Назад

Використання математичних моделей технологічних процесів у розрахунках обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни і проведення практичних занять для студ. спец. 7.05050314, 8.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад. О.О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2011. – 105 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 205.50 Кб     Кількість завантажень: 41

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спеціальностей 8.090221, 8.090223, 8.090226, 8.090264 напряму 0902 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2010. – 17 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 491.26 Кб     Кількість завантажень: 26

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контрольн. робіт для студ. спеціальн. 8.05050206, 8.05050207, 8.05050313, 8.05050314 денної та заочної форм навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2011. – 34 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 724.81 Кб     Кількість завантажень: 29

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.090221, 8.090223, 8.090226, 8.090264 напряму підготовки "Інженерна механіка" денної та заоч. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2009. – 76 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 004.64 Кб     Кількість завантажень: 25

Основи САПР [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін, М. С. Шпак. - К. : НУХТ, 2010. – 54 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 21 746.79 Кб     Кількість завантажень: 44

Технологічне обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до ум.-граф. зображ. в апаратур.-технолог, схемах для студ. спец. 7.090226 "Технологічне обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" денної форми навчання та «Устаткування галузі» для студентів спеціальності 6.091600 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Прохоров, В. Ю. Сухенко, Л. В. Марцинкевич. – К : НУХТ, 2008. - 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 685.11 Кб     Кількість завантажень: 29

Технологічне обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до ум.-граф. зображ. в апаратур.-технолог. схемах для студ. спеціальностей 7.090226 "Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" та 6.092900 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. ф.н. / уклад. О. М. Прохоров, В. Ю. Сухенко, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 686.49 Кб     Кількість завантажень: 20

Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи "Вивчення будови і роботи установок для проведення мембранного роділення розчинів" для студ. спец. 7.090221, 7.090226 напряму 0902 "Інженерна механіка" для студ. ден. та заоч. ф.н. / уклад. І. В. Житнецький, О. А. Терещенко, О. М. Прохоров. - К. : НУХТ, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 479.70 Кб     Кількість завантажень: 25

Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2015. – 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 536 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи САПР [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Чепелюк, І. М. Литовченко, М. С. Шпак, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.99 Мб     Кількість завантажень: 70

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" заочної форми навчання / уклад. І. В. Житнецький, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2012. – 28 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 453 Кб     Кількість завантажень: 54

Процеси і обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" ("Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв") ден. ф. н. / уклад. О. М. Прохоров, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 50

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. реком. до викон. лаборат. робіт для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", спеціалізація "Обладнання виробництв з перероблення м'яса", та напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / уклад. О. М. Чепелюк, С. Д. Беседа, В. М. Таран, І. Г. Бабанов. - К. : НУХТ, 2012. – 50 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 120 Мб     Кількість завантажень: 58

Програма виробничої та переддипломної практик : студентів 5 курсу спеціальності 7.05050314, 8.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Прохоров, В. М. Таран, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 49

Монтаж, ремонт та експлуатація технологічного обладнання (Організація монтажних робіт) [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. Практ. робіт для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" (спеціалізація "Обладнання бродильних і спиртових виробництв") ден. та заоч.ї ф. н. / уклад. С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 73 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 16.1 Мб     Кількість завантажень: 52

Промислові печі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заочн. форм навчання / уклад. С. І. Сидоренко. - К. : НУХТ, 2012. – 32 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 582 Кб     Кількість завантажень: 48

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - 72 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 14

Антикорозійний захист [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної ф. н. / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - CD-R.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 617 КБ     Кількість завантажень: 11

Технологічне обладнання харчових виробництв : курс лекцій для студ. напряму підготов. 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, В. М. Таран, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик. - К. : НУХТ, 2014. - 240 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.27 Мб     Кількість завантажень: 10

Програма виробничої та переддипломної практик студентів 5 курсу [Електронний ресурс] : спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" (спеціалізації "Обладнання бродильних і спиртових виробництв") денної форми навчання / уклад. В. М. Таран, С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 49

Сучасні методи проектування обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дис. і орган. самостійної роботи студ.спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв" д. ф. н. / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 48

