Назад

Управління інноваційними ролектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", ("Технологія харчування") денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2012. – 125 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,10 Мб     Кількість завантажень: 30

Організація матеріально-технічного забезпечення підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму 6.030601 "Менеджмент" денна та заочна форма навчання / уклад. О. Ю. Межинська-Бруй. - К. : НУХТ, 2012. – 54 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 307 Кб     Кількість завантажень: 26

Екологічний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказів. до викон. практичних занять для студ. спец. 7.070801 "Екологія навколишнього середовища" ден. форми навчання / уклад. Н. Ю. Губенко. - К. : НУХТ, 2008. – 8 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 64.10 Кб     Кількість завантажень: 24

Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент " ден. та заоч. форм навч / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2009. – 107 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 589.76 Кб     Кількість завантажень: 24

Організація виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2009. – 93 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 524.12 Кб     Кількість завантажень: 26

Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказiвки до вивч. дисципліни, викон.курсового проекту та контрол. робіт для студ. напряму 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. фоpм навч. / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 191.26 Кб     Кількість завантажень: 25

Організація виробництва та планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсового проекту і контрольної роботи для студ. напряму 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / уклад. Т. Л. Мостенська, Т. В. Рибачук-Ярова, О. Ю. Межинська. - К. : НУХТ, 2009. – 79 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 489.11 Кб     Кількість завантажень: 30

Організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказiвки до вивч. дисциплiни та викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.030508 "Фінанси і кредит"" заоч. форм навч / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2009. – 15 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156.89 Кб     Кількість завантажень: 22

Організація і управління в митних органах [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 6.050200 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" спеціалізація "Менеджмент митної системи" напряму підготовки 0502 "Менеджмент" ден. форми навчання / уклад. О. В. П'янкова. - К. : НУХТ, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 134.41 Кб     Кількість завантажень: 24

Інформаційні системи і технології в менеджменті [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання лабораторних робіт для студ. спеціальності8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті» денної форми навчання / уклад. М. П. Побережна. – К. : НУХТ, 2015. – 31 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 577 Кб     Кількість завантажень: 7

Макросередовище підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", спеціалізація: "Інформаційні системи в менеджменті" денної форми навчання / уклад. : Н. О. Тіхонова, А. С. Сахненко. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 235 Кб     Кількість завантажень: 4

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060104, 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" заочної форми навч. / уклад. І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2013. – 32 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 33

Теорія організації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Чигринець. - К. : НУХТ, 2012. – 48 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 47

Організація матеріально-технічного забезпечення [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. ф. н. / уклад. О. Ю. Межинська-Бруй. - К. : НУХТ, 2012. – 37 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 308 Кб     Кількість завантажень: 45

Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05060101 «Теплоенергетика», 7.05060105 «Енергетичний менеджмент», 7.05060403 «Холодильні машини і установки», 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.05070108 «Енергетичний менеджмент», 7.05050206 «Машини і технології паковання», 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв», 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами», 7.05020202 «Комп’ютернo-інтегровані технологічні процеси і виробництва», 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» заочної та скороченої форм навчання / уклад. О. І. Бурлай, Т. В. Якимчук. - К. : НУХТ, 2012. – 29 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 416 Кб     Кількість завантажень: 57

Прогнозування та макроекономічне планування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" другої вищої освіти / уклад. С. А. Стахуpська. - К. : НУХТ, 2012. – 53 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 346 Кб     Кількість завантажень: 44

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент та адміністрування" денної та заочної форм навч. / уклад. І. В. Федулова. - К. : НУХТ, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 186 Кб     Кількість завантажень: 44

Литвинець, Л. Ф. Планування та управління в ресторанному господарстві. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2015. – 110 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.29 Мб     Кількість завантажень: 6

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 8.03060104. 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Петухова. В. В. Матвеев. - К. : НУХТ. 2015. — 68 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9.99 Мб     Кількість завантажень: 8

Буковинська, М. П. Організація виробництва [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504"Економіка підприємства" заочної форми навчання / М. П. Буковинська, О. Л. Нечаєв. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 218 Кб     Кількість завантажень: 47

