Назад

Маркетинг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навч. / уклад. : Л. В. Капінус, С. В. Ткачук, Н. П. Скригун та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 379 Кб     Кількість завантажень: 2

Стандартизація та сертифікація послуг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрольних робіт для студ. за напрямом 6.030507 «Маркетинг» для всіх форм навчання / уклад. Л. І. Косовець. - К. : НУХТ, 2012. – 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 364 Кб     Кількість завантажень: 47

Комерційна діяльність посередницьких підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 7.03050701 "Маркетинг" всіх форм навч / укдад. І. О. Сінгаєвський, С. Б. Розумей, Т. В. Гаврилова. - К. : НУХТ, 2012. – 82 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,13 Мб     Кількість завантажень: 43

Маркетингова політика розподілу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 7.03050701, 8.03050701 "Маркетинг" всіх форм навч. / укдад. С. Б. Розумей, Н. П. Скригун, О. Ф. Крайнюченко. - К. : НУХТ, 2012. – 76 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,05 Мб     Кількість завантажень: 43

Бєлова, Т. Г. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. напрямів підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" та 0502 "Менеджмент" усіх форм навч. / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко. - К. : НУХТ, 2006. - 21 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 13,9 Мб     Кількість завантажень: 45

Безпалько, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. за напр. підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6030507, 6.030508, 6.030509, 6.030510 всіх форм навч. / О. В. Безпалько. - К. : НУХТ, 2011. - 174 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,03 Мб     Кількість завантажень: 44

Основи маркетингу та економічного обґрунтування проекту [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до викон. розрахункової (контрольної) роботи для студ. спец. 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. В.Ткачук, В. О. Стахурський. - К. : НУХТ, 2013. – 30 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 266 Кб     Кількість завантажень: 49

Мерчандайзинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни "Мерчандайзинг" для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Капінус, С. Б. Розумей. - К. : НУХТ, 2013. – 75 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 476 КБ     Кількість завантажень: 48

Програма виробничої практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Л. В. Капінус, Т. В. Гаврилова, К. Ю. Семененко. – К. : НУХТ, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 5

Стандартизація та сертифікація товарів підприємств харчової промисловості : метод. рек. до вивч. дисципліни та викон. контрольних робіт для студ. за напр. 6.030601 "Менеджмент" для всіх форм навч. / уклад. : Л. І. Косовець ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2012. - 31 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 360 Кб     Кількість завантажень: 3

Підприємницькі мережі та торговельні системи [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”, 8.03051002 “Товарознавство та експертиза в митній справі”, 8.03051005 “Організація оптової та роздрібної торгівлі” денної форми навч. / уклад. С. Б. Розумей, Н. П. Скригун, І. О. Сінгаєвський. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 5

Основи маркетингу та економічного обґрунтування проекту [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної та заочної форм навч. / уклад. С. В. Ткачук, В. О. Стахурський. – К. : НУХТ, 2014. – 134 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 720 КБ     Кількість завантажень: 9

Історія менеджменту [Електронний ресурс] : конспект лецій для студ. напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Лисенко. – К. : НУХТ, 2014. – 60 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 438 КБ     Кількість завантажень: 3

Теорія масової комунікації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. О. Ф. Шаповал. – К. : НУХТ, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 3

Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навч. в тому числі перепідготовка спеціалістів за спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. : Л. В. Страшинська, В. К. Костюк. - К. : НУХТ, 2014. – 61 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 378 КБ     Кількість завантажень: 6

Маркетинг готельного і ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод.рекомендації до вивч. дисц. та провед. практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної ф. н. / уклад. : Л. В. Страшинська. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 49 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 11

Маркетинг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної ф. н., в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. : Л. В. Страшинська. - К. : НУХТ, 2014. – 57 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 336 КБ     Кількість завантажень: 4

Маркетинг закупівель [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконаня контрольної роботи для студ. напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг» та 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 «Маркетинг»/ уклад. : І. В. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 3

Маркетинг закупівель [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг» та 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 «Маркетинг»/ уклад. : І. В. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2014. – 50 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 365 КБ     Кількість завантажень: 3