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 52

Сучасні методи проектування обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дис. і орган. самостійної роботи студ.спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв" д. ф. н. / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 407 Кб     Кількість завантажень: 45

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 780 Кб     Кількість завантажень: 47

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц., організації самост. роб. студ., вик. контр. роб. для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (проф. спрям. "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса") д. та з. форм навч / уклад. О. М. Чепелюк, В. М. Таран, С. Д. Беседа. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 773 Кб     Кількість завантажень: 55

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. і заочн. форм навчання / уклад. О. О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2013. – 79 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,25 МБ     Кількість завантажень: 50

Промислові печі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять студ. спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2015 – 43с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 792 Кб     Кількість завантажень: 8

Нові комп"ютерні технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк. – К. : НУХТ, 2014. – 76 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,29 КБ     Кількість завантажень: 17

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання розрахункової і контрольної робіт для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 15

Технологічне обладнання галузі (Хлібопекарське виробництво) [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / уклад. : Ю. С. Теличкун, І. М. Литовченко, О. В. Ковальов. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 110 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,85 МБ     Кількість завантажень: 18

Конструювання обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" / уклад. : О. В. Ковальов. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 14

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. – К. : НУХТ, 2014. – 59 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,95 МБ     Кількість завантажень: 16

Процеси та обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»/ уклад. : О. О. Губеня, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 61 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,97 МБ     Кількість завантажень: 24

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050313, 8.050505313 «Обладнання харчових і переробних виробництв» (спеціалізації «Обладнання бродильних та спиртових виробництв») денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 11

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров. - К. : НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 464 КБ     Кількість завантажень: 13

Устаткування виробництв галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Житнецький, О. А. Терещенко, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 50 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,37 МБ     Кількість завантажень: 7

Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050502 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 18

Технологічні комплекси харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 21

Технологічне обладнання харчових виробницт [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, В. М. Таран, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 240 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,06 МБ     Кількість завантажень: 25

Основи проектування хімічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051301"Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко. – К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 8

Основи проектування хімічних виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» ден. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. – К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 11

Основи САПР [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. : І.М. Литовченко, Ю.Ю. Доломакін, М.С. Шпак. – К. : НУХТ, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,92 МБ     Кількість завантажень: 12

Основи САПР [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" деної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін, М. С. Шпак, О. О. Чепелюк. – К. : НУХТ, 2014. – 38 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 11

Основи проектування хімічних виробницв [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. І. М. Литовченко, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 33 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 505Кб     Кількість завантажень: 9

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв (Розділ. Теплові процеси) [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. О. М. Прохоров, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 267 Кб     Кількість завантажень: 11

Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 10

Методичні рекомендації до використання комп’ютерних технологій при оформленні курсових та дипломних проектів [Електронний ресурс] : для студ. напряму підгот. 6.050503 „Машинобудування” спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 „Обладнання переробних і харчових виробництв” та 7.05050314, 8.05050314 „Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Литовченко – К. : НУХТ, 2015. – 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 738 Кб     Кількість завантажень: 19

Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 7.05050314, 8.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. – К.: НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 6

Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв [Електроний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 7.05050314, 8.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. – К.: НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 658 Кб     Кількість завантажень: 4

Литовченко, І. М. Нові комп’ютерні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч. / І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк. – К.: НУХТ, 2015. – 54 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 708 Кб     Кількість завантажень: 10

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. - К.: НУХТ, 2015. – 67 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.8 Мб     Кількість завантажень: 6

Програма виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації 7.05050313.05 «Обладнання виробництв з переробки м’яса», 7.05050313.06 «Обладнання виробництв з переробки молока») ден. форми навч. / уклад. : О. М. Чепелюк, І. В. Житнецький, О. А. Терещенко. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 Кб     Кількість завантажень: 12

Технологічні комплекси харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Марцинкевич, О. М. Чепелюк. – К.: НУХТ, 2015. – 73 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.57 Мб     Кількість завантажень: 12

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. студ. спец. 8.05130111 „Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів” ден. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. – Київ : НУХТ, 2016 - 10 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 144 Кб     Кількість завантажень: 4

Кондиціювання повітря і вентиляція [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для для студ. ден. форми навч. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг процесів» / уклад. І. М. Литовченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 9 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 133 Кб     Кількість завантажень: 8

