Назад

Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивч. дисципл. та викон. контрол. роботи для студ. економ. спец. заоч. форми навч. / уклад. Н. М. Салатюк, В. К. Гаркавко. - К. : НУХТ, 2009. – 41 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 255.43 Кб     Кількість завантажень: 27

Економічна теорія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. О. М. Соломка. - К. : НУХТ, 2013. – 79 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 443.28 Кб     Кількість завантажень: 23

Політологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. усіх спец. заоч. форми навч. / уклад. : Ю. М. Корж, В. В. Смирнов, Г. І. Громов - К. : НУХТ, 2009. – 59 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 292.65 Кб     Кількість завантажень: 26

Макроекономіка [Електроний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заоч. форми навч. / уклад. Н. М. Салатюк. – К. : НУХТ, 2015. – 68 с.


Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 542 Кб     Кількість завантажень: 6

Мікроекономіка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх економічних напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. Т. А. Нікітіна, Н. М. Салатюк . - К. : НУХТ, 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,74 МБ     Кількість завантажень: 61

Економічна теорія [Електронний ресурс] : Електронний підручник для студ. економічних спеціальностей ВНЗ. - К. : НУХТ, 2013. - Режим доступу : http://netstar/EBooks/42.02A.pdf


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 15 МБ     Кількість завантажень: 63

Економічна теорія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. О. М. Соломка. - К. : НУХТ, 2013. – 84 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 455 КБ     Кількість завантажень: 47

Політична економія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовки спеціалістів за спеціальностями 7.03050701 «Маркетинг», 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901 «Облік і аудит» / уклад. : І. С. Біла, Н. М. Салатюк, О. М. Соломка - К. : НУХТ, 2014. – 49 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 376 КБ     Кількість завантажень: 19

Україна в світовій політиці [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання / уклад. В. Ю. Чеканов, В. В. Жук. – К. : НУХТ, 2015. – 12 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 133 Кб     Кількість завантажень: 5

Пилипенко, О. Є. Соціологія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / О. Є. Пилипенко, О. О. Казаков. – К.: НУХТ, 2015. – 95 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 837 Кб     Кількість завантажень: 8

Глобальна економіка [Електроний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування» 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинг» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» заоч. форми навч. / уклад. Н. М. Салатюк – К. : НУХТ, 2016. – 46 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 13

Економікс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» / уклад. : Т. В. Швед, Г. О. Кундєєва. – Київ : НУХТ, 2016. – 68 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 630 Кб     Кількість завантажень: 5

Економікс : метод. рек. до самост. роботи для студ. освіт. рівня "Бакалавр" спец. 073 "Менеджмент", 056 "Міжнародні економічні відносини" спеціаліз. "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад.: Г. О. Кундєєва, Т. В. Швед; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 72 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 916 kb     Кількість завантажень: 2

Економікс : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" економічних спец. ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. В. Швед, Г. О. Кундєєва, Н. М. Салатюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Економікс : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.: 071, 072, 075, 076 заоч. форми навч. / уклад.: Т. В. Швед, Г. О. Кундєєва, Н. М. Салатюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 75 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Економікс : навч.-метод. посіб. / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка, Т. В. Швед ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 308 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,84 МБ     Кількість завантажень: 0