Торговельне підприємництво [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної / уклад. : Т. В. Ткачук, І. В. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2014. – 129 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 803 КБ     Кількість завантажень: 3

Торговельне підприємництво [Електронний ресурс] : метод. рекоменда- ції до вивч. дисципліни та проведення практ. занять для студ. напряму підго- товки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навч. / уклад. : Т. В. Ткачук, І. В. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 2

Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050701 та 7.03050701 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. : О. Ф.Крайнюченко, Т. Г.Бєлова, Н. П.Скригун, Л. В. Капінус, С. Б. Розумей. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 493 КБ     Кількість завантажень: 3

Програма навчальної практики студентів І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун, Т. Г. Бєлова, Л. В. Капінус, К. Ю. Семененко – К.: НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 2

Історія паблік рилейшнз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. : О. П. Сологуб, О. О. Лелека, А. В. Никоненко. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 2

Історія реклами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. : О. П. Сологуб, О. О. Лелека, А. В. Никоненко. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 2

Управління конкурентоспроможністю підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 "Маркетинг" / уклад. : О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 667 КБ     Кількість завантажень: 2

Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц. та проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання / уклад. О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 105 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 871 Кб     Кількість завантажень: 3

Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц., викон. контр. та розрах. робіт для студ. напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навч., в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 92 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 831 Кб     Кількість завантажень: 2

Комунікаційні технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. О. Ф. Шаповал. – К.: НУХТ, 2015. – 13 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 4

Теорія масової інформації. [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання. / уклад. О. Ф. Шаповал. – К.: НУХТ, 2015. – 13 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 2

Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навч. / О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Т. Г. Бєлова. – К.: НУХТ, 2015. – 197 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,16 Мб     Кількість завантажень: 3

Крайнюченко, О. Ф. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навч. / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова. – К.: НУХТ, 2015. – 179 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,33 Мб     Кількість завантажень: 4

Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практичних занять та виконання контр. роботи для студ. спец. 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч., в тому числі перепідготовки спеціалістів / уклад. О. Ф. Крайнюченко. – К.: НУХТ, 2015. – 84 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 790 Кб     Кількість завантажень: 2

Крайнюченко, О. Ф. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навч. / О.Ф. Крайнюченко. – К.: НУХТ, 2015. – 200 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,21 Мб     Кількість завантажень: 4

Ткачук, С. В. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. С. В. Ткачук. – К. : НУХТ, 2015. – 119 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,13 МБ     Кількість завантажень: 3

Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. С. В. Ткачук, Л. В. Капінус. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 3

Ціноутворення та управління ціновою політикою [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус, С. Б. Розумей та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 49 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 452 КБ     Кількість завантажень: 8

Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050801 "Фінанси і кредит", 7.03050901 "Облік і аудит" / уклад. С. Б. Розумей, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун та ін. – К. : НУХТ, 2015. – 59 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 466 КБ     Кількість завантажень: 7

Маркетинг закупівель та державні закупки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навч. / уклад. : О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. – К.: НУХТ, 2015. – 49 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 630 Кб     Кількість завантажень: 2

Сологуб, О. П. Маркетинг закупівель та державні закупки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. – К.: НУХТ, 2015. – 71 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 660 Кб     Кількість завантажень: 2

Маркетинг у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. – К.: НУХТ, 2015. – 63 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 871 Кб     Кількість завантажень: 2

Організація торгівлі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до написання курсової роботи для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк, В. А. Стеценко. – К. : НУХТ, 2015. – 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 374 Кб     Кількість завантажень: 3

Організація торгівлі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк, В. А. Стеценко. – К. : НУХТ, 2015. – 34 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 544 Кб     Кількість завантажень: 2

Ткачук, С. В. Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030302 "Реклама та зв’язки з громадськістю" (у харчовій промисловості) денної та заочної форм навч. / С. В. Ткачук, В. О. Стахурський. – К. : НУХТ, 2015. – 148 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,49 Мб     Кількість завантажень: 0

Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання контроль-них робіт для студ. напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заоч-ної форм навч., 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» (у харчовій промисловості) денної форми навч. / уклад. С. В. Ткачук. – К. : НУХТ, 2015. – 59 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 507 Кб     Кількість завантажень: 0

Стахурський, В. О. Основи підприємницької діяльності : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030302 "Реклама та зв’язки з громадськістю" (у харчовій промисловості) денної форми навч / В. О. Стахурський, С. В. Ткачук. - К. : НУХТ, 2015. - 85 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 717 Кб     Кількість завантажень: 1

Маркетинг : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навч. / уклад. : Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, Т. Г. Бєлова та ін. - К. : НУХТ, 2015. - 61 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 298 Кб     Кількість завантажень: 0

Маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання контрольної роботи ДЛЯ студ. напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навч. / уклад. С. В. Ткачук. - К. : НУХТ, 2016. - 85 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 980 Кб     Кількість завантажень: 2

Ткачук, С. В. Маркетинг : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навч / С. В. Ткачук. - К. : НУХТ, 2016. - 124 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,59 Мб     Кількість завантажень: 1

Маркетингові дослідження : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навч. / Т. Г. Белова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун та ін. - К. : НУХТ, 2016. - 166 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,57 Мб     Кількість завантажень: 4

Маркетингові електронні системи : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Ф. Шаповал. – К. : НУХТ, 2016. – 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 238 Кб     Кількість завантажень: 1

Крайнюченко О. Ф. Маркетингові дослідження : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 «Реклама та зв’язки з громадськістю» (у харчові промисловості) денної форми навч. / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус. – К. : НУХТ, 2016. – 224 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,90 Мб     Кількість завантажень: 4

Маркетингові дослідження : методичні рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навч. / уклад. : О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, С. Б. Розумей, К. Ю. Семененко. – К. : НУХТ, 2016. – 160 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,23 Мб     Кількість завантажень: 1

Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання контрольної роботи для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 241 "Готель-но-ресторанні справа" спеціалізації "Готельна і ресторанна справа" та освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації "Туризмознавство" усіх форм навч. / уклад. С. В. Ткачук. – Київ : НУХТ, 2016. – 54 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 631 Кб     Кількість завантажень: 1

Маркетинг : метод. рек. до вивч. дисц., проведення практ. занять та виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навч. / уклад. : Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей. - К. : НУХТ, 2016. - 120 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,04 Мб     Кількість завантажень: 1

Сучасна реклама та PR [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. Н. М. Фєдотова. – Київ : НУХТ, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 263 Кб     Кількість завантажень: 2

Практична стилістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / Н. М. Фєдотова. – Київ : НУХТ, 2016. – 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 211 Кб     Кількість завантажень: 2

Науково-технічна комунікація : метод. реком. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец.141 "Електроен., електротехніка та електромеханіка" ,142 "Енергетичне машинобудування",144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. В. Ткачук; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 62 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 681 kb     Кількість завантажень: 1

Науково-технічна комунікація : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування" , 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 102 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,1 МБ     Кількість завантажень: 1

Маркетингові електронні системи : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Ф. Шаповал, А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 40 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 685 kb     Кількість завантажень: 0

Шаповал, О. Ф. Маркетингові електронні системи : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / О. Ф. Шаповал ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 77 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 782 kb     Кількість завантажень: 3

Теорія масової комунікації та інформації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та пров. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : О. Ф.Шаповал ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 28 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 310 kb     Кількість завантажень: 4

Сологуб, О. П. Маркетинг : конспект лекцій для студ. спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 73 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 655 kb     Кількість завантажень: 0

Маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Никоненко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 54 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 657 kb     Кількість завантажень: 0

Шаповал, О. Ф. Маркетингова товарна політика : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / О. Ф. Шаповал ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 644 kb     Кількість завантажень: 0

Маркетингове ціноутворення : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус, К. Ю. Семененко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 139 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 1