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,14 Мб     Кількість завантажень: 10

Експлуатація технологічного обладнання : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навч / уклад. : О. М. Чепелюк, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,98 Мб     Кількість завантажень: 3

Прохоров, О. М. Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної форми навч. / О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2016. - 126 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 32,6 Мб     Кількість завантажень: 15

Чепелюк, О. О. Сертифікація обладнання та продукції : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. форми навч / О. О. Чепелюк, М. Г. Десик. - К. : НУХТ, 2016. - 141 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,28 Мб     Кількість завантажень: 6

Чепелюк, О. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для спеціальності "Галузеве машинобудування" / О. О. Чепелюк, Д. В. Риндюк, М. С. Шпак. - К. : НУХТ, 2016. - 190 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 22,2 Мб     Кількість завантажень: 30

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. С. Теличкун – Київ : НУХТ, 2016. —17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 245 Кб     Кількість завантажень: 7

Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної форми навчання / Уклад. Ю. С. Теличкун. – Київ : НУХТ, 2016. —12 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 13

Процеси та обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної форми навчання / уклад. : О. О. Чепелюк, О. О. Губеня, М. Г. Десик – Київ : НУХТ, 2016. - 74 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,25 Мб     Кількість завантажень: 9

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації “ Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : Л. В. Марцинкевич, О. О. Губеня, С. О. Удодов. – Київ : НУХТ, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 529 Кб     Кількість завантажень: 5

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 439 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 73 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,06 Мб     Кількість завантажень: 8

Виробнича логістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Обладнання переробних і харчових виробництв» «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання / уклад. М. С. Шпак. – Київ : НУХТ, 2016. – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 8

Устаткування виробництв галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : М. С. Шпак, І. В. Житнецький, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 271 Кб     Кількість завантажень: 7

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" професійного спрямування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад. : І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 94 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,13 МБ     Кількість завантажень: 5

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій : метод. рекомендації до вивч. дисц. студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 241 kb     Кількість завантажень: 5

Комп'ютерні технології проектування : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад.: О. О. Чепелюк, І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 284 kb     Кількість завантажень: 6

Комп'ютерні технології проектування : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 76 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,75 МБ     Кількість завантажень: 7

Кондиціювання повітря і вентиляція : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" проф. спрямування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко, О. І. Бабанова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 88 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,12 МБ     Кількість завантажень: 6

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 81 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,33 МБ     Кількість завантажень: 6

Програма переддипломної практики студ. 2 курсу освіт. ступеня "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навчання / уклад.: О. М.Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 171 kb     Кількість завантажень: 5

Програма виробничої практики студ. 2 курсу освіт. ступеня "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навчання / уклад.: О. М.Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 228 kb     Кількість завантажень: 6

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Гавва, І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 57 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 7

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв : практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" проф. спрям. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 977 kb     Кількість завантажень: 6

Видавничо-поліграфічні матеріали : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Чепелюк, Л. В. Марцинкевич; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 11 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 163 kb     Кількість завантажень: 7

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи : для студ. спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Гавва, О. М. Чепелюк, В. І. Теличкун, О. М. Прохоров, С. О. Удодов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

Промисловий інжиніринг : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 110 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Технологічне обладнання харчових виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 94 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Процеси і обладнання харчових виробництв : Конспект лекцій для для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / О. О. Губеня, В. І. Теличкун, М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 185 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Промисловий інжиніринг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. С. Теличкун, Л. В.Марцинкевич, О. І. Бабанова, І. В. Житнецький, С. Д. Беседа; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 33 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Технологічне обладнання галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування", спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад. : О. В.Ковальов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Обладнання хімічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Житнецький; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Обладнання для підготовки води : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування", спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Житнецький; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Системи автоматизованого проектування : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад. : С. Д. Беседа; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Теорія кольору : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: А. В. Деренівська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 59 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Додрукарське опрацювання інформації : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форм навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 133 КБ     Кількість завантажень: 0

Сертифікація обладнання та продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: М. Г. Десик, О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 577 КБ     Кількість завантажень: 0