Назад

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до викон. контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" заочної форми навчання / уклад. В. П. Шуліка. - К. : НУХТ, 2012. – 46 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 451 Кб     Кількість завантажень: 32

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студ. напряму 6.050701 « Електротехніка та електротехнологіїї» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. В. Журавков, В. П. Шуліка. - К. : НУХТ, 2010. – 61 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 356.23 Кб     Кількість завантажень: 29

Основи електричного освітлення [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. П. Шуліка, О. В. Журавков. О. О. Бондар. - К. : НУХТ, 2012. – 30 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7,01 Мб     Кількість завантажень: 50

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" заочної. форми навчання. Ч.1. / уклад. В. П. Шуліка, О. В. Журавков. - К. : НУХТ, 2012. – 62 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 551 Кб     Кількість завантажень: 49

Курс лекцій [Електронний ресурс] : "Електротехніка та електроніка" для студентів напряму 6.050101 Комп'ютерні науки'' денної та заочної форм навчання / уклад. П. М. Кандибка. - К. : НУХТ, 2012. – 239 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,91 Мб     Кількість завантажень: 53

Курс лекцій [Електронний ресурс] : "Електротехніка та електроніка" Ч. 2 для студентів напряму 6.050101 Комп'ютерні науки'' денної та заочної форм навчання / уклад. П. М. Кандибка. - К. : НУХТ, 2012. – 173 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8,20 Мб     Кількість завантажень: 52

Основи метрології та електричних вимірювань [Електронний ресурс] : лабор. практикум для студ. напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнологія”, денної та заочної форм навчання. - Ч. 1. / уклад. С. Д. Тарасенко, Д. П. Коломієць – К. : НУХТ, 2014. – 52 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,54 МБ     Кількість завантажень: 12

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. рекомен- дації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.050701 « Елек- тротехніка та електротехнології » денної та заочної форм навчання Ч. 1 / уклад. : В. П. Шуліка. – К. : НУХТ, 2014. – 171 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 77,6 МБ     Кількість завантажень: 13

Електротехніка і електроніка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 - прикладна механіка 133 - галузеве машинобудування, ден. і заоч. форм навч. / уклад.: О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць, М. О. Ротай ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,1 МБ     Кількість завантажень: 0

Електрообладнання та електропостачання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко, М. О. Ротай; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 61 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 931 kb     Кількість завантажень: 2

лектротехніка та основи електроніки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія " ден. та заоч. форм навч. / уклад. : П.М. Кандибка, Д. П. Коломієць; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 44 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Електротехніка з основами електромеханіки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. завдань для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 131 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Електротехніка та електроніка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: Д. П. Коломієць, П. М. Кандибка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 79 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0