Маркетинг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнар. екон. відносини", 061 "Журналістика", 071 "Облік і оподатк.", 072 "Фінанси, банк. справа та страх.", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльн." ден. та заоч. форм навч. / С. Б. Розумей, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 225 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,14 МБ     Кількість завантажень: 0

Маркетингове ціноутворення : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. П. Скригун, Л. В. Чорноус, К. Ю. Семененко; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 606 kb     Кількість завантажень: 1

Комерційна діяльність : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 62 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 438 kb     Кількість завантажень: 1

Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі та PR : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад.: О. В. Антонова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 281 kb     Кількість завантажень: 0

Основи дизайну і копірайтинг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: О. В. Антонова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 264 kb     Кількість завантажень: 1

Сологуб, О. П. Інсайти маркетингових активностей : конспект лекцій для студ. спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,85 МБ     Кількість завантажень: 0

Інсайти маркетингових активностей : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Сологуб О. П., Никоненко А. В.; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 645 kb     Кількість завантажень: 0

Управління продажами : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, К. Ю. Семененко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 381 kb     Кількість завантажень: 1

Маркетинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" і 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад.:Л.В. Капінус, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей, Н. П. Скригун, О. Ф. Крайнюченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 49 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 499 kb     Кількість завантажень: 0

Стратегічний маркетинг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг" спеціал. "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова, Л. В. Капінус ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 156 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 0

Основи наукових досліджень : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 19 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 234 kb     Кількість завантажень: 1

Організація роботи прес-служби : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 273 kb     Кількість завантажень: 0

Брендинг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика", 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. М. Соломянюк, В. А. Стеценко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" студентів cпеціальності 061 "Журналістика" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк, Н. М. Федотова, В. А. Стеценко, О. В. Антонова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Програма виробничої практики студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк, Н. М. Федотова, В. А. Стеценко, О. В. Антонова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Програма виробничої та переддипломної практик для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізації: "Організація оптової та роздрібної діяльності", "Товарознавство і комерційна / уклад. : Н. М. Соломянюк, С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, С. Б. Розумей, Л. В. Капінус; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 43 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Формування та управління асортиментом : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. А. Стеценко, Н. М. Соломянюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Копірайтинг і дизайн у рекламі та PR : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : О. В. Антонова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 33 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Категорійний мерчандайзинг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 спеціал. "Організація оптової та роздрібної діяльності", "Товарознавство і комерційна діяльність" ден. форми навч. / уклад. : Л. В. Капінус, Н. М. Федотова, К. Ю. Семененко, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 37 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Реклама та PR в Інтернеті : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,69 МБ      Кількість завантажень: 0

Креатив у рекламі та PR : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 0

Теорія і методика рекламної та PR-творчості : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 0

Соціологія маркетингу : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. М. Фєдотова, Л. В. Капінус ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 0

Маркетинг послуг : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : С. В. Ткачук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 55 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 806 КБ     Кількість завантажень: 1

Маркетинг послуг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 167 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,26 МБ     Кількість завантажень: 1

Організація виробничої і маркетингової діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / В. О. Стахурський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 154 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 1

Організація виробничої і комерційної діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / В. О. Стахурський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 131 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 1

Комерційна діяльність : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 304 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,68 МБ     Кількість завантажень: 1

Основи біржової діяльності : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 114 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 868 КБ     Кількість завантажень: 1

Біржова торгівля : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціал. "Організація оптової та роздрібної торгівлі" та "Товарознавство і комерційна діяльність" ден. та заоч. форм навч. / І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець, С. Б. Розумей ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 322 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Маркетингові комунікації : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 49 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 795 КБ     Кількість завантажень: 1

Маркетингові комунікації : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навч. / Н. П. Скригун, , К. Ю. Семененко, , С. Б. Розумей [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 295 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,61 МБ     Кількість завантажень: 1

Бенчмаркінг : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг" освіт. програми "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Никоненко А. В. ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 60 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,16 МБ     Кількість завантажень: 1

Бенчмаркінг : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 075 "Маркетинг" освіт. програми "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 77 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 844 КБ     Кількість завантажень: 1