Назад

Використання математичних моделей технологічних процесів у розрахунках обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни і проведення практичних занять для студ. спец. 7.05050314, 8.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад. О.О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2011. – 105 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 205.50 Кб     Кількість завантажень: 41

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спеціальностей 8.090221, 8.090223, 8.090226, 8.090264 напряму 0902 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2010. – 17 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 491.26 Кб     Кількість завантажень: 26

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контрольн. робіт для студ. спеціальн. 8.05050206, 8.05050207, 8.05050313, 8.05050314 денної та заочної форм навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2011. – 34 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 724.81 Кб     Кількість завантажень: 29

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.090221, 8.090223, 8.090226, 8.090264 напряму підготовки "Інженерна механіка" денної та заоч. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. - К. : НУХТ, 2009. – 76 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 004.64 Кб     Кількість завантажень: 25

Основи САПР [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін, М. С. Шпак. - К. : НУХТ, 2010. – 54 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 21 746.79 Кб     Кількість завантажень: 44

Технологічне обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до ум.-граф. зображ. в апаратур.-технолог, схемах для студ. спец. 7.090226 "Технологічне обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" денної форми навчання та «Устаткування галузі» для студентів спеціальності 6.091600 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Прохоров, В. Ю. Сухенко, Л. В. Марцинкевич. – К : НУХТ, 2008. - 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 685.11 Кб     Кількість завантажень: 30

Технологічне обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до ум.-граф. зображ. в апаратур.-технолог. схемах для студ. спеціальностей 7.090226 "Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" та 6.092900 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. ф.н. / уклад. О. М. Прохоров, В. Ю. Сухенко, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 686.49 Кб     Кількість завантажень: 20

Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи "Вивчення будови і роботи установок для проведення мембранного роділення розчинів" для студ. спец. 7.090221, 7.090226 напряму 0902 "Інженерна механіка" для студ. ден. та заоч. ф.н. / уклад. І. В. Житнецький, О. А. Терещенко, О. М. Прохоров. - К. : НУХТ, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 479.70 Кб     Кількість завантажень: 25

Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2015. – 37 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 536 Кб     Кількість завантажень: 8

Основи САПР [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Чепелюк, І. М. Литовченко, М. С. Шпак, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.99 Мб     Кількість завантажень: 70

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" заочної форми навчання / уклад. І. В. Житнецький, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2012. – 28 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 453 Кб     Кількість завантажень: 54

Процеси і обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" ("Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв") ден. ф. н. / уклад. О. М. Прохоров, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 52

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. реком. до викон. лаборат. робіт для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", спеціалізація "Обладнання виробництв з перероблення м'яса", та напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / уклад. О. М. Чепелюк, С. Д. Беседа, В. М. Таран, І. Г. Бабанов. - К. : НУХТ, 2012. – 50 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 120 Мб     Кількість завантажень: 59

Програма виробничої та переддипломної практик : студентів 5 курсу спеціальності 7.05050314, 8.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Прохоров, В. М. Таран, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 49

Монтаж, ремонт та експлуатація технологічного обладнання (Організація монтажних робіт) [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. Практ. робіт для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" (спеціалізація "Обладнання бродильних і спиртових виробництв") ден. та заоч.ї ф. н. / уклад. С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 73 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 16.1 Мб     Кількість завантажень: 53

Промислові печі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заочн. форм навчання / уклад. С. І. Сидоренко. - К. : НУХТ, 2012. – 32 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 582 Кб     Кількість завантажень: 49

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - 72 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 17

Антикорозійний захист [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної ф. н. / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - CD-R.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 617 КБ     Кількість завантажень: 12

Технологічне обладнання харчових виробництв : курс лекцій для студ. напряму підготов. 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, В. М. Таран, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик. - К. : НУХТ, 2014. - 240 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.27 Мб     Кількість завантажень: 11

Програма виробничої та переддипломної практик студентів 5 курсу [Електронний ресурс] : спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" (спеціалізації "Обладнання бродильних і спиртових виробництв") денної форми навчання / уклад. В. М. Таран, С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 49

Сучасні методи проектування обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дис. і орган. самостійної роботи студ.спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв" д. ф. н. / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 48

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 53

Сучасні методи проектування обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дис. і орган. самостійної роботи студ.спец. 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічих виробництв" д. ф. н. / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 407 Кб     Кількість завантажень: 45

Сучасні методи проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Литовченко, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 780 Кб     Кількість завантажень: 47

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц., організації самост. роб. студ., вик. контр. роб. для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (проф. спрям. "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса") д. та з. форм навч / уклад. О. М. Чепелюк, В. М. Таран, С. Д. Беседа. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 773 Кб     Кількість завантажень: 56

