Назад

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Н. І. Беренда, О. С. Щербина. - К. : НУХТ, 2009. – 36 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 258.47 Кб     Кількість завантажень: 22

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит капіталу і зобов'язань" для студ. спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх ф. н. [Електронний ресурс] / уклад. Л. М. Духновська. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 154.95 Кб     Кількість завантажень: 22

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит доходів і витрат майбутніх періодів" для студ. спец. 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх ф. н. [Електронний ресурс] / уклад. Ю. Л. Темчишина. - К. : НУХТ, 2009. – 11 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 126.15 Кб     Кількість завантажень: 23

Методичні вказівки по використанню інформаційних технологій при підготовці бакалаврських, дипломних та магістерських робіт за допомогою програми БЕСТ-5 : До виконання для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та спеціальності 7.050106, 8.050106 "облік і аудит" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. В. Момот, В. О. Чорна. - К. : НУХТ, 2011. – 64 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5 613.16 Кб     Кількість завантажень: 11

Особливості управлінського обліку в галузях харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Г. Г. Осадча. - К. : НУХТ, 2011. – 72 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 411.39 Кб     Кількість завантажень: 11

Практичний аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 6.050100 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Н. І. Беренда. - К. : НУХТ, 2009. – 30 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231.99 Кб     Кількість завантажень: 11

Аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / уклад. Н. І. Беренда. - К. : НУХТ, 2010. – 34 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 258.58 Кб     Кількість завантажень: 17

Загальна теорія статистики. Статистика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної і заочної форм навчання / уклад. Л. М. Соломчук. - К. : НУХТ, 2009. – 79 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 462.68 Кб     Кількість завантажень: 21

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів до виконання дипломної роботи з розділів економічного аналізу для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх ф. [Електронний ресурс] / уклад. Н. Г. Слободян. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 183.87 Кб     Кількість завантажень: 17

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямком "Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Небильцова. - К. : НУХТ, 2009. – 9 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 146.08 Кб     Кількість завантажень: 16

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит готової продукції, товарів та їх реалізації " для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підп. [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Терещенко. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194.60 Кб     Кількість завантажень: 27

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів" для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної, [Електронний ресурс] / уклад. І. В. Жолнер. - К. : НУХТ, 2009. – 12 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 135.76 Кб     Кількість завантажень: 23

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит оплати праці" для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної, заочної форм [Електронний ресурс] / уклад. Т. Ю. Овдій. - К. : НУХТ, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 230.33 Кб     Кількість завантажень: 25

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Облік, аналіз і аудит основних засобів і нематеріальних активів" для студ. спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх ф. н. [Електронний ресурс] / уклад. Л. М. Соломчук. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 154.95 Кб     Кількість завантажень: 29

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом " Податковий облік і контроль" для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної, заочної форми навча [Електронний ресурс] / уклад. Т. Ю. Редзюк. - К. : НУХТ, 2009. – 11 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 127.38 Кб     Кількість завантажень: 14

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом "Облік, аналіз і аудит виробничих запасів" для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної, заочної [Електронний ресурс] / уклад. Н. І. Беренда. - К. : НУХТ, 2009. – 14 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.36 Кб     Кількість завантажень: 14

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом "Облік, аналіз і аудит грошових коштів та цінних паперів" для студентів спеціальності "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної, заочної [Електронний ресурс] / уклад. Л. В. Момот. - К. : НУХТ, 2009. – 32 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 492.71 Кб     Кількість завантажень: 16

Методичні вказівки до виконання дипломної та магістерської робіт за напрямом “Облік, аналіз і аудит витрат на виробництво і собівартості продукції ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти [Електронний ресурс] / укладач Г. Г. Осадча. – К. : НУХТ, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 244.37 Кб     Кількість завантажень: 21

Управлінський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ден. та заоч. форм навчання / укладач Г. Г. Осадча. – К. : НУХТ, 2010. – 68 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 413.16 Кб     Кількість завантажень: 19

Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / укладач Г. Г. Осадча. - К. : НУХТ, 2012. – 77 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 430 Кб     Кількість завантажень: 44

Аудит. Практичний аудит [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до лабор. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / уклад. Н. І. Беренда, С. М. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 144 КБ     Кількість завантажень: 46

Облік в суміжних галузях [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. В. М. Небильцова, І. Й. Кравченко. – К. : НУХТ, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 44

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ден. та заоч. форми навчання / уклад. В. М. Небильцова. – К. : НУХТ, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 144 КБ     Кількість завантажень: 44

Податковий облік [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2012. – 69 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156 Кб     Кількість завантажень: 46

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / уклад. Л. М. Духновськ. – К. : НУХТ, 2011. – 219 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 313 Кб     Кількість завантажень: 57