Проектний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / уклад. О. В. Дармастук, Т. В. Якимчук. - К. : НУХТ, 2012. – 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 119 Кб     Кількість завантажень: 47

Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальностей 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / уклад. М. П. Буковинська. - К. : НУХТ, 2012. – 86 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 577 Кб     Кількість завантажень: 38

Менеджмент у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», («Технологія харчування») денної та заочноїформ навчання / уклад. Л. Ф. Литвинець, О. П. Литвинюк. - К. : НУХТ, 2012. - 148 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 819 Кб     Кількість завантажень: 52

Менеджмент у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", ("Технологія харчування") денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2012. – 61 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 333 Кб     Кількість завантажень: 48

Економічне забезпечення екологічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Ю. Губенко. - К. : НУХТ, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 163 Кб     Кількість завантажень: 46

Басюк, Т. П. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Т. П. Басюк. - К. : НУХТ, 2012. - 14 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 147 Кб     Кількість завантажень: 47

Стратегічне планування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. 6.030601 "Менеджмент" денної та заочн. форм навч. / уклад. С. П. Дунда. - К. : НУХТ, 2013. – 66 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 391 КБ     Кількість завантажень: 48

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсового проекту з дисц. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студ. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спец. 7.03060104, 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ден. та заоч. ф. н. / уклад. : І. М. Болотіна, О. В. П'янкова. - К. : НУХТ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 20

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060104, 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" заочної форми навчання / уклад. І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 45

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни "Антикризовий менеджмент ЗЕД" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Баталова. - К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 47

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. 6.030601 «Менеджмент» денної та заочн. форм навч / уклад. С. П. Дунда, М. П. Побережна. - К. : НУХТ, 2013. – 122 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 48

Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочн. форм навч / уклад. С. П. Дунда. - К. : НУХТ, 2013. – 72 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 824 КБ     Кількість завантажень: 49

Управлінські технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студ. напряму 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. Л. В. Мазник. - К. : НУХТ, 2013. – 85 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 613 КБ     Кількість завантажень: 45

Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Мазник. - К. : НУХТ, 2013. – 32 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 47

Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.14010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н. Ю. Губенко. - К. : НУХТ, 2012. - 12 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 134 КБ     Кількість завантажень: 50

Економічна інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заоч. форми навч. / уклад. О. А. Лисенко. – К.: НУХТ, 2013. – 40 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 745 КБ     Кількість завантажень: 49

Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", в тому числі перепідготовка спеціалістів за спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. О. П. Литвинюк, О. І. Драган, О. С. Ралко. - К. : НУХТ, 2013. – 152 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,48 МБ     Кількість завантажень: 52

Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисципл., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" д. та з. форм навч., в тому числі перепідг. спеціал. за спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. О. П. Литвинюк, О. І. Драган, О. С. Ралко. - К. : НУХТ, 2013. – 89 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 710 КБ     Кількість завантажень: 47

Історія менеджменту [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Лисенко. – К. : НУХТ, 2014. – 36 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 320 КБ     Кількість завантажень: 7

Програма виробничої практики магістрів V курсу спец. 8.03060107 «Логістика» ден. форми навч. [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч, Т. В. Косарєва. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 7

Організація та планування виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної ф. н. / уклад. : І. В. Євсєєва, В. О. Москаленко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 67 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 385 КБ     Кількість завантажень: 5

Менеджмент в енергетиці [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05060101 "Теплоенергетика", 7.05060403 "Холодильні машини і установки", 7.05060105 "Енергетичний менеджмент" денної та заочн. форм навчан. / уклад. : О. О. Кутас. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 5

Управління конкурентними перевагами підприємств [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Євсєєва. – К. : НУХТ, 2014. – 80 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 529 КБ     Кількість завантажень: 7

Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.14010101, 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навч. / уклад. : С. П. Дунда, І. М. Болотіна. – К. : НУХТ, 2014. – 84 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 924 КБ     Кількість завантажень: 5

