Назад

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до викон. контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" заочної форми навчання / уклад. В. П. Шуліка. - К. : НУХТ, 2012. – 46 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 451 Кб     Кількість завантажень: 33

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студ. напряму 6.050701 « Електротехніка та електротехнологіїї» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. В. Журавков, В. П. Шуліка. - К. : НУХТ, 2010. – 61 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 356.23 Кб     Кількість завантажень: 30

Електричні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи П1 за темою "Дослідження двигуна постійного струму незалежного збудження" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Куєвда. - К. : НУХТ, 2012. – 6 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 129 Кб     Кількість завантажень: 51

Електричні апарати [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" денної та заочної форм навчання / уклад. І. Ю. Литвин. - К. : НУХТ, 2012. – 88 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9,9 Мб     Кількість завантажень: 51

Електричні апарати [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для викон. розр.-граф. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" ден. форми навчання / уклад. І. Ю. Литвин. - К. : НУХТ, 2012. – 16 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 265 Кб     Кількість завантажень: 48

Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. курсової роботи з дисц. "Електричні машини" на тему "Трансформатор трифазний силовий з природним масляним охолодженням" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. ф. навч. / уклад. В. П. Куєвда, І. Ю. Литвин, Ю. В. Куєвда. - К. : НУХТ, 2012. – 72 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 917 Кб     Кількість завантажень: 54

Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. реком. до викон. дипл. проекту (бакалаври) з дисц. "Електричні машини" на тему "Трансформатор трифазний силовий з природним масляним охолодженням" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / уклад. В. П. Куєвда. - К. : НУХТ, 2012. – 72 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,5 Мб     Кількість завантажень: 50

Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. рек. до розрах.-графічної роботи з дисц. "Електричні машини" на тему "Розрахунок характеристик трифазного асинхронного двигуна з фазним ротором" для студ. напряму підгот. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / уклад. В. П. Куєвда. - К. : НУХТ, 2012. – 7 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 318 Кб     Кількість завантажень: 50

Основи електричного освітлення [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. П. Шуліка, О. В. Журавков. О. О. Бондар. - К. : НУХТ, 2012. – 30 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7,01 Мб     Кількість завантажень: 50

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" заочної. форми навчання. Ч.1. / уклад. В. П. Шуліка, О. В. Журавков. - К. : НУХТ, 2012. – 62 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 551 Кб     Кількість завантажень: 49

Курс лекцій [Електронний ресурс] : "Електротехніка та електроніка" для студентів напряму 6.050101 Комп'ютерні науки'' денної та заочної форм навчання / уклад. П. М. Кандибка. - К. : НУХТ, 2012. – 239 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,91 Мб     Кількість завантажень: 53

Курс лекцій [Електронний ресурс] : "Електротехніка та електроніка" Ч. 2 для студентів напряму 6.050101 Комп'ютерні науки'' денної та заочної форм навчання / уклад. П. М. Кандибка. - К. : НУХТ, 2012. – 173 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8,20 Мб     Кількість завантажень: 52

Системи електропостачання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи на тему: «Визначення розрахункового навантаження цеху підприємства» для студ. напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ден. та заоч. форм навчання / уклад. : В. Є. Шестеренко, О. А. Мащенко, І. Ю. Литвин. – К. : НУХТ, 2015. – 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.47 Мб     Кількість завантажень: 6

Електричні машини. Ч. 1. Трансформатори, асинхронні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Куєвда. – К. : НУХТ, 2013, – 153 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,95 МБ     Кількість завантажень: 48

Математичні моделі та методи оптимізації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практ. занять для студентів спец. 8.05070108 «Енергетичний менеджмент» денної форми навч. / уклад. С. М. Балюта, І. Ю. Бурляй, Ю. А. Чорний, Ю. В. Куєвда. – К.: НУХТ, 2013. – 58 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 674 Кб     Кількість завантажень: 51

Електричні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Куєвда. – К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 45

Основи метрології та електричних вимірювань [Електронний ресурс] : лабор. практикум для студ. напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнологія”, денної та заочної форм навчання. - Ч. 1. / уклад. С. Д. Тарасенко, Д. П. Коломієць – К. : НУХТ, 2014. – 52 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,54 МБ     Кількість завантажень: 12

Електричні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою "Дослідження машин постійного струму" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Куєвда. - К. : НУХТ, 2014. – 11 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 3

Системи електропостачання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навчання / уклад. : О. А. Мащенко, І. Ю. Литвин, В. Є. Шестеренко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 315 КБ     Кількість завантажень: 11