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. і заочн. форм навчання / уклад. О. О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2013. – 79 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,25 МБ     Кількість завантажень: 51

Промислові печі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять студ. спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2015 – 43с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 792 Кб     Кількість завантажень: 10

Нові комп"ютерні технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк. – К. : НУХТ, 2014. – 76 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,29 КБ     Кількість завантажень: 17

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання розрахункової і контрольної робіт для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 15

Технологічне обладнання галузі (Хлібопекарське виробництво) [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних та харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / уклад. : Ю. С. Теличкун, І. М. Литовченко, О. В. Ковальов. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 110 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,85 МБ     Кількість завантажень: 20

Конструювання обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" / уклад. : О. В. Ковальов. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 14

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. – К. : НУХТ, 2014. – 59 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,95 МБ     Кількість завантажень: 17

Процеси та обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»/ уклад. : О. О. Губеня, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 61 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,97 МБ     Кількість завантажень: 26

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050313, 8.050505313 «Обладнання харчових і переробних виробництв» (спеціалізації «Обладнання бродильних та спиртових виробництв») денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 12

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров. - К. : НУХТ, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 464 КБ     Кількість завантажень: 14

Устаткування виробництв галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Житнецький, О. А. Терещенко, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 50 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,37 МБ     Кількість завантажень: 7

Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050502 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 19

Технологічні комплекси харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун. – К. : НУХТ, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 23

Технологічне обладнання харчових виробницт [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, В. М. Таран, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 240 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,06 МБ     Кількість завантажень: 28

Основи проектування хімічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051301"Хімічна технологія" денної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко. – К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 8

Основи проектування хімічних виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» ден. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. – К. : НУХТ, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 12

Основи САПР [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. : І.М. Литовченко, Ю.Ю. Доломакін, М.С. Шпак. – К. : НУХТ, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,92 МБ     Кількість завантажень: 12

Основи САПР [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" деної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін, М. С. Шпак, О. О. Чепелюк. – К. : НУХТ, 2014. – 38 c.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 11

Основи проектування хімічних виробницв [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / уклад. І. М. Литовченко, М. Г. Десик. – К. : НУХТ, 2014. – 33 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 505Кб     Кількість завантажень: 9

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв (Розділ. Теплові процеси) [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. О. М. Прохоров, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 267 Кб     Кількість завантажень: 11

Експлуатація технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 11

Методичні рекомендації до використання комп’ютерних технологій при оформленні курсових та дипломних проектів [Електронний ресурс] : для студ. напряму підгот. 6.050503 „Машинобудування” спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 „Обладнання переробних і харчових виробництв” та 7.05050314, 8.05050314 „Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Литовченко – К. : НУХТ, 2015. – 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 738 Кб     Кількість завантажень: 19

Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 7.05050314, 8.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. – К.: НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 6

Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв [Електроний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 7.05050314, 8.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. – К.: НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 658 Кб     Кількість завантажень: 4

Литовченко, І. М. Нові комп’ютерні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч. / І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк. – К.: НУХТ, 2015. – 54 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 708 Кб     Кількість завантажень: 10

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. - К.: НУХТ, 2015. – 67 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.8 Мб     Кількість завантажень: 7

Програма виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації 7.05050313.05 «Обладнання виробництв з переробки м’яса», 7.05050313.06 «Обладнання виробництв з переробки молока») ден. форми навч. / уклад. : О. М. Чепелюк, І. В. Житнецький, О. А. Терещенко. – К.: НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 Кб     Кількість завантажень: 12

Технологічні комплекси харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Марцинкевич, О. М. Чепелюк. – К.: НУХТ, 2015. – 73 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.57 Мб     Кількість завантажень: 14

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. студ. спец. 8.05130111 „Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів” ден. форми навч. / уклад. І. М. Литовченко. – Київ : НУХТ, 2016 - 10 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 144 Кб     Кількість завантажень: 4

Кондиціювання повітря і вентиляція [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для для студ. ден. форми навч. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг процесів» / уклад. І. М. Литовченко. – Київ : НУХТ, 2016. – 9 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 133 Кб     Кількість завантажень: 9

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Чепелюк. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,14 Мб     Кількість завантажень: 11

Експлуатація технологічного обладнання : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навч / уклад. : О. М. Чепелюк, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2016. - 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,98 Мб     Кількість завантажень: 4

Прохоров, О. М. Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної форми навч. / О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2016. - 126 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 32,6 Мб     Кількість завантажень: 16

