Назад

Фармацевтична хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Н. Ю. Зінченко. – К. : НУХТ, 2013. – 151 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,55 Мб     Кількість завантажень: 55

Органічна хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямами: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.051301. «Хімічна технологія», 6.051401 «Біотехнологія», 6.040106 «Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Н. Ю. Зінченко. – К. : НУХТ, 2013. – 172 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 61

Органічний синтез лікарських засобів [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 131 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 806 КБ     Кількість завантажень: 6

Харчова хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301. «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / С. І. Шульга, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко та ін. – К.: НУХТ, 2015. - 186 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.05 Мб     Кількість завантажень: 33

Харчова хімія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Майборода, С. І. Шульга, Н. В. Сімурова та ін. - К.: НУХТ, 2015. - 80 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 817 Кб     Кількість завантажень: 18

Харчова хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія» заочної форми навчання / уклад. : С. І. Шульга, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода та ін. - К.: НУХТ, 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 Кб     Кількість завантажень: 22

Органічна хімія (Хімія гетероциклів) : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. І. Майборода, С. О. Ковальова. - К. : НУХТ, 2016. - 57 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,55 Мб     Кількість завантажень: 3

Фармакологія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» спеціалізацій «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання / уклад. : О. І. Майборода, І. В. Попова, Л. М. Мазур. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 293 Кб     Кількість завантажень: 4

Органічна хімія (Хімія гетероциклів) [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, С. О. Ковальова. – К. : НУХТ, 2016. – 95 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 945 Кб     Кількість завантажень: 2

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 Харчові технології спеціалізації «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур - К. : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 473 Кб     Кількість завантажень: 2

Сімурова, Н. В. Фармацевтична хімія : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 182 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,71 МБ     Кількість завантажень: 0

Зінченко, Н. Ю. Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчування", "Технології в ресторанному господарстві" ден. та заоч. форм навч. / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 151 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологія харчування", "Технології в ресторанному господарстві" заоч. форми навч. / уклад.: Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2