Оптимізація логістичних рішень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання / уклад. : Т. А. Репіч. – К. : НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 353 КБ     Кількість завантажень: 5

Бізнес-планування у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.05170113 «Технології у ресторанному господарстві» ден. форми навч./ уклад. : Л. Ф. Литвинець, О. П. Литвинюк. - К. : НУХТ, 2014. – 133 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 786 КБ     Кількість завантажень: 5

Бізнес-планування у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл.та провед. практичних занять для студентів спеціальності 8.05170113 «Технології у ресторанному господарстві» денної форми навчання / уклад. : Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2014. – 56 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 377 КБ     Кількість завантажень: 3

Основи менеджменту [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл., провед. практичних занять та викон. контрол. роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2014. – 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 295 КБ     Кількість завантажень: 10

Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл., провед. практичних занять та викон. контрол. роботи для студентів спеціальностей8.05170112, 7.05170112 «Технології харчування», 8.05170109, 7.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення»,8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. Ф. Литвинець. - К. : НУХТ, 2014. – 63 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 516 КБ     Кількість завантажень: 7

Ділове адміністрування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. спец. 7.03060101 та 8.03060101 "Ме- неджмент організацій і адміністрування" денної форми навч. / уклад. : С. А. Стахурська. - К. : НУХТ, 2014. – 48 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 8

Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. для студ. спеціальності 8.14010101, 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» ден. форми навч. / уклад. : С. П. Дунда. - К. : НУХТ, 2014. – 45 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 4

Стратегічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050401, 7.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч., в т.ч. перепідготовки спеціалістів / уклад. : С. П. Дунда, І. М. Болотіна. - К. : НУХТ, 2014. – 84 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 985 КБ     Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю. Пахомов, І. В. Тюха., О. А. Баталова, О. О. Гоменюк, В. В. Матвєєв, О. В. Шереметинська. - К. : НУХТ, 2014. – 39 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 4

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю. Пахомов, І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2014. – 82 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 650 КБ     Кількість завантажень: 4

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю. Пахомов, І. В. Тюха, О. А. Баталова, О. О. Гоменюк. - К. : НУХТ, 2014. – 69 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 572 КБ     Кількість завантажень: 4

Програма виробничої практики студентів 6 курсу спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю. Пахомов, І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 4

Програма переддипломної практики студентів 6 курсу спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю. Пахомов, І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 6

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціалізації «Менеджмент митної системи» денної та заочної форм навч / уклад. : В. В. Матвєєв. - К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 5

Інформаційні системи в зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 « Менеджмент» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. В. Матвєєв. - К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 4

Менеджмент підприємств з основами підприємництва [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. Л. Мостенська, О. І. Драган, Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Євсєєва, М. С. Лисенко. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 469 КБ     Кількість завантажень: 11

Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання / уклад. : В. І. Ємцев, М. С. Лисенко. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 13

Основи менеджменту [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та провед. практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» ден. форми навч. / уклад. Н. О. Тіхонова, О. Ю. Межинська, А. С. Тіхонова, Т. Г. Мостенська. - К. : НУХТ, 2014. - 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 КБ     Кількість завантажень: 6

Тіхонова, Н. О. Комунікативний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / уклад. Н. О. Тіхонова. - К. : НУХТ, 2014. – 114 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 5

Комунікативний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципл. та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / уклад. Н. О. Тіхонова, О. А. Чигринець, А. С. Тіхонова. – К. : НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 261 КБ     Кількість завантажень: 4

Транспортна логістика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» денної форми навч. / уклад. : О. М. Пєтухова, Т. В. Косарева – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 8

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спец. 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і спеціалізації «Менеджмент митної системи» денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. І. Нейкова, О. О. Гоменюк, О. А. Баталова – К. : НУХТ, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч. – К. : НУХТ, 2014. – 64 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 379 КБ     Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальностей 7.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. Л. Мостенська, М. А. Шереметинський. - К. : НУХТ, 2015. – 38 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 434 Кб     Кількість завантажень: 6

