Назад

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / укладач С. В. Кадомський. - К. : НУХТ, 2012. – 356 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,16 Мб     Кількість завантажень: 59

Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : виконання розділу "Технології машинобудування", 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» / уклад. Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Ю. І. Бойко. - К. : НУХТ, 2013. – 30 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,66 Мб     Кількість завантажень: 51

Стандартизація та сертифікація обладнання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / уклад. А. П. Бовсуновський, Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко. - К. : НУХТ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 372 КБ     Кількість завантажень: 47

Стандартизація та сертифікація обладнання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. а заоч. форм навч / уклад. А. П. Бовсуновський, Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко. - К. : НУХТ, 2013. – 107 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 578 КБ     Кількість завантажень: 49

Українсько-англійський тлумачний словник [Електронний ресурс] : Українсько-англійський тлумачний словник з технології конструкційних матеріалів / уклад. С. В. Кадомський. - К. : НУХТ, 2013. – 114 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 685 КБ     Кількість завантажень: 46

Технологічні основи машинобудування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навч. / уклад. Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко. - К. : НУХТ, 2013. – 176 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.46 МБ     Кількість завантажень: 48

Електротехнічні матеріали [Електронний ресурс] : лабор. практикум для студ. напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” ден. та заоч. форм навчання / уклад. : А. П. Бовсуновський, М. В. Калашнік, О. Г. Дзюб, О. Д. Клюк. - К. : НУХТ, 2014. – 39 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 820 КБ     Кількість завантажень: 7

Технологічні основи машинобудування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів напрямів 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч. / уклад. Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Ю. І. Бойко, С. О. Шуляк. – К. : НУХТ, 2014. – 134 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,24 МБ     Кількість завантажень: 14

Матеріалознавство : лаборний практикум для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. : А. П. Бовсуновський, О. Г. Дзюб, О. Д. Клюк. - К. : НУХТ, 2016. - 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 811 Кб     Кількість завантажень: 4

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання деталей машин. Українсько-англійський тлумачний словник [Електронний ресурс] : тлумачний словник / С. В. Кадомський ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 1CD.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,8 МБ     Кількість завантажень: 2

Бовсуновський, А. П. Стандартизація та сертифікація обладнання : конспект лекцій для студ. спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. а заоч. форм навч. / А. П. Бовсуновський, Є. В. Штефан ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 110 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,03 МБ     Кількість завантажень: 1

Materials Science : Lecture notes for students of the educational degree "Bachelor" of the speciality 133 "Industry Engineering" of full-time and extramural forms of study / author : M. A. Sologub, E. V. Shtefan, O. A. Lytvynenko, B. S. Pashchenko, I. M. Dovgun ; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 239 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 68,8 КБ     Кількість завантажень: 0

Materials Science : Lecture notes for students of the educational degree "Bachelor" of the speciality 133 "Industry Engineering" of full-time and extramural forms of study / author : M. A. Sologub, E. V. Shtefan, O. A. Lytvynenko, B. S. Pashchenko, I. M. Dovgun ; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 239 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 13,1 МБ     Кількість завантажень: 4

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Литвиненко, С. В. Кадомський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,03 МБ      Кількість завантажень: 1