Назад

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до сам ост. роботи студ. IV курсу спец. 6.050200 "Менеджмент організацій" напряму підготовки "Менеджмент" ден. форми навчання. Ч. 2 / уклад. Л. В. Власенко, Н. О.Божок. - К. : НУХТ, 2008. – 80 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 373.64 Кб     Кількість завантажень: 34

Іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. вказ. для підг. до вступ. екз. до дисц. "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для навчання за ОППП "магістр" за галузями знань 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування та напр. підг.6.050101 комп. науки / уклад. Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця. - К. : НУХТ, 2010. – 50 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 279.40 Кб     Кількість завантажень: 34

Іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 фінанси і кредит факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності ден. та заоч. форм навч. / уклад. Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, О. В. Кияшко. - К. : НУХТ, 2011. – 109 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 922.03 Кб     Кількість завантажень: 29

Іноземна мова (англійська) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над з текстами фахового спрямування для студентів 4 курсу напряму "Комерційна діяльність" денної форми навчання / уклад. Л. В. Власенко, Н. О. Божок, І. А. Сушко. - К. : НУХТ, 2011. – 95 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 485.67 Кб     Кількість завантажень: 25

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для магістрів галузей знань 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування денної форми навчання / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2010. – 100 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 570.25 Кб     Кількість завантажень: 24

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи з матеріалами періодичних видать для студентів 1-4 курсу по спеціальності "Товарознавство і торгівельне підприємництво" 6.030510 ден.ф.н. / уклад. Г. А. Чередніченко, О. В. Кияшко, В. В. Мірочник. - К. : НУХТ, 2010. – 132 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 849.66 Кб     Кількість завантажень: 27

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над текстами фахового спрямування для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" денної форми навчання / уклад. О. В. Березовська, Л. В. Власенко, Є. Ю. Давидова. - К. : НУХТ, 2009. – 83 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 444.63 Кб     Кількість завантажень: 24

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студ. 2 курсу всіх економічних спец. за напрямом підготовки 0305 "Економіка і підприємництво", 0306"Менеджмент і адміністрування" ден. форми навч. / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниція, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2008. – 138 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 648.13 Кб     Кількість завантажень: 34

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над темою "Telephoning" для студентів ІІ курсу напрямів підготовки 0305 Економіка та підприємництво та 0306 Менеджмент і адміністрування денної форми навчання / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2008. – 138 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 647.55 Кб     Кількість завантажень: 28

Англійська мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи над текстами фахового спрямування для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання / уклад. Л. C. Каменчук, О. А. Левурда. - К. : НУХТ, 2010. – 58 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 494.75 Кб     Кількість завантажень: 25

Англійська мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійноїроботи з текстами фахового спрямування для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" денної форми навчання / уклад. О. В. Березовська, О. А. Левурда, І. П. Тригуб. - К. : НУХТ, 2011. – 80 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 580.16 Кб     Кількість завантажень: 24

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для магістрів галузей знань 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування та напрямів підготовки 6.050101 Комп'ютерні науки та 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології д. / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2010. – 187 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 633.49 Кб     Кількість завантажень: 28

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів 3 курсу галузі знань 0305 Економіка та підприємництво заоч. та скороченої форм навч. / уклад. Л. Ю. Шапран, Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця. - К. : НУХТ, 2011. – 84 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 435.38 Кб     Кількість завантажень: 30

Ділове спілкування іноземною мовою (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для магістрів галузей знань 0305 Економіка та підприємництво та 0306 Менеджмент і адміністрування ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. Ю. Шапран, Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця. - К. : НУХТ, 2011. – 102 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 758.16 Кб     Кількість завантажень: 17

Німецька мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над текстами загальноекономічного характеру для студентів III-IV курсів факультетів ЕіМ та ОФПД галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" 0306 "Менеджмент і адміністрування" ден. ф. н. / уклад. А. Г. Бойко. - К. : НУХТ, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 149.75 Кб     Кількість завантажень: 19

Німецька мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самостійної роботи і практичних занять для студентів І курсу напрямів підготовки 6.050201 "Комп'ютерні науки " , 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання / уклад. А. Г. Бойко. - К. : НУХТ, 2008. – 30 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 189.08 Кб     Кількість завантажень: 22

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібнник для студентів вищих навчальних закладів та технікумів харчової промисловості за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка" / уклад. Н. Д. Ткаченко, О. П. Авраменко, Є. С. Смiрнова. - К. : НУХТ, 2009. – 240 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 693.58 Кб     Кількість завантажень: 27

Французька мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лексико-граматичних контрольних завдань та тестів для студентів факультетів ЕіМ, ОФПД, АКС освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Магістр". Частина 1. / уклад. Т. Ю. Годованець. - К. : НУХТ, 2011. – 33 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215.28 Кб     Кількість завантажень: 27

Іноземна мова (англійська) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над з текстами фахового спрямування для студентів 2 курсу напряму "Компютерні науки" денної т азаочної форм навчання / уклад. Л. В. Власенко, О. А. Левурда. - К. : НУХТ, 2012. – 94 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 Кб     Кількість завантажень: 51