Обґрунтування господарських рішень [Електронний ресурс] : метод. реко-мендації до викон. розрахункової роботи для студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / уклад. С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 314 Кб     Кількість завантажень: 6

Лисенко, О. А. Економічна інформатика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / О. А. Лисенко. – К.: НУХТ, 2015. – 50 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 553 Кб     Кількість завантажень: 8

Складська логістика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання / уклад. Т. А. Репіч. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 348 Кб     Кількість завантажень: 6

Менеджмент і адміністрування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навч. – К. : НУХТ, 2015. - 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 403 Кб     Кількість завантажень: 5

Фінансові потоки в логістичних системах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання / уклад. В. В. Струнін. - К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 270 Кб     Кількість завантажень: 6

Кутас, О. О. Менеджмент в енергетиці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05060101 «Теплоенергетика», 7.05060403 «Холодильні машини і установки», 7.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання / О. О. Кутас. – К.: НУХТ, 2015. – 176 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.76 Мб     Кількість завантажень: 5

Bolotina Iryna M. Ethics of business communication [Electronic resource] : lecture notes for students majoring in6.030601 Management (full-time training) / Iryna M. Bolotina. – K.: NUFT, 2015. – 51 p.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 409 Кб     Кількість завантажень: 5

Болотіна, І. М. Етика ділового спілкування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання, в т. ч. перепідготовки спец. за спец. 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03050401 «Економіка підприємства» / І. М. Болотіна. – К.: НУХТ, 2015. – 59 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 521 Кб     Кількість завантажень: 9

Організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" ден. та заоч. форм навч., в тому числі перепідготовка спеціалістів спеціальності 7.03050901 «Облік та аудит» / уклад. : Т. В. Рибачук−Ярова, О. С. Ралко, І. В. Євсєєва. – К.: НУХТ, 2015. – 74 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 550 Кб     Кількість завантажень: 8

Євсєєва, І. В. Управління конкурентними перевагами підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / І. В. Євсєєва. – К.: НУХТ, 2015. –104 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.07 Мб     Кількість завантажень: 7

Управління проектами [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Москаленко. – К.: НУХТ, 2015. – 65 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 547 Кб     Кількість завантажень: 9

Москаленко, В. О. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / В. О. Москаленко. – К.: НУХТ, 2015. – 77 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.76 Мб     Кількість завантажень: 8

Самоменеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. І. М. Болотіна. – К.: НУХТ, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 279 Кб     Кількість завантажень: 7

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. фоpм навч. / уклад. : Н. С. Скопенко, М. П. Побережна. - К.: НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 326 Кб     Кількість завантажень: 5

Розрахунки економічної ефективності наукових розробок [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 8.05060101 «Теплоенергетика», 8.05060403 «Холодильні машини і установки», 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» денної і заочної форм навчання / уклад. : І. В. Федулова, М. П. Побережна. – К.: НУХТ, 2015. – 35 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 416 Мб     Кількість завантажень: 5

Інформаційні системи фінансових ринків [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. форми навч. / уклад. О. А. Лисенко. – К.: НУХТ, 2015. – 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 968 Кб     Кількість завантажень: 5

Фінансовий ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. форми навч. / уклад. : Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко. – К.: НУХТ, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 257 Кб     Кількість завантажень: 5

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. П’янкова. - К.: НУХТ, 2015 . - 17 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 4

Системи електронної комерції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. форми навч. / уклад. : О. В. П’янкова, О. А. Лисенко. – К.: НУХТ, 2015. – 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 363 Кб     Кількість завантажень: 6

П’янкова, О. В. Системи електронної комерції [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання / О. В. П’янкова. – К.: НУХТ, 2015 . – 53 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.13 Мб     Кількість завантажень: 6

П’янкова, О. В. Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / О. В. П’янкова. - К.: НУХТ, 2015. - 71 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.68 Мб     Кількість завантажень: 10

Сіднєва, Ж. К. Менеджмент безпеки підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 денної та заочної форм навчання / Ж. К. Сіднєва. – К.: НУХТ, 2015. – 58 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.17 Мб     Кількість завантажень: 4

Менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” ден. форми навч./ уклад. : О. Ю. Межинська-Бруй, О. П. Литвинюк. — К.: НУХТ, 2015. — 80 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.58 Мб     Кількість завантажень: 6

Маркетинговий аналіз: теорія і методи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / уклад. : О. С. Ралко, Т. Г. Мостенська. – К.: НУХТ, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 314 Кб     Кількість завантажень: 4

Дунда, С. П. Адміністративний менеджмент[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної форми навчання / С. П. Дунда. – К.: НУХТ, 2015. – 122 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.02 Мб     Кількість завантажень: 4

Стратегії бізнесу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. форми навч. / уклад. С. П. Дунда. – К.: НУХТ, 2015. – 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 394 Кб     Кількість завантажень: 7

Економічні ризики та методи їх вимірювання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050401«Економіка підприємства» / уклад. : І. В. Федулова, Н. С. Скопенко. – К.: НУХТ, 2015. – 50 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 668 Кб     Кількість завантажень: 5

Інформаційні системи в маркетингу [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання лабораторних робіт для студ. спеціальності8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті» денної форми навчання / уклад. М. П. Побережна. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 516 Кб     Кількість завантажень: 3

Шереметинський, М. А. Обґрунтування бізнес-проектів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / М. А. Шереметинський, І. В. Федулова. – К.: НУХТ, 2015. – 48 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 415 Кб     Кількість завантажень: 4

Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципл. та провед. практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030505 “ Управління персоналом та економіка праці ” ден. форми навч. / уклад. : О. Ю. Межинська-Бруй, О. П. Литвинюк. — К.: НУХТ, 2015. — 68 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.30 Мб     Кількість завантажень: 4

Обгрунтування бізнес-проектів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.05140101 «Промислова біотехнологія » та 7.05140103 « Фармацевтична біотехнологія » денної та заочної форм навчання / уклад. М. А. Шереметинський. ─ К.: НУХТ, 2015. ─ 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 4

Митна справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студ. спец. 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» ден. форми навчання / уклад. О. В. Шереметинська. ─ К.: НУХТ, 2015. ─ 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 779 Кб     Кількість завантажень: 11

Логістика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання / уклад. : Т. В. Косарева, Л. М. Минко. – К.: НУХТ, 2015. – 55 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 699 Кб     Кількість завантажень: 16

Комерційна логістика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Логістика» денної форми навчання / уклад. : Т. А. Репіч, О. В. Ставицький; – К.: НУХТ, 2015. – 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 377 Кб     Кількість завантажень: 4

Стахурська, С. А. Управління змінами : конспект лекцій для студ. спец. 8.03060101, 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті" ден. та заоч. форм навчання, в тому числі перепідготовка спец. / С. А. Стахурська. - К. : НУХТ, 2016. - 77 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 759 Кб     Кількість завантажень: 3

Менеджмент організацій : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. спец. 8.03060101"Менеджмент ор-ганізацій і адміністрування" спеціалізації "Інформаційні системи в менедж-менті" денної форми навч. / уклад. С. А. Стахурська. - К. : НУХТ, 2016. - 30 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 306 Кб     Кількість завантажень: 2

Організація виробництва і планування діяльності підприємств харчової промисловості : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студ. осв. ступеня. «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Рибачук-Ярова, Ж. К.Сіднєва, О. Ю. Межинська-Бруй. - К. : НУХТ, 2016. - 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 549 Кб     Кількість завантажень: 5

Організація виробництва і планування діяльності підприємств харчової промисловості : методичні рекомендації до вивч. дисципл., провед. практичних занять та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Рибачук-Ярова, Ж. К. Сіднєва, О. Ю. Межинська-Бруй. - К. : НУХТ, 2016. - 66 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 629 Кб     Кількість завантажень: 2

Лисенко, О. А. Інформаційні системи фінансових ринків [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. «Магістр» спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навч. / О. А. Лисенко. – Київ : НУХТ, 2016. – 104 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,07 Мб     Кількість завантажень: 2