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг» усіх форм навчання / уклад. Л. В. Момот, О. В. Овдій, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2012. – 137 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 975 Кб     Кількість завантажень: 47

Облік і аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм», денної форми навчання / уклад. Н. В. Кудренко. – К. : НУХТ, 2015. – 81 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 644 Кб     Кількість завантажень: 2

Теорія економічного аналізу. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. за напрямом підготовки 6.030601 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2012. – 106 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160 Кб     Кількість завантажень: 46

Статистика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання / уклад. Л. М. Соломчук. – К. : НУХТ, 2012. – 73 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 46

Облік в банках [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / уклад. Ю. Л. Темчишина. – К. : НУХТ, 2012. – 219 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 182 Кб     Кількість завантажень: 46

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх форми навч / уклад. : І. І. Матієнко-Зубенко, В. О. Чорна. – К. : НУХН, 2012. – 32 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 18,1 Мб     Кількість завантажень: 44

Аудит [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад. Н. І. Беренда, Л. М. Духновська, С. М. Ніколаєнко¬. – К. : НУХТ, 2011. – 79 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 633 Кб     Кількість завантажень: 45

Звітність підприємств [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. О. В. Овдій. – К. : НУХТ, 2012. – 124 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 158 Кб     Кількість завантажень: 49

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навч. / уклад. І. І. Матієнко-Зубенко, В. О. Чорна. – К. : НУХН, 2012. – 96 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 39,9 Мб     Кількість завантажень: 47

Інформаційні системи і технології в обліку [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. Л. М. Духновська, О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 153 Кб     Кількість завантажень: 59

Організація обліку [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практ. занять для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ден. та заоч. всіх форм навчання / уклад. : Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 45

Основи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання / уклад. : Ю. Л. Темчишина, В. В. Бевз. – К. : НУХТ, 2013. – 90 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 567 КБ     Кількість завантажень: 46

Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” ден. та заоч. форм навчання / уклад. : Г. Г. Осадча, С. М. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2013. – 44 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 45

Організація і методика економічного аналізу [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Г. Слободян, І. Й. Кравченко. – К. : НУХТ, 2013. –114 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 742 КБ     Кількість завантажень: 46

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. О. В. Овдій, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2013. – 151 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 910 КБ     Кількість завантажень: 45

Бухоблік в рестораному господарстві [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. Л. Темчишина, Н. В. Кудренко. – К. НУХТ, 2013. – 94 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 546 КБ     Кількість завантажень: 46

Державний контроль і ревізія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова, В. В Бевз. – К. : НУХТ, 2013. – 56 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 331 Кб     Кількість завантажень: 43

Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. Л. М. Духновська. – К. : НУХТ, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 291 Кб     Кількість завантажень: 43

Момот, Л. В. Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / Л. В. Момот. – К. : НУХТ, 2014. – 192 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.05 Мб     Кількість завантажень: 20

Управлінський облік : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напрям. підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит", в т. ч. перепідготов. спец. за спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : Г. Г. Осадча. - К. : НУХТ, 2014. - 79 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 556 Кб     Кількість завантажень: 1

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. В. М. Небильцова. – К. : НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 2

Облік в банках [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. : Ю. Л. Темчишина. – К. : НУХТ, 2014. – 151 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 779 КБ     Кількість завантажень: 3

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. : Л. М. Духновська. – К. : НУХТ, 2014. – 77 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 548 КБ     Кількість завантажень: 5

Аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. : Н.І. Беренда, С.М. Ніколаєнко. - К. : НУХТ, 2014. – 47 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 3

Міжнародні стандарти обліку [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів / уклад. : Ю.Л.Темчишина. - К. : НУХТ, 2014. – 106 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 537 КБ     Кількість завантажень: 2

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. : Л. М. Духновська, О. С. Щербина. - К. : НУХТ, 2014. – 51 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 416 КБ     Кількість завантажень: 3

Організація і методика економічного аналізу [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. Г. Слободян, І. Й. Кравченко. - К. : НУХТ, 2014. – 57 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 457 КБ     Кількість завантажень: 5

Організація обліку [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч., в тому числі перепідготовка спеціалістів / Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2014. – 75 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 669 КБ     Кількість завантажень: 4

Практичний аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» /уклад. Н. І. Беренда. – К. : НУХТ, 2014. – 40 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 300 КБ     Кількість завантажень: 3

Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Г. Слободян, І. Й. Кравченко. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : / уклад. Н. І. Беренда, О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 3

Програма виробничої практики студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н. І. Беренда, О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 169 Кб     Кількість завантажень: 5

Теорія економічного аналізу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки. 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / уклад. О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2014. - 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 5