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів 5 курсу галузі знань 0305 Економіка та підприємництво заоч. та скороченої форм навч. / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 388 Кб     Кількість завантажень: 56

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка та підприємництво заоч. та скороченої форм навч. / уклад. Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця, Л. Ю. Шапран. - К. : НУХТ, 2012. – 89 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 488 Кб     Кількість завантажень: 56

Іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Климова. - К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 328 Кб     Кількість завантажень: 53

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів I курсу напряму підготовки. 6.030601 Менеджмент заочної форми навчання / уклад. І. П. Тригуб, О. В. Никитенко, О. В. Березовська, Л. Ю. Шапран. - К. : НУХТ, 2012. – 88 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 484 Кб     Кількість завантажень: 45

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів ІI курсу напряму підготовки. 6.030601 Менеджмент заочної форми навчання / уклад. І. П. Тригуб, О. В. Никитенко, О. В. Березовська, Л. Ю. Шапран. - К. : НУХТ, 2012. – 79 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 478 Кб     Кількість завантажень: 47

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з відео та аудіо матеріалами для студентів IІІ курсу галузей знань 0305 Економіка та підприємництво та 0306 Менеджмент і адміністрування ден. форми навч. / укад. Г. А. Чередніченко, О. В. Климова, О. С. Ковальчук. – К. : НУХТ, 2012. – 109 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 349 Кб     Кількість завантажень: 47

Французька мова [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для підготовки студентів усіх галузей знань до вступного екзамену на ОКР "Магістр" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. Ю. Годованець. - К. : НУХТ, 2012.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 145 Кб     Кількість завантажень: 56

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання факультету АМ / уклад. О. В. Березовська, Л. В. Власенко. - К. : НУХТ, 2013. – 245 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,33 МБ     Кількість завантажень: 49

Англо-німецько-російсько-український термінологічний словник аграрно-харчового сектору економіки / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. О. Хоменко, О. С. Ковальчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2013. - 306 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.54 Мб     Кількість завантажень: 13

Business Travel = Деловая поездка : навч. комп. програма-тренажер для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємства», 0306 «Менеджмент і адміністрування» денн.форми навч. / уклад. : Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 238 Кб     Кількість завантажень: 10

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / уклад. Ю. Шапран, Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця. - К. : НУХТ, 2013. – 173 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,44 МБ     Кількість завантажень: 58

Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для викладачів з дисципліни "Ділова іноземна мова" до роботи з мультимедійним навчальним курсом "Business Portfolio" / уклад. Г. А. Чередніченко, О. В. Климова, О. С. Ковальчук. - К. : НУХТ, 2013. – 120 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 829 КБ     Кількість завантажень: 51

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. : Л. В. Власенко, Н. О. Божок. – К. : НУХТ, 2014. – 115 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 962 КБ     Кількість завантажень: 12

Ділова іноземна мова. Французька мова. [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. Ю. Годованець. - К. : НУХТ, 2014. – 53 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 304 КБ     Кількість завантажень: 8

Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник зі зварювання [Електронний ресурс] : наук.-техн. термінологія / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, Укр. мов.-інформ. фонд ; уклад. : О. К. Маковецька, О. А. Мазур, В. А. Широков та ін. – К., 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 253 КБ     Кількість завантажень: 14

Англійська мова [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять для аспірантів спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 05.13.06 «Інформаційні технології, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» денної форми навчання / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран. – К.: НУХТ, 2015. – 154 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.18 Мб     Кількість завантажень: 5

Ділова іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, О. В. Никитенко. – К.: НУХТ, 2015. – 154 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.73 Мб     Кількість завантажень: 7

Ділова іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, О. В. Кияшко. – К.: НУХТ, 2015. – 161 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.66 Мб     Кількість завантажень: 5

Ділова іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ден. форми навч. / уклад. : Л. В. Власенко, Н. О. Божок. – К: НУХТ, 2015. – 65 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.46 Мб     Кількість завантажень: 7

Ділова іноземна мова (Англійська мова) : для підготовки студентів 4 курсу технічних та технологічних спеціальностей до вступного екзамену з англійської мови в магістратуру денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. В. Власенко, О. В. Кияшко, В. В. Мірочник. - К. : НУХТ, 2016. - 85 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 663 Кб     Кількість завантажень: 5

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять студ. І-ІІ курсів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051, 056, 061 спеціал. "Реклама та зв'язки з громадськістю", 071, 072, 073, 075, 076 ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 90 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,28 МБ     Кількість завантажень: 3

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять з теми "Telephoning" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051, 056, 061, 071, 072, 073, 075, 076 ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 163 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,72 МБ     Кількість завантажень: 6

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять з теми "Meetings" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051, 056, 061, 071, 072, 073, 075, 076 ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,39 МБ     Кількість завантажень: 3

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять з теми "Negotiating" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 051, 071, 072, 075, 076 спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 68 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,17 МБ     Кількість завантажень: 1

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять для студ. 4 курсу освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. В. Власенко, О. В. Кияшко, В. В. Мірочник; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2