Лисенко, О. А. Оптимізаційні методи і моделі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. «Бакалавр» спец.: 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства», 056 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародна економіка» ден. та заоч. форм навч. / О. А. Лисенко. - Київ : НУХТ, 2016. - 70 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,46 Мб     Кількість завантажень: 8

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч. – Київ : НУХТ, 2016. – 58 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 606 Кб     Кількість завантажень: 2

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Тюха. – Київ : НУХТ, 2016. – 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 444 Кб     Кількість завантажень: 3

Фінансові потоки в логістичних системах : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» / уклад. В. В. Струнін. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 293 Кб     Кількість завантажень: 2

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства : метод. реком. до вивч. дисц. та самостійної роботи для студ. освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліф. рівня «спеціаліст» спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / уклад. І. В. Тюха. - К. : НУХТ, 2016. - 66 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 985 Кб     Кількість завантажень: 3

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни,проведення практичних занятьта виконання контрольної роботидля студ.спеціальності8.03060101 «Менеджмент і адміністрування»денної та заочної форм навч. / уклад. І. В. Федулова. – К. : НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 551 Кб     Кількість завантажень: 1

Стратегічний аналіз в прийнятті управлінських рішень [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни, виконання курсового проекту та контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навч. / уклад. : І. В. Федулова, Т. В. Якимчук. – К. : НУХТ, 2016. – 30 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 336 Кб     Кількість завантажень: 2

Yevsieieva Iryna V. Management [Electronic resource] : methodical recommendation for students of educational degree “Bachelor” majoring in 073 «Management» (full-time training), 056 «International Economic Relations» (full-time training), 072 «Finance, banking and insurance» (full-time training) / Iryna V. Yevsieieva. – K. : NUFT, 2016. – 73 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,23 Мб     Кількість завантажень: 2

Теорія організації [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. cтуп. бакалавр спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Москаленко, І. В. Євсєєва, О. П. Литвинюк. – К. : НУХТ, 2016. – 62 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 565 Кб     Кількість завантажень: 4

Інформаційні системи підтримки колективної роботи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання / уклад. : Н. О. Тіхонова, А. С. Сахненко – К. : НУХТ, 2016. – 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 1

Діагностика та експертиза в митній справі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Шереметинська – К.: НУХТ, 2016. ─ 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 329 Кб     Кількість завантажень: 2

Проектний менеджмент : метод. рек. до викон. курсової роботи для студ. освітнього ступеня ”Бакалавр” спец. 073 "Менеджмент" денної форми навч. / уклад. В. О. Москаленко. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 271 Кб     Кількість завантажень: 2

Стратегічне управління : метод. рек. до вивч. дисц., провед. практич. занять та викон. контр. роб. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 073 «Менеджмент»денної та заочної форм навч. / уклад. С. П. Дунда. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 580 Кб     Кількість завантажень: 2

Дунда, С. П. Стратегічне управління : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навч. / С. П. Дунда. - К. : НУХТ, 2016. - 54 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 529 Кб     Кількість завантажень: 4

Етика бізнесу : метод. рек. до вивч. дисц., проведення практ. занять та самостійної роб. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізм. «Міжнародна економіка» денної форми навч. / уклад. І. М. Болотіна. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 303 Кб     Кількість завантажень: 1

Управління операціями з експорту-імпорту : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спец. 073 «Менеджмент» спеціалізм. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Кириченко, В. В. Матвєєв. - К. : НУХТ, 2016. - 14 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 1

Інформаційні системи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контр. роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» спеціаліз.ї «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / уклад. В. В. Матвєєв. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 316 Кб     Кількість завантажень: 1

Управління операціями з експорту-імпорту : метод. рек. до виконання курсового проекту для студ. освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спец. 073 «Менеджмент» спеціалізм. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Кириченко, В. В. Матвєєв. - К. : НУХТ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 337 Кб     Кількість завантажень: 2

