціалізм. «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / уклад. В. В. Рябенко. - К. : НУХТ, 2016. - 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 624 Кб     Кількість завантажень: 4

Економічне управління підприємством : метод. рек. до вивч. дисц. та виконання контр. роб. для студ. освітнього ступеня «магістр» спец. 051 «Економіка» спеціалізм. «Економіка підприємства»денної та заочної форм навч. / уклад. В. В. Жебка. - К. : НУХТ, 2016. - 45 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 435 Кб     Кількість завантажень: 2

Економіка підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. Л. Труш, М. В. Григорців; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 384 kb     Кількість завантажень: 2

Економіка та організація виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. Л. Труш, О. М. Шевченко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 459 kb     Кількість завантажень: 3

Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц. та пров. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою", спец. 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 236 kb     Кількість завантажень: 3

Правознавство (з основами екологічного права) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 390 kb     Кількість завантажень: 3

Правознавство (з основами екологічного права) : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 237 kb     Кількість завантажень: 2

Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: М. Ю. Задніпряна ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 238 kb     Кількість завантажень: 2

Правові основи організації та функціонування систем економічної безпеки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: М. Ю. Задніпряна ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 257 kb     Кількість завантажень: 2

Управління захистом комерційної таємниці та інтелектуальний капітал : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 215 kb     Кількість завантажень: 5

Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 201 kb     Кількість завантажень: 3

Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 273 kb     Кількість завантажень: 3

Управління захистом комерційної таємниці та інтелектуальний капітал : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" та 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 883 kb     Кількість завантажень: 6

Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням економічної безпеки підприємства : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 45 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 974 kb     Кількість завантажень: 5

Конкурентоспроможність підприємства : метод. рекомендації до викон.курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. форми навч. / уклад.: Л. М. Закревська, О. Н. Шевченко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 334 kb     Кількість завантажень: 2

Економіка галузей харчової промисловості : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольних робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" та освіт.-кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 051 "Економіка", спеціал. "Економіка підприємства". / уклад.: Т. П. Басюк ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 241 kb     Кількість завантажень: 3

Тренінг-курс : Формування та використання фінансово-економічних ресурсів підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 051 "Економіка" , "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. Л. Керанчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 396 kb     Кількість завантажень: 2

Економіка підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. конрол. роботи для студ. освт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Тимченко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 86 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 673 kb     Кількість завантажень: 8

Управління бізнес-проектами і програмами : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Рябенко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 38 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 534 kb     Кількість завантажень: 2

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" заоч. форми навч. / уклад.: І. В. Ковальчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 411 kb     Кількість завантажень: 2

Заїнчковський, А. О. Економіка підприємства : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" галузь знань 07 управління та адміністрування, спец. 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа, страхування ден. та заоч. форм навч. / А. О. Заїнчковський, Н. І. Жужукіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 274 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,55 МБ     Кількість завантажень: 4

Вступ до фаху (основи економіки підприємства) : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. І. Жужукіна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 55 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 478 kb     Кількість завантажень: 1

Економічна діагностика та контролінг на підприємствах АПК : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" та 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: Л. М. Закревська, О. Н. Шевченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 41 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 428 kb     Кількість завантажень: 1

Комплексний тренінг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Ковальчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 772 kb     Кількість завантажень: 2

Regional Economics = Регіональна економіка : guidelines for course study for bachelors majoring in 241 "Tourism" full-time learning / developers: T. V. Lutska; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 27 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Enterprise Economics = Економіка підприємства : guidelines for course study for bachelors majoring in 241 "Tourism" full-time learning / developers: T. V. Lutska, O. M. Galynska; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 24 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" денної форми навчання / уклад.: А. О. Заїнчковський, В. В. Жебка, О. І. Відоменко, Т. М. Іванюта; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: В. В. Жебка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Заїнчковський, А. О. Мікроекономіка : навч. посіб. / А. О. Заїнчковський, М. М. Рудий, В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 166 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Новойтенко, І. В. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою", спец. 051 "Економіка" спеціал. "Економіка підприємства" ден. форми навч. / І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 160 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Економіка підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. Л. Труш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 41 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,18 МБ     Кількість завантажень: 0

Основи проведення економічних досліджень : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та ден. скороченої форм навч. / уклад.: Ю. Л. Труш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 174 КБ     Кількість завантажень: 0

Економіка виробництв та поліграфічних підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: Т. П. Басюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 50 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 328 КБ     Кількість завантажень: 0

Економіка природокористування : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Ф.Ємцева; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 455 КБ     Кількість завантажень: 2

Трудове та договірне право : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 242 "Туризм", спеціал. "Туризмознавство" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Крамаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 40 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 508 КБ     Кількість завантажень: 1

Комерційне право : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, та торгівельна та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Крамаренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 37 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 520 КБ     Кількість завантажень: 2

Економіка та організація агропромислових формувань : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / Л. М. Закревська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 237 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,56 МБ     Кількість завантажень: 2

Вступ до фаху (Основи економіки підприємства) : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка", ден. та заоч. форм навч. / Н. І. Жужукіна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 108 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 0,98 МБ     Кількість завантажень: 1