Назад

Загальна і неорганічна хімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання", денної форми навчання / уклад. В. М. Іщенко, О. І. Кроніковський, О. М. Полумбрик, Л. І. Тилтіна. - К. : НУХТ, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 161 R,     Кількість завантажень: 50

Загальна і неорганічна хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки студентів з напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання », 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. В. М. Іщенко, О. П. Перепелиця, М. С. Совко, О. І. Кроніковський. – К. : НУХТ, 2014. – 52 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 4

Загальна та неорганічна хімія : тести для оцінювання знань та самопідготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 181 «Харчові технології», 161 «Хімічна технологія та інженерія», 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної форми навчання. Ч. II / уклад. : В. М. Іщенко, Х. В. Омельченко, М. С. Совко. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 Кб     Кількість завантажень: 0

Ischenko, V. N. Equipment and safety in chemical laboratory [Electronic resourse] : learner’s guide / V. N. Ischenko, М. S. Sоvко, N. V. Ischenko. – K. : NUFT, 2016. – 27 р.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 969 Кб     Кількість завантажень: 3

General, Inorganic, Organic and Food Chemistry = Загальна, неорганічна, органічна і харчової хімії : glossary / Ch. V. Omelchenko, M. O. Polumbryk, V. M. Ishchenko, O. M. Polumbryk ; Нац. ун-тхарч. технол. - Kiev : NUFT, 2017. - 58 р.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 512 kb     Кількість завантажень: 0