Оптимізаційні методи і моделі : метод. рекоменд. до вивчення дисц. та виконання контр. роботи для студ. освітньго ступеня «Бакалавр» спец. 051 «Економіка» спеціалізм. «Економіка підприємства» заочної форми навч. / уклад. О. А. Лисенко. - К. : НУХТ, 2016. - 30 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 486 Кб     Кількість завантажень: 7

Фінансова оцінка енергетичних проектів : метод. рек. до вивчення дисципліни та проведення практ. занять для студ. освітнього-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спец. 144 «Теплоенергетика» спеціалізм. «Енергетичний менеджмент» денної форми навч. / уклад. В. І. Ємцев. - К. : НУХТ, 2016. - 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 308 Кб     Кількість завантажень: 2

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. А. Баталова, О. М. Кириченко. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 321 Кб     Кількість завантажень: 2

Логістичний менеджмент [електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної форми навчання / уклад. Т. В. Косарева. – Київ : НУХТ, 2016. – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 2

Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» і освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика» денної та заочної форм навчання/ уклад. Л. М. Минко. – Київ : НУХТ, 2016. – 56 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 549 Кб     Кількість завантажень: 6

Буковинська, М. П. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / М. П. Буковинська. – К. : НУХТ, 2016. - 95 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 720 Кб     Кількість завантажень: 2

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / М. П. Буковинська. - К.: НУХТ, 2016. - 51 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 454 Кб     Кількість завантажень: 16

Буковинська, М. П. Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 96 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 716 kb     Кількість завантажень: 1

Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 48 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки  
Розмір: 407 kb     Кількість завантажень: 3

Корпоративна відповідальність та етика бізнесу : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 103 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 849 kb     Кількість завантажень: 0

Корпоративна відповідальність та етика бізнесу : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад.: М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 63 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 530 kb     Кількість завантажень: 1

Комерційна логістика : навч.-метод. посіб / О. М. Пєтухова, Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 217 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,56 МБ     Кількість завантажень: 1

Управління якістю продукції в харчовій галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практичних занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад.: Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук-Ярова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 35 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 894 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегічне управління конкурентними перевагами : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курс. проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр", спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В.Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 61 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 663 kb     Кількість завантажень: 0

Лідерство та креативність : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр", спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. О.Москаленко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 227 kb     Кількість завантажень: 1

Менеджмент персоналу : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 460 kb     Кількість завантажень: 2

Буковинська, М. П. Менеджмент персоналу : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 90 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 786 kb     Кількість завантажень: 2

Стахурська, С. А. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / С. А. Стахурська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 548 kb     Кількість завантажень: 0

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. А. Стахуpська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 556 kb     Кількість завантажень: 0

Управління розвитком суб'єктів господарювання : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент ЗЕД", "Логістика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. А. Стахуpська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 62 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 472 kb     Кількість завантажень: 0

Методологія наукових досліджень : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент ЗЕД", "Логістика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. А. Стахуpська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 41 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 444 kb     Кількість завантажень: 1

Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практичних занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад.: Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук-Ярова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 324 kb     Кількість завантажень: 2

Логістика : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073, 075, 076 спеціал. "Товарознавство та торгівельне підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. А. Репіч; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 50 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 730 kb     Кількість завантажень: 0

Кутас, О. О. Економічне забезпечення екологічної діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища" та спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / О. О. Кутас ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 73 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 658 kb     Кількість завантажень: 0

Оптимізаційні методи та моделі : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. форми навч. / уклад.: О. А. Лисенко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,82 МБ     Кількість завантажень: 0

Обгрунтування рішень в ЗЕД : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Тюха; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 467 kb     Кількість завантажень: 0

Фінансовий менеджмент : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Тюха; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 409 kb     Кількість завантажень: 0

Обгрунтування рішень в ЗЕД : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Тюха; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 356 kb     Кількість завантажень: 0

Quality Management at Enterprises = управління якістю на підприємствах : methodical recommendation for studying the discipline and practical trainingfor students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time training) / author: I. Yevsieieva; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,79 МБ     Кількість завантажень: 0

Технології менеджменту : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. О. Москаленко, І. В. Євсєєва; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 394 kb     Кількість завантажень: 1