Звітність підприємств [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів / уклад. Ю. Л. Темчишина, Н. В. Кудренко. – К. : НУХТ, 2014. – 73 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 678 Кб     Кількість завантажень: 7

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів [Електронний ресурс] / уклад. Н. І. Беренда, О. С. Щербина. - К. : НУХТ, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194 Кб     Кількість завантажень: 2

Аналіз господарської діяльності підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / уклад. О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2015. - 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 458 КБ     Кількість завантажень: 7

Духновська, Л. М. Основи обліку і аудиту [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів для напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання / Л. М. Духновська. – К. : НУХТ, 2015. – 81 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 742 Кб     Кількість завантажень: 2

Облік у банках [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. : Ю. Л. Темчишина, І. Й. Кравченко. – К. : НУХТ, 2015. – 35 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 384 Кб     Кількість завантажень: 3

Осадча, Г. Г. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / Г. Г. Осадча, Н. М. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2015. – 100 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 789 Кб     Кількість завантажень: 4

Організація обліку, аналізу та аудиту на підприємстві : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. курсової роботи для студ. спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» / уклад. І. В. Колос. - К. : НУХТ, 2015. - 35 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 362 Кб     Кількість завантажень: 1

Методологія наукових досліджень : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 Кб     Кількість завантажень: 2

Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм денної та заочної форм навч. / уклад. : Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова. - К. : НУХТ, 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 403 Кб     Кількість завантажень: 2

Колос, І. В. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародна економіка» денної форми навч. / І. В. Колос. – Київ : НУХТ, 2016. – 121 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,16 Мб     Кількість завантажень: 1

Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної та курсової робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. : Н. Г. Слободян, І. Й. Кравченко, С. Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2016. - 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 613 Кб     Кількість завантажень: 2

Редзюк, Т. Ю. Облік і звітність в оподаткуванні : курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 071 «Облік і оподаткування» спеціаліз. «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / Т. Ю. Редзюк, С. Ю. Скоморохова. - К. : НУХТ, 2016. - 162 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,35 Мб     Кількість завантажень: 0

Осадча, Г. Г. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» спец. 071 «Облік і оподаткування» спеціалізм. «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / Г. Г. Осадча. - К. : НУХТ, 2016. - 149 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,17 Мб     Кількість завантажень: 0

Облік у банках : метод. рек. до самостійної роботи студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навч. / уклад. : Ю. Л. Темчишина, І. В. Колос. - К. : НУХТ, 2016. - 145 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,24 Мб     Кількість завантажень: 2

Бухгалтерський облік (загальна теорія) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. М. Чернелевський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 477 kb     Кількість завантажень: 6

Бухгалтерський облік : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. М. Чернелевський; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 308 kb     Кількість завантажень: 5

Бухгалтерський облік в системі економічних відносин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. І.Прохорова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 329 kb     Кількість завантажень: 1

Методологія наукових досліджень : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціал. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В.Михайленко, С. Ю.Скоморохова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 86 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 800 kb     Кількість завантажень: 0

Судово-бухгалтерська експертиза : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. М. Духновська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 21 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 262 kb     Кількість завантажень: 2

Облік у зарубіжних країнах : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : І. В. Колос ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 64 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 666 kb     Кількість завантажень: 3

Теорія економічного аналізу і аналіз господарської діяльності підприємства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 585 kb     Кількість завантажень: 0

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціал. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Г. Осадча; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 476 kb     Кількість завантажень: 0

Осадча, Г. Г. Стратегічний управлінський облік : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціал. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / Г. Г. Осадча ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 773 kb     Кількість завантажень: 0

Облік в суміжних галузях : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: В. М. Небильцова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 468 kb     Кількість завантажень: 1

Облік зовнішньоекономічної діяльності : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціал. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. М. Небильцова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 291 kb     Кількість завантажень: 0

Бухгалтерський облік : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. В. Момот; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 61 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Фінансовий облік : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. М. Духновська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Фінансово-інвестиційний аналіз : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціал. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. Г. Слободян; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

emchishina, Y. L. Accounting (generaltheory) = Бухгалтерський облік (загальна теорія) : lecture notes for students majoring in072 "Finance, Banking and Insurance" (full-time training) / Y. L. Temchishina ; National university of food technologies. - iv : NUFT, 2017. - 68 р.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Статистика : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Н. В. Кудренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 27 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Аудит : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Н. В. Кудренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Організаційні форми підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Колос; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 357 КБ     Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації по використанню інформаційних технологій за допомогою програми "Турбо Аудит" при підготовці магістерської кваліфікаційної роботи : студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" освіт. програми "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. І.Беренда ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 24 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 1

Фінансовий облік : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. М. Духновська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 432 КБ     Кількість завантажень: 1