Чепелюк, О. О. Сертифікація обладнання та продукції : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. форми навч / О. О. Чепелюк, М. Г. Десик. - К. : НУХТ, 2016. - 141 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,28 Мб     Кількість завантажень: 6

Чепелюк, О. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для спеціальності "Галузеве машинобудування" / О. О. Чепелюк, Д. В. Риндюк, М. С. Шпак. - К. : НУХТ, 2016. - 190 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 22,2 Мб     Кількість завантажень: 30

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. С. Теличкун – Київ : НУХТ, 2016. —17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 245 Кб     Кількість завантажень: 7

Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної форми навчання / Уклад. Ю. С. Теличкун. – Київ : НУХТ, 2016. —12 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 14

Процеси та обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної форми навчання / уклад. : О. О. Чепелюк, О. О. Губеня, М. Г. Десик – Київ : НУХТ, 2016. - 74 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,25 Мб     Кількість завантажень: 11

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації “ Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / уклад. : Л. В. Марцинкевич, О. О. Губеня, С. О. Удодов. – Київ : НУХТ, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 529 Кб     Кількість завантажень: 5

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 439 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 73 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,06 Мб     Кількість завантажень: 8

Виробнича логістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Обладнання переробних і харчових виробництв» «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання / уклад. М. С. Шпак. – Київ : НУХТ, 2016. – 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 8

Устаткування виробництв галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : М. С. Шпак, І. В. Житнецький, Л. В. Марцинкевич. – Київ : НУХТ, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 271 Кб     Кількість завантажень: 7

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" професійного спрямування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад. : І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 94 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,13 МБ     Кількість завантажень: 6

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій : метод. рекомендації до вивч. дисц. студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 241 kb     Кількість завантажень: 5

Комп'ютерні технології проектування : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад.: О. О. Чепелюк, І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 284 kb     Кількість завантажень: 6

Комп'ютерні технології проектування : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко, О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 76 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,75 МБ     Кількість завантажень: 7

Кондиціювання повітря і вентиляція : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" проф. спрямування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко, О. І. Бабанова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 88 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,12 МБ     Кількість завантажень: 7

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 81 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,33 МБ     Кількість завантажень: 6

Програма переддипломної практики студ. 2 курсу освіт. ступеня "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навчання / уклад.: О. М.Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 171 kb     Кількість завантажень: 5

Програма виробничої практики студ. 2 курсу освіт. ступеня "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізацій "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навчання / уклад.: О. М.Гавва, О. М. Прохоров, С. О. Удодов, О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 228 kb     Кількість завантажень: 6

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Гавва, І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 57 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 7

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв : практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" проф. спрям. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Прохоров, Ю. Ю. Доломакін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 977 kb     Кількість завантажень: 6

Видавничо-поліграфічні матеріали : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Чепелюк, Л. В. Марцинкевич; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 11 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 163 kb     Кількість завантажень: 7

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи : для студ. спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Гавва, О. М. Чепелюк, В. І. Теличкун, О. М. Прохоров, С. О. Удодов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

Промисловий інжиніринг : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 110 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Технологічне обладнання харчових виробництв : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 94 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Процеси і обладнання харчових виробництв : Конспект лекцій для для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / О. О. Губеня, В. І. Теличкун, М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 185 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Промисловий інжиніринг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. С. Теличкун, Л. В.Марцинкевич, О. І. Бабанова, І. В. Житнецький, С. Д. Беседа; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 33 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Технологічне обладнання галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування", спеціал. "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. форми навч. / уклад. : О. В.Ковальов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Обладнання хімічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Житнецький; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Обладнання для підготовки води : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування", спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: І. В. Житнецький; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Системи автоматизованого проектування : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад. : С. Д. Беседа; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Теорія кольору : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: А. В. Деренівська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 59 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Додрукарське опрацювання інформації : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форм навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 133 КБ     Кількість завантажень: 1

Сертифікація обладнання та продукції : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціал. "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" ден. форми навч. / уклад.: М. Г. Десик, О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 577 КБ     Кількість завантажень: 1

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. форми навч. / уклад.: О.В. Ковальов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 303 КБ     Кількість завантажень: 4

Стандартизація та управління якістю : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форми навч. / уклад.: О. О. Чепелюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 14 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 374 КБ     Кількість завантажень: 4

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спеціал. 186 "Видавництво та поліграфія" ден. форм навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 48 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,36 МБ     Кількість завантажень: 2

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 37 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 777 КБ     Кількість завантажень: 5

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: І. М. Литовченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 376 КБ     Кількість завантажень: 3