Економічне забезпечення екологічної діяльності : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101, 183 спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Кутас; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 689 kb     Кількість завантажень: 0

Управління вартістю підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. С. Пенчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 264 kb     Кількість завантажень: 0

Управління проектами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. форми навч. / уклад.: В.В. Струнін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Шереметинський, М. А. Управління інноваційними проектами : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец.131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобуд.", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 144 "Теплоенерг.", 142 "Енергетичне машинобуд." ден. та заоч. форм навч. / М. А. Шереметинський, Л. Ф. Литвинець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 188 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Сіднєва, Ж. К. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / Ж. К. Сіднєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 88 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Побережна, М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика" ден. та заоч. форм навч. / М. П. Побережна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Обґрунтування стратегічних рішень : метод. рекомендації до проведення практ. занять для студ. освіт. ступ. «Магістр» спец. 073 «Менеджмент» спеціаліз. «Менеджм. організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 12 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Митна справа : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. cтуп. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Шереметинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 45 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

The theory of organizations and organizational behavior = Теорія організацій і організаційна поведінка : methodical recommendation for students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time training) / author: O. A. Lysenko; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Competitiveness Management at Enterprises = Управління конкурентоспроможністю на підприємствах : methodical recommendation for studying the discipline and practical training for students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time training) / author: I. Yevsieieva; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Management technologies = Технологія менеджменту : methodical recommendation for studying the discipline and practical training for students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time training) / author: V. Moskalenko; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Теорія організацій і організаційна поведінка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / О. Ю. Межинська-Бруй, О. А. Лисенко, О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 49 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Міненко, М. А. Адміністративний менеджмент : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика", "Інформаційні системи в менеджменті" ден. та заоч. форм навч. / М. А. Міненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 153 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Міненко, М. А. Публічне управління : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / М. А. Міненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 287 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

юха, І. В. Валютне регулювання ЗЕД : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ден. та заоч. форм навч. / І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 93 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Стратегічне управління : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Обгрунтування стратегічних рішень : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Обгрунтування стратегічних рішень : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування" заоч. форми навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Стратегічне управління : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. cтуп. "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" заоч. форми навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Теорія організації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. cтуп. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" заоч. форми навч. / уклад.: С. П. Дунда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Менеджмент і адміністрування : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад.: О. П. Осадчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Програма виробничої практики студентів 4 курсу спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. А. Міненко, О. П. Литвинюк, Т. В. Рибачук-Ярова, Т. А. Репіч, О. В. Шереметинська, І. В. Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2016. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 449 КБ     Кількість завантажень: 2

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. А. Міненко, С. П. Дунда, С. А. Стахурська, І. В. Євсєєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 552 КБ     Кількість завантажень: 2

Інноваційний розвиток підприємств : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : В. І. Ємцев ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 532 КБ     Кількість завантажень: 0

Програма переддипломної практики студ. ІV курсу спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. А. Міненко, С. А. Стахурська, С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 16 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 335 КБ     Кількість завантажень: 4

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної дипломної (магістерської) роботи (проекту) : для студ. спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Логістика", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Інформаційні системи в менеджменті" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. А. Міненко, А. П. Дука, С. П. Дунда, Т. А. Репіч, С. А. Стахурська, І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 593 КБ      Кількість завантажень: 2

Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 88 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 1

Управління проектами : лаб. практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Логістика", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Інформаційні системи в менеджменті" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. П. Дука; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 92 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 901 КБ     Кількість завантажень: 1

Ризик-менеджмент : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" спеціал. "Менеджмент організацій і адміністрування", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. П. Дука; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 98 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 863 КБ     Кількість завантажень: 1

Проектування логістичних систем : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практичних занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент", освіт. програма "Логістика" ден. форми навч. / уклад. : Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 505 КБ     Кількість завантажень: 1

Проектування логістичних систем : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент", освіт. програма "Логістика" ден. форми навч. / уклад. : Т. А. Репіч ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 40 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 590 КБ     Кількість завантажень: 1

Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 71 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 1