Математичне моделювання систем і процесів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практ. занять для студентів спец. 8.05070108 "Енергетичний менеджмент" денної форми навч. / уклад. : С. М. Балюта, І. Ю. Бурляй, Ю. А. Чорний, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвда. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 66 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 489 КБ     Кількість завантажень: 7

Електротехнологічні установки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контр. роботи для студ. напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. Д. М. Семко, І. Ю. Литвин. – К. : НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 9

Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. рекомен- дації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.050701 « Елек- тротехніка та електротехнології » денної та заочної форм навчання Ч. 1 / уклад. : В. П. Шуліка. – К. : НУХТ, 2014. – 171 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 77,6 МБ     Кількість завантажень: 13

Основи релейного захисту та автоматики : метод. рек. до викон. лаб. робіт для студ. за напр. підготов. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. А. Мащенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2012. - 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 546 Кб     Кількість завантажень: 2

Техніка високих напруг [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Є. Ізволенський, І. Ю. Литвин - К. : НУХТ, 2014. - 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,99 МБ     Кількість завантажень: 6

Куевда, В. П. Електричні машини. Ч. 2. Синхронні машини, машини постійного струму [Електронний ресурс]: курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання / В. П. Куевда. Ю. В. Куевда. – К. : НУХТ. 2015. - 138 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5.88 Мб     Кількість завантажень: 3

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.050701 " Електротехніка та електротехнології " ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Є. Ізволенський. – К. : НУХТ, 2016. - 10 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 1

Споживачі електричної енергії [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційних рівня «спеціаліст» та освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Балюта, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвда. – Київ : НУХТ, 2016. – 40 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,53 Мб     Кількість завантажень: 3

Електротехніка і електроніка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 - прикладна механіка 133 - галузеве машинобудування, ден. і заоч. форм навч. / уклад.: О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць, М. О. Ротай ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,1 МБ     Кількість завантажень: 1

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання : метод.рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. Є. Ізволенський ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 12 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 191 kb     Кількість завантажень: 0

Програма виробничої та переддипломної практик студентів ІV курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад. : С. М.Балюта., Ю. А.Чорний ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 310 kb     Кількість завантажень: 9

Програма експлуатаційної та переддипломної практик студ. І курсу освіт.-кваліфікац. рівня "Cпеціаліст" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціал. "Енергетичний менеджмент", "Електротехнічні системи електроспоживання" / уклад. : С. М.Балюта., Ю. А.Чорний ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 332 kb     Кількість завантажень: 7

Програма виробничої та переддипломної практик студ. ІІ курсу освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізацій "Енергетичний менеджмент", "Електротехнічні системи електроспоживання" / уклад. : С. М.Балюта., Ю. А.Чорний ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 12 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 284 kb     Кількість завантажень: 2

Електрична частина станцій та підстанцій : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. О. Омельчук, І. Ю. Литвин, Л. О. Копилова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 93 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,75 МБ     Кількість завантажень: 9

Електрообладнання та електропостачання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко, М. О. Ротай; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 61 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 931 kb     Кількість завантажень: 2

лектротехніка та основи електроніки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія " ден. та заоч. форм навч. / уклад. : П.М. Кандибка, Д. П. Коломієць; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 44 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Електричні машини : метод. рекомендації до викон. курсового проекту (роботи)"Проектування трифазного силового трансформатора з природним масляним охолодженням" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. П. Куєвда, І. Ю. Литвин, Ю. В. Куєвда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец.і 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціал. "Електротехнічні системи електроспоживання", "Енергетичний менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Балюта, Ю. В.Куєвда; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Куєвда, В. П. Електричні машини : навч. посіб. / В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 368 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Куєвда, В. П. Електричні машини. Практикум : навч. посіб. / В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 135 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Перехідні процеси в системах електропостачання : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Балюта, Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 92 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Основи автоматизованого електроприводу : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Балюта, О. В. Данько, Ю. В. Куєвда, Л. О. Копилова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 48 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Балюта, С. М. Основи енергоаудиту та енергетичного менеджменту : навч. посіб. / С. М. Балюта, Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 219 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Електротехніка з основами електромеханіки : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. завдань для студ. спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 131 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Електротехніка та електроніка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: Д. П. Коломієць, П. М. Кандибка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 79 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Електропостачання : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціал. "Електротехнічні системи електроспоживання", "Енергетичний менеджмент" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: В. Є. Шестеренко, О. А. Мащенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3